Kalkulatory Matematyczne

60 Kalkulatorów

Kalkulatory Matematyczne

Rozwijaj swoje matematyczne umiejętności dzięki naszej obszernej kolekcji kalkulatorów matematycznych. Ta kategoria oferuje wszystko, począwszy od podstawowych narzędzi arytmetycznych i konwerterów ułamków, aż po bardziej skomplikowane kalkulatory, takie jak rozwiązywacz równań kwadratowych czy konwerter notacji naukowej. Idealne dla uczniów, nauczycieli i profesjonalistów, te kalkulatory zapewniają precyzyjne rozwiązania dla szerokiej gamy operacji matematycznych, pomagając upraszczać obliczenia oraz pogłębiać zrozumienie koncepcji matematycznych.

Podstawowy Kalkulator

Podstawowy Kalkulator

Ten kalkulator online wykonuje podstawowe operacje matematyczne takie jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie. Możesz użyć kalkulatora do obliczania procentów i podatków.

Kalkulator Ułamkowy

Kalkulator Ułamkowy

Rzuć okiem na ten darmowy kalkulator ułamkowy online. Jest w stanie rozwiązywać problemy matematyczne takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie ułamków.

Kalkulator Procentowy

Kalkulator Procentowy

Ten kalkulator procentowy oblicza procent z liczby, zmianę procentową oraz ilość liczby, której procent jest podany.

Generator Liczb Losowych

Generator Liczb Losowych

Generatory liczb losowych mają różnorodne zastosowania wykraczające poza wybór liczby do określenia zwycięzcy nagrody. Dowiedz się, w jakich sytuacjach są idealne i jak rozwiązują problemy.

Kalkulator Powierzchni w Stopach Kwadratowych

Kalkulator Powierzchni w Stopach Kwadratowych

Kalkulator powierzchni w stopach kwadratowych oblicza powierzchnię (w stopach kwadratowych) różnych kształtów i wylicza związane z tym koszty budowlane. Może być używany jako kalkulator powierzchni pomieszczenia.

Kalkulator Procentowy Online

Kalkulator Procentowy Online

Kalkulator procentowy do obliczania procentów z liczby online. Kalkulator może znajdować procenty i obliczać rabaty, podatki oraz napiwki.

Kalkulator Wzoru Kwadratowego

Kalkulator Wzoru Kwadratowego

Kalkulator wzoru kwadratowego rozwiązuje równania kwadratowe za pomocą wzoru kwadratowego. Równania kwadratowe są rozwiązywane zarówno dla pierwiastków rzeczywistych, jak i zespolonych.

Generator Liczb

Generator Liczb

Generator liczb losowych dostarcza zestaw losowych liczb zgodnie z opcjami określonymi przez użytkownika, takimi jak zakres, powtórzenia i sortowanie.

Kalkulator Zaokrąglania

Kalkulator Zaokrąglania

Ten kalkulator zaokrąglania zaokrągla liczby do najbliższej liczby całkowitej, znaczącej cyfry lub miejsca dziesiętnego. Możesz zaokrąglać liczby dziesiętne do najbliższych dziesiątych, setnych lub tysięcznych.

Kalkulator Naukowy

Kalkulator Naukowy

Ten kalkulator naukowy to darmowe narzędzie, które rozwiązuje skomplikowane wyrażenia matematyczne, wspierając kilka wbudowanych funkcji.

Kalkulator Liczb Mieszanych

Kalkulator Liczb Mieszanych

Kalkulator liczb mieszanych jest zaprojektowany, aby pomóc w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu liczb mieszanych. Kalkulator Ułamków Mieszanych został stworzony do wykonywania operacji matematycznych na liczbach mieszanych.

Kalkulator przeliczania liczb dziesiętnych na ułamki

Kalkulator przeliczania liczb dziesiętnych na ułamki

Kalkulator przeliczania liczb dziesiętnych na ułamki konwertuje liczby dziesiętne na ułamki lub liczby mieszane. Konwerter ułamków działa zarówno dla liczb dziesiętnych kończących się, jak i dla liczb dziesiętnych okresowych.

