Polityka Prywatności

Calculator.io

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Nasza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana i opublikowana 25 marca 2023 roku. Reguluje ona zasady dotyczące prywatności naszej Strony Internetowej, znajdującej się pod adresem https://www.calculator.io, jej subdomen oraz wszelkich powiązanych aplikacji internetowych i mobilnych (łącznie określanych jako "Strona Internetowa"), będącej własnością i zarządzanej przez CALCULATOR LLC. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w naszej Polityce Prywatności, mają znaczenie określone w naszych Warunkach Świadczenia Usług.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy tę Politykę, abyś mógł zrozumieć, jak zbieramy, używamy, komunikujemy i ujawniamy oraz wykorzystujemy informacje osobiste. Używamy Twoich Informacji Osobistych tylko w celu świadczenia i ulepszania strony internetowej. Korzystając ze strony, zgadzasz się na zbieranie i używanie informacji zgodnie z tą polityką. Chyba że zdefiniowano inaczej w tej Polityce Prywatności, terminy użyte w tej Polityce Prywatności mają takie same znaczenia, jak w naszych Warunkach i Zasadach, dostępnych pod adresem https://www.calculator.io. Poniżej przedstawiamy zarys naszej polityki prywatności.

Przed lub w momencie zbierania informacji osobistych zidentyfikujemy cele, dla których informacje są zbierane. Będziemy zbierać i używać informacji osobistych wyłącznie w celu realizacji celów określonych przez nas oraz innych zgodnych celów, chyba że uzyskamy zgodę osoby, której to dotyczy, lub będzie to wymagane przez prawo.

Będziemy przechowywać informacje osobiste tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.

Będziemy zbierać informacje osobiste legalnymi i uczciwymi środkami i, gdzie to stosowne, z wiedzą lub zgodą osoby, której to dotyczy.

Dane osobowe powinny być istotne dla celów, do których mają być użyte i, w zakresie niezbędnym dla tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.

Będziemy chronić informacje osobiste za pomocą rozsądnych środków bezpieczeństwa przed utratą lub kradzieżą, a także nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, używaniem lub modyfikacją.

Będziemy udostępniać klientom informacje o naszych zasadach i praktykach dotyczących zarządzania informacjami osobistymi.

Twoja Prywatność

CALCULATOR LLC stosuje się do wszystkich wymogów prawnych w celu ochrony Twojej prywatności. Nasza Polityka Prywatności to oświadczenie prawne, które wyjaśnia, w jaki sposób możemy zbierać informacje od Ciebie, jak możemy udostępniać Twoje informacje oraz jak możesz ograniczyć nasze udostępnianie Twoich informacji.

Wykorzystujemy Dane Osobowe, które nam dostarczasz, w sposób zgodny z tą Polityką Prywatności. Jeśli dostarczasz Dane Osobowe z określonego powodu, możemy użyć tych Danych Osobowych w związku z powodem, dla którego zostały dostarczone. Na przykład, informacje rejestracyjne wysłane podczas tworzenia konta mogą być użyte do sugerowania produktów na podstawie wcześniejszych zakupów.

Możemy użyć Twoich Danych Osobowych, aby zapewnić dostęp do usług na Stronie Internetowej i monitorować Twoje korzystanie z takich usług. CALCULATOR LLC może również wykorzystywać Twoje Dane Osobowe oraz inne informacje nieidentyfikujące osobiście, zbierane przez Stronę Internetową, aby pomóc nam ulepszyć treść i funkcjonalność Strony Internetowej, lepiej zrozumieć naszych użytkowników oraz ulepszyć nasze usługi.

W naszej Polityce Prywatności pojawią się terminy pisane wielkimi literami. Te terminy mają znaczenia opisane w sekcji Definicje poniżej.

Definicje

"Nieosobowe Informacje" to informacje, które nie pozwalają na osobistą identyfikację Ciebie i które automatycznie zbieramy, gdy dostęp do naszej Strony Internetowej jest uzyskiwany za pomocą przeglądarki internetowej. Mogą one również zawierać informacje publicznie dostępne, które są wymieniane między Tobą a innymi.

"Osobiste Informacje Identyfikujące" to niepubliczne informacje, które pozwalają na osobistą identyfikację Ciebie i są uzyskiwane w celu świadczenia naszej Strony Internetowej. Osobiste Informacje Identyfikujące mogą zawierać takie informacje jak Twoje imię, adres e-mail oraz inne powiązane informacje, które dostarczasz nam lub które uzyskujemy o Tobie.

Informacje, które Zbieramy

Generalnie, sam decydujesz o ilości i rodzaju informacji, które dostarczasz nam, korzystając z naszej Strony Internetowej.

