ماشین‌حساب‌های مالی
محاسبه‌گر مستمری

محاسبه‌گر مستمری

محاسبه‌گر مستمری از فرمول FV = PV (1+R)^n استفاده می‌کند تا به سرمایه‌گذارها کمک نماید که رشد مستمری را در طول زمان محاسبه کرده و برای بازنشستگی تصمیم بگیرند.

Result

End Balance: $157,013.80

Total Principal: $135,000.00

Total Interest: $22,013.80

Starting Principal

Additions

Interest

0 yr

1 yr

2 yr

3 yr

4 yr

5 yr

BEGINNING BALANCE INTEREST PRINCIPAL ENDING BALANCE
1 $109731.97 $3632.01 $107000 $110632.01
2 $120704.6 $7636.14 $114000 $121636.14
3 $132061.28 $12025.42 $121000 $133025.42
4 $143815.43 $16813.32 $128000 $144813.32
5 $155980.98 $22013.8 $135000 $157013.8
BEGINNING BALANCE INTEREST PRINCIPAL ENDING BALANCE
1 $100000 $288.76 $100583.33 $100872.1
2 $100872.1 $580.03 $101166.67 $101746.7
3 $101746.7 $873.81 $101750 $102623.81
4 $102623.81 $1170.11 $102333.33 $103503.44
5 $103503.44 $1468.93 $102916.67 $104385.6
6 $104385.6 $1770.29 $103500 $105270.29
7 $105270.29 $2074.18 $104083.33 $106157.52
8 $106157.52 $2380.62 $104666.67 $107047.29
9 $107047.29 $2689.62 $105250 $107939.62
10 $107939.62 $3001.18 $105833.33 $108834.51
11 $108834.51 $3315.31 $106416.67 $109731.97
12 $109731.97 $3632.01 $107000 $110632.01
Year #1 End
13 $110632.01 $3951.3 $107583.33 $111534.63
14 $111534.63 $4273.18 $108166.67 $112439.84
15 $112439.84 $4597.66 $108750 $113347.66
16 $113347.66 $4924.74 $109333.33 $114258.07
17 $114258.07 $5254.44 $109916.67 $115171.11
18 $115171.11 $5586.76 $110500 $116086.76
19 $116086.76 $5921.71 $111083.33 $117005.04
20 $117005.04 $6259.29 $111666.67 $117925.96
21 $117925.96 $6599.52 $112250 $118849.52
22 $118849.52 $6942.4 $112833.33 $119775.73
23 $119775.73 $7287.94 $113416.67 $120704.6
24 $120704.6 $7636.14 $114000 $121636.14
Year #2 End
25 $121636.14 $7987.02 $114583.33 $122570.36
26 $122570.36 $8340.58 $115166.67 $123507.25
27 $123507.25 $8696.84 $115750 $124446.84
28 $124446.84 $9055.78 $116333.33 $125389.12
29 $125389.12 $9417.44 $116916.67 $126334.1
30 $126334.1 $9781.81 $117500 $127281.81
31 $127281.81 $10148.89 $118083.33 $128232.23
32 $128232.23 $10518.71 $118666.67 $129185.38
33 $129185.38 $10891.26 $119250 $130141.26
34 $130141.26 $11266.56 $119833.33 $131099.89
35 $131099.89 $11644.61 $120416.67 $132061.28
36 $132061.28 $12025.42 $121000 $133025.42
Year #3 End
37 $133025.42 $12409 $121583.33 $133992.33
38 $133992.33 $12795.35 $122166.67 $134962.01
39 $134962.01 $13184.49 $122750 $135934.49
40 $135934.49 $13576.41 $123333.33 $136909.75
41 $136909.75 $13971.14 $123916.67 $137887.81
42 $137887.81 $14368.68 $124500 $138868.68
43 $138868.68 $14769.03 $125083.33 $139852.37
44 $139852.37 $15172.21 $125666.67 $140838.88
45 $140838.88 $15578.22 $126250 $141828.22
46 $141828.22 $15987.07 $126833.33 $142820.4
47 $142820.4 $16398.76 $127416.67 $143815.43
48 $143815.43 $16813.32 $128000 $144813.32
Year #4 End
49 $144813.32 $17230.74 $128583.33 $145814.07
50 $145814.07 $17651.03 $129166.67 $146817.7
51 $146817.7 $18074.2 $129750 $147824.2
52 $147824.2 $18500.27 $130333.33 $148833.6
53 $148833.6 $18929.23 $130916.67 $149845.89
54 $149845.89 $19361.09 $131500 $150861.09
55 $150861.09 $19795.88 $132083.33 $151879.21
56 $151879.21 $20233.58 $132666.67 $152900.25
57 $152900.25 $20674.22 $133250 $153924.22
58 $153924.22 $21117.79 $133833.33 $154951.12
59 $154951.12 $21564.32 $134416.67 $155980.98
60 $155980.98 $22013.8 $135000 $157013.8
Year #5 End

