Wiskundige Rekenmachines

30 Calculators

Wiskundige Rekenmachines

Voor allerlei onderzoek is een moderne rekenmachine nodig. Onze verzameling gereedschappen stelt je in staat om berekeningen met breuken uit te voeren, logaritmen en trigonometrische functies te berekenen, kwadratische vergelijkingen op te lossen, en nog veel meer. Wat je wiskundige probleem ook is, je rekenmachine is nu altijd dichtbij.

Basis rekenmachine

Basis rekenmachine

Deze online rekenmachine voert wiskundige basisbewerkingen uit zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Je kunt de rekenmachine gebruiken om percentages en belastingen te berekenen.

Percentage rekenmachine

Percentage rekenmachine

Deze percentagecalculator berekent het percentage van een getal, de procentuele verandering en de hoeveelheid van een getal waarvan het percentage is opgegeven.

Willekeurige getallengeneratoren

Willekeurige getallengeneratoren

Willekeurige getallengeneratoren worden voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen het kiezen van een getal om een prijswinnaar te bepalen. Ontdek in welke situaties ze ideaal zijn en hoe ze problemen oplossen.

Vierkante meter calculator

Vierkante meter calculator

Vierkante meter calculator vindt de oppervlakte (vierkante meter) van verschillende vormen en berekent de bijbehorende bouwkosten. Het kan worden gebruikt als een ruimtecalculator.

Kwadratische formule rekenmachine

Kwadratische formule rekenmachine

Kwadratische formule calculator lost kwadratische vergelijkingen op met behulp van de kwadratische formule. Kwadratische vergelijkingen worden opgelost voor echte wortels en complexe wortels.

Getallengenerator

Getallengenerator

De willekeurige getallengenerator levert een reeks willekeurige getallen volgens door de gebruiker opgegeven opties zoals bereik, herhaling en sortering.

Rekenmachine voor afronden

Rekenmachine voor afronden

Deze afrondingscalculator rondt getallen af op het dichtstbijzijnde hele getal, significante cijfer of decimaal. Je kunt de decimale getallen afronden op de dichtstbijzijnde tienden, honderdsten of duizendsten.

Wetenschappelijke rekenmachine

Wetenschappelijke rekenmachine

Deze wetenschappelijke rekenmachine is een gratis hulpmiddel dat complexe wiskundige uitdrukkingen oplost door verschillende ingebouwde functies te ondersteunen.

Gemengde Getallen Rekenmachine

Gemengde Getallen Rekenmachine

Gemengde getallen calculator is ontworpen om je te helpen bij het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van gemengde getallen. Gemengde Breuken Rekenmachine is gemaakt voor het uitvoeren van wiskundige bewerkingen op gemengde getallen.

Decimaal naar breuk rekenmachine

Decimaal naar breuk rekenmachine

Decimaal naar breuk rekenmachine converteert decimalen naar breuken of gemengde getallen. De decimaalomzetter werkt voor eindigende en voor terugkerende decimalen.

Breuken vereenvoudigen rekenmachine

Breuken vereenvoudigen rekenmachine

Rekenmachine voor het vereenvoudigen van breuken om breuken te verminderen. Vereenvoudig juiste en oneigenlijke breuken en zet oneigenlijke breuken om in gemengde getallen.

Hellingcalculator

Hellingcalculator

De hellingcalculator vindt de helling van een lijn met behulp van de hellingformule. Het kan ook puntcoördinaten, hellingshoek en lengte vinden als de helling en een punt bekend zijn.

LCM rekenmachine

LCM rekenmachine

LCM-calculator Toont oplossingen door de LCM van twee of meer getallen te vinden. Toont oplossingen door priemfactorisatie, gemene veelvouden, cake/ladder, GCF, deling en Venn-diagram.

Verhoudingscalculator

Verhoudingscalculator

De verhoudingscalculator vereenvoudigt verhoudingen door verhoudingen terug te brengen tot de laagste termen. Vindt ontbrekende waarden in verhoudingen en vergelijkt twee gegeven verhoudingen om te zien of ze gelijk zijn.

