Diverse Rekenmachines
Meter naar Voet Converter


Meter naar Voet Converter

Zet meters om in voeten en inches met een meter-naar-voet rekenmachine. Kies decimale plaatsen of fracties van een inch voor afronding en berekening.

Antwoord
Meters 1 m
Voeten 3.28084 ft
Afgerond op het dichtstbijzijnde achtste van een inch 3 ft 3 3/8 in

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Omrekening van Meters naar Voeten
 2. Omrekentabel van Meters naar Voeten
 3. Omrekening van Voeten naar Meters
 4. Omrekening van Inches naar Meters
 5. Omzetter: Praktisch Gebruik
 6. Landen die het Metrische en Imperiale Systeem Gebruiken
 7. De Korte Geschiedenis van het Imperiale Systeem
 8. Implementatie van het Metriek Stelsel
 9. Het Metrische Stelsel in de Verenigde Staten
 10. Conclusie

Meter naar Voet Converter

Hoe vaak kom je meeteenheden tegen in een systeem dat je niet bekend is? Kun je altijd snel deze eenheden omzetten naar wat je gewend bent en waar je je comfortabel bij voelt? Hoe vaak moet je handmatig meters naar voeten omrekenen en andersom? Als omrekeningen je ongemakkelijk maken, zal deze meter-naar-voet rekenmachine je werk met metingen met fracties van een seconde versnellen.

Bij het gebruik van de meter-naar-voet rekenmachine, kun je de mate van afronding van je berekeningsresultaten kiezen. Dit zal je tijd besparen en je werk efficiënter maken.

Omrekening van Meters naar Voeten

Een speciale eenheid omreken rekenmachine maakt ons werk om meters naar voeten om te zetten en vice versa een stuk makkelijker. Maar zelfs als we zo'n handig hulpmiddel hebben, kan het nuttig zijn voor ons om te begrijpen hoe dergelijke berekeningen worden uitgevoerd.

Een manier om snel meters naar voeten en inches om te zetten is het gebruik van een omrekentabel.

Dus, hoeveel is één meter in voeten? Laten we de tabel voor het omzetten van meters naar voeten controleren.

Omrekentabel van Meters naar Voeten

 • 1 meter = 3,28084 voet of 3 voet en \$3 \frac{3}{8}\$ inch

 • 2 meter = 6,56168 voet of 6 voet en \$6 \frac{3}{4}\$ inch

 • 3 meter = 9,84252 voet of 9 voet en \$10 \frac{1}{8}\$ inch

 • 4 meter = 13,12336 voet of 13 voet en \$1 \frac{1}{2}\$ inch

 • 5 meter = 16,4042 voet of 16 voet en \$4 \frac{7}{8}\$ inch

 • 6 meter = 19,68504 voet of 19 voet en \$8 \frac{1}{4}\$ inch

 • 7 meter = 22,96588 voet of 22 voet en \$11 \frac{9}{16}\$ inch

 • 8 meter = 26,24672 voet of 26 voet en \$15 \frac{9}{16}\$ inch

 • 9 meter = 29,52756 voet of 29 voet en \$6 \frac{5}{16}\$ inch

 • 10 meter = 32,8084 voet of 32 voet en \$9 \frac{9}{16}\$ inch

Een andere manier is het gebruiken van omrekeningsfactoren. Stel je kent deze coëfficiënten. Vermenigvuldig dan de numerieke waarde van een eenheid met de coëfficiënt of deel erdoor. In dat geval kun je de lengte in een ander stelsel van meeteenheden vinden.

De formule om meters naar voeten om te zetten is als volgt:

1 meter = 3,28084 voet

Om 1m naar voeten om te zetten moet je het vermenigvuldigen met 3,28084. Als je 3 m naar voeten wilt omzetten, doe je de volgende berekening:

3 meter × 3,28084 = 9,84252 voet

Het resultaat is het aantal voeten.

Je kunt deze formule ook gebruiken om een decimaal aantal meters naar voeten om te zetten. Bijvoorbeeld, als je 2,5 meter naar voeten wilt omzetten, doe je de volgende berekening:

2,5 meter × 3,28084 = 8,2021 voet

Deze formule is bij benadering en kan niet nauwkeurig zijn voor zeer nauwkeurige metingen. Voor nauwkeurigere berekeningen, gebruik de uitgebreidere coëfficiënt:

1 meter = 3,280839895 voet

Omrekening van Voeten naar Meters

Gebruik een omrekeningsverhouding van 0,3048 om voeten naar meters om te zetten.

