VKİ Hesaplayıcı

VKİ olarak da bilinen ücretsiz Vücut Kitle İndeksi hesaplayıcısı, WHO ve CDC'den elde edilen verileri kullanarak çocuklar ve yetişkinler için VKİ hesaplar ve sınıflandırır.

Vücut Kitle İndeksi

Düşük kilo

Normal

Fazla kilo

Obezite

Vücut Kitle İndeksi (BMI) 24.2 kg/m2
BMI Kategorisi Sağlıklı kilo
Sağlıklı BMI aralığı 18.5 kg/m2 - 25 kg/m2
Boya göre sağlıklı kilo 135.1 lbs - 182.6 lbs
BMI'ye ulaşmak için artır 18.5 kg/m2 -
BMI'ye ulaşmak için azalt 25 kg/m2 -
Ponderal İndeks 13.27 kg/m3

Hesaplamanızda bir hata oluştu.

İçindekiler Tablesi

 1. VKİ Genel Bakış
 2. Yetişkin VKİ tablosu
 3. Yetişkin VKİ tabloları
 4. 2-20 yaş arası çocuklar ve gençler için VKİ tablosu
 5. 2-20 yaş arası çocuklar ve gençler için VKİ tablosu
 6. Aşırı kilolu olmanın risk faktörleri
 7. Düşük kilolu olmanın riskleri
 8. VKİ Sınırlamaları
  1. Yetişkinlerde:
  2. Ergenlerde ve çocuklarda:
 9. VKİ Formülü
 10. Ponderal İndeks

VKİ Hesaplayıcı

Yaşınıza bağlı olarak VKİ değerinizi ve kilo durumunuzu belirlemek için Vücut Kitle İndeksi (VKİ) hesaplayıcısını kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak, hesaplayıcı "Metrik Birimler" sekmesinde metrik birim sistemini kullanır. "ABD Birimleri" sekmesinde ABD birim sistemini seçebilir veya "Diğer Birimler" sekmesindeki birim dönüştürücüyü kullanabilirsiniz. Ponderal İndeks, VKİ ile birlikte hesaplanır.

VKİ Genel Bakış

VKİ, bir bireyin kilosuna ve boyuna göre şişmanlığını veya zayıflığını değerlendirir. Ayrıca bir kişinin doku kütlesi hakkında da bilgi sağlayabilir. Ağırlık-boy oranının orantılılığını belirlemek için kullanılabilir.

VKİ hesaplaması, bir kişinin obez, aşırı kilolu, normal kilolu veya zayıf olup olmadığını belirler. VKİ aralıkları bazen ileri derecede zayıf ve ileri derecede obez gibi alt gruplara ayrılır. Bu VKİ aralıkları bölge ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir.

Obezite ve yetersiz beslenmenin sağlık açısından ciddi sonuçları olabilir. VKİ sağlıklı vücut ağırlığının mükemmel olmayan bir belirleyicisi olsa da ek test veya eylem gerekip gerekmediğini belirlemeye yardımcı olabilir. VKİ sınıflandırmaları ve hesaplamaları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Yetişkin VKİ tablosu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu vücut ağırlığı sınıflandırmasını önermektedir. Yetişkin (18+) VKİ değerlerine dayanmaktadır.

Kategori VKİ aralığı - kg/m2
Aşırı Zayıf < 16
Biraz Zayıf 16 - 17
Hafif Zayıf 17 - 18,5
Normal 18,5 - 25
Fazla kilolu 25 - 30
Obez Sınıf 1 30 - 35
Obez Sınıf 2 35 - 40
Obez Sınıf 3 > 40

Yetişkin VKİ tabloları

Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine dayanan bu grafik, çeşitli VKİ sınıflandırmalarını göstermektedir. Büyük alt bölümler düz çizgilerle temsil edilirken, küçük alt bölümler kesikli çizgilerle temsil edilmektedir.

VKİ Sınıflandırmaları Tablosu

2-20 yaş arası çocuklar ve gençler için VKİ tablosu

CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri), iki ila yirmi yaş arasındaki çocuk ve ergenlerin sağlığını değerlendirmek için VKİ kullanılmasını önermektedir.

Kategori Yüzdelik Dilim Aralığı
Düşük kilolu <%5
Sağlıklı kilolu %5 - %85
Fazla kilolu olma riski %85 - %95
Fazla kilolu >%95

2-20 yaş arası çocuklar ve gençler için VKİ tablosu

CDC, yaş yüzdelik dilim büyümesine bağlı olarak VKİ'deki artışı gösteren grafikler oluşturmuştur.

