شرایط استفاده

Calculator.io

شرایط استفاده

شرایط استفاده از وب‌سایت

نسخه 1.0

وب‌سایت Calculator.iO که در https://www.calculator.io قرار دارد، یک اثر حق تکثیر است که متعلق به CALCULATOR LLC می‌باشد. برخی از ویژگی‌های سایت ممکن است تابع دستورالعمل‌ها، شرایط یا قوانین اضافی باشند که در ارتباط با چنین ویژگی‌هایی در سایت ارائه می‌شوند.

تمام این شرایط، دستورالعمل‌ها و قوانین اضافی از طریق ارجاع، بخشی از این شرایط می‌شوند.

این شرایط استفاده، شرایط و ضوابط قانونی الزام‌آوری را که استفاده شما از سایت را راهبری می‌کنند، توصیف می‌کند. با ورود و بازدید از سایت، شما با این شرایط موافقت می‌کنید و نمایندگی می‌کنید که اختیار و ظرفیت لازم برای ورود به این شرایط را دارید. شما باید حداقل 18 سال سن داشته باشید تا به سایت دسترسی داشته باشید. اگر با تمام مفاد این شرایط مخالف هستید، وارد سایت نشوید و/یا از سایت استفاده نکنید.

این شرایط استفاده از داوری بخش 10.2 را برای حل اختلافات به صورت فردی مورد نیاز قرار می‌دهد و همچنین محدودیت‌هایی را در دسترسی شما در صورت وقوع اختلاف فراهم می‌کند.

دسترسی به سایت

مطابق با این شرایط. شرکت به شما یک مجوز غیرقابل انتقال، غیرانحصاری، قابل بازپس‌گیری، محدود برای دسترسی به سایت تنها برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود اعطا می‌کند.

محدودیت‌های خاص. حقوق اعطایی به شما در این شرایط مشروط به محدودیت‌های زیر است: (الف) شما نباید سایت را بفروشید، اجاره دهید، اجاره به شرط تملیک کنید، منتقل کنید، اختصاص دهید، توزیع کنید، میزبانی کنید یا به طور تجاری از آن استفاده کنید؛ (ب) شما نباید سایت را تغییر دهید، از آن آثار مشتق بسازید، تجزیه کنید، مهندسی معکوس یا مهندسی معکوس انجام دهید؛ (ج) شما نباید به منظور ایجاد یک وب‌سایت مشابه یا رقابتی به سایت دسترسی پیدا کنید؛ و (د) به جز آنچه صراحتاً در اینجا بیان شده است، هیچ بخشی از سایت نمی‌تواند کپی، تکثیر، توزیع، بازنشر، دانلود، نمایش، ارسال یا به هر شکل یا به هر وسیله‌ای منتقل شود مگر اینکه به طور دیگری اشاره شده باشد، هر انتشار آینده، به‌روزرسانی یا افزودنی دیگر به قابلیت‌های سایت مشروط به این شرایط خواهد بود. تمام حقوق مالکیت معنوی و سایر اعلان‌های مالکیتی در سایت باید در تمام کپی‌های آن حفظ شوند.

شرکت حق دارد بدون اطلاع به شما، سایت را تغییر دهد، تعلیق کند یا متوقف کند. شما تأیید می‌کنید که شرکت در قبال تغییر، وقفه یا توقف سایت یا هر بخشی از آن مسئولیتی در قبال شما یا هر طرف ثالثی نخواهد داشت.

بدون پشتیبانی یا نگهداری. شما موافقت می‌کنید که شرکت هیچ تعهدی برای ارائه پشتیبانی در ارتباط با سایت نخواهد داشت.

به استثنای هر محتوای کاربری که شما ارائه می‌دهید، شما آگاه هستید که تمام حقوق مالکیت معنوی، از جمله حقوق کپی‌رایت، اختر

اعات، علائم تجاری و اسرار تجاری، در سایت و محتوای آن متعلق به شرکت یا تأمین‌کنندگان شرکت است. توجه داشته باشید که این شرایط و دسترسی به سایت به شما هیچ حق، عنوان یا منفعتی در یا به هیچ حقوق مالکیت معنوی اعطا نمی‌کند، به جز حقوق دسترسی محدود بیان شده در بخش 2.1. شرکت و تأمین‌کنندگان آن تمام حقوقی را که در این شرایط اعطا نشده‌اند، محفوظ می‌دارند.

