Diverse Rekenmachines
Nummers naar Woorden Omzetter


Nummers naar Woorden Omzetter

Zet getallen om in woorden met onze calculator. Hij accepteert decimalen en wetenschappelijke notatie en kan elk Amerikaans dollarbedrag in woorden weergeven.

Resultaat

Twaalfduizend driehonderdvierenveertig

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Hoe een Getal-naar-Tekst Omzetter Bedrijven Kan Helpen en Diepe Denkers Kan Amuseren
 2. Eenvoudig, Snel en Nauwkeurig
 3. Gebruiksgeval: Hoe een Nieuwe Bedrijfseigenaar de Omzetter Kan Gebruiken
 4. Handige Tip
  1. Grote Getallen in de Geschiedenis
  2. Systeem voor het schrijven van grote getallen
  3. Enkele voorbeelden van interessante namen:
  4. Ontwikkeling van systemen van notatie van grote getallen
  5. Het Amerikaanse systeem (korte schaal)
  6. Europees systeem (lange schaal)

Nummers naar Woorden Omzetter

Hoe een Getal-naar-Tekst Omzetter Bedrijven Kan Helpen en Diepe Denkers Kan Amuseren

Een Getal-naar-Woorden Omzetter kan een amusante afleiding zijn om mensen te helpen enorme of kleine bedragen te conceptualiseren. Het kan echter ook nauwkeurigheid bieden aan bedrijven en financiële instellingen die Amerikaanse dollarbedragen schriftelijk nodig hebben. Dit artikel bespreekt wat getal-naar-woord omzetters doen, wie ze zou kunnen gebruiken, en voor welke doeleinden.

Deze app zet decimalen en wetenschappelijke E-notatie getallen om in formeel correct Amerikaans Engels. Daarnaast verandert de calculator getallen in een Amerikaans dollarbedrag in woorden. Gebruikers kunnen verder specificeren of ze willen dat dollarbedragen worden opgemaakt voor een cheque. De getal-naar-woord omzetter biedt een flexibel hulpmiddel voor gebruikers van alle typen om ervoor te zorgen dat ze de standaard Amerikaanse Engelse nummerconventies volgen.

Eenvoudig, Snel en Nauwkeurig

De getal-naar-woorden omzetter is eenvoudig te gebruiken:

 • Voer eerst een nummer in het veld "Dit Nummer Converteren" in.
 • Kies vervolgens of je Woorden, Valuta of Chequeschrijven wilt.
 • Gebruik daarna het vervolgkeuzemenu om kleine letters, hoofdletters, titelvorm of zinsvorm te specificeren. Deze opties maken het gemakkelijk om rechtstreeks van de omzetter naar een andere applicatie van uw keuze te kopiëren en plakken.
 • Klik ten slotte op "Berekenen".

Mensen van Engelse Leerders tot Bedrijfseigenaren Vinden het Nuttig

De getal-naar-woorden omzetter heeft een breed scala aan toepassingen. Financiële transacties vereisen bijvoorbeeld nauwkeurigheid boven alles. Of iemand nu een deal van meerdere miljoenen dollars sluit met een belangrijke klant of een persoonlijke cheque schrijft, uitgeschreven getallen vereisen concentratie. Deze extra aandacht vermindert de kans op slordige fouten. Bovendien is het moeilijker om dollarbedragen te wijzigen wanneer ze in woorden zijn geschreven.

Naast economische contexten kunnen leerders van de Engelse taal profiteren van het omzetten van getallen in tekst. Wereldwijd hebben landen verschillende nummersystemen en mensen die in de VS willen wonen of zaken willen doen, moeten het systeem daar gebruiken. Niet-Engelssprekenden kunnen deze omzetter gebruiken als een leermiddel of om hun getallen na te lezen en te zorgen dat er geen fouten zijn.

Bovendien kunnen studenten de getal-naar-woorden omzetter gebruiken als een handig studiehulpmiddel.

Tieners in veel middelbare schoolprogramma's in de VS leren persoonlijke financiële vaardigheden. Ze kunnen de nauwkeurige weergave van de omzetter gebruiken om hun werk te controleren voordat het wordt ingediend of om zich voor te bereiden op een toets.

Tot slot kan de omzetter entertainment bieden en nieuwsgierigheid bevredigen. Bijvoorbeeld, wanneer de meeste mensen zeer grote of minimale getallen tegenkomen, weten ze niet zeker welke woorden ze vertegenwoordigen of hebben ze moeite met het uitspreken en spellen ervan. Natuurlijk zijn sommige getallen zo ingewikkeld dat het uitspreken of spellen ervan nooit praktisch zou zijn. Toch vereisen anderen slechts één of twee unieke en interessante woorden.

