Máy Tính Tài Chính

17 Calculators

Máy Tính Tài Chính

Cho dù bạn đang điều hành một doanh nghiệp nghiêm túc hay chỉ là theo dõi tiền của mình, bạn có thể sử dụng dự báo tài chính chính xác hơn. Những công cụ đáng tin cậy này có thể giúp bạn xác định các tham số tín dụng của mình, xác định số tiền bạn nên kiếm được sau thuế, dự đoán lợi nhuận bạn sẽ tạo ra, và hơn thế nữa.

Máy Tính Cho Vay Mua Ô Tô

Máy Tính Cho Vay Mua Ô Tô

Máy tính cho vay miễn phí này tính toán khoản thanh toán hàng tháng và tổng chi phí của một khoản vay mua ô tô, đồng thời xem xét đến thuế bán hàng, chi phí, giá trị đổi xe, và các yếu tố khác.

Máy Tính Khoản Vay

Máy Tính Khoản Vay

Máy tính khoản vay miễn phí giúp xác định các kế hoạch trả nợ, chi phí lãi suất, lịch trình khấu hao của các khoản vay trả góp thông thường, khoản vay trả sau và trái phiếu.

Máy Tính Lương

Máy Tính Lương

Máy tính lương miễn phí này dễ dàng chuyển đổi giữa lương theo giờ, theo hai tuần, hàng tháng và hàng năm. Ngày lễ và ngày nghỉ phép cần được xem xét và điều chỉnh đặc biệt.

Máy Tính Khấu Hao

Máy Tính Khấu Hao

Máy tính khấu hao này sẽ cho bạn biết số tiền trả hàng tháng của bạn là bao nhiêu và cách phân chia các khoản thanh toán. Bạn cũng có thể xem biểu đồ và biểu đồ tròn về khấu hao của khoản vay của bạn.

Máy Tính Đầu Tư

Máy Tính Đầu Tư

Máy tính đầu tư miễn phí này xem xét số dư ban đầu và cuối, tỷ lệ lợi nhuận, và thời gian đầu tư khi đánh giá các tình huống đầu tư khác nhau.

Máy Tính Lãi Suất Đơn Giản

Máy Tính Lãi Suất Đơn Giản

Máy tính lãi suất đơn giản này có thể được sử dụng để cung cấp phép tính nhanh chóng và chính xác về lãi suất được áp dụng trên một khoản vay hoặc đầu tư.

Máy Tính Lãi Suất Kép

Máy Tính Lãi Suất Kép

Máy tính lãi suất kép sử dụng công thức tính lãi (A = P(1 + r/n)ⁿᵗ) giúp người dùng hiểu rõ về ảnh hưởng của lãi suất kép và sự phát triển của tiền qua thời gian.

Máy Tính Tài Chính

Máy Tính Tài Chính

Bạn có thể sử dụng các máy tính tài chính miễn phí trực tuyến để ước tính giá trị tương lai (FV) của khoản đầu tư, số kỳ gộp (N), lãi suất (I/Y), khoản thanh toán định kỳ (PMT), và giá trị hiện tại (PV).

Máy Tính Khoản Thanh Toán

Máy Tính Khoản Thanh Toán

Xác định số tiền thanh toán hàng tháng hoặc thời gian để trả hết khoản vay với kỳ hạn cố định hoặc khoản thanh toán cố định với máy tính khoản thanh toán miễn phí của chúng tôi.

Máy Tính Thuế Bán Hàng

Máy Tính Thuế Bán Hàng

Bạn có thể sử dụng máy tính thuế bán hàng miễn phí của chúng tôi để xác định tổng chi phí của một sản phẩm, bao gồm tất cả các phí và thuế. Ngoài ra, hãy chắc chắn kiểm tra các mức thuế bán hàng ở các bang khác nhau của Hoa Kỳ.

Máy tính lãi suất

Máy tính lãi suất

Công cụ máy tính lãi suất miễn phí này giúp bạn tính toán lịch biểu tích lũy, số dư cuối cùng và lãi tích lũy.

Máy Tính Tiền Tip

Máy Tính Tiền Tip

ông cụ miễn phí hỗ trợ người dùng tính toán tiền tip phù hợp khi sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng và doanh nghiệp khác nhau. Máy tính này cũng giúp chia hóa đơn và tiền tip theo nhóm người.

Máy tính tỷ lệ lãi suất

Máy tính tỷ lệ lãi suất

Công cụ máy tính trực tuyến miễn phí giúp ước tính lãi suất và tổng chi phí lãi cho khoản vay dư nợ giảm dần có số tiền trả nợ hàng tháng cố định.

Máy tính khoản vay thế chấp

Máy tính khoản vay thế chấp

Công cụ tính toán vay thế chấp này giúp bạn tính toán khoản thanh toán hàng tháng, tổng chi phí sở hữu nhà và lịch trình trả dần khoản vay, với các tùy chọn cho thuế, PMI, HOA và thanh toán trước hạn.

Máy tính khoản vay cá nhân

Máy tính khoản vay cá nhân

Công cụ máy tính khoản vay cá nhân miễn phí này tính toán khoản thanh toán hàng tháng, tổng chi phí khoản vay và tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) bằng cách tính phí, bảo hiểm và lãi suất của khoản vay cá nhân.

Máy tính giá trị tương lai

Máy tính giá trị tương lai

Công cụ tính giá trị tương lai miễn phí sử dụng công thức FV = PV (1 + I/Y)ⁿ để tìm giá trị tương lai của một khoản đầu tư với các khoản tiền gửi định kỳ.

Máy tính thanh toán khoản vay thế chấp

Máy tính thanh toán khoản vay thế chấp

Máy tính thanh toán vay thế chấp miễn phí giúp đánh giá khả năng thanh toán khoản vay sớm hơn, chẳng hạn như thanh toán bổ sung, thanh toán hai tuần một lần hoặc thanh toán toàn bộ khoản vay.