Financiële Rekenmachines
Rendement op Investering (ROI) Calculator


Rendement op Investering (ROI) Calculator

Gratis rendement op investering (ROI) calculator die beleggers helpt bij het berekenen van het rendement op investering, de winst op investering en de jaarlijkse ROI-tarieven.

Resultaat

Rendement op Investering (ROI) 40.00%
Investment Gain $4,000.00
Geannualiseerde ROI 25.15%
Investeringstermijn 1.5 jaren

Winst

Geïnvesteerd

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Maximaliseren van Investeringsrendementen
 2. Hoe de ROI Calculator te Gebruiken
 3. Praktijkvoorbeelden
 4. Begrip van de Basis ROI Formule
 5. Geannualiseerde ROI
 6. Belangrijkste Voordelen en Handige Tips
  1. Belangrijkste Voordelen:
  2. Handige Tips:

Rendement op Investering (ROI) Calculator

Maximaliseren van Investeringsrendementen

Rendement op investering, vaak aangeduid als ROI, is een maatstaf die wordt gebruikt om de hoeveelheid winst (of rendement) te berekenen die u ontvangt van een investering. Deze maatstaf berekent de ROI voor verschillende investeringen, waaronder bedrijven, onroerend goed, aandelen en verzamelobjecten. ROI wordt weergegeven als een percentage rendement van het initiële investeringsbedrag.

Laten we een voorbeeld nemen. XYZ Corporation investeerde € 1.000.000 om een nieuw restaurant te openen. Het restaurant was enorm populair en genereerde € 3.000.000 aan winst. Het rendement was € 2.000.000 boven de initiële investering, waardoor XYZ Corporation een ROI van 200% had.

In de meeste gevallen is het doel van een bedrijfseigenaar om het hoogste ROI-percentage te bereiken. Het is echter belangrijk om te onthouden dat investeringen die traditioneel het hoogste rendement hebben, ook het hoogste risico hebben. Beleggers moeten beslissen hoeveel risico ze bereid zijn te nemen om een bepaalde ROI te bereiken. Investeringen zijn nooit gegarandeerd.

ROI wordt ook gebruikt om een break-even punt te vinden. Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf een stuk apparatuur voor hun fabriek koopt voor € 100.000. In dat geval kunnen ze ROI gebruiken om uit te vinden hoe lang het duurt voordat de apparatuur genoeg winst heeft gegenereerd om zichzelf terug te betalen.

Hoe de ROI Calculator te Gebruiken

U hebt heel weinig informatie nodig om een rendement op investering te berekenen. Het geïnvesteerde bedrag is het totale bedrag dat u voor het actief heeft betaald. Het geretourneerde bedrag is het uiteindelijke bedrag na de verkoop van het actief.

De investeringstijd wordt gebruikt om de geannualiseerde ROI te berekenen.

 • Stap 1: Voer de informatie in de velden in en klik op Berekenen. Voor de investeringstijd kunt u specifieke datums (indien bekend) of een tijdsduur gebruiken (Voorbeeld: 4,5 jaar).
 • Stap 2: Bekijk de resultaten. De calculator geeft de volgende informatie: investeringswinst, totale ROI en geannualiseerde ROI. Er is ook een taartdiagram dat het percentage van geïnvesteerde waarde versus winst toont.

Praktijkvoorbeelden

Stel dat u geïnteresseerd bent in het opknappen en doorverkopen van huizen. U plant om een huis te kopen dat moet worden gerepareerd, het op te knappen en door te verkopen voor winst. U vindt een huis dat € 250.000 kost en renoveert het voor € 50.000. Uw totale investering is € 300.000.

Nadat u het werk (zes maanden later) heeft voltooid, verkoopt u het huis aan iemand voor € 450.000. U wilt uw ROI voor het project berekenen.