لینک‌های طرف‌ ثالث و تبلیغات؛ کاربران دیگر

لینک‌های طرف‌ ثالث و تبلیغات. سایت ممکن است حاوی لینک‌هایی به وب‌سایت‌ها و خدمات طرف ثالث باشد و/یا تبلیغات برای طرف‌های ثالث نمایش دهد. لینک‌ها و تبلیغات تحت کنترل شرکت نیستند و شرکت مسئول هیچ لینک‌های طرف ثالث و تبلیغات نیست. شرکت فقط برای راحتی شما به این لینک‌های طرف ثالث و تبلیغات دسترسی فراهم می‌کند و هیچگونه بررسی، تأیید، نظارت، توصیه، ضمانت یا نمایشی در مورد لینک‌های طرف ثالث و تبلیغات ارائه نمی‌دهد. شما از تمامی لینک‌های طرف ثالث و تبلیغات به خطر خود استفاده می‌کنید و باید در انجام این کار سطح مناسبی از احتیاط و انتخاب را به کار ببرید. هنگامی که شما بر روی هر یک از لینک‌های طرف ثالث و تبلیغات کلیک می‌کنید، شرایط و خط‌مشی‌های طرف مربوطه اعمال می‌شود، از جمله رویه‌های حفظ حریم خصوصی و جمع‌آوری داده‌های آن طرف ثالث.

کاربران دیگر. هر کاربر سایت تنها مسئولیت هر گونه محتوای کاربری خود را دارد. از آنجایی که ما محتوای کاربری را کنترل نمی‌کنیم، شما تأیید و موافقت می‌کنید که ما مسئول هیچ محتوای کاربری نیستیم، چه توسط شما و چه توسط دیگران ارائه شده باشد. شما موافقت می‌کنید که شرکت مسئول هیچ زیان یا آسیبی که به عنوان نتیجه‌ای از چنین تعاملاتی حاصل شود، نخواهد بود. اگر بین شما و هر کاربر سایت اختلافی وجود داشته باشد، ما هیچ تعهدی برای دخالت نداریم. شما بدین وسیله شرکت و مدیران، کارکنان، نمایندگان، جانشینان و واگذاران ما را از هر گونه اختلاف، ادعا، مشکل، درخواست، حق، تعهد، مسئولیت، عمل و دلیل عمل هر نوع و ماهیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سایت نشأت گرفته یا مربوط به آن است، آزاد و برای همیشه منتفی می‌کنید. اگر شما ساکن کالیفرنیا هستید، شما بدین‌وسیله بخش 1542 کد مدنی کالیفرنیا را در ارتباط با موارد فوق کنار می‌گذارید که می‌گوید: "یک آزادی عمومی شامل ادعاهایی نمی‌شود که طلبکار در زمان اجرای آزادی از وجود یا مطلوبیت آن برای خود بی‌اطلاع یا بی‌ظن باشد، که اگر توسط او شناخته شده بود، قطعاً بر تسویه او با بدهکار تأثیر گذاشته بود."

کوکی‌ها و نشان‌گرهای وب. مانند هر وب‌سایت دیگری، Calculator.iO از 'کوکی‌ها' استفاده می‌کند. این کوکی‌ها برای ذخیره اطلاعات از جمله ترجیحات بازدیدکنندگان و صفحات وب‌سایتی که بازدیدکننده دسترسی یافته یا بازدید کرده استفاده می‌شوند. این اطلاعات برای بهینه‌سازی تجربه کاربران از طریق سفارشی‌سازی محتوای صفحه وب ما بر اساس نوع مرورگر بازدیدکنندگان و/یا سایر اطلاعات استفاده می‌شود.

