BMI Calculator

De gratis Body Mass Index calculator, ook bekend als BMI, berekent en classificeert de BMI voor kinderen en volwassenen met gegevens afkomstig van de WHO en CDC.

Body Mass Index

Ondergewicht

Normaal

Overgewicht

Obesitas

Body Mass Index (BMI) 24.2 kg/m2
BMI Categorie Gezond gewicht
Gezond BMI-bereik 18.5 kg/m2 - 25 kg/m2
Gezond gewicht voor de lengte 135.1 lbs - 182.6 lbs
Toename om een BMI van te bereiken 18.5 kg/m2 -
Afslanken om een BMI van te bereiken 25 kg/m2 -
Ponderale Index 13.27 kg/m3

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. BMI Overzicht
 2. BMI tabel voor volwassenen
 3. BMI grafiek voor volwassenen
 4. BMI tabel voor kinderen en tieners van 2-20 jaar
 5. BMI grafiek voor kinderen en tieners van 2-20 jaar
 6. Risicofactoren van overgewicht
 7. De risico's van ondergewicht
 8. Beperkingen van de BMI
  1. Voor volwassenen:
  2. Voor adolescenten en kinderen:
 9. BMI Formule
 10. Ponderal Index

BMI Calculator

Met de Body Mass Index (BMI) calculator kun je je BMI-waarde berekenen en de bijbehorende gewichtsstatus op basis van je leeftijd. Standaard wordt het metrische stelsel van eenheden gebruikt in het tabblad "Metrische Eenheden". Je kunt het Amerikaanse stelsel van eenheden selecteren in het tabblad “Amerikaanse Eenheden” of de eenheidsconverter gebruiken in het tabblad "Andere Eenheden". De Ponderal Index wordt samen met de BMI berekend.

BMI Overzicht

BMI meet de mate van vet of magerheid van een individu in relatie tot gewicht en lengte. Het kan ook informatie bieden over de weefselmassa in iemands lichaam. Je kunt het gebruiken om de proportionaliteit van de gewicht-tot-lengte verhouding te beoordelen.

De resultaten van een BMI-berekening bepalen of iemand obees, overgewicht, gemiddeld gewicht of ondergewicht heeft. BMI-intervallen worden soms opgesplitst in subgroepen, zoals zeer ondergewicht of ernstig obees. Deze BMI-intervallen variëren op basis van factoren zoals regio en leeftijd.

Obesitas of ondervoeding kan ernstige gevolgen hebben voor iemands gezondheid. Hoewel de BMI een onvolmaakte indicator is van een gezond lichaamsgewicht, is het een nuttige indicator om te bepalen of aanvullend onderzoek of actie nodig is. Voor meer informatie over BMI-classificaties en berekeningen, zie de onderstaande tabel.

BMI tabel voor volwassenen

Deze gewichtsclassificatie wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het is gebaseerd op BMI-waarden voor volwassenen (18+).

Categorie BMI bereik - kg/m^2
Ernstige magerheid < 16
Matige magerheid 16 - 17
Lichte magerheid 17 – 18,5
Normaal 18,5 - 25
Overgewicht 25 - 30
Obesitas klasse I 30 - 35
Obesitas klasse II 35 - 40
Obesitas klasse III > 40

BMI grafiek voor volwassenen

Deze grafiek toont de verschillende BMI-classificaties gebaseerd op statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie. De doorgetrokken lijnen tonen de belangrijkste onderverdelingen, terwijl de gestippelde lijnen de kleinere onderverdelingen weergeven.

BMI Classificatie Grafiek

BMI tabel voor kinderen en tieners van 2-20 jaar

De CDC (Centers for Disease Control and Prevention) raadt aan om de BMI te gebruiken om de gezondheid van kinderen en adolescenten van twee tot twintig jaar te beoordelen.