Erkek Çocuk Tablosu

Kız Çocuk Tablosu

Aşırı kilolu olmanın risk faktörleri

Obezite ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkma olasılığını artırmaktadır ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri aşağıdaki risk faktörlerini sıralamaktadır:

 • LDL kolesterol ("kötü kolesterol") seviyelerinde artış, HDL kolesterol ("iyi kolesterol") seviyelerinde düşüş ve trigliserit seviyelerinde artış;
 • Yüksek tansiyon;
 • Tip 2 diyabet;
 • Koroner arter hastalığı (KAH);
 • Safra kesesi disfonksiyonu;
 • İnme;
 • Solunum sorunları ve uyku apnesi;
 • Osteoartrit (eklem kıkırdağının tahribatından kaynaklanan bir eklem hastalığı);
 • Genel yaşam kalitesinde düşüş;
 • Belirli kanser türleri (endometriyal, kolon, meme, karaciğer, safra kesesi, böbrek vb;)
 • Klinik depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal bozukluklar;
 • Vücut ağrıları ve acılarının yanı sıra fiziksel sorumlulukları yerine getirmede zorluk;
 • Sağlıklı VKİ'ye sahip bireylerle karşılaştırıldığında, çok daha yüksek VKİ'ye sahip kişilerde ölüm oranı önemli ölçüde daha yüksektir.

Aşırı kilolu olmanın vücut üzerinde birçok olumsuz ve bazen ölümcül etkisi olabilir. Sonuç olarak, sağlıklı bir kiloyu gösteren 25 kg/m2'nin altında bir VKİ değerine sahip olmak çok önemlidir. Bununla birlikte, sağlığı korumak için herhangi bir yaşam tarzı değişikliği gerekip gerekmediğini görmek için bir doktora danışmak en iyisidir.

Düşük kilolu olmanın riskleri

Düşük kilolu olmakla ilişkili risk faktörleri şunlardır:

 • Kötü beslenme, anemi ve vitamin eksikliği kan taşıma kabiliyetinin azalmasından sorumlu olan önemli sorunlardır;
 • Kemik kütlesi kaybı ve kırık olasılığının artması ile karakterize osteoporotik durumlar;
 • Bağışıklık sistemi işlev bozukluğu;
 • Özellikle ergenlerde ve çocuklarda büyüme ve gelişim sorunları;
 • Ameliyat sonrası bazı komplikasyonlar;
 • Kadınlar hormon dengesizlikleri nedeniyle üreme sağlığı sorunları yaşayabilir ve bu da adet döngülerinde kesintilere neden olabilir. Aşırı kilolu veya obez kadınların hamileliğin ilk üç ayında düşük yapma olasılığı daha yüksektir;
 • Nispeten daha yüksek bir ölüm oranı.

Anoreksiya nervozada olduğu gibi, kilo kaybı altta yatan daha ciddi bir hastalığa veya ilişkili riskleri olan bir hastalığa işaret edebilir. Siz veya tanıdığınız biri bilinmeyen nedenlerle kilo sorunu yaşıyorsa bir doktora danışın.

VKİ Sınırlamaları

Vücut kitle endeksi (VKİ), sağlıklı vücut ağırlığının güvenilir bir belirleyicisi olarak yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen çeşitli sınırlamalara sahiptir. Bunlar arasında vücudun tüm yapısının dikkate alınmaması da yer almaktadır. Vücut tiplerinin çeşitliliği ve yağ, kas ve kemik kütlesinin dağılımı nedeniyle, VKİ diğer göstergelerle birlikte kullanılmalıdır.

Yetişkinlerde:

Çevrimiçi hesaplayıcılar, boy ve kiloya dayalı genel bir VKİ tahmini sağlar, ancak doğruluğunu etkileyebilecek belirli faktörleri hesaba katmazlar. VKİ, kas ağırlığı ile yağ ağırlığı arasında ayrım yapmaz, bu nedenle vücut yağının doğrudan bir ölçüsü değildir. Ayrıca yaş, cinsiyet, kas kütlesi, egzersiz düzeyi ve diğerleri gibi çeşitli faktörler VKİ değerlerini ve yorumlarını etkileyebilir.

Zamanının çoğunu oturarak veya uzanarak geçiren pasif yaşlı bir kişiyi düşünün. Önemli miktarda fazla yağı vardır, ancak genel olarak aşırı kilolu değildir. Bu kişi nesnel sağlık açısından nispeten sağlıklı olmayabilir, ancak VKİ açısından normal olabilir.