کوکی Google DoubleClick DART. گوگل یکی از تامین‌کنندگان طرف ثالث در سایت ما است. این شرکت نیز از کوکی‌ها، که به عنوان کوکی‌های DART شناخته می‌شوند، برای نمایش تبلیغات به بازدیدکنندگان سایت ما بر اساس بازدید آنها از https://www.calculator.io و سایر سایت‌ها در اینترنت استفاده می‌کند. با این حال، بازدیدکنندگان می‌توانند از استفاده کوکی‌های DART با مراجعه به سیاست حفظ حریم خصوصی شبکه تبلیغات و محتوای گوگل در URL زیر انصراف دهند - https://policies.google.com/technologies/ads

شرکای تبلیغاتی ما. برخی از تبلیغ‌کنندگان در سایت ما ممکن است از کوکی‌ها و نشان‌گرهای وب استفاده کنند. شرکای تبلیغاتی ما در زیر فهرست شده‌اند. هر یک از شرکای تبلیغاتی ما دارای سیاست حفظ حریم خصوصی خود برای رویه‌های مربوط به داده‌های کاربری هستند. برای دسترسی آسان‌تر، ما به سیاست‌های حفظ حریم خصوصی آنها در زیر لینک داده‌ایم.

تنبیهات

این سایت بر اساس "همان‌گونه که هست" و "همان‌گونه که در دسترس است" ارائه می‌شود، و شرکت و تامین‌کنندگان ما صراحتاً هرگونه ضمانت و شرایطی را در هر نوعی، چه صریح، تلویحی یا قانونی، از جمله تمام ضمانت‌ها یا شرایط قابل فروش بودن، مناسبت برای یک هدف خاص، عنوان، لذت آرام، دقت، یا عدم نقض را رد می‌کنند. ما و تامین‌کنندگان ما هیچ تضمینی نمی‌کنند که سایت مطابق با نیازهای شما باشد، به صورت بدون وقفه، به موقع، ایمن، یا بدون خطا در دسترس باشد، یا دقیق، قابل اعتماد، عاری از ویروس‌ها یا سایر کدهای مضر، کامل، قانونی یا ایمن باشد. اگر قانون مربوطه هرگونه ضمانتی را در مورد سایت لازم می‌داند، تمام چنین ضمانت‌هایی به مدت نود (90) روز از تاریخ اولین استفاده محدود می‌شوند.

برخی از حوزه‌های قضایی اجازه استثناء ضمانت‌های تلویحی را نمی‌دهند، بنابراین استثناء فوق ممکن است برای شما قابل اجرا نباشد. برخی از حوزه‌های قضایی محدودیت‌هایی برای مدت زمان یک ضمانت تلویحی قرار نمی‌دهند، بنابراین محدودیت فوق ممکن است برای شما قابل اجرا نباشد.

محدودیت مسئولیت

تا حداکثر میزان مجاز توسط قانون، در هیچ شرایطی شرکت یا تامین‌کنندگان ما مسئول شما یا هر طرف ثالثی برای هر گونه سود از دست رفته، داده‌های از دست رفته، هزینه‌های تهیه محصولات جایگزین، یا هر گونه خسارات غیر مستقیم، نتیجه‌ای، نمونه‌ای، تصادفی، خاص یا مجازاتی ناشی از یا مرتبط با این شرایط یا استفاده شما از، یا ناتوانی در استفاده از سایت حتی اگر شرکت از احتمال چنین خساراتی آگاه باشد، نخواهند بود. دسترسی به و استفاده از سایت به صلاحدید و خطر خود شماست، و شما به طور کامل مسئول هر گونه آسیب به دستگاه یا سیستم کامپیوتری خود، یا از دست دادن داده‌های ناشی از آن خواهید بود.

تا حداکثر میزان مجاز توسط قانون، با وجود هر چیزی خلاف آنچه در اینجا آمده است، مسئولیت ما نسبت به شما برای هر گونه خسارات ناشی از یا مرتبط با این توافق، همیشه به حداکثر پنجاه دلار آمریکا (50 دلار آمریکا) محدود خواهد بود. وجود بیش از یک ادعا این حد را افزایش نخواهد داد. شما موافقت می‌کنید که تامین‌کنندگان ما هیچ مسئولیتی از هر نوعی ناشی از یا مرتبط با این توافق نخواهند داشت.

