Least Common Multiple (LCM)

LCM = 300

Er was een fout met uw berekening.