เครื่องคิดเลขทั่วไป

19 เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขทั่วไป

สำรวจอาร์เรย์หลากหลายของเครื่องคิดเลขเฉพาะทางที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือในงานต่าง ๆ ที่ไม่ซ้ำซ้อนและประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเกรดเฉลี่ยของคุณหรือแปลงตัวเลขเป็นคำต่าง ๆ หรือประมาณค่าภาระธรรมเนียมของก๊าซหรือคำนวณปริมาตรของกระบอก เครื่องมือเหล่านี้นั้นนำเสนอวิธีดำเนินการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสำหรับความต้องการภายในระยะกว้าง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน มืออาชีพ หรือผู้ที่มีงานอดิเรก เครื่องคิดเลขอื่น ๆ ของเรานั้นให้การวัดและแปลงที่แม่นยำเพื่อทำให้การคำนวณของคุณง่ายขึ้น

เครื่องทอยลูกเต๋า

เครื่องทอยลูกเต๋า

เครื่องทอยลูกเต๋าออนไลน์นี้ใช้การสร้างตัวเลขสุ่มเพื่อสร้างประสบการณ์การทอยลูกเต๋าแบบดิจิทัลพร้อมการใช้ประโยชน์ทุกประเภท

เครื่องคำนวณเกรด

เครื่องคำนวณเกรด

เครื่องคำนวณเกรดแบบถ่วงน้ำหนักของเราจะแสดงค่าเฉลี่ยและสิ่งที่จะได้รับสำหรับเกรดสุดท้ายที่คุณต้องการ ประหยัดเวลาได้มาก หากคุณไม่ทราบวิธีคำนวณเกรด!

เครื่องคำนวณซับเน็ต

เครื่องคำนวณซับเน็ต

เครื่องคำนวณ IP ซับเน็ตนี้ทำให้ง่ายต่อการสร้างซับเน็ต โดยให้ข้อมูลซับเน็ตเต็มรูปแบบ เช่น ช่วง IP มาสก์ซับเน็ต และอื่น ๆ จากข้อมูลเครือข่ายพื้นฐานเท่านั้น

เครื่องคิดเลขเกรดเฉลี่ย

เครื่องคิดเลขเกรดเฉลี่ย

เครื่องคิดเลขเกรดเฉลี่ย (GPA) นี้คำนวณเกรดเฉลี่ยของคุณและสร้างรายงานตามหน่วยกิตและเกรดของหลักสูตร ยอมรับทั้งเกรดตัวเลขและตัวอักษร

เครื่องแปลงตัวเลขเป็นคำ

เครื่องแปลงตัวเลขเป็นคำ

เครื่องแปลงตัวเลขเป็นคำด้วยเครื่องคำนวณของเราที่มีระบบรับทศนิยม และมีสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และยังสามารถแสดงจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นคำพูดได้อีกด้วย

เครื่องคำนวณส่วนสูง

เครื่องคำนวณส่วนสูง

จากการศึกษาการถดถอยเชิงเส้น เครื่องคำนวณการเติบโตฟรีนี้จะประมาณการเติบโตของเด็กในฐานะผู้ใหญ่ในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถแปลงระหว่างหน่วยความสูงหลายหน่วยได้อีกด้วย

เครื่องแปลงหน่วย

เครื่องแปลงหน่วย

เครื่องมือออนไลน์ฟรีนี้จะแปลงหน่วยความยาว อุณหภูมิ พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก และเวลาทั่วไป

เครื่องคำนวณคอนกรีต

เครื่องคำนวณคอนกรีต

ประมาณปริมาณคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับโครงการปรับปรุงบ้าน เครื่องคำนวณคอนกรีตทำการคำนวณเพื่อดูว่าจะซื้อส่วนผสมกี่ถุงสำหรับแผ่นทางเดินทาง พื้นดาดฟ้า บันได และโครงการที่ทำเอง

