Çeşitli Hesap Makineleri
Sayıdan Kelimeye Dönüştürücü


Sayıdan Kelimeye Dönüştürücü

Hesaplayıcımız ile sayıları kelimelere dönüştürün. Ondalık sayıları ve bilimsel gösterimi kabul eder ve herhangi bir ABD doları cinsinden tutarı kelimelerle görüntüleyebilir.

Sonuç

On iki bin üç yüz kırk dört

Hesaplamanızda bir hata oluştu.

İçindekiler Tablesi

 1. Sayıdan Metne Dönüştürücü İşletmelere Nasıl Yardımcı Olabilir ve Derin Düşünenleri Nasıl Eğlendirebilir?
 2. Basit, Hızlı ve Doğru
 3. Örnek Kullanım: Yeni Bir İşletme Sahibi Dönüştürücüyü Nasıl Kullanabilir?
 4. Yararlı İpucu
  1. Tarihteki Büyük Sayılar
  2. Büyük sayıları yazmak için sistem
  3. Bazı ilginç isim örnekleri:
  4. Büyük sayıların gösterim sistemlerinin geliştirilmesi
  5. Amerikan sistemi (kısa ölçekli)
  6. Avrupa sistemi (uzun ölçek)

Sayıdan Kelimeye Dönüştürücü

Sayıdan Metne Dönüştürücü İşletmelere Nasıl Yardımcı Olabilir ve Derin Düşünenleri Nasıl Eğlendirebilir?

Sayıdan Kelimeye Dönüştürücü, insanların büyük veya küçük miktarları kavramsallaştırmasına yardımcı olmak için eğlenceli bir oyalama aracı olabilir. Bununla birlikte, yazılı olarak ABD doları cinsinden tutarlara ihtiyaç duyan işletmeler ve finans kurumları için de doğruluk sağlayabilir. Bu makalede sayılardan kelimelere dönüştürücülerin ne işe yaradığı, bunları kimlerin ve hangi amaçlarla kullanabileceği tartışılacaktır.

Bu uygulama ondalık ve bilimsel E-notasyon sayılarını resmi olarak doğru ABD İngilizcesine dönüştürür. Buna ek olarak, hesaplayıcı sayıları kelimelerle ABD doları tutarına da dönüştürür. Kullanıcılar ayrıca dolar tutarlarının bir çek için biçimlendirilmesini isteyip istemediklerini de belirtebilirler. Sayıdan kelimeye dönüştürücü, her türden kullanıcının standart ABD İngilizcesi numaralandırma kurallarına uymasını sağlamak için esnek bir araç sağlar.

Basit, Hızlı ve Doğru

Sayıdan kelimeye dönüştürücünün kullanımı basittir:

 • İlk olarak, "Bu Numarayı Dönüştür" alanına bir sayı girin.
 • Sonra, Kelimeler mi, Para Birimi mi yoksa Çek Yazımı mı istediğinizi seçin.
 • Ardından, hepsi küçük harf, hepsi büyük harf, başlık düzeni veya tümce düzeninde mi yazılacağını belirtmek için açılır menüyü kullanın. Bu seçenekler, doğrudan dönüştürücüden istediğiniz başka bir uygulamaya kesip yapıştırmayı kolaylaştırır.
 • Son olarak, "Hesapla"ya tıklayın.

İngilizce Öğrenenlerden İşletme Sahiplerine Kadar Herkes Bunu Faydalı Bulacak

Sayılardan kelimelere dönüştürücünün geniş bir kullanım alanı vardır. Örneğin, finansal işlemler her şeyden önce doğruluk gerektirir. Birisi ister önemli bir müşteriyle milyonlarca dolarlık bir anlaşma yapıyor olsun ister kişisel bir çek yazıyor olsun, hecelenen sayılar konsantrasyon gerektirir. Bu ekstra özen, dikkatsizce hata yapma olasılığını azaltır. Ayrıca, kelimelerle yazıldıklarında dolar miktarlarını değiştirmek daha zordur.

Ekonomik bağlamların yanı sıra, İngilizce öğrenenler sayıları metne dönüştürmekten de faydalanabilirler. Örneğin, dünya çapında ülkelerin farklı numaralandırma sistemleri vardır ve ABD'de yaşamak veya iş yapmak isteyen kişilerin oradaki sistemi kullanmaları gerekir. Bu nedenle, ana dili İngilizce olmayanlar bu dönüştürücüyü bir öğrenme aracı olarak kullanabilir veya hata olmadığından emin olmak için sayılarını düzeltebilirler.

Buna ek olarak, öğrenciler sayıları kelimelere dönüştürmeyi kullanışlı bir çalışma aracı olarak kullanabilirler.

ABD genelinde birçok lise programında gençler kişisel finans becerilerini öğrenmektedir. Çalışmalarını teslim etmeden önce kontrol etmek veya bir teste hazırlanmaya yardımcı olmak için dönüştürücünün doğru sunumunu kullanabilirler.

