Een uitgebreide gids over GDPR

Calculator.io

Een uitgebreide gids over GDPR

Wat is GDPR?

De GDPR is een verordening die van toepassing is op elke organisatie die de persoonlijke gegevens van EU-burgers of -bewoners verwerkt, ongeacht waar de organisatie is gevestigd. Het stelt strenge eisen aan de verzameling, verwerking en opslag van persoonlijke gegevens en geeft individuen meer controle over hun persoonlijke informatie.

Compliance

GDPR-compliance verwijst naar de maatregelen die organisaties moeten nemen om te voldoen aan de eisen die in de GDPR zijn vastgelegd. Dit omvat het implementeren van geschikte technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, het verkrijgen van expliciete toestemming voor gegevensverwerking en het verstrekken aan individuen van het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren en te verwijderen.

Vereisten

Enkele van de belangrijkste vereisten van de GDPR zijn onder meer:

 • Het verkrijgen van expliciete toestemming voor gegevensverwerking
 • Het verstrekken aan individuen van het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren en te verwijderen
 • Het implementeren van geschikte technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen
 • Het melden van datalekken binnen 72 uur
 • Het aanstellen van een Data Protection Officer (DPO) in bepaalde omstandigheden

Boetes

Organisaties die niet voldoen aan de GDPR, kunnen boetes krijgen tot €20 miljoen of 4% van hun wereldwijde jaaromzet, afhankelijk van wat hoger is. De boetes worden bepaald op basis van de ernst van de overtreding en het niveau van samenwerking van de organisatie met de autoriteiten.

VK

De UK GDPR is de versie van de GDPR van het VK, die op 1 januari 2021 in werking is getreden na het vertrek van het VK uit de EU. Het is grotendeels gebaseerd op de EU GDPR maar met enkele kleine verschillen om het juridische kader van het VK te weerspiegelen.

EU

De EU GDPR is de originele versie van de GDPR, die van toepassing is op alle EU-lidstaten. Het stelt de regels en vereisten voor gegevensbescherming in de hele EU vast en dient als basis voor de nationale wetten op gegevensbescherming in elke lidstaat.

Californische GDPR

Hoewel Californië geen eigen versie van de GDPR heeft, deelt de CCPA enkele overeenkomsten met de GDPR in termen van de focus op gegevensbescherming en individuele rechten. Er zijn echter ook enkele belangrijke verschillen tussen de twee wetten.

CCPA vs GDPR

De California Consumer Privacy Act (CCPA) is een wet op gegevensbescherming die van toepassing is op bedrijven die actief zijn in California. Hoewel het enkele overeenkomsten deelt met de GDPR, zijn er ook enkele belangrijke verschillen in termen van reikwijdte, vereisten en handhaving.

Regulations

De GDPR stelt een reeks regels en vereisten voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. Deze omvatten vereisten voor gegevensverwerking, gegevensbeveiliging, rechten van de betrokkene en gegevensoverdrachten buiten de EU.

Data protectie

De GDPR is ontworpen om de persoonlijke gegevens van EU-burgers en -bewoners te beschermen. Het stelt strenge eisen aan de verzameling, verwerking en opslag van persoonlijke gegevens en geeft individuen meer controle over hun persoonlijke informatie.

Privacybeleid

Volgens de GDPR moeten organisaties een privacybeleid hebben dat duidelijk uitlegt hoe ze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Het privacybeleid moet gemakkelijk toegankelijk zijn en geschreven in duidelijke, eenvoudige taal.

Persoonsgegevens

Volgens de GDPR worden persoonsgegevens gedefinieerd als alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit omvat namen, e-mailadressen, telefoonnummers, IP-adressen en andere unieke identifiers.

Certificatie

GDPR-certificering is een vrijwillig proces dat organisaties kunnen ondergaan om hun compliance met de GDPR aan te tonen. Certificering wordt toegekend door geaccrediteerde certificeringsinstanties en kan helpen organisaties vertrouwen op te bouwen bij klanten en partners.

Op wie is de GDPR van toepassing?

De GDPR is van toepassing op elke organisatie die de persoonlijke gegevens van EU-burgers of -bewoners verwerkt, ongeacht waar de organisatie is gevestigd. Dit omvat bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsorganisaties.

Cookie Consent

Volgens de GDPR moeten organisaties expliciete toestemming krijgen van individuen voordat zij cookies op hun apparaten plaatsen. Dit betekent het verstrekken van duidelijke informatie over de gebruikte cookies en het geven aan individuen van de optie om deze te accepteren of af te wijzen.

Landen

De GDPR is van toepassing op alle EU-lidstaten, evenals IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Andere landen, zoals het VK, hebben ook hun eigen versies van de GDPR geïmplementeerd.

Checklist

Om te zorgen voor naleving van de GDPR, moeten organisaties een checklist volgen die alle aspecten van gegevensverwerking bestrijkt, inclusief:

 • Datamapping en inventarisatie
 • Privacybeleid en mededelingen
 • Procedures voor de rechten van de betrokkene
 • Beveiligingsmaatregelen voor gegevens
 • Procedures voor melding van datalekken
 • Mechanismen voor gegevensoverdracht
 • Data Protection Impact Assessments (DPIA's)

Samenvatting

De GDPR is een uitgebreide wet op gegevensbescherming die strenge eisen stelt aan de verzameling, verwerking en opslag van persoonlijke gegevens. Het is van toepassing op elke organisatie die de persoonlijke gegevens van EU-burgers of -bewoners verwerkt en geeft individuen meer controle over hun persoonlijke informatie. Organisaties die niet voldoen aan de GDPR kunnen te maken krijgen met aanzienlijke boetes en reputatieschade.