برخی از حوزه‌های قضایی محدودیت یا حذف مسئولیت برای خسارات تصادفی یا نتیجه‌ای را نمی‌پذیرند، بنابراین محدودیت یا حذف فوق ممکن است برای شما قابل اجرا نباشد.

مدت و خاتمه. مطابق با این بخش، این شرایط در حالی که شما از سایت استفاده می‌کنید، به طور کامل قوت و اثر خواهد داشت. ما می‌توانیم در هر زمان به هر دلیلی و به تشخیص خودمان، حق شما برای استفاده از سایت را به حالت تعلیق درآوریم یا خاتمه دهیم، از جمله برای هر استفاده‌ای از سایت که نقض این شرایط باشد. با خاتمه حقوق شما تحت این شرایط، حساب کاربری شما و حق دسترسی و استفاده از سایت فوراً خاتمه خواهد یافت. شما درک می‌کنید که هر خاتمه‌ای از حساب کاربری شما ممکن است شامل حذف محتوای کاربری شما که با حساب کاربری‌تان در پایگاه‌های داده فعال ما مرتبط است، باشد. شرکت هیچ مسئولیتی به هیچ وجه در قبال شما برای هر خاتمه‌ای از حقوق شما تحت این شرایط نخواهد داشت. حتی پس از خاتمه حقوق شما تحت این شرایط، بخش‌های زیر از این شرایط همچنان معتبر خواهند بود: بخش‌های 2 تا 2.5، بخش 3 و بخش‌های 4 تا 10.

سیاست حق تکثیر

شرکت به حقوق مالکیت معنوی دیگران احترام می‌گذارد و از کاربران سایت خود می‌خواهد که همین کار را انجام دهند. در ارتباط با سایت ما، ما سیاستی را در رعایت قانون حق تکثیر پذیرفته و اجرا کرده‌ایم که شامل حذف هر مواد نقض کننده و خاتمه دادن به کاربران سایت آنلاین ما که مکرراً حقوق مالکیت معنوی، از جمله حق تکثیر، را نقض می‌کنند، می‌شود. اگر شما معتقدید که یکی از کاربران ما، از طریق استفاده از سایت ما، به طور غیرقانونی حق تکثیر(ها) در یک اثر را نقض می‌کند و می‌خواهید مواد مورد ادعای نقض حذف شوند، اطلاعات زیر به صورت اعلامیه کتبی (طبق 17 U.S.C. § 512(c)) باید به نماینده تعیین شده حق تکثیر ما ارائه شود:

  • امضای فیزیکی یا الکترونیکی شما؛
  • شناسایی اثر(های) حق تکثیری که شما ادعا می‌کنید نقض شده‌اند؛
  • شناسایی موادی در خدمات ما که شما ادعا می‌کنید ناقض هستند و درخواست شما برای حذف آنها؛
  • اطلاعات کافی برای اجازه دادن به ما برای یافتن چنین موادی؛
  • آدرس، شماره تلفن، و آدرس ایمیل شما؛
  • بیانیه‌ای که شما ایمان دارید که استفاده از مواد مورد اعتراض توسط صاحب حق تکثیر، نماینده‌اش، یا تحت قانون مجاز نیست؛ و
  • بیانیه‌ای که اطلاعات در اطلاعیه دقیق است و تحت مجازات شهادت دروغ، که شما یا صاحب حق تکثیری هستید که ادعا می‌شود نقض شده است یا که شما مجاز به اقدام به نمایندگی از صاحب حق تکثیر هستید.

لطفا توجه داشته باشید که، طبق بند 17 U.S.C. § 512(f)، هرگونه نمایش غلط از واقعیت مادی در یک اطلاعیه کتبی، به طور خودکار طرف شاکی را مسئول هرگونه خسارات، هزینه‌ها و هزینه‌های وکیلی که توسط ما در ارتباط با اطلاعیه کتبی و ادعای نقض حق تکثیر تحمیل می‌شود، قرار می‌دهد.

