Difference

66.66667% difference

Er was een fout met uw berekening.