Result
a 3
b 4
c 5
h 2.4
α 36.8699° = 0.6435011 rad
β 53.1301° = 0.9272952 rad
area 6 inradius 1
perimeter 12 circumradius 2.5

Er was een fout met uw berekening.