عمومی

این شرایط مشروط به بازنگری‌های گاه‌به‌گاه است، و اگر ما تغییرات عمده‌ای ایجاد کنیم، ممکن است با ارسال یک ایمیل به آخرین آدرس ایمیلی که شما به ما ارائه داده‌اید و/یا با ارسال اطلاعیه‌ای برجسته از تغییرات در سایت‌مان، شما را مطلع سازیم. شما مسئول ارائه آخرین آدرس ایمیل خود به ما هستید. در صورتی که آخرین آدرس ایمیلی که شما به ما ارائه داده‌اید معتبر نباشد، ارسال ایمیل حاوی چنین اطلاعیه‌ای با این حال، اطلاع‌رسانی مؤثر از تغییرات توصیف شده در اطلاعیه را تشکیل خواهد داد.

هرگونه تغییر در این شرایط از زودترین زمان سی (30) روز تقویمی پس از ارسال اطلاعیه ایمیلی ما به شما یا سی (30) روز تقویمی پس از ارسال اطلاعیه تغییرات در سایت ما مؤثر خواهد بود. این تغییرات بلافاصله برای کاربران جدید سایت ما مؤثر خواهد بود. استفاده مداوم از سایت ما پس از اطلاعیه چنین تغییراتی، نشان‌دهنده پذیرش شما از چنین تغییراتی و توافق شما برای پیروی از شرایط و ضوابط چنین تغییراتی است.

حل اختلاف. لطفاً این توافق داوری را به دقت بخوانید. این بخشی از قرارداد شما با شرکت است و بر حقوق شما تأثیر می‌گذارد. این شامل رویه‌هایی برای داوری الزام‌آور و اعلام انصراف از دعوای گروهی است.

کاربرد توافق داوری. تمام ادعاها و اختلافات مرتبط با شرایط یا استفاده از هر محصول یا خدمات ارائه شده توسط شرکت که نمی‌تواند به صورت غیررسمی یا در دادگاه ادعاهای کوچک حل شود، باید از طریق داوری الزام‌آور به صورت فردی تحت شرایط این توافق داوری حل و فصل شود. مگر اینکه طرفین دیگری توافق کرده باشند، تمامی روندهای داوری باید به زبان انگلیسی برگزار شوند. این توافق داوری برای شما و شرکت، و همچنین برای هر یک از زیرمجموعه‌ها، وابستگان، نمایندگان، کارمندان، پیشینیان در حقوق، جانشینان، و واگذاران، همچنین همه کاربران مجاز یا غیرمجاز یا بهره‌برداران از خدمات یا کالاهای ارائه شده تحت شرایط، اعمال می‌شود.

الزامات اطلاع‌رسانی و حل اختلاف غیررسمی. قبل از اینکه هر یک از طرفین بتوانند داوری را جستجو کنند، طرف مورد نظر باید ابتدا به طرف دیگر اطلاعیه کتبی از اختلاف را ارسال کند که شرحی از ماهیت و اساس ادعا یا اختلاف و درخواست برای تسکین را شامل می‌شود. یک اطلاعیه به شرکت باید به: نوادا، ایالات متحده آمریکا ارسال شود. پس از دریافت اطلاعیه، شما و شرکت ممکن است تلاش کنید تا ادعا یا اختلاف را به صورت غیررسمی حل کنید. اگر شما و شرکت ظرف سی (30) روز پس از دریافت اطلاعیه، ادعا یا اختلاف را حل نکنید، هر یک از طرفین می‌تواند روند داوری را آغاز کند. میزان هر پیشنهاد تسویه‌ای که توسط هر یک از طرفین ارائه می‌شود، نباید تا پس از اینکه داور میزان جایزه‌ای را که هر یک از طرفین مستحق آن است تعیین کرده باشد، فاش شود.