Jako Odwiedzający, możesz przeglądać naszą stronę, aby dowiedzieć się więcej o naszej Stronie Internetowej. Nie jesteś zobowiązany do dostarczania nam Osobistych Informacji Identyfikujących jako Odwiedzający.

Zebrane Informacje o Komputerze

Gdy korzystasz z naszej Strony Internetowej, automatycznie zbieramy pewne informacje o komputerze poprzez interakcję Twojego telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej z naszą Stroną Internetową. Informacje te zwykle uważa się za Nieosobowe Informacje. Zbieramy również następujące dane:

  • Cookies (Ciasteczka): Nasza Strona Internetowa używa "Cookies", aby identyfikować obszary naszej Strony, które odwiedziłeś. Cookie jest małym fragmentem danych przechowywanym na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez Twoją przeglądarkę internetową. Używamy Cookies, aby personalizować treści, które widzisz na naszej Stronie Internetowej. Większość przeglądarek internetowych może być ustawiona tak, aby wyłączyć użycie Cookies. Jednakże, jeśli wyłączysz Cookies, możesz nie być w stanie poprawnie korzystać z funkcjonalności naszej Strony Internetowej lub wcale. Nigdy nie umieszczamy Osobistych Informacji Identyfikujących w Cookies.

  • Informacje Geograficzne: Gdy korzystasz z aplikacji mobilnej, możemy używać technologii GPS (lub innych podobnych technologii) do określenia Twojej aktualnej lokalizacji w celu określenia miasta, w którym się znajdujesz i wyświetlenia informacji z odpowiednimi danymi lub reklamami. Nie będziemy udostępniać Twojej aktualnej lokalizacji innym użytkownikom lub partnerom. Jeśli nie chcesz, abyśmy używali Twojej lokalizacji do celów określonych powyżej, powinieneś wyłączyć usługi lokalizacyjne dla aplikacji mobilnej znajdujących się w ustawieniach Twojego konta lub w ustawieniach telefonu komórkowego i/lub w aplikacji mobilnej.

  • Informacje Automatyczne: Automatycznie otrzymujemy informacje z Twojej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Informacje te zawierają nazwę strony internetowej, z której weszłeś na naszą Stronę Internetową, jeśli takowa była, oraz nazwę strony internetowej do której kierujesz się, opuszczając naszą stronę. Informacje te zawierają również adres IP Twojego komputera/serwera proxy, który używasz do dostępu do Internetu, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, typ przeglądarki internetowej, typ urządzenia mobilnego oraz system operacyjny komputera. Używamy tych wszystkich informacji do analizy trendów wśród naszych Użytkowników, aby pomóc ulepszyć naszą Stronę Internetową.

  • Dane Logów: Podobnie jak wielu operatorów Stron Internetowych, zbieramy informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Stronę ("Dane Logów"). Dane Logów mogą zawierać informacje takie jak adres protokołu internetowego ("IP") Twojego komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Strony Internetowej, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Prywatności Dzieci Online, żaden operator Strony Internetowej nie może wymagać, jako warunek uczestnictwa w aktywności, aby dziecko poniżej 13. roku życia ujawniło więcej danych niż jest to rozsądnie wymagane. CALCULATOR LLC stosuje się do tego wymagania.

CALCULATOR LLC zbiera informacje tylko dobrowolnie dostarczone; żadne informacje nie są zbierane biernie. dzieci poniżej 13. roku życia mogą przekazać tylko swój adres e-mail podczas wysyłania do nas wiadomości e-mail w naszej sekcji "Kontakt z Nami".

CALCULATOR LLC wykorzystuje adres e-mail do odpowiedzi na jednorazowe żądanie od dziecka poniżej 13. roku życia, a następnie usuwa adres e-mail. W przypadku gdy CALCULATOR LLC zbiera i przechowuje osobiste informacje dotyczące dziecka poniżej 13. roku życia, rodzic może wysłać do nas e-mail w celu przeglądania, zmiany i/lub usunięcia takich informacji oraz aby odmówić zgody na dalsze zbieranie lub wykorzystywanie informacji o dziecku.

Jak Wykorzystujemy Twoje Informacje

Informacje otrzymane od Ciebie wykorzystujemy w następujący sposób:

  • Dostosowywanie Naszej Strony: Możemy używać Osobistych Informacji Identyfikujących, które nam dostarczasz, wraz z informacjami komputerowymi, które otrzymujemy, aby dostosować naszą Stronę.

  • Udostępnianie Informacji Afiljom i Innym Stronom Trzecim: Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani w inny sposób nie udostępniamy Osobistych Informacji Identyfikujących stronom trzecim w celach marketingowych. Możemy udostępniać Twoje Osobiste Informacje Identyfikujące afiliom, którzy świadczą na naszą rzecz usługi związane z naszą Stroną (np. procesory płatności, firmy hostingowe itp.); afilianci otrzymają tylko informacje niezbędne do świadczenia odpowiednich usług i będą związani umowami o poufności ograniczającymi wykorzystanie takich informacji.