1 voet = 0,3048 meter

Om een bepaalde meting naar voeten om te zetten, kun je die meting vermenigvuldigen met 0,3048.

Als je een object hebt dat 10 voet lang is, vermenigvuldig je 10 met 0,3048 om 3,048 meter te krijgen.

Omrekening van Inches naar Meters

Voor dit type omrekening kun je de volgende coëfficiënt gebruiken:

1 inch = 2,54 centimeter

1 inch = 0,0254 meter

Omzetter: Praktisch Gebruik

Deze omzetter kan nuttig zijn voor iedereen die in het dagelijks leven te maken heeft met internationale metingen.

Onze geglobaliseerde wereld confronteert ons constant met systemen die ons onbekend zijn. We kunnen in de Verenigde Staten wonen en het imperiale systeem gebruiken. Maar wanneer we goederen uit het buitenland bestellen, merken we misschien dat de verkoper meet in meters en centimeters, terwijl wij gewend zijn aan voeten en inches.

We kunnen gaan werken voor een internationaal bedrijf waar berekeningen worden gemaakt in eenheden waarmee we niet gewend zijn te werken.

En zelfs bij het kijken naar films die in een ander land zijn gemaakt, kunnen we horen over de grootte van een object dat we ons niet kunnen voorstellen omdat we die eenheden niet gewend zijn.

De situaties waarin we de behoefte kunnen tegenkomen om voeten naar meters om te zetten en andersom zijn ontelbaar. En een meter-naar-voet omrekeningscalculator komt in elk van die scenario's van pas.

Stel je voor dat je van de VS naar Europa verhuist en je wilt een plek huren en je wilt de grootte van de woonkamer weten. De eigenaar vertelt je dat de grootte 4 × 6 meter is. Je hebt misschien niet meteen een idee van de grootte als je gewend bent aan het imperiale meetsysteem.

Gebruik een omrekeningsformule of calculator om in een mum van tijd de grootte van de kamer te achterhalen.

4 meter × 3,28084 = 13,12336 voet

6 meter × 3,28084 = 19,68504 voet

Stel je voor dat je naar Montenegro in Europa gaat en het fort van San Giovanni in de Baai van Kotor gaat bezoeken, gelegen op een berg. Lokale mensen zeggen dat het ongeveer 1200 meter boven zeeniveau ligt. Hoeveel is dat in voeten? En hier helpen berekeningen met een formule of met een omrekeningscalculator ons weer.

1200 meter × 3,28084 = 3.937,008 voet

Natuurlijk is dat waarschijnlijk niet de hoogste berg waar je ooit bent geweest. Maar in dit geval zullen de schoonheid van het uitzicht en je emoties belangrijker zijn dan de getallen.

Je kunt in Indonesië wonen en een waterdichte verlengstok uit de VS willen bestellen voor je actiecamera. De lengte staat in de catalogus vermeld als 17–40 inch. Hoe weet je de lengte in meters of centimeters om te zien of het comfortabel zou zijn om het te gebruiken voor het filmen van het onderwaterleven?

17 inch × 2,54 = 43,18 centimeter

40 inch × 2,54 = 101,6 centimeter

Nu begrijp je dat deze lengte fatsoenlijk is, het zal je in staat stellen om comfortabel de actiecamera te bedienen en video's van de onderwaterwereld te maken.

Landen die het Metrische en Imperiale Systeem Gebruiken

De Verenigde Staten, Liberia en Myanmar zijn de enige landen wereldwijd die het metrische stelsel niet officieel als hun primaire meetsysteem hebben aangenomen. De meeste landen gebruiken het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI), dat gebaseerd is op het metrische stelsel.

Myanmar en Liberia gebruiken het metrische systeem parallel aan het imperiale systeem. Beide landen zijn op weg om volledig alleen het metrische systeem te adopteren.

Dat wil zeggen, de VS is nog steeds het voornaamste land in de wereld dat het imperiale systeem van metingen gebruikt.

Groot-Brittannië, de thuisbasis van het imperiale systeem, zit tussen beide systemen in. Het metrische systeem is deels aangenomen, maar de mijlen blijven behouden. En in het dagelijks leven refereren mensen aan pinten, mijlen per gallon en ponden.

