IMPROPER FRACTION

1 × 3 + 2

3

=

5

3

Er was een fout met uw berekening.