قوانین داوری. داوری باید از طریق انجمن داوری آمریکا، یک ارائه‌دهنده معتبر حل اختلاف جایگزین که داوری را همانطور که در این بخش تعیین شده است، ارائه می‌دهد، آغاز شود. اگر AAA برای داوری در دسترس نباشد، طرفین باید برای انتخاب یک ارائه‌دهنده ADR جایگزین توافق کنند. قوانین ارائه‌دهنده ADR باید تمام جنبه‌های داوری را به جز در مواردی که این قوانین با شرایط در تضاد باشند، راهبری کنند. قوانین داوری مصرف‌کننده AAA که داوری را راهبری می‌کنند، آنلاین در adr.org در دسترس هستند یا با تماس با AAA به شماره 1-800-778-7879. داوری باید توسط یک داور بی‌طرف و تکی انجام شود. هرگونه ادعاها یا اختلافات که مجموع مبلغ جایزه درخواستی کمتر از ده هزار دلار آمریکا (10,000 دلار آمریکا) باشد، ممکن است از طریق داوری غیرحاضری الزام‌آور، بر اساس انتخاب طرفی که تسکین می‌جوید، حل شود.

برای ادعاها یا اختلافاتی که مجموع مبلغ جایزه درخواستی ده هزار دلار آمریکا (10,000 دلار آمریکا) یا بیشتر است، حق برگزاری جلسه داوری توسط قوانین داوری تعیین خواهد شد. هرگونه جلسه داوری باید در مکانی در عرض 100 مایلی از محل سکونت شما برگزار شود، مگر اینکه خارج از ایالات متحده زندگی کنید، و مگر اینکه طرفین به طور دیگری توافق کنند. اگر شما خارج از ایالات متحده زندگی می‌کنید، داور باید به طرفین اطلاع‌رسانی مناسبی در مورد تاریخ، زمان و مکان هرگونه جلسات شفاهی ارائه دهد. هر حکمی که توسط داور صادر شود، می‌تواند در هر دادگاه صالح ثبت شود. اگر داور به شما جایزه‌ای بیشتر از آخرین پیشنهاد تسویه‌ای که شرکت قبل از آغاز داوری به شما ارائه داده باشد، اعطا کند، شرکت به شما مبلغ بیشتری از جایزه یا 2,500 دلار پرداخت خواهد کرد. هر طرف باید هزینه‌ها و هزینه‌های ناشی از داوری را خودش بپردازد و سهم مساوی از هزینه‌ها و هزینه‌های ارائه‌دهنده ADR را پرداخت کند.

قوانین اضافی برای داوری بدون حضور. اگر داوری بدون حضور انتخاب شود، داوری باید از طریق تلفن، آنلاین و/یا صرفاً بر اساس ارسال‌های کتبی انجام شود؛ روش خاص توسط طرفی که داوری را آغاز می‌کند، انتخاب خواهد شد. داوری نباید شامل هیچ حضور شخصی از سوی طرفین یا شاهدان باشد، مگر اینکه طرفین به طور دیگری توافق کنند.

محدودیت‌های زمانی. اگر شما یا شرکت داوری را دنبال کنید، اقدام داوری باید ظرف مدت مقرر در قانون مربوطه و ظرف هر مهلتی که تحت قوانین AAA برای ادعای مربوطه اعمال می‌شود، آغاز و/یا درخواست شود.

اختیارات داور. اگر داوری آغاز شود، داور حقوق و مسئولیت‌های شما و شرکت را تعیین خواهد کرد، و اختلاف نخواهد توانست با هر موارد دیگری ترکیب شود یا با هر مورد یا طرف دیگری متصل شود. داور اختیار دارد تا حرکات قاطعانه را برای تمام یا بخشی از هر ادعایی اعطا کند. داور اختیار دارد تا خسارات پولی را اعطا کند و هر گونه راه‌حل یا تسکین غیر پولی موجود برای فردی تحت قانون قابل اجرا، قوانین AAA و شرایط را اعطا کند. داور باید یک جایزه کتبی و بیانیه‌ای از تصمیم‌گیری را صادر کند که یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های اساسی را که جایزه بر اساس آن‌ها است، شرح دهد. داور همان اختیار برای اعطای تسکین به صورت فردی را دارد که یک قاضی در دادگاه قانونی خواهد داشت. جایزه داور نهایی و برای شما و شرکت لازم‌الاجرا است.