Gebruiksgeval: Hoe een Nieuwe Bedrijfseigenaar de Omzetter Kan Gebruiken

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe iemand getallen in een zakelijke omgeving kan omzetten in woorden. Stel je voor dat een niet-Engelssprekende immigrant naar de Verenigde Staten is verhuisd en een bedrijf is gestart.

Desondanks moeten ze een cheque uitschrijven voor $14.273,38 voor hun eerste zakelijke uitgave. Om ervoor te zorgen dat ze de cheque correct schrijven, typen ze 14.273,38 in de omzetter.

Vervolgens zouden ze "Chequeschrijven" en "Zinsvorm" als opties selecteren.

Na op "Berekenen" te klikken, zouden ze hun correct geformatteerde antwoord zien: veertienduizend tweehonderddrieënzeventig en 38/100 dollar.

De laatste stap zou zijn om het antwoord met inkt op de cheque te schrijven, waarbij het woord "dollar" wordt weggelaten, zoals het op Amerikaanse cheques voorkomt. In plaats daarvan zouden ze de centenfractie volgen met een streepje dat het woord "dollar" bereikt, zodat niemand gemakkelijk met het bedrag kan knoeien.

Handige Tip

Hoewel de meest praktische toepassing van deze omzetter misschien de valuta is, verandert het ook enorme en kleine getallen in woorden. Daarnaast kun je getallen invoeren in het decimale formaat tot een limiet van 90 karakters. Aan de andere kant moeten getallen in wetenschappelijke E-notatie binnen het bereik van 1e-90 tot 1e+90 liggen.

Grote Getallen in de Geschiedenis

Grote en kleine getallen hebben mensen al duizenden jaren gefascineerd. Archimedes, een Griekse wetenschapper uit de derde eeuw voor Christus, ontwikkelde een systeem van getallen om het aantal zandkorrels te berekenen dat nodig is om het universum te vullen. Archimedes berekende dat het Aristarchus-universum (ongeveer 2 lichtjaar in diameter), indien gevuld met zand, 10⁶³ zandkorrels zou bevatten.

Sommige termen die grote getallen aanduiden, zoals een miljoen, een miljard en een biljoen, hebben in verschillende landen een echte economische betekenis. Het hoogste bankbiljet was het biljet van één sextiljoen Hongaarse peng, gedrukt in 1946. In 2009 drukte Zimbabwe een Zimbabwaanse biljet van $100 biljoen. Door hyperinflatie was het slechts ongeveer $30 waard.

Het grootste getal ter wereld bestaat niet. Elk groot getal kan constant worden verhoogd, vermenigvuldigd en tot een graad worden verhoogd, wat resulteert in een nog groter getal.

Onder de beroemde grootste getallen met hun speciale namen bevinden zich de TREE(3)-getal, SCG(13)-getal, Lowder-getal, Moser-getal, Skewes-getal, Rayo-getal, Graham-getal.

Systeem voor het schrijven van grote getallen

Het is onhandig om grote getallen met veel nullen te schrijven. Daarom gebruiken we machtsafkortingen om grote getallen te schrijven. Het schrijven van 10¹¹ betekent een getal met 11 nullen, en het schrijven van 10⁵⁴ betekent een getal met 54 nullen. Dit zijn de namen van getallen met tientallen en honderden nullen.

Namen van getallen die je in het schoolcurriculum kunt vinden:

 • 1.000.000 - miljoen (6 nullen)
 • 1.000.000.000 - miljard (9 nullen)
 • 1.000.000.000.000 - biljoen (12 nullen)
 • 1.000.000.000.000.000 - biljard (15 nullen)
 • 1.000.000.000.000.000.000 - triljoen (18 nullen)
 • 1.000.000.000.000.000.000.000 - triljard (21 nullen)
 • 1.000.000.000.000.000.000.000.000 - quadriljoen (24 nullen)
 • 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 - quadriljard (27 nullen)
 • 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 - quintiljoen (30 nullen)
 • 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 - quintiljard (33 nullen)

Enkele voorbeelden van interessante namen:

10¹⁰⁰ - googol (100 nullen)

De naam googol werd in 1920 bedacht door de 9-jarige Milton Sirota, de neef van de Amerikaanse wiskundige Edward Kasner. Hij kan de naam van zijn favoriete stripfiguur Barney Google hebben gebruikt om dit enorme getal te benoemen. Andere namen voor dit getal zijn tien duotrigintiljoen op de korte Amerikaanse schaal of tien duizend secdeciljard op de lange Europese schaal. Later bedacht Kasner ook de naam van een ander reusachtig getal, de Googolplex. Dit is 10 verheven tot de macht 10 en verheven tot de macht 100 of 10^{10^{100}}.