Percentage toename calculator

Percentage toename calculator

Stijgingspercentage calculator om een stijging van een getal naar een ander getal te vinden, groeipercentage te berekenen en prijsstijging in percentages te berekenen.

Lange delingsrekenmachine

Lange delingsrekenmachine

Lange delingscalculator voert lange delingen met restgetallen uit. Demonstreert oplossing met stappen en antwoord als quotiënt en rest en als gemengd getal.

Driehoek Rekenmachine

Driehoek Rekenmachine

De driehoeksrekenmachine vindt alle driehoekmetingen - zijlengtes, driehoekshoeken, oppervlakte, omtrek, halve omtrek, hoogtes, medianen, inradius en circumradius.

Percentage Verandering Calculator

Percentage Verandering Calculator

Rekenmachine voor procentuele verandering om procentuele toename of afname te vinden, de mate van verandering te berekenen en prijswijzigingen over een bepaalde periode te berekenen.

Volume Rekenmachine

Volume Rekenmachine

De online volumecalculator voert berekeningen uit voor 11 verschillende geometrische vormen. De tool ondersteunt verschillende maateenheden en demonstreert de oplossingsstappen.

Wetenschappelijke notatie converter

Wetenschappelijke notatie converter

Wetenschappelijke notatie calculator converteert getallen naar wetenschappelijke notatie, standaardvorm, engineering notatie, wetenschappelijke e-notatie en woordvorm en vindt de orde van grootte.

Minst gemene noemer berekenen

Minst gemene noemer berekenen

Least common denominator calculator, of LCD-calculator, bepaalt de kleinste gemene deler van gehele getallen, gemengde getallen en breuken.

Kubuswortelcalculator

Kubuswortelcalculator

Kubuswortelcalculator vindt de belangrijkste (reële) kubiekswortel van positieve en negatieve getallen en de imaginaire kubiekswortels van het gegeven getal.

Vierkantswortel rekenmachine

Vierkantswortel rekenmachine

Vierkantswortelcalculator vindt vierkantswortels van positieve en negatieve getallen, identificeert de hoofdwortel en bepaalt of het getal een perfect vierkant is.

Rekenmachine voor priemfactorisatie

Rekenmachine voor priemfactorisatie

De priemfactorisatie rekenmachine vindt de priemfactoren van een getal. De calculator toont de priemfactorenboom en alle factoren van het getal.

Rekenmachine significante cijfers

Rekenmachine significante cijfers

De significante cijfers rekenmachine rondt getallen af op het gewenste aantal significante cijfers. Het werkt met een standaard getalnotatie, e-notatie en wetenschappelijke notatie.

Afstandsberekenaar

Afstandsberekenaar

Deze rekenmachines vinden de afstand tussen twee punten op een 2D-vlak, in een 3D-ruimte en langs het aardoppervlak met de formules van Lambert.

Procent naar breuk rekenmachine

Procent naar breuk rekenmachine

De procent naar breuk-calculator zet de opgegeven percentages om in breuken. Als de procentwaarde groter is dan 100, voert de rekenmachine de conversie van procent naar gemengd getal uit.

Stelling van Pythagoras rekenmachine

Stelling van Pythagoras rekenmachine

Pythagoras theorema calculator vindt de onbekende zijde lengte van een rechthoekige driehoek. Het berekent ook hoeken, oppervlakte, omtrek en hoogte tot hypotenusa.

Dalingspercentage rekenmachine

Dalingspercentage rekenmachine

De procentuele afname calculator vindt een procentuele afname van de beginwaarde naar de eindwaarde en identificeert of de verandering een toename of een afname is.

Kwadratische Vergelijking Rekenmachine

Kwadratische Vergelijking Rekenmachine

Quadratic Equation Calculator is een gratis tool die een gedetailleerde oplossing biedt voor kwadratische vergelijkingen door de waarden van a, b en c op te geven.