Kalkulator upraszczania ułamków

Kalkulator upraszczania ułamków

Kalkulator upraszczania ułamków do redukowania ułamków. Upraszcza ułamki właściwe i niewłaściwe oraz konwertuje ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

Kalkulator nachylenia

Kalkulator nachylenia

Kalkulator nachylenia znajduje nachylenie linii za pomocą wzoru na nachylenie. Może również znaleźć współrzędne punktu, kąt nachylenia oraz długość, jeśli znane są nachylenie i jeden punkt.

Kalkulator NWW

Kalkulator NWW

Kalkulator NWW służy do znajdowania najmniejszej wspólnej wielokrotności (NWW) dwóch lub więcej liczb. Pokazuje rozwiązania przez rozkład na czynniki pierwsze, wspólne wielokrotności, metodę tortu/drabiny, NWD, dzielenie oraz diagram Venna.

Kalkulator Skali Proporcji

Kalkulator Skali Proporcji

Kalkulator proporcji upraszcza stosunki, sprowadzając je do najniższych wyrazów. Znajduje brakujące wartości w proporcjach i porównuje dwa podane stosunki, określając, czy są równe.

Kalkulator wzrostu procentowego

Kalkulator wzrostu procentowego

Kalkulator wzrostu procentowego służy do znajdowania wzrostu z jednej liczby na drugą, obliczania wskaźnika wzrostu oraz obliczania wzrostu ceny w procentach.

Kalkulator dzielenia pisemnego

Kalkulator dzielenia pisemnego

Kalkulator dzielenia pisemnego wykonuje dzielenie pisemne z resztą. Demonstruje rozwiązanie krok po kroku, a odpowiedź jako iloraz i resztę oraz jako liczbę mieszaną.

Kalkulator trójkątów

Kalkulator trójkątów

Kalkulator trójkątów oblicza wszystkie wymiary trójkąta – długości boków, kąty trójkąta, pole powierzchni, obwód, półobwód, wysokości, środkowe, promień wpisany i promień opisany.

Kalkulator Zmiany Procentowej

Kalkulator Zmiany Procentowej

Kalkulator zmiany procentowej do obliczania wzrostu lub spadku procentowego, obliczania tempa zmian oraz obliczania zmiany ceny w określonym czasie.

Kalkulator Objętości

Kalkulator Objętości

Internetowy kalkulator objętości przeprowadza obliczenia dla 11 różnych kształtów geometrycznych. Narzędzie obsługuje różne jednostki miary i pokazuje kroki rozwiązania.

Konwerter Notacji Naukowej

Konwerter Notacji Naukowej

Kalkulator notacji naukowej konwertuje liczby do notacji naukowej, postaci standardowej, notacji inżynieryjnej, notacji naukowej e oraz formy słownej i znajduje rząd wielkości.

Kalkulator Prędkości

Kalkulator Prędkości

Kalkulator prędkości pomaga znaleźć prędkość, odległość, czas, używając wzorów d=st, s=d/t, t=d/s. Łatwy w użyciu i intuicyjny kalkulator prędkości.

Kalkulator NWD

Kalkulator NWD

Kalkulator największego wspólnego dzielnika znajduje NWD zestawu liczb oraz wszystkie dzielniki tych liczb. Rozwiązania z krokami do znalezienia NWD są również przedstawione.

Kalkulator Ułamków na Liczby Dziesiętne

Kalkulator Ułamków na Liczby Dziesiętne

Kalkulator ułamków na liczby dziesiętne umożliwia użytkownikowi konwersję ułamków na liczby dziesiętne z określeniem opcji zaokrąglania.

Kalkulator Binarny

Kalkulator Binarny

Kalkulator binarny do konwersji binarnej na dziesiętną, dziesiętnej na binarną, operacji binarnych – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

Kalkulator Powierzchni

Kalkulator Powierzchni

Kalkulator powierzchni do obliczania powierzchni następujących kształtów - prostokąt, trójkąt, koło, wycinek koła, elipsa, trapez i równoległobok.

Kalkulator Czynników

Kalkulator Czynników

Kalkulator czynników znajduje wszystkie czynniki i pary czynników dodatnich oraz ujemnych liczb. Kalkulator czynników znajduje dzielniki liczb całkowitych różnych od zera.

Kalkulator Cyfr Znaczących

Kalkulator Cyfr Znaczących

Cyfry znaczące są niezbędne w różnych sytuacjach. Tutaj określamy zasady cyfr znaczących i sposób ich stosowania w rzeczywistym świecie.

