Wiskundige Rekenmachines

60 Rekenmachines

Wiskundige Rekenmachines

Verhoog uw wiskundige vaardigheden met onze uitgebreide collectie rekenmachines. Deze categorie biedt alles van basale rekeninstrumenten en breukconversies tot meer gecompliceerde rekenmachines, zoals de vergelijking oplosser voor kwadratische functies en de converter voor wetenschappelijke notatie. Ideaal voor studenten, docenten en professionals, bieden deze rekenmachines nauwkeurige oplossingen voor een breed scala aan wiskundige operaties, waardoor berekeningen worden vereenvoudigd en het inzicht in wiskundige concepten wordt verdiept.

Basis rekenmachine

Basis rekenmachine

Deze online rekenmachine voert wiskundige basisbewerkingen uit zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Je kunt de rekenmachine gebruiken om percentages en belastingen te berekenen.

Breukenrekenmachine

Breukenrekenmachine

Bekijk deze gratis online breukenrekenmachine. Het kan wiskundige problemen oplossen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van breuken.

Percentage rekenmachine

Percentage rekenmachine

Deze percentagecalculator berekent het percentage van een getal, de procentuele verandering en de hoeveelheid van een getal waarvan het percentage is opgegeven.

Willekeurige getallengeneratoren

Willekeurige getallengeneratoren

Willekeurige getallengeneratoren worden voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen het kiezen van een getal om een prijswinnaar te bepalen. Ontdek in welke situaties ze ideaal zijn en hoe ze problemen oplossen.

Vierkante meter calculator

Vierkante meter calculator

Vierkante meter calculator vindt de oppervlakte (vierkante meter) van verschillende vormen en berekent de bijbehorende bouwkosten. Het kan worden gebruikt als een ruimtecalculator.

Online Percentage Rekenmachine

Online Percentage Rekenmachine

Percentage rekenmachine om het percentage van een getal online te berekenen. De rekenmachine kan percentages vinden en kortingen, belastingen en fooien berekenen.

Kwadratische formule rekenmachine

Kwadratische formule rekenmachine

Kwadratische formule calculator lost kwadratische vergelijkingen op met behulp van de kwadratische formule. Kwadratische vergelijkingen worden opgelost voor echte wortels en complexe wortels.

Getallengenerator

Getallengenerator

De willekeurige getallengenerator levert een reeks willekeurige getallen volgens door de gebruiker opgegeven opties zoals bereik, herhaling en sortering.

Rekenmachine voor afronden

Rekenmachine voor afronden

Deze afrondingscalculator rondt getallen af op het dichtstbijzijnde hele getal, significante cijfer of decimaal. Je kunt de decimale getallen afronden op de dichtstbijzijnde tienden, honderdsten of duizendsten.

Wetenschappelijke rekenmachine

Wetenschappelijke rekenmachine

Deze wetenschappelijke rekenmachine is een gratis hulpmiddel dat complexe wiskundige uitdrukkingen oplost door verschillende ingebouwde functies te ondersteunen.

Gemengde Getallen Rekenmachine

Gemengde Getallen Rekenmachine

Gemengde getallen calculator is ontworpen om je te helpen bij het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van gemengde getallen. Gemengde Breuken Rekenmachine is gemaakt voor het uitvoeren van wiskundige bewerkingen op gemengde getallen.

Decimaal naar breuk rekenmachine

Decimaal naar breuk rekenmachine

Decimaal naar breuk rekenmachine converteert decimalen naar breuken of gemengde getallen. De decimaalomzetter werkt voor eindigende en voor terugkerende decimalen.

Breuken vereenvoudigen rekenmachine

Breuken vereenvoudigen rekenmachine

Rekenmachine voor het vereenvoudigen van breuken om breuken te verminderen. Vereenvoudig juiste en oneigenlijke breuken en zet oneigenlijke breuken om in gemengde getallen.