10¹⁴⁰ - asamkhyeya of honderd quintiljard

Asamkhyeya is een Sanskriet woord dat vaak voorkomt in boeddhistische teksten. In het Sanskriet betekent de term "asamkhyeya" letterlijk "ontelbaar" in de zin van "oneindig". Het is ook de titel van de Hindoe-goden Vishnu en Shiva.

Ontwikkeling van systemen van notatie van grote getallen

De manier waarop grote getallen worden benoemd kan heel verschillend zijn, afhankelijk van waar je bent.

In het traditionele Britse gebruik, bekend als de lange schaal, werden unieke namen gegeven aan elke macht van een miljoen. 1.000.000 werd bijvoorbeeld "1 miljoen" genoemd, 1.000.000² was "1 miljard", 1.000.000³ was "1 biljoen", enzovoort. Dit systeem werd beïnvloed door het Franse gebruik en heeft overeenkomsten met het systeem dat is gedocumenteerd door de Franse wiskundige Nicolas Chuquet.

In het traditionele Amerikaanse gebruik, dat ook voortkwam uit het Franse gebruik maar dan later, evenals in Canada en de moderne Britse praktijk, werd een ander systeem gebruikt. Hier worden nieuwe namen toegekend voor elke macht van duizend, bekend als de korte schaal. Een miljard wordt bijvoorbeeld gedefinieerd als 1.000 × 1.000², gelijk aan 10⁹ of 1.000.000.000, en een biljoen is 1.000 × 1.000³, gelijk aan 10¹² of 1.000.000.000.000, enzovoort.

Dit korte-schaalsysteem werd veel gebruikt in de financiële wereld, vooral door de invloed van de Amerikaanse dollar. Later werd dit systeem overgenomen voor officiële documenten van de Verenigde Naties.

In 1948 keerde Frankrijk, dat oorspronkelijk de korte schaal wereldwijd populair had gemaakt, terug naar de lange schaal.

Het Amerikaanse systeem (korte schaal)

In het Amerikaanse of kort-schaalsysteem worden alle namen van grote getallen als volgt geconstrueerd: aan het begin staat een Latijns rangtelwoord, en aan het eind wordt de suffix "-iljoen" toegevoegd. De uitzondering is de naam "miljoen", die de naam van het getal duizend (lat. mille) en de vergrotende suffix "-iljoen" is. Zo krijgen we de getallen: biljoen, triljoen, quadriljoen, quintiljoen, sextiljoen, etc.

Het Amerikaanse systeem wordt gebruikt in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Griekenland en Turkije.

Europees systeem (lange schaal)

Het Europese, of lange-schaal benamingssysteem is wereldwijd het meest gebruikelijk. De namen van getallen in dit systeem worden als volgt geconstrueerd: aan het Latijnse rangtelwoord voegen ze een suffix "-iljoen" toe. De naam van het volgende getal (1.000 keer groter) wordt gevormd uit hetzelfde Latijnse rangtelwoord maar met de suffix "-iljard".

Na een biljoen in dit systeem komt een biljard, en pas daarna een triljoen, gevolgd door een triljard, etc. Landen die de lange schaal gebruiken, zijn de meeste continentale Europese landen en de meeste Franstalige, Duitstalige, Spaanstalige en Portugeestalige landen (behalve Brazilië).

Getal Amerikaans systeem Europees systeem
10² honderd honderd
10³ duizend duizend
10⁶ miljoen miljoen
10⁹ biljoen duizend miljoen (miljard)
10¹² triljoen biljoen
10¹⁵ quadriljoen duizend biljoen (biljard)
10¹⁸ quintiljoen triljoen
10²¹ sextillion duizend triljoen (triljard)
10²⁴ septiljoen quadriljoen

Door de geschiedenis heen hebben mensen nummeringsystemen bedacht die veel grotere bedragen omvatten dan we dagelijks nodig hebben. De getal-naar-woord omzetter overbrugt de kloof tussen theorie en dagelijkse praktijk. Het kan een nuttig hulpmiddel zijn voor niet-specialisten, wetenschappers en bedrijfseigenaren.