เครื่องแปลงเลขโรมัน

เครื่องแปลงเลขโรมัน

เครื่องแปลงเลขโรมันสร้างเลขโรมันจากเลขอารบิกหรือแปลงเลขอารบิกเป็นเลขโรมันโดยมีค่าระหว่าง 1 ถึง 3,999,999

เครื่องคำนวณค่าน้ำมัน

เครื่องคำนวณค่าน้ำมัน

เครื่องคำนวณค่าน้ำมันฟรีเครื่องนี้จะประเมินราคาเชื้อเพลิงของการเดินทางโดยใช้หน่วยวัดหลายหน่วย ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ระยะทาง และราคาน้ำมัน

เครื่องแปลงความสูง

เครื่องแปลงความสูง

ด้วยเครื่องมือแปลงความสูง คุณสามารถแปลงความสูงเป็นซม. ได้อย่างง่ายดาย แปลงระหว่างหน่วยสหรัฐอเมริกาและหน่วยเมตริก

เครื่องคำนวณชั่วโมงทำงาน

เครื่องคำนวณชั่วโมงทำงาน

เครื่องคำนวณชั่วโมงทำงานช่วยให้พนักงานคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงานในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแม่นยำ พร้อมการตั้งค่าเพื่อพิจารณาการพัก การปัดเศษรายชั่วโมง และเวลาแบบทหาร

เครื่องคำนวณวงกลม

เครื่องคำนวณวงกลม

เครื่องคำนวณวงกลมพบลักษณะที่หายไปของวงกลม ประกอบด้วยเครื่องคำนวณรัศมี เครื่องคำนวณเส้นรอบวง เครื่องคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลาง และเครื่องคำนวณพื้นที่วงกลม

เครื่องแปลงเมตรเป็นฟุต

เครื่องแปลงเมตรเป็นฟุต

แปลงเมตรเป็นฟุตและนิ้วโดยใช้เครื่องคำนวณเมตรเป็นฟุต เลือกตำแหน่งทศนิยมหรือเศษส่วนนิ้วสำหรับการปัดเศษและการคำนวณ

เครื่องคำนวณลูกบาศก์หลา

เครื่องคำนวณลูกบาศก์หลา

เครื่องคำนวณลูกบาศก์หลาคำนวณลูกบาศก์หลา ฟุต เมตรสำหรับวัสดุภูมิทัศน์ ป้อนการวัดเป็นหลาและฟุตและรับการแปลงปริมาณ

เครื่องแปลงวันที่เลขโรมัน

เครื่องแปลงวันที่เลขโรมัน

เครื่องแปลงวันที่เลขโรมันสามารถแปลงวันที่จากเลขอารบิกเป็นเลขโรมันและสลับเปลี่ยนกลับได้ แปลงวันที่ใดก็ได้ในเลขโรมันหรืออารบิก

เครื่องคิดคำนวณฟุตและนิ้ว

เครื่องคิดคำนวณฟุตและนิ้ว

เครื่องคำนวณฟุตและนิ้วช่วยแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ บวกฟุตและนิ้ว ลบ คูณ หรือหารได้อย่างง่ายดาย

เครื่องคำนวนปริมาตรทรงกระบอก

เครื่องคำนวนปริมาตรทรงกระบอก

เครื่องคำนวนนี้สามารถใช้เป็นเครื่องคำนวนปริมาตรและเครื่องคำนวนพื้นที่ผิวทรงกระบอกได้ นอกจากนี้ยังค้นหาพื้นที่ผิวด้านข้าง ฐาน และด้านบนด้วย

เครื่องคำนวณหลังคา

เครื่องคำนวณหลังคา

ใช้เครื่องคำนวณหลังคาตารางฟุตฟรีเพื่อกำหนดขนาดหลังคาของคุณและรับมุงหลังคาในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณ ประมาณต้นทุน เวลา และแรงงานสำหรับการทำเองหรือผู้รับเหมา