Voer vervolgens de volgende waarden in:

 • Geïnvesteerd Bedrag: € 300.000
 • Geretourneerd Bedrag: € 450.000
 • Investeringstijd: Selecteer Gebruik Lengte en voer 0,5 in

Nadat u op de Berekenen-knop heeft gedrukt, ziet u dat uw investeringswinst € 150.000 was met een totale ROI van 50% en een geannualiseerde rendement van 125%.

Begrip van de Basis ROI Formule

Het berekenen van ROI is een van de meest eenvoudige, maar krachtige financiële berekeningen. Door gebruik te maken van deze berekening kunt u snel investeringen evalueren en verstandige financiële beslissingen nemen.

De formule om ROI te berekenen is:

$$ROI = \frac{R - I}{I} × 100\%$$

 • I = Het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag plus eventuele andere kosten.
 • R = Het bedrag dat wordt teruggekregen aan het einde van de investeringsperiode.

Let op: De berekening moet worden vermenigvuldigd met 100 om het decimale getal om te zetten in een heel percentage.

Geannualiseerde ROI

De meeste investeringen vinden plaats over meerdere jaren, zo niet decennia. Onze return on investment calculator houdt ook rekening met de investeringstijd om een geannualiseerde ROI te berekenen. Dit vertelt u het bedrag aan winst dat elk jaar wordt gemaakt voor de duur van de investering. Een calculator voor geannualiseerde ROI kan beleggers helpen bij het vergelijken van twee verschillende investeringen.

De formule om een geannualiseerde ROI te berekenen is:

$$Geannualiseerde\ ROI = [(1 + ROI)^{1/n} - 1] × 100\%$$

 • n = Aantal jaren dat de investering wordt aangehouden.

Laten we twee verschillende investeringen vergelijken om te begrijpen waarom geannualiseerde ROI een betere maatstaf is dan de traditionele rendementsformule. Investering A heeft een totale ROI van 250%. Investering B heeft een totale ROI van 150%. De meeste mensen zouden aannemen dat investering A de betere optie is. Echter, investering A moet voor 7 jaar worden aangehouden en investering B slechts voor 3 jaar. Als de investeringstijd in aanmerking wordt genomen, heeft investering B een geannualiseerd rendement van 50%, terwijl investering A slechts ongeveer 35% oplevert.

Belangrijkste Voordelen en Handige Tips

De berekening van het rendement op investering kan een krachtig hulpmiddel zijn voor beleggers. Weten hoe je de ROI-formule moet gebruiken, kan je helpen snel winstgevende investeringen en zakelijke kansen te herkennen.

Belangrijkste Voordelen:

 • Geen Formules Onthouden - Een fout in de ROI-berekening kan resulteren in een slechte investeringsbeslissing. Het vertrouwen op deze ROI-calculator kan ervoor zorgen dat uw ROI-berekening correct wordt uitgevoerd.
 • Berekenen van Korte-Termijn Investeringen - Rendementen over een korte periode, zoals enkele weken, kunnen moeilijk te berekenen zijn. De datumvelden maken dit eenvoudig als u precies weet wanneer u het actief heeft gekocht en verkocht.

Handige Tips:

 • Negatieve ROI - Helaas kunnen er situaties zijn waarin het bedrag dat aan het einde van een investering wordt teruggekregen, minder is dan de oorspronkelijke investering. Een negatieve ROI is meestal een slecht teken. Het kan de belegger echter helpen beslissen wanneer hij een actief moet verkopen om de verliezen te minimaliseren.
 • ROI-projecties - U hoeft niet te wachten tot u het actief verkoopt om ROI te berekenen. U kunt uw verwachte ROI berekenen door gebruik te maken van de huidige marktwaarde van het actief of wat u verwacht dat de waarde in de toekomst zal zijn.
 • Berekenen Voordeel van Investeringsleningen - Veel beleggers gebruiken leningen (of leverage) om investeringsactiva aan te kopen. Een ROI-berekening kan een belegger helpen beslissen of de investeringswinst hoger zal zijn dan de kosten van de leningrente.