Categorie Percentiel Bereik
Ondergewicht <5%
Gezond gewicht 5% - 85%
Risico op overgewicht 85% - 95%
Overgewicht >95%

BMI grafiek voor kinderen en tieners van 2-20 jaar

De CDC heeft grafieken gemaakt die een toename van de BMI tonen in relatie tot leeftijdspercentielgroei.

Grafiek voor jongens

Grafiek voor meisjes

Risicofactoren van overgewicht

Obesitas vergroot de kans op ernstige gezondheidsproblemen en het Centers for Disease Control and Prevention noemt de volgende risicofactoren:

 • Verhoogde LDL cholesterol (“slechte cholesterol”) waarden, lagere HDL cholesterol (“goede cholesterol”) waarden en hogere triglyceridenwaarden;
 • Verhoogde bloeddruk;
 • Type II diabetes;
 • Coronaire hartziekte (CAD);
 • Galblaasaandoeningen;
 • Beroerte;
 • Ademhalingsproblemen en slaapapneu;
 • Artrose (een gewrichtsaandoening veroorzaakt door de afbraak van kraakbeen);
 • Verminderde algemene levenskwaliteit;
 • Bepaalde vormen van kanker (endometrium, darm, borst, lever, galblaas, nier, enz.);
 • Mentale aandoeningen zoals klinische depressie, angststoornissen, en andere;
 • Lichaamspijnen en -klachten en moeite met het voltooien van fysieke taken;
 • In vergelijking met individuen met een gezonde BMI, tonen personen met een veel hogere BMI een aanzienlijk hogere mortaliteitskans.

Overgewicht kan verschillende negatieve en soms verwoestende effecten hebben op het lichaam. Het is daarom essentieel om een BMI-score onder de 25 kg/m^2 te hebben, wat duidt op een gezond gewicht. Het is echter raadzaam om een arts te raadplegen om te bepalen of er veranderingen in de levensstijl nodig zijn voor een betere gezondheid.

De risico's van ondergewicht

De risicofactoren die verband houden met ondergewicht zijn onder andere:

 • Ondervoeding, bloedarmoede en vitaminegebrek, die de bloedtransportcapaciteit verminderen;
 • Osteoporotische aandoeningen, gekenmerkt door botmassaverlies en een verhoogde kans op breuken;
 • Immuunsysteemdisfunctie;
 • Groei- en ontwikkelingsproblemen, met name bij adolescenten en kinderen;
 • Bepaalde complicaties na chirurgie;
 • Vrouwen kunnen reproductieve gezondheidsproblemen ervaren vanwege hormonale onbalans, wat kan leiden tot onderbrekingen in hun menstruatiecyclus. Vrouwen met overgewicht of obesitas hebben een grotere kans op een miskraam in het eerste trimester van de zwangerschap.

Gewichtsverlies kan wijzen op een ernstigere onderliggende ziekte of aandoening met bijbehorende risico's, zoals te zien is bij anorexia nervosa. Als u vermoedt dat u of uw kennissen worstelen met gewicht om onduidelijke redenen, raadpleeg dan een arts.

Beperkingen van de BMI

Hoewel de Body Mass Index (BMI) veelvuldig wordt gebruikt als een betrouwbare voorspeller voor een gezond lichaamsgewicht, kent het meerdere beperkingen. Deze houden geen rekening met de totale lichaamssamenstelling. De verscheidenheid aan lichaamstypes en de verdeling van vet, spieren en botmassa benadrukken het belang om de BMI samen met andere indicatoren te gebruiken.

Voor volwassenen:

Online calculators geven een algemene schatting van de BMI op basis van lengte en gewicht, maar ze houden geen rekening met specifieke factoren die de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden. BMI maakt geen onderscheid tussen gewicht uit spieren en gewicht uit vet, dus het is geen directe meting van lichaamsvet. Bovendien kunnen verschillende factoren, zoals leeftijd, geslacht, spiermassa, mate van lichaamsbeweging en andere factoren, de BMI-waarden en hun interpretaties beïnvloeden.