در محاسبه شما خطایی وجود داشت.

فهرست مطالب

 1. استفاده از مستمری‌ها برای تولید درآمد سرمایه‌گذاری غیرفعال
 2. مثال
 3. آشنایی با فرمول مستمری
 4. محاسبه تجمع دوره‌‌ای
 5. نحوه استفاده از محاسبه‌گر مستمری
 6. مثال واقعی
 7. مزایای کلیدی و نکات مفید
 8. مزایای کلیدی
  1. نکات مفید

محاسبه‌گر مستمری

استفاده از مستمری‌ها برای تولید درآمد سرمایه‌گذاری غیرفعال

افراد برای انتخاب سرمایه‌گذاری‌های مناسب در دارایی‌های خود، گزینه‌های بسیاری دارند. این سرمایه‌گذاری‌ها عبارت‌اند از سهام، اوراق‌قرضه، املاک و ارزهای رایج اعتباری. هر نوع سرمایه‌گذاری، مزایا و ریسک‌های خودش را دارد. به همین دلیل، برخی از سرمایه‌گذارها از مستمری‌ها به‌عنوان جایگزینی امن برای محافظت سرمایه خود در برابر نوسانات بازار استفاده می‌کنند.

مستمری‌ها سرمایه‌گذاری‌های خاصی هستند که شرکت‌های بیمه ارائه می‌کنند و با هدف تأمین یک پرداختی ثابت و مستمر به سرمایه‌گذار طراحی شده‌اند. در بیشتر موارد، شرکت بیمه جدا از شرایط بازار، یک پرداختی خاص را تضمین می‌کند. این گزینه برای افراد بازنشسته خوب است، چون پرداختی آن همچنان برای فرد مستمری‌بگیر تداوم خواهد یافت.

مثال

باب و لیندا می‌خواهند تا ۱۵ سال دیگر بازنشسته شوند. آنها نگران هستند که سرمایه‌گذاری‌هایشان در زمان بازنشستگی کاهش پیدا کرده و با بی‌پولی روبرو شوند. آنها تصمیم می‌گیرند که بخشی از پولشان را در یک مستمری بیمه سرمایه‌گذاری کنند تا درآمد تضمین شده‌ای برای محافظت از دارایی خود داشته باشند. آنها ۵۰۰,۰۰۰ دلار را در یک مستمری سرمایه‌گذاری می‌کنند که تقریباً پرداختی معادل ۲,۱۰۰ دلار را ماهانه برایشان تضمین می‌کند.

آشنایی با فرمول مستمری

آشنایی با فرمول نهفته در رشد سالانه مستمری نسبتاً ساده است. سود تجمع یافته در طول هر دوره به موجودی اولیه اضافه شده و در طول زمان سرمایه‌گذاری مرکب می‌شوند.

