Kalkulator BMI

Kalkulator Wskaźnika Masy Ciała, znany również jako BMI, oblicza i klasyfikuje BMI dla dzieci i dorosłych przy użyciu danych uzyskanych z WHO i CDC.

Wskaźnik Masy Ciała

Niedowaga

Normalna

Nadwaga

Otyłość

Wskaźnik Masy Ciała (BMI) 24.2 kg/m2
Kategoria BMI Zdrowa waga
Zdrowy zakres BMI 18.5 kg/m2 - 25 kg/m2
Zdrowa waga dla wzrostu 135.1 lbs - 182.6 lbs
Zyskaj, aby osiągnąć BMI 18.5 kg/m2 -
Schudnij, aby osiągnąć BMI 25 kg/m2 -
Wskaźnik Ponderala 13.27 kg/m3

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

 1. Ogólny zarys BMI
 2. Tabela BMI dla dorosłych
 3. Wykresy BMI dla dorosłych
 4. Tabela BMI dla dzieci i nastolatków w wieku 2-20 lat
 5. Wykres BMI dla dzieci i nastolatków w wieku 2-20 lat
 6. Czynniki ryzyka nadwagi
 7. Ryzyko związane z niedowagą
 8. Ograniczenia BMI
  1. U dorosłych:
  2. U młodzieży i dzieci:
 9. Wzór BMI
 10. Wskaźnik Ponderala

Kalkulator BMI

Możesz użyć kalkulatora Wskaźnika Masy Ciała (ang. Body Mass Index - BMI), aby obliczyć swoją wartość BMI i odpowiadający jej status wagi na podstawie wieku. Kalkulator domyślnie używa systemu jednostek metrycznych w zakładce „Jednostki metryczne”. Możesz wybrać amerykański system jednostek w zakładce „Jednostki amerykańskie” lub użyć konwertera jednostek w zakładce „Inne jednostki”. Wskaźnik Ponderala jest obliczany równocześnie ze wskaźnikiem BMI.

Ogólny zarys BMI

Wskaźnik BMI mierzy stopień otłuszczenia lub wychudzenia danej osoby w odniesieniu do wagi i wzrostu. Może również dostarczać informacji o masie tkanek w ciele danej osoby. Można go użyć do oceny proporcji stosunku masy ciała do wzrostu.

Wyniki obliczeń BMI określają, czy dana osoba jest otyła, ma nadwagę, średnią wagę lub niedowagę. Zakresy BMI są czasami podzielone na podgrupy, takie jak duża niedowaga lub poważna otyłość. Te zakresy BMI różnią się w zależności od czynników, takich jak region i wiek.

Otyłość lub niedożywienie mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia jednostki. I chociaż BMI jest niedoskonałym wskaźnikiem zdrowej masy ciała, jest pomocnym wskaźnikiem tego, czy potrzebne są dodatkowe badania lub działania. Więcej informacji na temat klasyfikacji i obliczeń BMI można znaleźć w poniższej tabeli.

Tabela BMI dla dorosłych

Ta klasyfikacja masy ciała jest zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jest ona oparta na wartościach BMI dla osób dorosłych (18+).

Kategoria Zakres BMI - kg/m2
Wygłodzenie < 16
Wychudzenie 16 - 17
Niedowaga 17 - 18,5
Wartość prawidłowa 18,5 - 25
Nadwaga 25 - 30
Otyłość I Stopnia 30 - 35
Otyłość II Stopnia 35 - 40
Otyłość III Stopnia > 40

Wykresy BMI dla dorosłych

Ten wykres przedstawia różne klasyfikacje BMI w oparciu o statystyki Światowej Organizacji Zdrowia. Linie ciągłe pokazują główne podziały, podczas gdy linie przerywane reprezentują mniejsze podziały.

Wykres klasyfikacji BMI

Tabela BMI dla dzieci i nastolatków w wieku 2-20 lat

CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention) zaleca stosowanie wskaźnika BMI do oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku od dwóch do dwudziestu lat.

Kategoria Percentyle
Niedowaga <5%
Zdrowa waga 5% - 85%
Ryzyko wystąpienia nadwagi 85% - 95%
Nadwaga >95%

Wykres BMI dla dzieci i nastolatków w wieku 2-20 lat

CDC stworzyło grafiki pokazujące wzrost wskaźnika BMI z uwzględnieniem wzrostu percentylowego.