Hellingcalculator

Hellingcalculator

De hellingcalculator vindt de helling van een lijn met behulp van de hellingformule. Het kan ook puntcoördinaten, hellingshoek en lengte vinden als de helling en een punt bekend zijn.

LCM rekenmachine

LCM rekenmachine

LCM-calculator Toont oplossingen door de LCM van twee of meer getallen te vinden. Toont oplossingen door priemfactorisatie, gemene veelvouden, cake/ladder, GCF, deling en Venn-diagram.

Verhoudingscalculator

Verhoudingscalculator

De verhoudingscalculator vereenvoudigt verhoudingen door verhoudingen terug te brengen tot de laagste termen. Vindt ontbrekende waarden in verhoudingen en vergelijkt twee gegeven verhoudingen om te zien of ze gelijk zijn.

Percentage toename calculator

Percentage toename calculator

Stijgingspercentage calculator om een stijging van een getal naar een ander getal te vinden, groeipercentage te berekenen en prijsstijging in percentages te berekenen.

Lange delingsrekenmachine

Lange delingsrekenmachine

Lange delingscalculator voert lange delingen met restgetallen uit. Demonstreert oplossing met stappen en antwoord als quotiënt en rest en als gemengd getal.

Driehoek Rekenmachine

Driehoek Rekenmachine

De driehoeksrekenmachine vindt alle driehoekmetingen - zijlengtes, driehoekshoeken, oppervlakte, omtrek, halve omtrek, hoogtes, medianen, inradius en circumradius.

Percentage Verandering Calculator

Percentage Verandering Calculator

Rekenmachine voor procentuele verandering om procentuele toename of afname te vinden, de mate van verandering te berekenen en prijswijzigingen over een bepaalde periode te berekenen.

Volume Rekenmachine

Volume Rekenmachine

De online volumecalculator voert berekeningen uit voor 11 verschillende geometrische vormen. De tool ondersteunt verschillende maateenheden en demonstreert de oplossingsstappen.

Wetenschappelijke notatie converter

Wetenschappelijke notatie converter

Wetenschappelijke notatie calculator converteert getallen naar wetenschappelijke notatie, standaardvorm, engineering notatie, wetenschappelijke e-notatie en woordvorm en vindt de orde van grootte.

Snelheidsrekenmachine

Snelheidsrekenmachine

De snelheidsrekenmachine helpt bij het vinden van snelheid, afstand, tijd met behulp van de formules d=st, s=d/t, t=d/s. Eenvoudig te gebruiken en intuïtieve snelheidsrekenmachine.

GCF-Rekenmachine

GCF-Rekenmachine

De grootste gemene deler rekenmachine vindt de GGD van een reeks getallen en alle factoren van deze getallen. Oplossingen met stappen voor het vinden van de GGD worden ook gedemonstreerd.

Rekenmachine voor Breuk naar Decimaal

Rekenmachine voor Breuk naar Decimaal

De rekenmachine voor het omzetten van breuken naar decimalen stelt de gebruiker in staat om breuken om te zetten naar decimale getallen, waarbij de afrondingsopties gespecificeerd kunnen worden.

Binaire Rekenmachine

Binaire Rekenmachine

Binaire rekenmachine voor het omzetten van binair naar decimaal, decimaal naar binair, binaire bewerkingen - optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen.

Oppervlakte Rekenmachine

Oppervlakte Rekenmachine

Oppervlakterekmachine om de oppervlakte van de volgende vormen te berekenen - rechthoek, driehoek, cirkel, cirkelsector, ellips, trapezium en parallellogram.

Factorenrekenmachine

Factorenrekenmachine

De factorenrekenmachine vindt alle factoren en factorparen van positieve en negatieve getallen. De rekenmachine voor factoren vindt delers van niet-nul gehele getallen.

Rekenmachine voor Significante Cijfers

Rekenmachine voor Significante Cijfers

Significante cijfers zijn essentieel in diverse situaties. Hier bepalen we de regels voor significante cijfers en hoe we deze in de echte wereld kunnen toepassen.

