Máy Tính Thống Kê

15 Máy tính

Máy Tính Thống Kê

Mở khóa sức mạnh của việc phân tích dữ liệu với bộ máy tính toán thống kê toàn diện của chúng tôi. Từ các biện pháp cơ bản như trung bình, trung vị và mode cho đến các khái niệm nâng cao như độ lệch chuẩn, phương sai và điểm số Z, các công cụ của chúng tôi trao quyền cho bạn để rút ra những cái nhìn có ý nghĩa từ dữ liệu của bạn. Dù bạn là sinh viên, nhà nghiên cứu hay chuyên gia, những máy tính dễ sử dụng của chúng tôi đơn giản hóa các phép tính thống kê phức tạp, tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ chính xác.

Máy tính độ lệch chuẩn

Máy tính độ lệch chuẩn

Với một tập dữ liệu rời rạc cho trước, công cụ máy tính này sẽ tính toán giá trị trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của một mẫu hoặc một tổng thể và hiển thị tất cả các bước thực hiện của các phép tính.

Công cụ máy tính giá trị trung bình, trung vị, và mốt (mode)

Công cụ máy tính giá trị trung bình, trung vị, và mốt (mode)

Máy tính giá trị trung bình, trung vị và mốt trong thống kê. Bạn có thể sử dụng máy tính này để tìm giá trị trung bình, trung vị, mốt, phạm vi và giá trị bình quân cho bất kỳ tập dữ liệu nào.

Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn

Với một tập dữ liệu rời rạc cho trước, máy tính sẽ tính toán giá trị trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của một mẫu hoặc một tổng thể và hiển thị tất cả các bước thực hiện của phép tính.

Công cụ máy tính phương sai

Công cụ máy tính phương sai

Với một tập dữ liệu rời rạc cho trước, máy tính sẽ tính toán giá trị trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của một mẫu hoặc một tổng thể và hiển thị tất cả các bước thực hiện của phép tính.

Công cụ máy tính tổ hợp

Công cụ máy tính tổ hợp

Máy tính tổ hợp giúp bạn tính toán số cách chọn r kết quả từ n khả năng khi thứ tự sắp xếp của các phần tử được chọn trong tập hợp con được xem là không quan trọng.

Công cụ máy tính giá trị bình quân (trung bình cộng)

Công cụ máy tính giá trị bình quân (trung bình cộng)

Công cụ tính toán giá trị bình quân (giá trị trung bình) giúp bạn tìm ra giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình cộng của một tập dữ liệu. Máy tính cũng hiển thị các bước tính toán và các thông số quan trọng khác.

Công cụ máy tính Giá trị trung bình, Trung vị, Mốt (Mode), Phạm vi

Công cụ máy tính Giá trị trung bình, Trung vị, Mốt (Mode), Phạm vi

Máy tính Giá trị trung bình, Trung vị, Mốt (Mode) và Phạm vi giúp bạn tìm thấy những số liệu thống kê này một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng kết quả từ máy tính này trong bài viết dưới đây.

Máy tính điểm Z (Z-Score)

Máy tính điểm Z (Z-Score)

Máy tính điểm Z giúp xác định điểm z của phân phối chuẩn, chuyển đổi giữa điểm z và xác suất, và lấy xác suất giữa 2 điểm z.

Công cụ máy tính hoán vị

Công cụ máy tính hoán vị

Máy tính hoán vị sẽ giúp bạn xác định số cách để thu được một tập hợp con gồm r phần tử có thứ tự sắp xếp khác nhau từ một tập hợp cha có n phần tử.

Máy tính xác suất

Máy tính xác suất

Công cụ máy tính xác suất có thể tìm ra xác suất xảy ra của hai sự kiện và xác suất phân phối chuẩn. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các nguyên lý xác suất và cách tính toán xác suất.

Công cụ máy tính tứ phân vị

Công cụ máy tính tứ phân vị

Công cụ Máy Tính Tứ Phân Vị giúp tìm các tứ phân vị thứ nhất (Q1), thứ hai (Q2), và thứ ba (Q3), phạm vi liên tứ phân vị (interquartile range), giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, cũng như phạm vi của một tập dữ liệu.

Máy tính kích thước mẫu

Máy tính kích thước mẫu

Công cụ máy tính kích thước mẫu này cho phép bạn tính toán kích thước mẫu tối thiểu và biên độ sai số. Tìm hiểu về kích thước mẫu, biên độ sai số và khoảng tin cậy.

Công cụ tính giá trị trung bình

Công cụ tính giá trị trung bình

Mean Calculator hay Average Calculator (máy tính giá trị trung bình) là công cụ giúp bạn tính toán giá trị trung bình của một tập hợp dữ liệu. Công cụ này chia tổng các giá trị của dữ liệu cho số lượng các giá trị trong dữ liệu đó để cho ra giá trị trung bình (trung bình cộng).

Công cụ máy tính tỉ lệ cược

Công cụ máy tính tỉ lệ cược

Máy tính xác suất tỷ lệ cược có thể chuyển đổi tỷ lệ cược thắng và thua thành xác suất thắng và thua. Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa tỷ lệ cược và xác suất.

Công cụ máy tính phân vị

Công cụ máy tính phân vị

Công cụ máy tính phân vị giúp tìm các giá trị phân vị cho một tập dữ liệu. Bạn có thể sử dụng công cụ máy tính phân vị này để tạo một bảng danh sách với phân vị 5%.