Als voorbeeld: een oudere persoon die het grootste deel van zijn leven zittend of liggend doorbrengt, kan veel overtollig vet hebben maar is wellicht niet te zwaar. In termen van objectieve gezondheid is deze persoon misschien niet gezond, maar zijn BMI kan wel binnen de norm vallen.

Het tegenovergestelde geldt voor bodybuilders, die krachtige spieren hebben. Spierweefsel is zwaarder dan vet, maar neemt minder volume in beslag. Wat betreft de BMI kunnen veel bodybuilders dicht bij de bovengrens van een normaal gewicht zitten of als overgewicht worden beschouwd. Tegelijkertijd kunnen ze in uitstekende gezondheid verkeren. Iemand kan er slanker uitzien en toch zwaarder zijn met een stevige lichaamsmassa. Data van het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) laat zien:

 • Vrouwen hebben vaak meer lichaamsvet dan mannen bij eenzelfde BMI;
 • Ouderen hebben doorgaans meer lichaamsvet dan jongeren bij een gelijke BMI;
 • Atleten met intensieve trainingen kunnen door toegenomen spiermassa een hogere BMI hebben.

Voor adolescenten en kinderen:

De factoren die de effectiviteit van de BMI bij volwassenen beperken, zijn ook van toepassing op adolescenten en kinderen. Lengtegroei en de fase van seksuele ontwikkeling kunnen zowel de BMI als het percentage lichaamsvet beïnvloeden.

Bij obese kinderen is BMI een sterkere voorspeller van overtollig lichaamsvet dan bij kinderen met overgewicht. Hun BMI kan veroorzaakt worden door een hoge vetmassa of vetvrije massa (alle lichaamscomponenten behalve vet, zoals water, organen, spieren, enzovoort). Bij magere kinderen kan het verschil in BMI ook te wijten zijn aan vetvrije massa.

Voor de algemene bevolking kan de BMI een nuttige indicator zijn voor potentiële gezondheidsrisico's die samenhangen met ondergewicht, overgewicht of obesitas. Vanwege de beperkingen moet de BMI echter worden gebruikt als een van de instrumenten voor het beoordelen van iemands gezondheid en lichaamsgewicht, altijd in combinatie met andere beoordelingen en persoonlijke gezondheidsevaluaties.

BMI Formule

Hier volgen de formules om de BMI te berekenen volgens het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI) en het Amerikaanse stelsel (USC). Als voorbeeld wordt een persoon van 1,78 m en 72,57 kg genomen.

USC eenheden:

$$BMI=703×\frac{gewicht(lbs)}{lengte^{2}(in)}=703×\frac{160}{70^{2}}=22,96\frac{kg}{m^{2}}$$

SI eenheden:

$$BMI={\frac{gewicht(kg)}{lengte^{2}(m)}=\frac{72,57}{1,78^{2}}=22,90\frac{kg}{m^{2}}}$$

Ponderal Index

De Ponderal Index (PI) relateert het lichaamsvet aan gewicht en lengte. Het belangrijkste verschil met de BMI is dat de Ponderal Index de metingen tot de derde macht neemt in plaats van tot de tweede macht.

Hoewel de BMI nuttig kan zijn voor het beoordelen van grote groepen, is het niet altijd betrouwbaar voor individuen. De PI is met name betrouwbaarder voor zeer korte of lange personen. De BMI kan bij deze groepen foutief extreem lage of hoge vetpercentages aangeven.

De formule voor de Ponderal Index, met als voorbeeld een persoon van 1,78 m en 72,57 kg, is:

Amerikaanse stelsel:

$$PI={\frac{lengte(in)}{\sqrt[3]{gewicht(lbs)}}=\frac{70}{{\sqrt[3]{160}}}=12,89\frac{in}{\sqrt[3]{lbs}}}$$

Internationaal Stelsel van Eenheden:

$$PI={\frac{gewicht(kg)}{lengte^{3}(m)}=\frac{72,57}{1,78^{3}}}=12,87\frac{kg}{m^{3}}$$