Rekenmachine voor Percentageverschil

Rekenmachine voor Percentageverschil

Rekenmachine voor percentageverschil om het procentuele verschil tussen twee getallen te vinden. De rekenmachine wordt gebruikt om twee positieve waarden te vergelijken.

Rechthoekige Driehoek Calculator

Rechthoekige Driehoek Calculator

Rechthoekige Driehoek Calculator vindt ontbrekende driehoeksmetingen. Het berekent zijdelengtes, hoeken, omtrek, oppervlakte, hoogte-tot-hypotenusa, binnenradius en omtrekstraal.

Gemengde Breuk Calculator

Gemengde Breuk Calculator

Calculator voor gemengde getallen naar onechte breuken om gemengde getallen, bestaande uit een geheel getal en een echte breuk, om te zetten naar onechte breuken.

Breuk naar Percentage Calculator

Breuk naar Percentage Calculator

Breuk naar percentage calculator zet echte en onechte breuken om in percentages. De calculator gebruikt een breuk-decimaal-percentage algoritme.

Minst gemene noemer berekenen

Minst gemene noemer berekenen

Least common denominator calculator, of LCD-calculator, bepaalt de kleinste gemene deler van gehele getallen, gemengde getallen en breuken.

Modulo Calculator

Modulo Calculator

De modulo calculator vindt de rest van de deling van twee rationele/irrationele positieve/negatieve getallen. Je kunt ook ontdekken hoe je handmatig de modulus kunt vinden.

Dichtheidsrekenmachine

Dichtheidsrekenmachine

Deze volumerekenmachine gebruikt een dichtheidsformule ρ = m/V om de dichtheden van verschillende stoffen en objecten te vinden. Het berekent de derde waarde voor twee gegeven waarden - dichtheid, massa of volume van een stof.

Equivalent Breuken Calculator

Equivalent Breuken Calculator

Equivalent breuken calculator om equivalente breuken te vinden van positieve en negatieve gemengde getallen, gehele getallen, echte en onechte breuken.

Wetenschappelijke Notatie Calculator

Wetenschappelijke Notatie Calculator

Wetenschappelijke notatie calculator zet getallen om naar wetenschappelijke notatie, e-notatie, technische notatie, en voegt ze samen, trekt ze af, vermenigvuldigt of deelt ze.

Breuken Optellen Calculator

Breuken Optellen Calculator

Calculator voor het optellen en aftrekken van echte en onechte breuken. De calculator voert bewerkingen uit met maximaal negen gegeven breuken.

Decimaal naar Procent Calculator

Decimaal naar Procent Calculator

Decimaal naar procent calculator zet decimalen om naar procenten en hele getallen naar procenten door te vermenigvuldigen met 100% of door het decimaalteken te verschuiven.

Hex Calculator

Hex Calculator

Online hex calculator voert hexadecimale wiskundige bewerkingen en conversies uit. Hex optellen, hex aftrekken, hex vermenigvuldigen, hex delen wordt snel & eenvoudig

Calculator voor Tankvolume

Calculator voor Tankvolume

De calculator voor tankvolume berekent het totale volume van verschillende tankvormen in gallons, liters en kubieke meters. Het berekent het vloeistofvolume van gedeeltelijk gevulde tanks.

Rekenmachine voor Standaardvorm

Rekenmachine voor Standaardvorm

De rekenmachine voor standaardvorm converteert elk getal naar standaardvorm of wetenschappelijke notatie. Het accepteert getalnotatie, e-notatie en wetenschappelijke notatie.

Wiskundige Vergelijkingen Oplosser

Wiskundige Vergelijkingen Oplosser

PEMDAS-rekenmachine lost wiskundige uitdrukkingen op met inachtneming van de volgorde van bewerkingen - haakjes, machten, vermenigvuldiging, deling, optelling en aftrekking.

Kinetische Energie Rekenmachine

Kinetische Energie Rekenmachine

De kinetische energie rekenmachine vindt gemakkelijk kinetische energie, massa of snelheid met de kinetische energieformule KE = 1/2 mv². Gemakkelijk te gebruiken KE rekenmachine.