Son olarak, dönüştürücü eğlence sağlayabilir ve merakı giderebilir. Örneğin, çoğu insan çok büyük veya çok küçük sayılarla karşılaştığında, bunların hangi kelimeleri temsil ettiğinden emin olamaz veya bunları telaffuz etmekte ve hecelemekte zorlanır. Elbette, bazı sayılar o kadar karmaşıktır ki, onları telaffuz etmek veya hecelemek asla pratik olmayacaktır. Yine de, diğerleri yalnızca bir veya iki benzersiz ve ilginç kelime gerektirir.

Örnek Kullanım: Yeni Bir İşletme Sahibi Dönüştürücüyü Nasıl Kullanabilir?

Bir iş ortamında bir kişinin sayıları kelimelere nasıl dönüştürebileceğine dair bir örneğe bakalım. Ana dili İngilizce olmayan bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiğini ve bir iş kurduğunu varsayalım.

Bununla birlikte, ilk iş giderleri için 14.273,38 $ tutarında bir çek yazmaları gerekiyor. Çeki doğru yazdıklarından emin olmak için dönüştürücüye 14,273.38 yazacaklardır.

Ardından, seçenek olarak "Çek Yazma" ve " Tümce Düzeni" seçeneğini seçeceklerdir.

"Hesapla"ya tıkladıktan sonra, doğru biçimlendirilmiş yanıtlarını göreceklerdir: On dört bin iki yüz yetmiş üç ve 38/100 dolar.

Son adım, cevabı Amerikan çeklerinde olduğu gibi "dolar" kelimesini atlayarak çek mürekkebiyle yazmak olacaktır. Bunun yerine, sent kesirini "dolar" kelimesine ulaşan bir tire ile takip edecekler ve böylece herhangi birinin miktarı kolayca değiştirmesini engelleyeceklerdir.

Yararlı İpucu

Bu dönüştürücünün en pratik uygulaması para birimi olsa da, aynı zamanda büyük ve küçük sayıları da kelimelere dönüştürmektedir. Ayrıca, 90 karakter sınırına kadar ondalık formatta sayı girebilirsiniz. Öte yandan, bilimsel E-notasyondaki sayılar 1e-90 ila 1e+90 aralığında olmalıdır.

Tarihteki Büyük Sayılar

Büyük ve küçük sayılar binlerce yıldır insanları büyülemiştir. M.Ö. üçüncü yüzyılda yaşamış Yunan bilim adamı Arşimet, evreni doldurmak için gereken kum tanelerinin sayısını hesaplamak için bir sayı sistemi geliştirmiştir. Arşimet, Aristarchus evreninin (yaklaşık 2 ışık yılı çapında) kumla doldurulması halinde 10⁶³ kum tanesi içereceğini hesaplamıştır.

Bir milyon, bir milyar ve bir trilyon gibi büyük sayıları ifade eden bazı terimlerin farklı ülkelerde gerçek ekonomik anlamları vardır. En yüksek kupürlü banknot 1946 yılında basılan bir sekstilyon Macar peng banknotudur. Zimbabve 2009 yılında 100 trilyon dolarlık bir Zimbabve banknotu basmıştır. Hiperenflasyon nedeniyle bu banknotun değeri sadece 30 dolar civarındaydı.

Dünyadaki en büyük sayı diye bir şey yoktur. Herhangi bir büyük sayı sürekli olarak artırılabilir, çarpılabilir ve bir dereceye kadar yükseltilebilir, bu da daha da büyük bir sayıya neden olur.

Özel isimleriyle ünlü en büyük sayılar arasında TREE(3) sayısı, SCG(13) sayısı, Lowder sayısı, Moser sayısı, Skewes sayısı, Rayo sayısı, Graham sayısı sayılabilir.

Büyük sayıları yazmak için sistem

Büyük sayıları çok sayıda sıfırla yazmak sakıncalıdır. Bu yüzden, büyük sayıları yazmak için kuvvet kısaltmaları kullanırız. 10¹¹ yazmak 11 sıfırlı bir sayı anlamına gelir ve 10⁵⁴ yazmak 54 sıfırlı bir sayı anlamına gelir. Bunlar onlarca ve yüzlerce sıfırlı sayıların isimleridir.

Okul müfredatında bulabileceğiniz sayı isimleri:

 • 1.000.000 - milyon (6 sıfır)
 • 1.000.000.000 - milyar (9 sıfır)
 • 1.000.000.000.000 - trilyon (12 sıfır)
 • 1.000.000.000.000.000 - katrilyon (15 sıfır)
 • 1.000.000.000.000.000 - kentilyon (18 sıfır)
 • 1.000.000.000.000.000.000 - sekstilyon (21 sıfır)
 • 1.000.000.000.000.000.000.000 - septilyon (24 sıfır)
 • 1.000.000.000.000.000.000.000.000 - oktilyon (27 sıfır)
 • 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 - nonilyon (30 sıfır)
 • 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 - desilyon (33 sıfır)

Bazı ilginç isim örnekleri:

10¹⁰⁰ - googol (100 sıfır)

Googol ismi 1920 yılında Amerikalı matematikçi Edward Kasner'in yeğeni olan 9 yaşındaki Milton Sirota tarafından yaratılmıştır. Bu muazzam sayıyı adlandırmak için en sevdiği çizgi roman karakteri olan Barney Google'ın adını kullanmış olabilir. Bu sayının diğer isimleri kısa Amerikan ölçeğine göre on duotrigintilyon veya uzun Avrupa ölçeğine göre on bin sekdesilyon'dur. Kasner daha sonra bir başka dev sayı olan Googolplex'in adını da bulmuştur. Bu, 10'un 10'un kuvvetine yükseltilmiş ve 100'ün veya \$10^{10^{100}}\$ ‘in kuvvetine yükseltilmiş halidir.