فرمول انجام محاسبه یک مستمری به شرح زیر است:

FV = PV (1 + R)ⁿ

 • FV = مقدار آتی مستمری (شامل سود کل مستمری)
 • PV = مقدار فعلی (اصل پول اولیه قبل از اضافه‌شدن هیچ‌گونه سود مستمری)
 • R = نرخ بهره
 • n = تعداد دوره‌ها (تعداد ماه‌ها، سال‌ها و غیره)

محاسبه تجمع دوره‌‌ای

در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذارها با یک مقدار اولیه این کار را شروع می‌کنند و سپس در طول زمان مبلغ بیشتری را سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای مثال، ممکن است یک سرمایه‌گذار مستمری را با مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ دلار آغاز کرده و تا زمانی که بازنشسته شود، سالانه ۱۰,۰۰۰ دلار به این مبلغ اضافه کند. از محاسبه فوق برای حساب‌کردن رشد بلندمدت آن سرمایه‌گذاری اولیه استفاده می‌شود. بااین‌حال، با انجام پرداختی‌های بیشتر، محاسبه پیچیده‌تر می‌شود. خوشبختانه، محاسبه‌گر مستمری ما تمامی محاسبات پیچیده لازم برای درنظرگرفتن پرداخت‌های دوره‌ای اضافی را هم انجام می‌دهد.

نحوه استفاده از محاسبه‌گر مستمری

یک محاسبه‌گر مستمری آنلاین کمکتان می‌کند تا به‌سادگی رشد یک مستمری بیمه را محاسبه کنید. فقط با واردکردن چند داده، می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا یک مستمری، درآمد سرمایه‌گذاری مطابق با نیازهای مالیتان را فراهم می‌کند یا خیر.

 • گام ۱: مقدار مبلغ اولیه را وارد کنید. این مقدار همان مبلغ اصلی است که شما برای افتتاح حساب مستمری سپرده می‌کنید.
 • گام ۲: سپس، مقدار اضافی که می‌خواهید به طور منظم پرداخت کنید را وارد نمایید. شما می‌توانید سرمایه‌گذاری‌ها را ماهانه یا سالانه محاسبه کنید. گاهی اوقات، سرمایه‌گذارها هر ماه مبلغ کمتری را سپرده می‌کنند و سالی یکبار یک مبلغ قابل‌توجه به آن اضافه می‌کنند. همچنین محاسبه‌گر این امکان را به کاربران می‌دهد تا انتخاب کنند که پرداختی‌هایشان قبل یا بعد از محاسبه سود مستمری اضافه می‌شوند. پرداختی‌های اضافی در ابتدای هر دوره، باعث می‌شود که در طول زمان درآمد شما بیشتر شود.
 • گام ۳: نرخ بهره و گزینه‌های شرایط را انتخاب کنید. معمولاً مستمری‌ها نرخ بهره بالایی ندارند. نرخ بهره مستمری‌ها معمولاً در گستره بین ۲ و ۴ درصد است. مهم است که این نرخ را به تأیید تأمین‌کننده بیمه خود برسانید. همچنین، می‌توانید مدت زمانی را انتخاب کنید که طی آن، سرمایه‌گذاری شما رشد خواهد کرد (برای مثال، چند سال طول می‌کشد تا بازنشسته شوید و استفاده از پرداختی‌های مستمری خود را آغاز نمایید).
 • گام ۴: روی «محاسبه» کلیک کنید و نتایج را مشاهده نمایید. نتایج نمودارهایی را در اختیارتان قرار می‌دهد که رشد مستمری و تقسیم‌بندی اصل پول به سود را نشان می‌دهند. همچنین می‌توانید یک برنامه ماهانه و سالانه از سود هر دوره، موجودی اولیه و موجودی نهایی را ببینید.

مثال واقعی

بیایید فرض کنیم که شما قصد دارید تا ۲۵ سال دیگر بازنشسته شوید. شما بر این باور هستید که مستمری بیمه درآمد ثابتی برایتان فراهم می‌کند و می‌خواهید روی آن سرمایه‌گذاری کنید. شما با ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری را شروع کردید. همچنین می‌توانید ماهانه ۱۰۰ دلار از درآمد معمول خود به آن اضافه کنید و سالانه ۱,۰۰۰ دلار هم از پاداش شغلی خود به آن اضافه می‌کنید. بیمه‌گذار‌تان به شما پیشنهاد کرده مستمری را انتخاب کنید که سود ۳ درصد دارد.