  • Agregacja Danych: Zachowujemy prawo do zbierania i wykorzystywania wszelkich Nieosobowych Informacji zebranych podczas korzystania z naszej Strony i agregowania takich danych do wewnętrznej analizy, która ulepsza naszą Stronę i Usługę, jak również do wykorzystania lub odsprzedaży innym. Osobiste Informacje Identyfikujące nigdy nie są włączane do takiej agregacji danych.

  • Prawnie Wymagane Ujawnienie Informacji: Możemy być prawnie zobowiązani do ujawnienia Twoich Osobistych Informacji Identyfikujących, jeżeli takie ujawnienie jest (a) wymagane przez nakaz sądowy, prawo lub inny proces prawny; (b) konieczne do pomocy funkcjonariuszom prawa lub organom egzekucyjnym; (c) konieczne do zbadania naruszeń lub inaczej egzekwowania naszych Warunków Prawnych; (d) konieczne do ochrony nas przed działaniami prawnymi lub roszczeniami ze strony osób trzecich, w tym Ciebie i/lub innych Członków; oraz (e) konieczne do ochrony prawnych praw, własności osobistej/rzeczywistej lub osobistego bezpieczeństwa CALCULATOR LLC, naszych Użytkowników, pracowników i afiliów.

  • Możliwość Wycofania Zgody: Dajemy Ci możliwość "wycofania zgody" na wykorzystanie Twoich Osobistych Informacji Identyfikujących do określonych funkcji, gdy prosimy Cię o te dane. Kiedy rejestrujesz się na stronie, jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych dodatkowych materiałów czy powiadomień od nas, możesz wyrazić swoje preferencje na naszym formularzu rejestracyjnym.

Linki do Innych Stron Internetowych

Nasza Strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są pod naszą bezpośrednią kontrolą. Te strony internetowe mogą mieć własne polityki dotyczące prywatności. Nie mamy kontroli ani odpowiedzialności za powiązane strony internetowe i udostępniamy te linki wyłącznie dla wygody i informacji naszych odwiedzających. Korzystasz z takich powiązanych Stron na własne ryzyko. Te strony internetowe nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

Powinieneś sprawdzić polityki prywatności, jeśli takie istnieją, tych indywidualnych stron internetowych, aby zobaczyć, jak operatorzy tych stron trzecich będą wykorzystywać Twoje osobiste informacje. Ponadto, te strony internetowe mogą zawierać linki do stron naszych afiliów. Strony naszych afiliów nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności, i powinieneś sprawdzić ich indywidualne polityki prywatności, aby zobaczyć, jak operatorzy takich stron będą wykorzystywać Twoje osobiste informacje.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich Osobistych Informacji jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda przesyłania przez Internet, ani metoda przechowywania elektronicznego, nie jest w 100% bezpieczna. Staramy się stosować handlowo akceptowalne środki w celu ochrony Twoich Osobistych Informacji, ale nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa. Wykorzystujemy praktyczne środki ochrony przed utratą, nadużyciem i modyfikacją Indywidualnych Danych znajdujących się pod naszą kontrolą.

Dane Osobowe są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych i zawsze wysyłane za pomocą szyfrowanego protokołu SSL, kiedy jest to wspierane przez Twoją przeglądarkę internetową. Żadna transmisja przez stronę internetową lub e-mail nie jest nigdy całkowicie bezpieczna ani wolna od błędów. Na przykład, e-mail wysłany do lub z naszej Strony może nie być zabezpieczony. Powinieneś zachować szczególną ostrożność w decydowaniu, jakie informacje przesyłasz do nas za pomocą e-maila.

Aktualizacje Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji tej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Powinieneś regularnie przeglądać tę Politykę Prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do tej polityki, możemy poinformować o tym na naszej Stronie, przez post na blogu, e-mail lub jakąkolwiek metodą, którą ustalimy. Metoda, którą wybierzemy, leży w naszej wyłącznej gestii. Zmienimy również datę "Ostatnia aktualizacja" na początku tej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany, które wprowadzimy do naszej Polityki Prywatności, wchodzą w życie z tą datą Ostatniej Aktualizacji i zastępują wszystkie wcześniejsze Polityki Prywatności.

Pytania Dotyczące Naszych Praktyk Prywatności lub Niniejszej Polityki Prywatności

Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie naszej działalności zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić ochronę i utrzymanie poufności informacji osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych Praktyk Prywatności lub tej Polityki, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected].

Sprawdź nasze informacje o Zgodności z GDPR i polityce Zerowej Tolerancji dla Spam.