Kalkulatory Czasu i Daty
Kalkulator Czasu Trwania


Kalkulator Czasu Trwania

Użyj naszego kalkulatora czasu trwania, aby określić, ile czasu upłynęło między dwoma wydarzeniami. Jest idealny do śledzenia czasu pracy w Twojej firmie.

CZAS

4 godziny 45 minut 13 sekund

CZAS

12 godzin 12 minut

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

  1. Dokładne Obliczenia
  2. Wygoda Wynika z Naszego Nietypowego Sposobu Liczenia Czasu
  3. Obliczanie Dokładnego Wieku
  4. System podziału jednostek czasu
  5. Czas Dziesiętny lub Metryczny

Kalkulator Czasu Trwania

Mierzenie czasu może być tak proste jak naciśnięcie przycisku start na stoperze. Proste kalkulatory czasu trwania mogą wyeliminować wszelkie szanse na błąd, zapewniając dokładne konwersje do pracy lub rozrywki.

Możesz użyć tego kalkulatora w ciągu jednego dnia lub przez kilka dni. Dwa powyższe kalkulatory mogą pomóc każdemu obliczyć dni, godziny, minuty i sekundy między dowolnymi dwoma punktami w czasie. Istnieją dwa interfejsy. Pierwszy oblicza czas trwania między dwoma punktami tego samego dnia. Drugi to kalkulator "Czas między dwiema datami".

Kalkulator różnicy czasu jednodniowego jest prosty w użyciu. Wystarczy wprowadzić dwa czasy do podanych pól. Dla wygody przyciski "teraz" automatycznie wprowadzają aktualny czas.

Po naciśnięciu "Oblicz", kalkulator wyświetli wyniki w czterech formatach - godzinach, minutach, sekundach, dziesiętnych godzinach, dziesiętnych minutach i sekundach.

Kalkulator czasu między dwiema datami jest równie łatwy w użyciu i wygodny. Najpierw wprowadź miesiąc, dzień i rok do odpowiednich pól. Po prawej stronie pól dat znajduje się kalendarz i przycisk "teraz". Jeśli znasz dokładne czasy, które chcesz, aby kalkulator zmierzył, możesz je również wprowadzić.

Po wprowadzeniu daty i czasu naciśnij "Oblicz" dla wyników. Kalkulator czasu między dwiema datami pokazuje wyniki w 5 formatach – dniach, godzinach, minutach, sekundach, dziesiętnych dniach, dziesiętnych godzinach, dziesiętnych minutach i sekundach.

Dokładne Obliczenia

Kalkulator czasu to szybki, dokładny i wygodny sposób, aby upewnić się, że wiesz dokładnie, ile czasu upłynęło między dwoma punktami. Firmy zatrudniające pracowników na godziny potrzebują nienagannej ewidencji czasu pracy. Jednak startupy i jednoosobowe działalności często muszą obniżać koszty i rezygnować z drogiego oprogramowania zarządzającego. Dlatego dokładny kalkulator czasu trwania może być oszczędnością pieniędzy.

Śledzenie, jak długo trwają projekty i poszczególne zadania, jest niezbędne dla dolnej linii niektórych firm. Na przykład, budowniczowie podają szacunki czasu i kosztów przed zawarciem umowy z klientami.

Ich szacunki będą znacznie mniej dokładne, jeśli nie będą prowadzić starannej ewidencji czasu pracy nad zadaniem. Użycie dedykowanego kalkulatora czasu trwania jest znacznie szybsze i dokładniejsze niż wykonywanie obliczeń ręcznie lub za pomocą zwykłego kalkulatora.

Zmienna liczba dni w każdym miesiącu może zaburzyć obliczenia niektórych osób. Na przykład, jeśli właściciel firmy wie, że otrzymał pewne materiały w konkretnym dniu lutego i że trwały one do określonego dnia kwietnia, kalkulator mógłby mu powiedzieć, ile dni trwały zapasy. Wygodnie, przedsiębiorca nie musiałby pamiętać, ile dni jest w lutym i marcu; wystarczyłoby wprowadzić daty.

Oprócz poważnych zastosowań, takich jak śledzenie pracy i obliczanie, jak długo trwają zapasy, wiele osób chce mierzyć czas z powodów edukacyjnych lub rozrywkowych. Który uczeń nie chce wiedzieć dokładnie, ile dni wakacji będzie miał latem? Jeśli znają daty ostatniego i pierwszego dnia szkoły, kalkulator może im powiedzieć, ile dni będą się cieszyć.

Wygoda Wynika z Naszego Nietypowego Sposobu Liczenia Czasu

Dodatkowo komplikujemy czas naszymi oznaczeniami AM i PM. W rezultacie, wyliczenie dokładnie ilu godzin upłynęło między 7:39 rano a 16:28 po południu wymaga dużego wysiłku dla większości ludzi. Istnieje kilka kroków, które kalkulator wykonuje natychmiast.

Aby rozpocząć obliczanie czasu trwania między wymienionymi powyżej godzinami, musisz je przekształcić na czas 24-godzinny. Na przykład, czas nie zmieniłby się o 7:39 rano, ale zmieniłby się na 16:28 o 16:28 po południu.