Kalkulator Różnicy Procentowej

Kalkulator Różnicy Procentowej

Kalkulator różnicy procentowej służy do obliczania różnicy procentowej między dwiema liczbami. Kalkulator jest używany do porównywania dwóch dodatnich wartości.

Kalkulator Trójkąta Prostokątnego

Kalkulator Trójkąta Prostokątnego

Kalkulator trójkąta prostokątnego znajduje brakujące wymiary trójkąta. Oblicza długości boków, kąty, obwód, pole, wysokość na przeciwprostokątną, promień okręgu wpisanego i promień okręgu opisanego.

Kalkulator Ułamków Mieszanych

Kalkulator Ułamków Mieszanych

Kalkulator zamiany liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe, służący do konwersji liczb mieszanych, składających się z liczby całkowitej i ułamka właściwego, na ułamki niewłaściwe.

Kalkulator Przeliczania Ułamków na Procenty

Kalkulator Przeliczania Ułamków na Procenty

Kalkulator przeliczania ułamków na procenty konwertuje ułamki właściwe i niewłaściwe na procenty. Kalkulator wykorzystuje algorytm przeliczania ułamek-dziesiętny-procent.

Kalkulator najmniejszego wspólnego mianownika

Kalkulator najmniejszego wspólnego mianownika

Kalkulator najmniejszego wspólnego mianownika, czyli kalkulator LCD, określa najmniejszy wspólny mianownik liczb całkowitych, liczb mieszanych i ułamków.

Kalkulator Modulo

Kalkulator Modulo

Kalkulator modulo znajduje resztę z dzielenia dwóch racjonalnych/nieracjonalnych liczb dodatnich/ujemnych. Można również dowiedzieć się, jak ręcznie znaleźć resztę z dzielenia (moduł).

Kalkulator Gęstości

Kalkulator Gęstości

Ten kalkulator objętości wykorzystuje wzór na gęstość ρ = m/V do znalezienia gęstości różnych substancji i obiektów. Oblicza on trzecią wartość dla dwóch podanych wartości - gęstości, masy lub objętości substancji.

Kalkulator Ułamków Równoważnych

Kalkulator Ułamków Równoważnych

Kalkulator ułamków równoważnych do znajdowania równoważnych ułamków dodatnich i ujemnych liczb mieszanych, liczb całkowitych, ułamków właściwych i niewłaściwych.

Kalkulator Notacji Naukowej

Kalkulator Notacji Naukowej

Kalkulator notacji naukowej przekształca liczby na notację naukową, notację e, notację inżynierską oraz dodaje, odejmuje, mnoży lub dzieli je.

Kalkulator Dodawania Ułamków

Kalkulator Dodawania Ułamków

Kalkulator do dodawania i odejmowania ułamków właściwych i niewłaściwych. Kalkulator wykonuje operacje z maksymalnie dziewięcioma podanymi ułamkami.

Kalkulator przeliczania liczb dziesiętnych na procenty

Kalkulator przeliczania liczb dziesiętnych na procenty

Kalkulator przeliczania liczb dziesiętnych na procenty konwertuje liczby dziesiętne na procenty i liczby całkowite na procenty poprzez pomnożenie przez 100% lub przesunięcie przecinka dziesiętnego.

Kalkulator szesnastkowy

Kalkulator szesnastkowy

Online kalkulator szesnastkowy wykonuje operacje matematyczne oraz konwersje w systemie szesnastkowym. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w systemie szesnastkowym stają się szybkie i łatwe.

Kalkulator Objętości Zbiornika

Kalkulator Objętości Zbiornika

Kalkulator objętości zbiornika znajduje całkowitą objętość różnych kształtów zbiorników w galonach, litrach i metrach sześciennych. Oblicza objętość cieczy w częściowo napełnionych zbiornikach.

Kalkulator Postaci Standardowej

Kalkulator Postaci Standardowej

Kalkulator postaci standardowej konwertuje dowolną liczbę na postać standardową lub notację naukową. Akceptuje notację liczbową, notację e oraz notację naukową.

Rozwiązywacz równań matematycznych

Rozwiązywacz równań matematycznych

Kalkulator PEMDAS rozwiązuje wyrażenia matematyczne zgodnie z kolejnością wykonywania działań – nawiasy, potęgi, mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie.