Öte yandan vücut geliştiricilerin devasa kasları vardır. Kas, yağdan daha ağırdır ancak daha az yer kaplar. VKİ açısından, birçok vücut geliştirmeci ya normal kilonun üst sınırına yakın ya da aşırı kilolu olabilir. Aynı zamanda sağlık durumları da mükemmel olacaktır. Bir kişi, sağlam bir vücut kütlesi ile daha ağır olmasına rağmen daha ince görünebilir.

CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) verileri şunları göstermektedir:

 • Aynı VKİ seviyesinde, kadınlar erkeklerden daha fazla vücut yağına sahip olma eğilimindedir;
 • Yaşlı insanlar, aynı VKİ değerine sahip genç insanlara göre daha fazla vücut yağına sahip olma eğilimindedir;
 • Yoğun antrenman yapan sporcular, önemli kas kütlesi nedeniyle daha yüksek VKİ'ye sahip olabilir.

Ergenlerde ve çocuklarda:

Yetişkinlerde VKİ'nin etkinliğini sınırlayan aynı faktörler ergenler ve çocuklar için de geçerlidir. Boy uzunluğu ve cinsel gelişim, VKİ ve vücut yağ yüzdesi üzerinde etkili olabilir.

VKİ, obez çocuklarda aşırı kilolu çocuklara kıyasla aşırı vücut yağının daha iyi bir belirleyicisidir. Yüksek yağ veya yağsız kütle (su, organlar, kas vb. gibi yağ dışındaki tüm vücut bileşenleri) VKİ'lerine neden olabilir. Zayıf çocuklarda VKİ'deki fark yağsız kütleden de kaynaklanıyor olabilir.

Genel nüfus için BMI, zayıf, aşırı kilolu veya obez olmakla ilişkili potansiyel sağlık riskleri için yararlı bir gösterge olabilir. Bununla birlikte, sınırlamaları nedeniyle BMI, her zaman diğer değerlendirmeler ve kişiselleştirilmiş sağlık değerlendirmeleri ile birlikte bir bireyin sağlığını ve vücut ağırlığını değerlendirmek için çeşitli araçlardan biri olarak kullanılmalıdır.

VKİ Formülü

Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) ve Birleşik Devletler Genel Sisteminde (USC) VKİ hesaplama denklemleri aşağıda verilmiştir. Örnek olarak, 5 feet 10 inç boyunda ve 160 pound ağırlığında bir kişi kullanılmaktadır.

USC Birimleri:

$$BMI=703×\frac{kütle(pound)}{yükseklik^{2}(inç)}=703×\frac{160}{70^{2}}=22,96\frac{kilogram}{metre^{2}}$$

Metrik Birimler, SI Birimleri:

$$BMI={\frac{kütle(kilogram)}{yükseklik^{2}(metre)}=\frac{72,57}{1,78^{2}}=22,90\frac{kilogram}{metre^{2}}}$$

Ponderal İndeks

Ponderal İndeks (PI) bir kişinin kilo ve boyuna göre yağ oranını ölçer. Ponderal İndeks formülü (aşağıda) ölçümleri kare yerine küpe yerleştirir, bu da VKİ ile Ponderal İndeks arasındaki temel farktır.

VKİ büyük popülasyonları incelemek için yararlı bir araç olmasına rağmen, bireysel zayıflık veya obeziteyi belirlemek için güvenilir değildir. Çok kısa veya çok uzun boylu kişilerde kullanıldığında PI daha güvenilirdir. Aşırı kilo ve boy ölçümlerine sahip kişilerde VKİ'nin anormal derecede yüksek veya düşük vücut yağı seviyelerini tespit etme olasılığı daha yüksektir.

Aşağıda, bir kişinin Ponderal Endeksi'nin hesaplanması için denklem bulunmaktadır. Örnek olarak 5 feet 10 inç boyunda, 160 pound ağırlığında bir kişi kullanılmıştır:

USC Birimleri:

$$PI={\frac{yükseklik(inç)}{\sqrt[3]{kütle(pound)}}=\frac{70}{{\sqrt[3]{160}}}=12,89\frac{inç}{\sqrt[3]{pound}}}$$

Metrik Birimler, SI Birimleri:

$$PI={\frac{kütle(kilogram)}{yükseklik^{3}(metre)}=\frac{72,57}{1,78^{3}}}=12,87\frac{kilogram}{metre^{3}}$$