Máy Tính Tài Chính

34 Máy tính

Máy Tính Tài Chính

Nhận quyền kiểm soát kế hoạch tài chính của bạn với bộ công cụ toàn diện về máy tính tài chính của chúng tôi. Những công cụ này được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn trong một loạt các quyết định tài chính phức tạp, từ việc tình toán khoản vay và thanh toán tiền thế chấp đến việc phân tích các khoản đầu tư và kế hoạch tiết kiệm. Dù bạn đang xác định giá trị của một chiếc xe mới, lập kế hoạch cho tuổi nghỉ hưu, hay tính toán ngân sách hàng tháng của mình, máy tính của chúng tôi mang lại giải pháp chính xác, thân thiện với người dùng giúp bạn điều hướng quang cảnh tài chính của mình.

Máy Tính Cho Vay Mua Ô Tô

Máy Tính Cho Vay Mua Ô Tô

Máy tính cho vay miễn phí này tính toán khoản thanh toán hàng tháng và tổng chi phí của một khoản vay mua ô tô, đồng thời xem xét đến thuế bán hàng, chi phí, giá trị đổi xe, và các yếu tố khác.

Máy Tính Khoản Vay

Máy Tính Khoản Vay

Máy tính khoản vay miễn phí giúp xác định các kế hoạch trả nợ, chi phí lãi suất, lịch trình khấu hao của các khoản vay trả góp thông thường, khoản vay trả sau và trái phiếu.

Máy Tính Lương

Máy Tính Lương

Máy tính lương miễn phí này dễ dàng chuyển đổi giữa lương theo giờ, theo hai tuần, hàng tháng và hàng năm. Ngày lễ và ngày nghỉ phép cần được xem xét và điều chỉnh đặc biệt.

Máy Tính Khấu Hao

Máy Tính Khấu Hao

Máy tính khấu hao này sẽ cho bạn biết số tiền trả hàng tháng của bạn là bao nhiêu và cách phân chia các khoản thanh toán. Bạn cũng có thể xem biểu đồ và biểu đồ tròn về khấu hao của khoản vay của bạn.

Máy Tính Đầu Tư

Máy Tính Đầu Tư

Máy tính đầu tư miễn phí này xem xét số dư ban đầu và cuối, tỷ lệ lợi nhuận, và thời gian đầu tư khi đánh giá các tình huống đầu tư khác nhau.

Máy Tính Lãi Suất Đơn Giản

Máy Tính Lãi Suất Đơn Giản

Máy tính lãi suất đơn giản này có thể được sử dụng để cung cấp phép tính nhanh chóng và chính xác về lãi suất được áp dụng trên một khoản vay hoặc đầu tư.

Máy Tính Lãi Suất Kép

Máy Tính Lãi Suất Kép

Máy tính lãi suất kép sử dụng công thức tính lãi (A = P(1 + r/n)ⁿᵗ) giúp người dùng hiểu rõ về ảnh hưởng của lãi suất kép và sự phát triển của tiền qua thời gian.

Máy Tính Tài Chính

Máy Tính Tài Chính

Bạn có thể sử dụng các máy tính tài chính miễn phí trực tuyến để ước tính giá trị tương lai (FV) của khoản đầu tư, số kỳ gộp (N), lãi suất (I/Y), khoản thanh toán định kỳ (PMT), và giá trị hiện tại (PV).

Máy Tính Khoản Thanh Toán

Máy Tính Khoản Thanh Toán

Xác định số tiền thanh toán hàng tháng hoặc thời gian để trả hết khoản vay với kỳ hạn cố định hoặc khoản thanh toán cố định với máy tính khoản thanh toán miễn phí của chúng tôi.

Máy Tính Thuế Bán Hàng

Máy Tính Thuế Bán Hàng

Bạn có thể sử dụng máy tính thuế bán hàng miễn phí của chúng tôi để xác định tổng chi phí của một sản phẩm, bao gồm tất cả các phí và thuế. Ngoài ra, hãy chắc chắn kiểm tra các mức thuế bán hàng ở các bang khác nhau của Hoa Kỳ.