Kalkulator Energii Kinetycznej

Kalkulator Energii Kinetycznej

Kalkulator energii kinetycznej łatwo znajduje energię kinetyczną, masę lub prędkość przy użyciu wzoru na energię kinetyczną KE = 1/2 mv². Łatwy w użyciu kalkulator KE.

Kalkulator pierwiastka sześciennego

Kalkulator pierwiastka sześciennego

Kalkulator pierwiastka sześciennego znajduje główny (rzeczywisty) pierwiastek sześcienny z dodatnich i ujemnych liczb oraz urojone pierwiastki sześcienne danej liczby.

Kalkulator ciągów arytmetycznych i geometrycznych

Kalkulator ciągów arytmetycznych i geometrycznych

Kalkulator ciągów liczbowych do znajdowania n-tego wyrazu ciągów arytmetycznych, geometrycznych i Fibonacciego. Kalkulator znajduje również sumę wyrazów ciągu.

Kalkulator Pierwiastków Kwadratowych

Kalkulator Pierwiastków Kwadratowych

Kalkulator pierwiastków kwadratowych znajduje pierwiastki kwadratowe z liczb dodatnich i ujemnych, identyfikuje główny pierwiastek oraz określa, czy liczba jest kwadratem doskonałym.

Kalkulator Wzoru na Odległość

Kalkulator Wzoru na Odległość

Kalkulator odległości znajduje dystans między dwoma punktami na płaszczyźnie na podstawie ich współrzędnych. Kalkulator wykorzystuje wzór na odległość euklidesową.

Kalkulator Rozkładu na Czynniki Pierwsze

Kalkulator Rozkładu na Czynniki Pierwsze

Kalkulator rozkładu na czynniki pierwsze znajduje czynniki pierwsze liczby. Kalkulator prezentuje drzewo czynników pierwszych oraz wszystkie czynniki liczby.

Kalkulator Liczb Całkowitych

Kalkulator Liczb Całkowitych

Kalkulator dodawania i odejmowania liczb całkowitych umożliwia dodawanie i odejmowanie dodatnich i ujemnych liczb całkowitych oraz liczb dziesiętnych, demonstrując algorytm rozwiązania.

Kalkulator Liczb Znaczących

Kalkulator Liczb Znaczących

Kalkulator cyfr znaczących zaokrągla liczby do wymaganej ilości cyfr znaczących. Działa z formatem liczby standardowej, notacją e oraz notacją naukową.

Kalkulator Szybkości

Kalkulator Szybkości

Darmowy kalkulator szybkości online rozwiązuje równania dla v, u, a lub t, używając wzoru na prędkość. Oblicz prędkość końcową (v) korzystając z równania v = u + at.

Kalkulator Siły

Kalkulator Siły

Łatwy w użyciu kalkulator siły pomaga w określeniu nieznanego parametru w równaniu siły (F = ma). Siła = masa × przyspieszenie.

Kalkulator Odległości

Kalkulator Odległości

Te kalkulatory znajdują odległość między dwoma punktami na płaszczyźnie 2D, w przestrzeni 3D, jak również wzdłuż powierzchni Ziemi przy użyciu wzorów Lamberta.

Kalkulator Procentów na Ułamki

Kalkulator Procentów na Ułamki

Kalkulator procentów na ułamki konwertuje podane procenty na ułamki. Jeśli wartość procentowa przekracza 100, kalkulator wykonuje konwersję procentów na liczby mieszane.

Kalkulator Twierdzenia Pitagorasa

Kalkulator Twierdzenia Pitagorasa

Kalkulator twierdzenia Pitagorasa znajduje nieznaną długość boku trójkąta prostokątnego. Oblicza również kąty, pole, obwód oraz wysokość do przeciwprostokątnej.

Kalkulator procentowego spadku

Kalkulator procentowego spadku

Kalkulator procentowego spadku oblicza procentowy spadek od wartości początkowej do wartości końcowej i identyfikuje, czy zmiana jest wzrostem czy spadkiem.

Kalkulator Proporcji

Kalkulator Proporcji

Kalkulator proporcji znajduje brakującą liczbę proporcji na podstawie danej proporcji. Kalkulator może również skalować proporcje, powiększając lub zmniejszając je.

Kalkulator Równań Kwadratowych

Kalkulator Równań Kwadratowych

Kalkulator Równań Kwadratowych to darmowe narzędzie, które zapewnia szczegółowe rozwiązanie równań kwadratowych poprzez podanie wartości a, b i c.