10¹⁴⁰ - asamkhyeya veya yüz quinquadraguintilyon

Asamkhyeya Budist metinlerde sıkça geçen Sanskritçe bir kelimedir. Sanskritçede "asamkhyeya" terimi kelimenin tam anlamıyla "sonsuz" anlamında "sayısız" anlamına gelir. Aynı zamanda Hindu tanrıları Vişnu ve Şiva'nın da unvanıdır.

Büyük sayıların gösterim sistemlerinin geliştirilmesi

Büyük sayıların adlandırılma şekli, bulunduğunuz yere bağlı olarak oldukça farklı olabilir.

Uzun ölçek olarak bilinen geleneksel İngiliz kullanımında, bir milyonun her bir kuvvetine benzersiz isimler verilirdi. Örneğin, 1.000.000 "1 milyon", 1.000.000² "1 milyar", 1.000.000³ "1 trilyon" vb. olarak adlandırılırdı. Bu sistem Fransız kullanımından etkilenmiştir ve Fransız matematikçi Nicolas Chuquet tarafından belgelenen sistemle benzerlikler taşımaktadır.

Yine Fransız kullanımından etkilenen ancak daha geç bir dönemde ortaya çıkan geleneksel Amerikan kullanımında, Kanada'da ve modern İngiliz uygulamasında farklı bir sistem kullanılmıştır. Burada, kısa ölçek olarak bilinen binin her bir gücü için yeni isimler atanır. Örneğin, bir milyar 1.000 × 1.000² olarak tanımlanır, 10⁹ veya 1.000.000.000'a eşittir ve bir trilyon 1.000 × 1.000³'tür, 10¹² veya 1.000.000.000'a eşittir ve bu böyle devam eder.

Bu kısa ölçekli sistem, büyük ölçüde ABD dolarının etkisi nedeniyle finans dünyasında yaygın olarak kullanıldı. Daha sonra bu sistem Birleşmiş Milletler'in resmi belgeleri için de benimsendi.

1948 yılında, kısa ölçeği dünya çapında yaygınlaştıran Fransa, uzun ölçeği kullanmaya geri döndü.

Amerikan sistemi (kısa ölçekli)

Amerikan veya kısa ölçekli sistemde, büyük sayıların tüm isimleri şu şekilde oluşturulur: başında Latince bir sıra rakamı vardır ve sonuna "-illion" eki eklenir. Bunun istisnası, bin sayısının (latince mille) ve "-illion" büyütme ekinin adı olan "milyon" ismidir. Sayıları bu şekilde elde ederiz: billion (milyar) trillion (trilyon), quadrillion (katrilyon), quintillion (kentilyon), sextillion (sekstilyon), vb. Görüldüğü üzere Türkçede de milyardan sonra benzer bir adlandırma söz konusudur.

Amerikan sistemi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Büyük Britanya, Yunanistan ve Türkiye'de kullanılmaktadır.

Avrupa sistemi (uzun ölçek)

Avrupa ya da uzun ölçekli adlandırma sistemi dünya çapında en yaygın olanıdır. Bu sistemde sayıların isimleri şu şekilde oluşturulur: Latin rakamına "-illion" son eki eklenir. Bir sonraki sayının adı (1.000 kat daha büyük) aynı Latin rakamından ancak "-illiard" son ekiyle oluşturulur.

Bu sistemde bir trillion’dan (trilyon) sonra bir trilliard gelir ve onu takiben bir quadrillion’un (katrilyon) ardından bir quadrilliard gelir ve bu şekilde devam eder. Uzun ölçeği kullanan ülkeler arasında çoğu Avrupa kıtası ülkesi ve Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Portekizce konuşulan ülkelerin çoğu (Brezilya hariç) bulunmaktadır.

Sayı Amerkan sistemi Avrupa sistemi
10² yüz yüz
10³ bin bin
10⁶ milyon milyon
10⁹ milyar bin milyon (milliard)
10¹² trilyon milyar
10¹⁵ katrilyon bin milyar (billiard)
10¹⁸ kentilyon trilyon
10²¹ sekstilyon bin trilyon (trilliard)
10²⁴ septilyon katrilyon

Tarih boyunca insanlar, günlük olarak ihtiyaç duyduğumuzdan çok daha büyük miktarları kapsayan numaralandırma sistemleri geliştirmişlerdir. Sayıdan kelimeye dönüştürücü, teori ile günlük pratik arasındaki boşluğu doldurur. Uzman olmayanlar, bilim insanları ve işletme sahipleri için yararlı bir araç olabilir.