انصراف از محاکمه با هیئت منصفه. طرفین بدین‌وسیله حقوق قانون اساسی و قانونی خود برای رفتن به دادگاه و داشتن محاکمه در مقابل یک قاضی یا هیئت منصفه را انصراف می‌دهند، و در عوض انتخاب می‌کنند که تمام ادعاها و اختلافات باید تحت این توافق داوری حل و فصل شوند. رویه‌های داوری معمولاً محدودتر، کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر از قوانین قابل اجرا در دادگاه هستند و تحت بازبینی بسیار محدودی توسط دادگاه قرار می‌گیرند. در صورتی که هرگونه دعوا بین شما و شرکت در هر دادگاه ایالتی یا فدرال در دعوایی برای لغو یا اجرای یک جایزه داوری یا به هر دلیل دیگری پیش آید، شما و شرکت تمام حقوق خود برای محاکمه با هیئت منصفه را انصراف می‌دهید، و در عوض انتخاب می‌کنید که اختلاف توسط یک قاضی حل و فصل شود.

انصراف از اقدامات گروهی یا تلفیقی. تمام ادعاها و اختلافات در چارچوب این توافق داوری باید به صورت فردی داوری یا دادرسی شوند و نه به صورت گروهی، و ادعاهای بیش از یک مشتری یا کاربر نمی‌توانند به صورت مشترک داوری یا دادرسی شوند یا با ادعاهای هر مشتری یا کاربر دیگری تلفیق شوند.

محرمانگی. تمام جنبه‌های روند داوری باید به شدت محرمانه باشند. طرفین توافق می‌کنند که محرمانگی را حفظ کنند، مگر اینکه قانون دیگری ایجاب کند. این بند نباید از طرف جلوگیری کند تا اطلاعات لازم برای اجرای این توافق، اجرای یک جایزه داوری، یا جستجوی کمک‌های توقیفی یا عادلانه را به دادگاه ارائه دهد.

قابلیت تفکیک. اگر هر بخش یا بخش‌هایی از این توافق داوری تحت قانون توسط دادگاهی صالح، نامعتبر یا غیرقابل اجرا شناخته شوند، آن بخش یا بخش‌های خاص بدون نیرو و اثر خواهند بود و از توافق حذف می‌شوند و بقیه توافق به طور کامل به قوت خود باقی خواهد ماند.

حق انصراف. هر یک از حقوق و محدودیت‌های تعیین شده در این توافق داوری می‌تواند توسط طرفی که ادعا علیه او مطرح شده است، انصراف داده شود. چنین انصرافی نباید از هیچ بخش دیگری از این توافق داوری انصراف دهد.

بقای توافق. این توافق داوری پس از خاتمه رابطه شما با شرکت به قوت خود باقی خواهد ماند.

دادگاه ادعاهای کوچک. با وجود موارد فوق، هر یک از شما یا شرکت می‌توانید اقدامی فردی در دادگاه ادعاهای کوچک انجام دهید.

کمک‌های اضطراری عادلانه. با وجود موارد فوق، هر یک از طرفین می‌توانند پیش از داوری و به منظور حفظ وضعیت موجود، کمک‌های اضطراری عادلانه‌ای از دادگاه ایالتی یا فدرال درخواست کنند. درخواست برای اقدامات موقت نباید به عنوان انصراف از هر حقوق یا تعهدات دیگر تحت این توافق داوری تلقی شود.

ادعاهایی که مشمول داوری نیستند. با وجود موارد فوق، ادعاهای توهین، نقض قانون کلاهبرداری و سوء استفاده از کامپیوتر، و نقض یا سوء استفاده از حق تکثیر، علامت تجاری یا اسرار تجاری طرف دیگر نباید مشمول این توافق داوری باشند.

در هر شرایطی که توافق داوری فوق الذکر به طرفین اجازه می‌دهد در دادگاه دعوا کنند، طرفین بدین وسیله موافقت می‌کنند که خود را به صلاحیت شخصی دادگاه‌های واقع در شهرستان ما در کالیفرنیا، برای چنین منظورهایی تسلیم کنند.