Máy tính lãi suất

Máy tính lãi suất

Công cụ máy tính lãi suất miễn phí này giúp bạn tính toán lịch biểu tích lũy, số dư cuối cùng và lãi tích lũy.

Máy Tính Tiền Tip

Máy Tính Tiền Tip

ông cụ miễn phí hỗ trợ người dùng tính toán tiền tip phù hợp khi sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng và doanh nghiệp khác nhau. Máy tính này cũng giúp chia hóa đơn và tiền tip theo nhóm người.

Máy tính tỷ lệ lãi suất

Máy tính tỷ lệ lãi suất

Công cụ máy tính trực tuyến miễn phí giúp ước tính lãi suất và tổng chi phí lãi cho khoản vay dư nợ giảm dần có số tiền trả nợ hàng tháng cố định.

Máy tính khoản vay thế chấp

Máy tính khoản vay thế chấp

Công cụ tính toán vay thế chấp này giúp bạn tính toán khoản thanh toán hàng tháng, tổng chi phí sở hữu nhà và lịch trình trả dần khoản vay, với các tùy chọn cho thuế, PMI, HOA và thanh toán trước hạn.

Máy tính khoản vay cá nhân

Máy tính khoản vay cá nhân

Công cụ máy tính khoản vay cá nhân miễn phí này tính toán khoản thanh toán hàng tháng, tổng chi phí khoản vay và tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) bằng cách tính phí, bảo hiểm và lãi suất của khoản vay cá nhân.

Máy tính giá trị tương lai

Máy tính giá trị tương lai

Công cụ tính giá trị tương lai miễn phí sử dụng công thức FV = PV (1 + I/Y)ⁿ để tìm giá trị tương lai của một khoản đầu tư với các khoản tiền gửi định kỳ.

Máy tính thanh toán khoản vay thế chấp

Máy tính thanh toán khoản vay thế chấp

Máy tính thanh toán vay thế chấp miễn phí giúp đánh giá khả năng thanh toán khoản vay sớm hơn, chẳng hạn như thanh toán bổ sung, thanh toán hai tuần một lần hoặc thanh toán toàn bộ khoản vay.

Máy tính Lãi Suất Phần Trăm Hàng Năm (APR)

Máy tính Lãi Suất Phần Trăm Hàng Năm (APR)

Máy tính Lãi Suất Phần Trăm Hàng Năm (APR) sử dụng công thức APR = ((I + F) / P) / N giúp người vay hiểu rõ chi phí thực tế của khoản vay và cách tính APR trên khoản vay.

Máy tính lợi tức đầu tư (ROI)

Máy tính lợi tức đầu tư (ROI)

Phần mềm máy tính lợi tức trên đầu tư (ROI) miễn phí này giúp các nhà đầu tư tính toán lợi tức trên đầu tư, lợi nhuận đầu tư và tỷ lệ ROI được tính theo năm.

Máy tính khoản vay kinh doanh

Máy tính khoản vay kinh doanh

Công cụ máy tính vay vốn kinh doanh miễn phí này cho phép các doanh nghiệp ước tính khoản thanh toán hàng tháng, tính toán lãi vay và hiểu rõ tổng chi phí của khoản vay kinh doanh.

Máy tính ký quỹ

Máy tính ký quỹ

Máy tính margin (tỷ suất lợi nhuận) miễn phí này sử dụng công thức margin ((R - C) / R) × 100 để giúp doanh nghiệp nhanh chóng tính toán cả tỷ lệ margin và tỷ lệ markup (tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận trên chi phí) dựa trên giá vốn và giá bán.

Máy tính 401K

Máy tính 401K

Máy tính lương hưu 401k miễn phí sử dụng Công thức Tăng trưởng 401k có thể giúp người dùng lập kế hoạch cho việc nghỉ hưu và tính toán sự tăng trưởng của 401k.