Obliczanie Dokładnego Wieku

Obliczenia są skomplikowane, ponieważ doba ma 24 godziny i różną liczbę dni w każdym miesiącu. Luty może mieć 28 lub 29 dni, w zależności od roku. Dlatego posiadanie kalkulatora czasu upłynięcia jest świetnym sposobem, aby zaoszczędzić czas i uniknąć błędów, gdy potrzebujesz dokładnego pomiaru czasu.

Załóżmy, że Twojemu starszemu dziadkowi powiedziano, że urodził się o 2:26 nad ranem 27 marca 1947 roku. Możesz użyć tego, aby określić jego dokładny wiek aż do sekundy. Dodaj datę i godzinę jego urodzenia do kalkulatora czasu między dwiema datami. Następnie kliknij "teraz", aby ustawić aktualny czas. Po naciśnięciu "Oblicz" dowiesz się, że żył przez ponad 2,3 miliarda sekund w swoim długim życiu!

System podziału jednostek czasu

W starożytności Egipcjanie podzielili godziny dziennego światła na 10 "godzin" i dodali po jednej godzinie na każdym końcu dla wschodu i zachodu słońca. W ten sposób dzień trwał 12 godzin. Odpowiadały one 12 godzinom kompletnych ciemności nocą. Być może Egipcjanie wprowadzili ten system, ponieważ w ciągu roku jest dwanaście cykli księżycowych.

Noc była szczególnie ważna dla Egipcjan, ponieważ to w nocy odbywały się różne ceremonie religijne. Ten system obejmował śledzenie tzw. Dekanów. Dekany to 36 grup konstelacji lub pojedynczych gwiazd, które pojawiały się na niebie w określonym czasie nocy w konkretnej sekwencji.

Podział każdej godziny na 60 minut i minut na 60 sekund wywodzi się z starożytnego Babilonu. Babilończycy używali sześćdziesiętnego (o podstawie 60) systemu liczbowego w matematyce i astronomii. Ponadto, z Babilonu pochodził podział okręgu na 360 stopni.

Dlaczego sześćdziesiąt, a nie, na przykład, 10 lub 100? Chodzi o to, że było łatwo podzielić sześćdziesiąt przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 i otrzymać nie ułamek, ale liczbę całkowitą. Babilończycy aktywnie wykorzystywali tę właściwość liczby 60 w handlu. Dlatego sześćdziesiętny system przyjął się w starożytnym Babilonie.

Czas Dziesiętny lub Metryczny

W 1754 roku francuski matematyk Jean-Baptiste le Rond d'Alembert zaproponował podzielenie wszystkich jednostek czasu przez dziesięć. Uznał, że taki podział prowadziłby do prostszych i wygodniejszych obliczeń.

W 1788 roku francuski prawnik Claude Boniface Collignon zaproponował podział dnia na 10 godzin, każdą godzinę na 100 minut, każdą minutę na 1 000 sekund, a każdą sekundę na 1 000 poziomów. Zaproponował tydzień 10-dniowy i podział roku na dziesięć miesięcy słonecznych.

Francuski parlament nieznacznie zmodyfikował tę propozycję. Postanowił, że okres od północy do północy zostanie podzielony na dziesięć części, każdą część na dziesięć innych, aż do najmniejszej mierzalnej części czasu trwania.

Te innowacje stały się częścią rewolucji w ogólnym systemie rachuby. Oprócz nowej metody obliczania godzin stworzono również republikański kalendarz. Podzielił miesiąc na trzy dekady po dziesięć dni. W rezultacie pozostało pięć dni. Zostały one umieszczone na końcu każdego roku.

System oficjalnie wszedł w życie 24 listopada 1793 roku. Północ zaczynała się o godzinie zero, a południe było o godzinie piątej. Obliczenia stały się prostsze. Ludzie mogli pisać czas w ułamkach; na przykład, 8 godzin i 32 minuty można było zapisać jako 8,32 godziny, i obie wartości oznaczały to samo.

Aby pomóc ludziom przejść na nowy format czasu, producenci zegarków zaczęli produkować zegary z tarczami pokazującymi czas dziesiętny i stary. Jednak ludzie nigdy nie przeszli na nowy czas. Czas dziesiętny okazał się niepopularny i został zniesiony 17 miesięcy po wprowadzeniu.

Republikański kalendarz został zniesiony pod koniec 1805 roku.

W latach 90. XIX wieku Joseph-Charles-François de Rey-Pailhade, prezes Towarzystwa Geograficznego w Tuluzie, zaproponował użycie systemu dziesiętnego. Podzielił dzień na 100 części, które nazwał cés. Każdy cé został podzielony na 10 decicés, 100 centicés, 1 000 millicés i 10 000 dimicés.

Izba Handlowa w Tuluzie przyjęła rezolucję popierającą propozycję. Jednak poza tym propozycja nie uzyskała odpowiedniego wsparcia.

W 1897 roku francuski komitet naukowy Bureau des Longitudes przedstawił podobną propozycję. Zachował 24-godzinny dzień, ale zaproponował podział godziny na 100 minut dziesiętnych. Minuty były podzielone na 100 sekund. Ten projekt również nie zyskał aprobaty.

Była to ostatnia duża próba wprowadzenia czasu dziesiętnego w historii.