Statistische Rekenmachines

15 Rekenmachines

Statistische Rekenmachines

Ontsluit de kracht van data-analyse met onze uitgebreide reeks statistische rekenmachines. Van basismetingen zoals gemiddelde, mediaan en modus tot geavanceerde concepten zoals standaarddeviatie, variantie en z-scores, onze instrumenten stellen u in staat om betekenisvolle inzichten uit uw gegevens te halen. Of u nu student, onderzoeker of professional bent, onze gebruiksvriendelijke rekenmachines vereenvoudigen complexe statistische berekeningen, besparen u tijd en garanderen nauwkeurigheid.

Standaarddeviatie Calculator

Standaarddeviatie Calculator

Gegeven een discrete gegevensset, berekent de calculator het gemiddelde, de variantie en de standaarddeviatie van een steekproef of een populatie en toont alle tussenliggende stappen van de berekeningen.

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus

Rekenmachine voor gemiddelde, mediaan en modus in de statistiek. Gebruik deze rekenmachine om het gemiddelde, de mediaan, de modus, het bereik en het gemiddelde voor elke gegevensset te berekenen.

Standaardafwijking

Standaardafwijking

Met behulp van een discrete gegevensset berekent de rekenmachine het gemiddelde, de variantie en de standaardafwijking van een steekproef of een populatie en toont alle tussenliggende stappen van de berekeningen.

Variantiecalculator

Variantiecalculator

Gegeven een discrete gegevensverzameling die een steekproef of een populatie vertegenwoordigt, berekent de calculator het gemiddelde, de variantie en de standaardafwijking en toont de workflow die bij de berekening betrokken is.

Combinaties Rekenmachine

Combinaties Rekenmachine

De Combinaties Rekenmachine berekent het aantal manieren om r uitkomsten te selecteren uit n mogelijkheden wanneer de volgorde van de gekozen items in de deelverzameling er niet toe doet.

Rekenmachine voor Gemiddelden

Rekenmachine voor Gemiddelden

De gemiddelde rekenmachine helpt bij het vinden van het gemiddelde of het rekenkundig gemiddelde van een gegevensverzameling. Het toont ook de berekeningsstappen en andere belangrijke statistieken.

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik

De rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik helpt je deze statistieken snel en gemakkelijk te vinden. Leer hoe je de output van deze rekenmachine gebruikt door dit artikel te lezen.

Z-Score Rekenmachine

Z-Score Rekenmachine

De Z-Score Rekenmachine helpt bij het verkrijgen van de z-score van een normale verdeling, het omzetten tussen z-score en waarschijnlijkheid, en het bepalen van de waarschijnlijkheid tussen 2 z-scores.

Permutatierekenmachine

Permutatierekenmachine

De permutatierekenmachine helpt bij het bepalen van het aantal manieren om een geordende deelverzameling van r elementen uit een verzameling van n elementen te verkrijgen.

Waarschijnlijkheidsrekenmachine

Waarschijnlijkheidsrekenmachine

De waarschijnlijkheidsrekenmachine kan de waarschijnlijkheid van twee gebeurtenissen en de normale verdelingswaarschijnlijkheid vinden. Leer meer over de wetten en berekeningen van waarschijnlijkheid.

Kwartielenrekenmachine

Kwartielenrekenmachine

De kwartielenrekenmachine helpt bij het vinden van het eerste (Q1), tweede (Q2) en derde (Q3) kwartiel, de interkwartielafstand, de minimale en maximale waarden, en de spreiding van een gegevensset.

Steekproefgrootte Rekenmachine

Steekproefgrootte Rekenmachine

Deze rekenmachine voor steekproefgrootte stelt u in staat om de minimale steekproefgrootte en de foutmarge te berekenen. Leer meer over steekproefgrootte, foutmarge en betrouwbaarheidsinterval.

Gemiddelde Rekenmachine

Gemiddelde Rekenmachine

De gemiddelde rekenmachine helpt u om de gemiddelde waarde van een gegevensset te berekenen. Het deelt de som van de gegevenswaarden door het aantal gegevenswaarden om het gemiddelde (mean) te krijgen.

Kansen Calculator

Kansen Calculator

De kansrekeningscalculator voor kansen kan de kansen van winnen en verliezen omzetten naar de waarschijnlijkheid van winnen en verliezen. Leer de verschillen tussen kansen en waarschijnlijkheid kennen.

Percentielcalculator

Percentielcalculator

De percentielcalculator helpt om percentielwaarden te vinden voor een gegevensset. Gebruik deze percentielcalculator om een tabel te maken die elk 5e percentiel vermeldt.