Zaman & Tarih Hesaplayıcıları
Zaman Süresi Hesaplayıcısı


Zaman Süresi Hesaplayıcısı

İki olay arasında ne kadar zaman geçtiğini belirlemek için zaman süresi hesaplayıcımızı kullanın. İşiniz için çalışma süresini takip etmek için mükemmeldir.

ZAMAN

4 saat 45 dakika 13 saniye

ZAMAN

12 saat 12 dakika

Hesaplamanızda bir hata oluştu.

İçindekiler Tablesi

  1. Doğru Hesaplamalar
  2. Kolaylık, Garip Zaman Hesaplamamızın Bir Sonucu
  3. Kesin Yaşın Hesaplanması
  4. Zaman birimlerinin bölünme sistemi
  5. Ondalık veya Metrik zaman

Zaman Süresi Hesaplayıcısı

Zamanı ölçmek, kronometrede başlat tuşuna basmak kadar kolay olabilir. Basit süre hesaplayıcıları her türlü hata olasılığını ortadan kaldırarak iş veya eğlence için doğru dönüşümler sağlar.

Bu hesaplayıcıyı tek bir günde veya birkaç günde kullanabilirsiniz. Yukarıdaki iki hesaplayıcı, herhangi iki zaman noktası arasındaki gün, saat, dakika ve saniyeleri hesaplamada herkese yardımcı olabilir. İki arayüz bulunmaktadır. İlki aynı gün içindeki iki nokta arasındaki süreyi hesaplar. İkincisi ise "İki Tarih Arasındaki Zaman" hesaplayıcısıdır.

Bir günlük zaman farkı hesaplayıcısının kullanımı basittir. İki zamanı verilen kutulara girmeniz yeterlidir. Kolaylık sağlamak için "şimdi" düğmeleri otomatik olarak geçerli saati girer.

"Hesapla" düğmesine bastığınızda, hesaplayıcı sonuçları dört biçimde (saat, dakika, saniye, ondalık saat, ondalık dakika ve saniye) gösterecektir.

İki Tarih Arasındaki Zaman hesaplayıcısının kullanımı da aynı şekilde kolay ve kullanışlıdır. İlk olarak ay, gün ve yılı uygun kutulara girin. Tarih kutularının sağında bir takvim açılır penceresi ve bir "şimdi" düğmesi bulunur. Hesaplayıcının ölçmesini istediğiniz tam saatleri biliyorsanız, bunları da girebilirsiniz.

Tarih ve saati girdikten sonra sonuçlar için "Hesapla" düğmesine basın. İki Tarih Arasındaki Zaman hesaplayıcısı sonuçları 5 formatta gösterir - günler, saatler, dakikalar, saniyeler, ondalık günler, ondalık saatler, ondalık dakikalar ve saniyeler.

Doğru Hesaplamalar

Zaman hesaplayıcı, iki nokta arasında tam olarak ne kadar zaman geçtiğini bilmenizi sağlamanın hızlı, doğru ve kullanışlı bir yoludur. Saatlik işçi çalıştıran işletmelerin kusursuz zaman yönetimine ihtiyacı vardır. Yine de, yeni başlayanlar ve şahıs şirketleri genellikle maliyetleri düşürmek ve pahalı yönetim yazılımlarından vazgeçmek zorundadır. Bu nedenle, tam bir zaman süresi hesaplayıcısı para tasarrufu sağlayabilir.

Projelerin ve bireysel görevlerin ne kadar sürdüğünü takip etmek bazı şirketlerin kârlılıkları için çok önemlidir. Örneğin, inşaatçılar müşterilerle sözleşme yapmadan önce zaman ve maliyet tahminlerinde bulunurlar.

Görevde geçen sürenin dikkatli kayıtlarını tutmazlarsa tahminleri çok daha az doğru olacaktır. Özel bir zaman-süre hesaplayıcısı kullanmak, matematiği elle veya normal bir hesap makinesiyle yapmaktan çok daha hızlı ve doğrudur.

Her aydaki değişken gün sayısı bazı insanların hesaplamalarını bozar. Örneğin, bir işletme sahibinin Şubat ayında belirli bir günde bazı malzemeler aldığını ve bunların Nisan ayında belirli bir güne kadar sürdüğünü bildiğini varsayalım. Bu durumda, bir hesaplayıcı onlara malzemelerin kaç gün dayandığını söyleyebilir. İş sahibinin Şubat ve Mart aylarında kaç gün olduğunu hatırlaması gerekmez; tarihleri girmesi yeterlidir.

İşgücünü takip etmek ve malzemelerin ne kadar dayanacağını hesaplamak gibi ciddi uygulamaların yanı sıra, birçok insan eğitim veya eğlence amaçlı olarak da zamanı ölçmek ister. Hangi öğrenci yaz boyunca tam olarak kaç gün tatil yapacağını bilmek istemez ki? Okulun son ve ilk günlerinin tarihlerini biliyorlarsa, hesaplayıcı onlara kaç gün eğleneceklerini söyleyebilir.

Kolaylık, Garip Zaman Hesaplamamızın Bir Sonucu

AM ve PM tanımlamalarımızla zamanı daha da karmaşık hale getiriyoruz. Sonuç olarak, sabah 7:39 (AM) ile öğleden sonra 4:28 (PM) arasında tam olarak kaç saat geçtiğini bulmak çoğu insan için çok fazla çaba gerektiriyor. Hesaplayıcının anında gerçekleştirdiği birkaç adım bulunmaktadır.

Yukarıda listelenen saatler arasındaki süreyi hesaplamaya başlamak için, bunları 24 saatlik zamana dönüştürmeniz gerekir. Örneğin, saat 7:39 AM'de değişmeyecek; ancak 4:28 PM, 16:28 olarak değişecektir.