Máy tính khoản vay mua ô tô

Máy tính khoản vay mua ô tô

Công cụ máy tính vay mua xe miễn phí sử dụng công thức PMT = (R × A) / (1 - (1+R)⁻ⁿ) để giúp người mua tính toán khoản vay mua xe, phân tích lãi suất và có cái nhìn rõ ràng về tổng chi phí của khoản vay ô tô.

Máy tính tài sản cho thuê

Máy tính tài sản cho thuê

Ứng dụng máy tính bất động sản cho thuê miễn phí sử dụng công thức NPV = [CF¹ / (1 + R¹)] - PC. Đây là máy tính tính toán ROI (lợi tức đầu tư) cho thuê bất động sản, hỗ trợ phân tích và so sánh các lựa chọn đầu tư tiềm năng.

Máy Tính Nghỉ Hưu

Máy Tính Nghỉ Hưu

Công cụ máy tính tiết kiệm hưu trí sử dụng công thức = PV (1 + R)ⁿ để giúp người dùng lên kế hoạch nghỉ hưu và tính toán thu nhập khi nghỉ hưu.

Máy Tính Giá Trị Hiện Tại

Máy Tính Giá Trị Hiện Tại

Mở khóa giá trị thực sự của các khoản đầu tư của bạn bằng công cụ tính giá trị hiện tại dễ sử dụng của chúng tôi. Hãy đưa ra các quyết định tài chính thông minh hơn ngay từ bây giờ!

Máy tính tái cấp vốn

Máy tính tái cấp vốn

Công cụ tính toán đảo nợ toàn diện và miễn phí này có thể giúp bạn tính toán các khoản thanh toán hàng tháng, trả dần dư nợ, tổng giá mua và nhiều hơn nữa.

Máy tính vay FHA

Máy tính vay FHA

Công cụ tính toán khoản vay FHA cho phép bạn nhập các thông tin cần thiết và tính toán khoản thanh toán hàng tháng, lãi suất và tổng số tiền phải trả theo thời gian.

Máy tính tiền lương hưu

Máy tính tiền lương hưu

Công cụ tính niên kim sử dụng công thức FV = PV (1 + R)ⁿ giúp nhà đầu tư tính toán mức tăng trưởng của quỹ niên kim theo thời gian và đưa ra các quyết định về hưu trí.

Máy tính đầu tư đơn giản

Máy tính đầu tư đơn giản

Máy tính đầu tư đơn giản là công cụ trực tuyến miễn phí sử dụng công thức PV (1 + R)^n để hỗ trợ nhà đầu tư tính toán lợi nhuận từ các khoản đầu tư và phân tích tính hiệu quả của các quyết định đầu tư.

Máy tính thanh toán thẻ tín dụng

Máy tính thanh toán thẻ tín dụng

Máy tính toán thanh toán thẻ tín dụng trực tuyến miễn phí cung cấp hàng loạt thông tin hữu ích cho người dùng, bao gồm các chiến lược giảm thiểu nợ thẻ tín dụng và tính toán khoản thanh toán thẻ tín dụng với số tiền thanh toán được đề xuất.

Máy tính khoản vay mua nhà

Máy tính khoản vay mua nhà

Ứng dụng máy tính khoản vay mua nhà tiện lợi này sẽ giúp bạn tính toán các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng. Máy tính này hoàn toàn phù hợp cho cả các khoản vay mua nhà lãi suất cố định và lãi suất điều chỉnh.

Máy tính EMI

Máy tính EMI

Quản lý các khoản vay hiệu quả với máy tính khoản trả góp hàng tháng (EMI). Tính toán EMI, tổng tiền lãi, và đánh giá khả năng chi trả. Ra quyết định sáng suốt và tiết kiệm chi phí.

máy tính SIP

máy tính SIP

Tính toán lợi nhuận, tăng trưởng và tích lũy tài sản từ SIP (Kế Hoạch Đầu Tư Định Kỳ) một cách tự tin với công cụ tính của chúng tôi. Ra quyết định đầu tư thông minh.