سایت ممکن است تحت قوانین کنترل صادرات آمریکا قرار گیرد و ممکن است تحت مقررات صادرات یا واردات در کشورهای دیگر باشد. شما موافقت می‌کنید که هیچ داده فنی آمریکایی که از شرکت به دست آورده‌اید را صادر، بازصادر یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل نکنید، یا از هیچ محصولاتی که از چنین داده‌ای استفاده می‌کنند، در نقض قوانین یا مقررات صادرات ایالات متحده استفاده نکنید.

شرکت در آدرس بخش 10.8 واقع شده است. اگر شما ساکن کالیفرنیا هستید، می‌توانید شکایات خود را به واحد کمک شکایت از بخش محصولات مصرف‌کننده وزارت امور مصرف‌کنندگان کالیفرنیا ارائه دهید با تماس با آنها به صورت کتبی به نشانی 400 R Street, Sacramento, CA 95814، یا با تلفن به شماره (800) 952-5210.

ارتباطات الکترونیکی. ارتباطات بین شما و شرکت از طریق وسایل الکترونیکی صورت می‌گیرد، خواه شما از سایت استفاده کنید یا به ما ایمیل بفرستید، یا شرکت اطلاعیه‌ها را در سایت قرار دهد یا از طریق ایمیل با شما ارتباط برقرار کند. برای اهداف قراردادی، شما (الف) موافقت می‌کنید که ارتباطاتی را از شرکت به صورت فرم الکترونیکی دریافت کنید؛ و (ب) موافقت می‌کنید که تمام شرایط و ضوابط، توافق‌نامه‌ها، اطلاعیه‌ها، افشاها و سایر ارتباطاتی که شرکت به صورت الکترونیکی به شما ارائه می‌دهد، هرگونه الزام قانونی را که چنین ارتباطاتی اگر به صورت نوشته کاغذی باشد، برآورده می‌سازد.

کلیه شرایط. این شرایط، تمام توافق بین شما و ما در مورد استفاده از سایت را تشکیل می‌دهند. عدم اعمال یا اجرای هرگونه حق یا شرطی از این شرایط توسط ما نباید به عنوان انصراف از چنین حق یا شرطی عمل کند. عناوین بخش‌ها در این شرایط تنها برای راحتی هستند و هیچ اثر قانونی یا قراردادی ندارند. کلمه "شامل" به معنای "شامل بدون محدودیت" است.

اگر هر شرطی از این شرایط به عنوان نامعتبر یا غیرقابل اجرا شناخته شود، سایر شرایط این شرایط بدون تأثیر خواهند بود و شرط نامعتبر یا غیرقابل اجرا به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که به حداکثر میزان مجاز توسط قانون، معتبر و قابل اجرا باشد. رابطه شما با شرکت، رابطه یک پیمانکار مستقل است، و هیچ یک از طرفین نماینده یا شریک دیگری نیستند.

این شرایط، و حقوق و تعهدات شما در اینجا، بدون رضایت کتبی قبلی شرکت توسط شما قابل واگذاری، زیرمجموعه‌سازی، وکالت یا به هر نحو دیگری قابل انتقال نیستند، و هرگونه تلاش برای واگذاری، زیرمجموعه‌سازی، وکالت یا انتقال در نقض موارد فوق باطل و بی‌اثر خواهد بود. شرکت می‌تواند به راحتی این شرایط را واگذار کند. شرایط و ضوابط تعیین شده در این شرایط برای واگذارندگان الزام‌آور خواهد بود.

حریم خصوصی شما. لطفاً سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.

اطلاعات حق تکثیر/علامت تجاری. حق تکثیر ©. کلیه حقوق محفوظ است. تمام علائم تجاری، لوگوها و نشان‌های خدماتی که بر روی سایت نمایش داده می‌شوند متعلق به ما یا مالکان ثالث هستند. شما اجازه استفاده از این علائم را بدون رضایت کتبی قبلی ما یا رضایت طرف ثالثی که ممکن است مالک این علائم باشد، ندارید.

اطلاعات تماس

آدرس: 5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, ایالات متحده آمریکا

ایمیل: [email protected].