برای انجام این محاسبه، مقادیر زیر را در محاسبه‌گر مستمری وارد کنید:

 • مبلغ اولیه: ۱۰۰,۰۰۰ دلار
 • افزایش سالانه: ۱,۰۰۰ دلار
 • افزایش ماهانه ۱۰۰ دلار
 • اضافه شود در: پایان دوره
 • نرخ بهره سالانه: ۳.۵ درصد
 • بعد از: ۲۵ سال

وقتی دکمه محاسبه را بزنید، می‌بینید کل مقدار مستمری شما برابر ۳۲۲,۷۵۹.۳۱ دلار خواهد که بود که بعد از ۲۵ سال سرمایه‌گذاری برای دوران بازنشستگی شما پس‌انداز می‌شود.

مزایای کلیدی و نکات مفید

دانستن اینکه درآمدهای مستمری خود را به طور صحیح محاسبه کنید، می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات مالی بهتری بگیرید و ببینید آیا سرمایه‌گذاری در یک مستمری گزینه درستی برای شما است یا نه. در اینجا یک‌سری مزایای مهم و نکات مهم آمده است تا به بهترین نحو از محاسبه‌گر مستمری ما استفاده کنید.

مزایای کلیدی

 • عدم نیاز به حفظ فرمول‌ها – محاسبه‌کردن مقدار آتی مستمری شما می‌تواند پیچیده شود، به‌ویژه وقتی که مبلغ اضافی طول مدت سرمایه‌گذاری را اضافه می‌کنید. این محاسبه‌گر فرایند موردنظر را ساده می‌کند و نیاز به هیچ‌گونه حفظ فرمول ندارد.
 • بررسی گزینه‌های سرمایه‌گذاری – گزینه‌های سرمایه‌گذاری متعددی در بازار موجود هستند. اینکه بتوانید سریع و خیلی راحت درآمد مورد انتظارتان از یک مستمری را محاسبه کنید، به کاربر کمک می‌کند تا مستمری‌ها را با دیگر سرمایه‌گذاری‌ها مقایسه کند.

نکات مفید

 • از مجموع‌های بزرگی از پول محافظت کنید – مستمری‌ها روشی عالی برای محافظت از مجموع‌های بزرگی از پول هستند، مثل ارث یا بردهای لاتاری. چون پرداختی‌ها در طول زمان ایجاد می‌شوند، نگهدارنده مستمری نمی‌تواند به مقدار کل مستمری بدون شاخص‌های مالیاتی قابل‌توجه دسترسی داشته باشد.
 • تورم و تطبیق‌های مخارج – مقدار پول رایج اعتباری به دلیل تورم در طول زمان کاهش می‌یابد. اگر می‌خواهید نتایج را برحسب پول رایج امروز ببینید، نرخ تورم پیش‌بینی‌شده را از درآمد مستمری کم کنید. برای مثال اگر مستمری با نرخ ۴ درصد افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود تورم ۲ درصد باشد، نرخ درآمد واقعی شما فقط ۲ درصد خواهد بود. همچنین، یادتان نرود که مخارج شرکت بیمه را برای محاسبه مستمری در نظر بگیرید.
 • نرخ بهره ثابت – محاسبه‌گر ما در طول زمان نرخ بهره ثابتی را در نظر می‌گیرد. برخی مستمری‌ها نرخ‌های بهره متغیری را ارائه می‌دهند که مطابق بازار بالا و پایین می‌شود.
 • پرداختی‌های مستمری – محاسبه‌گر مستمری رایگان ما به شما کمک می‌کند که کل مقدار مستمری خود را بعد از دوره زمانی خاصی تعیین کنید. اگر می‌خواهید پرداختی‌های مستمری تخمین زده شده را محاسبه کنید، می‌توانید مقدار آتی مستمری را در محاسبه‌گر پرداخت مستمری ما وارد کنید.