Wykres dla chłopców

Wykres dla dziewcząt

Czynniki ryzyka nadwagi

Otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych, a Centers for Disease Control and Prevention wymienia następujące czynniki ryzyka:

 • Podwyższony poziom cholesterolu LDL („złego cholesterolu”), niższy poziom cholesterolu HDL („dobrego cholesterolu”) i wyższy poziom trójglicerydów;
 • Podwyższone ciśnienie krwi;
 • Cukrzyca typu II;
 • Choroba wieńcowa (CAD - coronary artery disease);
 • Dysfunkcja pęcherzyka żółciowego;
 • Udar;
 • Problemy z oddychaniem i bezdech senny;
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów (choroba stawów spowodowana zniszczeniem chrząstki stawowej);
 • Ogólna niska jakość życia;
 • Niektóre formy raka (endometrium, jelita grubego, piersi, wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek itp.);
 • Zaburzenia psychiczne, takie jak depresja kliniczna, lęk i inne;
 • Bóle ciała, a także trudności w wykonywaniu obowiązków fizycznych;
 • W porównaniu z osobami o zdrowym BMI, osoby o znacznie wyższym BMI wykazują znacznie większe ryzyko śmiertelności.

Nadwaga może mieć wiele niekorzystnych, a czasem niszczących skutków dla organizmu. Dlatego ważne jest, aby mieć wynik BMI poniżej 25 kg/m², co wskazuje na zdrową wagę. Wskazane jest jednak skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia, czy konieczne są jakiekolwiek zmiany stylu życia w celu utrzymania lepszego zdrowia.

Ryzyko związane z niedowagą

Czynniki ryzyka związane z niedowagą obejmują:

 • Niedożywienie, niedokrwistość i niedobór witamin są istotnymi czynnikami odpowiedzialnymi za zmniejszoną zdolność transportu krwi;
 • Stany osteoporotyczne charakteryzujące się utratą masy kostnej i zwiększonym prawdopodobieństwem złamań;
 • Dysfunkcja układu odpornościowego;
 • Problemy związane ze wzrostem i rozwojem, zwłaszcza u nastolatków i dzieci;
 • Niektóre powikłania po operacji;
 • Kobiety mogą mieć problemy ze zdrowiem reprodukcyjnym z powodu braku równowagi hormonalnej, co może powodować przerwy w cyklach menstruacyjnych. Kobiety z nadwagą lub otyłością są bardziej narażone na poronienie w pierwszym trymestrze ciąży;
 • Stosunkowo wyższy wskaźnik śmiertelności.

Utrata wagi może wskazywać na bardziej poważną chorobę lub schorzenie związane z jej ryzykiem, jak w przypadku jadłowstrętu psychicznego (anoreksja). Jeśli podejrzewasz, że Ty lub Twoi znajomi zmagacie się z nadwagą z niejasnych powodów, należy skonsultować się z lekarzem.

Ograniczenia BMI

Pomimo szerokiego zastosowania jako wiarygodny prognostyk zdrowej masy ciała, wskaźnik BMI ma kilka ograniczeń. Jest to między innymi brak uwzględnienia całego składu ciała. Różnorodność typów ciała i rozkład masy tłuszczowej, mięśniowej i kostnej sprawiają, że konieczne jest stosowanie BMI z innymi wskaźnikami.

U dorosłych:

Kalkulatory online zapewniają ogólne oszacowanie BMI na podstawie wzrostu i wagi, ale nie uwzględniają konkretnych czynników, które mogą wpływać na jego dokładność. Wskaźnik BMI nie rozróżnia masy mięśni od masy tkanki tłuszczowej, więc nie jest bezpośrednią miarą tkanki tłuszczowej. Ponadto różne czynniki, takie jak wiek, płeć, masa mięśniowa, poziom aktywności fizycznej i inne, mogą wpływać na odczyty BMI i ich interpretacje.

Weźmy przykład osoby starszej, która przez większość życia jest bierna, siedzi lub leży. Ma znaczny nadmiar tkanki tłuszczowej, ale ogólnie nie ma nadwagi. Jeśli weźmiemy pod uwagę obiektywny stan zdrowia tej osoby, może się okazać, że nie jest ona względnie zdrowa, ale pod względem BMI może być w normie.