Kubuswortelcalculator

Kubuswortelcalculator

Kubuswortelcalculator vindt de belangrijkste (reële) kubiekswortel van positieve en negatieve getallen en de imaginaire kubiekswortels van het gegeven getal.

Rekenmachine voor Rekenkundige en Meetkundige Reeksen

Rekenmachine voor Rekenkundige en Meetkundige Reeksen

Nummerreeksen rekenmachine om de n-de term te vinden van rekenkundige, meetkundige en Fibonacci-reeksen. De rekenmachine vindt ook de som van de termen van een reeks.

Vierkantswortel rekenmachine

Vierkantswortel rekenmachine

Vierkantswortelcalculator vindt vierkantswortels van positieve en negatieve getallen, identificeert de hoofdwortel en bepaalt of het getal een perfect vierkant is.

Afstandsformule Rekenmachine

Afstandsformule Rekenmachine

Afstandsformule rekenmachine vindt de afstand tussen twee punten op een vlak op basis van hun coördinaten. De rekenmachine gebruikt de Euclidische afstandsformule.

Rekenmachine voor priemfactorisatie

Rekenmachine voor priemfactorisatie

De priemfactorisatie rekenmachine vindt de priemfactoren van een getal. De calculator toont de priemfactorenboom en alle factoren van het getal.

Rekenmachine voor Gehele Getallen

Rekenmachine voor Gehele Getallen

De rekenmachine voor het optellen en aftrekken van gehele getallen maakt het mogelijk om positieve en negatieve gehele getallen en decimalen op te tellen en af te trekken, waarbij het oplossingsalgoritme wordt gedemonstreerd.

Rekenmachine significante cijfers

Rekenmachine significante cijfers

De significante cijfers rekenmachine rondt getallen af op het gewenste aantal significante cijfers. Het werkt met een standaard getalnotatie, e-notatie en wetenschappelijke notatie.

Snelheidscalculator

Snelheidscalculator

Gratis online snelheidscalculator lost op voor v, u, a of t met behulp van de snelheidsformule. Bereken de eindsnelheid (v) met de vergelijking v = u + at.

Krachtcalculator

Krachtcalculator

Eenvoudig te gebruiken krachtcalculator helpt bij het bepalen van de onbekende variabele in de krachtvergelijking (F = ma). Kracht = massa × versnelling.

Afstandsberekenaar

Afstandsberekenaar

Deze rekenmachines vinden de afstand tussen twee punten op een 2D-vlak, in een 3D-ruimte en langs het aardoppervlak met de formules van Lambert.

Procent naar breuk rekenmachine

Procent naar breuk rekenmachine

De procent naar breuk-calculator zet de opgegeven percentages om in breuken. Als de procentwaarde groter is dan 100, voert de rekenmachine de conversie van procent naar gemengd getal uit.

Stelling van Pythagoras rekenmachine

Stelling van Pythagoras rekenmachine

Pythagoras theorema calculator vindt de onbekende zijde lengte van een rechthoekige driehoek. Het berekent ook hoeken, oppervlakte, omtrek en hoogte tot hypotenusa.

Dalingspercentage rekenmachine

Dalingspercentage rekenmachine

De procentuele afname calculator vindt een procentuele afname van de beginwaarde naar de eindwaarde en identificeert of de verandering een toename of een afname is.

Verhoudingsrekenmachine

Verhoudingsrekenmachine

De verhoudingsrekenmachine vindt een ontbrekend verhoudingsgetal op basis van de gegeven proportie. De rekenmachine kan ook verhoudingen schalen, vergroten of verkleinen.

Kwadratische Vergelijking Rekenmachine

Kwadratische Vergelijking Rekenmachine

Quadratic Equation Calculator is een gratis tool die een gedetailleerde oplossing biedt voor kwadratische vergelijkingen door de waarden van a, b en c op te geven.