Equation 1x2 + 8x + 12 = 0
Solution x = -2 or -6

Er was een fout met uw berekening.