Odwrotnie jest w przypadku kulturystów, którzy posiadają silne mięśnie. Mięśnie są cięższe niż tłuszcz, ale zajmują mniejszą objętość. Jeśli chodzi o BMI, wielu kulturystów może znajdować się w pobliżu górnej granicy normalnej wagi lub być uważanych za osoby z nadwagą. Jednocześnie będą cieszyć się doskonałym zdrowiem. Osoba może wyglądać bardziej szczupło i nadal być cięższa z solidną masą ciała.

Dane CDC (Centers for Disease Control and Prevention) świadczą o tym, że:

 • Przy tym samym poziomie BMI kobiety mają zwykle więcej tkanki tłuszczowej niż mężczyźni;
 • Osoby starsze mają zwykle więcej tkanki tłuszczowej niż osoby młodsze o tym samym wskaźniku BMI;
 • Sportowcy poddawani intensywnym treningom mogą mieć wyższe BMI ze względu na znaczną masę mięśniową.

U młodzieży i dzieci:

Te same zmienne odpowiedzialne za ograniczanie skuteczności BMI u dorosłych mają również zastosowanie do nastolatków, a nawet dzieci. Wzrost i poziom rozwoju seksualnego mogą wpływać na BMI i procent tkanki tłuszczowej w organizmie.

U dzieci otyłych BMI jest silniejszym prognostykiem nadmiaru tkanki tłuszczowej niż u dzieci z nadwagą. Ich BMI może być spowodowane wysoką masą tłuszczową lub beztłuszczową (wszystkie składniki ciała inne niż tłuszcz, takie jak woda, narządy, mięśnie itp.). U szczupłych dzieci różnica w BMI może być również spowodowana masą beztłuszczową.

Dla ogółu populacji BMI może być użytecznym wskaźnikiem potencjalnego ryzyka dla zdrowia związanego z niedowagą, nadwagą lub otyłością. Jednak ze względu na swoje ograniczenia, BMI powinien być stosowany jako jedno z kilku narzędzi do oceny stanu zdrowia i masy ciała danej osoby, zawsze w połączeniu z innymi ocenami i spersonalizowanymi ocenami stanu zdrowia.

Wzór BMI

Poniżej znajdują się równania używane do obliczania BMI w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI) i amerykańskim Ogólnym Układzie (USC). Jako przykładu użyto osoby o wzroście 5 stóp i 10 cali (177,8 cm) i wadze 160 funtów (72,5 kg).

Jednostki USC:

$$BMI=703×\frac{masa(lbs)}{wysokość^{2}(cal)}=703×\frac{160}{70^{2}}=22,96\frac{kg}{m^{2}}$$

SI, Jednostki Metryczne:

$$BMI={\frac{masa(kg)}{wysokość^{2}(m)}=\frac{72,57}{1,78^{2}}=22,90\frac{kg}{m^{2}}}$$

Wskaźnik Ponderala

Wskaźnik Ponderala (PI) bada otyłość danej osoby proporcjonalnie do wagi i wzrostu. Główna różnica między wskaźnikiem BMI a wskaźnikiem Ponderala polega na tym, że wzór wskaźnika Ponderala (poniżej) umieszcza pomiary w sześcianie, a nie w kwadracie.

Chociaż BMI może być przydatnym narzędziem podczas badania dużych populacji, nie jest wiarygodny do określania szczupłości lub otyłości u poszczególnych osób. Wskaźnik PI jest bardziej wiarygodny w przypadku osób bardzo niskich lub wysokich. Jest bardziej prawdopodobne, że BMI zidentyfikuje niezwykle wysokie lub niskie ilości tkanki tłuszczowej u osób o ekstremalnych pomiarach masy ciała i wzrostu.

Poniżej znajduje się równanie do obliczania wskaźnika Ponderala dla danej osoby. Jako przykładu użyto osoby o wzroście 5 stóp i 10 cali (177,8 cm), ważącej 160 funtów (72,5 kg):

Jednostki USC:

$$PI={\frac{wysokość(cal)}{\sqrt[3]{masa(lbs)}}=\frac{70}{{\sqrt[3]{160}}}=12,89\frac{cal}{\sqrt[3]{lbs}}}$$

SI, Jednostki Metryczne:

$$PI={\frac{masa(kg)}{wysokość^{3}(m)}=\frac{72,57}{1,78^{3}}}=12,87\frac{kg}{m^{3}}$$