Statistische Rekenmachines

8 Rekenmachines

Statistische Rekenmachines

Statistici kunnen deze tools gebruiken voor marktonderzoek, sociale studies, problemen uit de combinatoriek, kansrekening, en meer. Vind het gemiddelde, de mediaan, de modus, het bereik, de steekproefgrootte, de standaardafwijking, de variantie, en de foutmarge. Vereenvoudig je werk met permutaties, combinaties en waarschijnlijkheid.

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus

Rekenmachine voor gemiddelde, mediaan en modus in de statistiek. Gebruik deze rekenmachine om het gemiddelde, de mediaan, de modus, het bereik en het gemiddelde voor elke gegevensset te berekenen.

Standaardafwijking

Standaardafwijking

Met behulp van een discrete gegevensset berekent de rekenmachine het gemiddelde, de variantie en de standaardafwijking van een steekproef of een populatie en toont alle tussenliggende stappen van de berekeningen.

Variantiecalculator

Variantiecalculator

Gegeven een discrete gegevensverzameling die een steekproef of een populatie vertegenwoordigt, berekent de calculator het gemiddelde, de variantie en de standaardafwijking en toont de workflow die bij de berekening betrokken is.

Combinaties Rekenmachine

Combinaties Rekenmachine

De Combinaties Rekenmachine berekent het aantal manieren om r uitkomsten te selecteren uit n mogelijkheden wanneer de volgorde van de gekozen items in de deelverzameling er niet toe doet.

Gemiddelde Rekenmachine

Gemiddelde Rekenmachine

De gemiddelde rekenmachine helpt bij het vinden van het gemiddelde of het rekenkundig gemiddelde van een gegevensverzameling. Het toont ook de berekeningsstappen en andere belangrijke statistieken.

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik

De rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik helpt je deze statistieken snel en gemakkelijk te vinden. Leer hoe je de output van deze rekenmachine gebruikt door dit artikel te lezen.

Z-Score Rekenmachine

Z-Score Rekenmachine

De Z-Score Rekenmachine helpt bij het verkrijgen van de z-score van een normale verdeling, het omzetten tussen z-score en waarschijnlijkheid, en het bepalen van de waarschijnlijkheid tussen 2 z-scores.

Permutatierekenmachine

Permutatierekenmachine

De permutatierekenmachine helpt bij het bepalen van het aantal manieren om een geordende deelverzameling van r elementen uit een verzameling van n elementen te verkrijgen.