Kesin Yaşın Hesaplanması

Hesaplamalar karmaşıktır; çünkü bir günde 24 saat ve her ayda farklı sayıda gün vardır. Şubat ayı, yıla bağlı olarak 28 ya da 29 gün olabilir. Bu nedenle, bir geçen zaman hesaplayıcısına sahip olmak, zamandan tasarruf etmek ve doğru zaman tutmaya ihtiyaç duyduğunuzda hatalardan kaçınmak için harika bir yoldur.

Diyelim ki yaşlı büyükbabanızın 27 Mart 1947'de saat 2:26'da doğduğu söylendi. Bunu, saniyesine kadar tam yaşını belirlemek için kullanabilirsiniz. Doğum tarihini ve saatini İki Tarih Arasındaki Zaman hesaplayıcısına ekleyin. Ardından, geçerli saati ayarlamak için "şimdi"ye tıklayın. "Hesapla" düğmesine bastığınızda, uzun yaşamı boyunca 2,3 milyar saniyeden fazla yaşadığını öğreneceksiniz!

Zaman birimlerinin bölünme sistemi

Eski zamanlarda Mısırlılar gündüz saatlerini 10 "saate" bölmüş ve her bir uca güneşin doğuşu ve batışı için birer saat eklemişlerdir. Böylece gün 12 saat sürüyordu. Bu saatler geceleri 12 saatlik tam karanlığa karşılık geliyordu. Belki de Mısırlılar bu sistemi bir yılda on iki ay döngüsü olduğu için getirmişlerdir.

Gece vakti Mısırlılar için özellikle önemliydi; çünkü geceleri çeşitli dini törenler gerçekleştiriyorlardı. Bu sistem Dekanları takip etmeyi de içeriyordu. Dekanlar, gecenin belirli bir bölümünde gökyüzünde belirli bir sırayla beliren 36 takımyıldızı grubu ya da tek yıldızdı.

Her bir saatin 60 dakikaya ve dakikaların da 60 saniyeye bölünmesi, antik Babil'den gelmektedir. Babililer matematik ve astronomide seksajismal (taban-60) sayı sistemi kullanıyorlardı. Aynı zamanda Babil'den çemberin 360 dereceye bölünmesi fikri de gelmektedir.

Neden altmış ve mesela 10 veya 100 değil de? İşin aslı, altmışyı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 gibi sayılarla bölmenin kolay olduğu, kesir değil tam sayı elde edildiği bir durumdu. Babililer bu 60 sayısının bu özelliğini ticarette aktif olarak kullanıyorlardı. İşte bu nedenle seksajismal sistem antik Babil'de yaygınlaştı.

Ondalık veya Metrik zaman

1754 yılında Fransız matematikçi Jean-Baptiste le Rond d'Alembert tüm zaman birimlerini ona bölmeyi önerdi. Böyle bir bölünmenin daha basit ve daha kullanışlı hesaplamalara yol açacağına karar verdi.

1788'de Fransız avukat Claude Boniface Collignon bir günü 10 saate, her saati 100 dakikaya, her dakikayı 1.000 saniyeye ve her saniyeyi 1.000 seviyeye bölmeyi önerdi. Bir haftanın 10 güne ve bir yılın on güneş ayına bölünmesini önerdi.

Fransız Parlamentosu bu öneriyi biraz değiştirdi. Gece yarısından gece yarısına kadar olan sürenin on parçaya, her bir parçanın da diğer on parçaya bölünmesine ve bu şekilde sürenin ölçülebilir en küçük kısmına kadar devam etmesine karar verdi.

Bu yenilikler genel hesaplama sistemindeki devrimin bir parçası haline geldi. Yeni saat hesaplama yöntemine ek olarak, bir cumhuriyet takvimi de oluşturuldu. Bu takvim ayı onar günlük üç on yıla bölüyordu. Sonuç olarak beş gün kaldı. Bunlar her yılın sonuna yerleştirildi.

Sistem resmi olarak 24 Kasım 1793'te yürürlüğe girdi. Gece yarısı saat sıfırda başladı ve öğlen saat beşteydi. Hesaplamalar daha basit hale geldi. İnsanlar zamanı kesirlerle yazabiliyordu; örneğin 8 saat 32 dakika 8,32 saat olarak yazılabiliyordu ve her iki değer de aynı anlama geliyordu.

İnsanların yeni saat formatına geçmesine yardımcı olmak için saat üreticileri ondalık ve eski saati gösteren kadranları olan saatler üretmeye başladı. Ancak insanlar hiçbir zaman yeni saate geçmedi. Ondalık saatin popüler olmadığı kanıtlandı ve kullanılmaya başlanmasından 17 ay sonra kaldırıldı.

Cumhuriyet takvimi ise 1805 yılının sonunda kaldırıldı.

1890'larda Toulouse Coğrafya Derneği başkanı Joseph-Charles-François de Rey-Pailhade ondalık sistemin kullanılmasını önerdi. Günü “cé” adını verdiği 100 parçaya böldü. Her cé; 10 desicés, 100 centicés, 1.000 milicés ve 10.000 dimicés'e bölündü.

Toulouse Ticaret Odası öneriyi destekleyen bir karar aldı. Ancak bunun dışında öneri yeterli destek görmedi.

1897'de Bureau des Longitudes'ün Fransız bilim komitesi de benzer bir öneri sundu. Bu öneri 24 saatlik günü koruyor ancak saati 100 ondalık dakikaya bölmeyi öneriyordu. Dakikalar da 100 saniyeye bölünecekti. Bu proje de onay alamadı.

Bu, tarihte ondalık zamanın uygulanmasına yönelik son büyük girişimdi.