Sommige imperiale metingen bestaan nog steeds in voormalige Gemenebestlanden zoals Canada, India, Zuid-Afrika en Australië. Mensen in deze landen kunnen hun lengte en lichaamsgewicht in imperiale eenheden aangeven.

De Korte Geschiedenis van het Imperiale Systeem

Toen oude volkeren begonnen met het maken van complexere objecten, hadden ze een meetsysteem nodig. Deze metingen waren vaak gebaseerd op het menselijk lichaam en zijn onderdelen.

Een voorbeeld is het Egyptische systeem van maten, waarbij de elleboog werd gebruikt. Deze meeteenheid werd een "cubit" genoemd en varieerde van 44,4 tot 52,92 cm.

De Egyptenaren maten de elleboog van de werkelijke buiging van de elleboog tot de top van de middelvinger. Met deze elleboog maten de oude volkeren alles om hen heen, inclusief gebouwen en zelfs de piramides.

De Romeinen gebruikten ook hun handen en voeten. Het oude Rome had een meeteenheid zoals de voet ("pes"). Eén voet was verdeeld in 16 vingers ("digitus"); 12 duimen ("unciae"); of 4 palmen ("palmus"). De eenheid stap, of "gradus," was gelijk aan 2 1/2 voeten. De Romeinen gebruikten ook de Egyptische cubit voor metingen.

De inwoners van Mesopotamië gebruikten voor lengtemetingen eenheden zoals vinger, voet, cubit en stap, onder andere eenheden.

Maten in het oude China gebruikten de lengte van een persoonsvoet, die "chi" werd genoemd. Op zijn beurt werd zo'n voet verdeeld in 10 eenheden genaamd "cuns," die duimen voorstelden.

De oorsprong van het imperiale systeem kan worden herleid tot de oudheid. Echter, een meer gestandaardiseerd meetsysteem begon te ontstaan in de middeleeuwen.

In de middeleeuwse periode was de invloed van het Romeinse Rijk nog steeds aanwezig. Veel Europese landen gebruikten het Romeinse meetsysteem. Echter, toen het Romeinse Rijk instortte en het feodale systeem opkwam, stelden lokale heersers hun eigen meeteenheden vast.

In de 12e eeuw werd koning Hendrik I van Engeland, die regeerde van 1100 tot 1135, bekend om zijn bijdragen aan de ontwikkeling van het imperiale systeem in Engeland. Hij speelde een rol bij het vaststellen van meer consistente standaarden voor metingen, inclusief de yard.

De yard, die een van de primaire meeteenheden in het imperiale systeem werd, was gedefinieerd als de afstand tussen de top van de neus van de koning en de duim van zijn uitgestrekte hand.

De Britse regering creëerde in de 18e eeuw het Board of Trade om het meetsysteem in het land te moderniseren. Het board was verantwoordelijk voor het toezicht op handel en commercie. Een van zijn hoofdtaken was het standaardiseren en vereenvoudigen van het meetsysteem om handel en commercie te verbeteren.

Als gevolg van de inspanningen van het board, nam de Britse regering de British Measures and Weights Act aan in 1824. Deze wet stelde officieel het imperiale meetsysteem vast als het standaardsysteem dat in het hele land gebruikt moest worden. Dit systeem van metingen was gebaseerd op de yard, het pond en de ons.

De British Measures and Weights Act van 1824 was een belangrijke mijlpaal in de meetgeschiedenis van Groot-Brittannië. Het stelde het imperiale systeem vast als het officiële meetsysteem in het land, wat verder het gebruik ervan in het Britse Rijk verstevigde.

Echter, ondanks het wijdverbreide gebruik, werd het imperiale systeem bekritiseerd vanwege het gebrek aan nauwkeurigheid en de complexiteit van het omrekenen van meeteenheden. Dit leidde ertoe dat steeds meer landen overstapten op het metrische stelsel.

Implementatie van het Metriek Stelsel

Het metrische stelsel begon aan momentum te winnen tijdens de Franse Revolutie. In 1790 stelde de Franse Academie van Wetenschappen de Commissie voor Maten en Gewichten in om een nieuwe manier te ontwikkelen voor het meten van objecten gebaseerd op natuurlijke verschijnselen en objecten.

De commissie stelde een decimaal meetsysteem voor gebaseerd op de meter en de kilogram. De nieuwe meeteenheid moest gelijk zijn aan een tienmiljoenste van de afstand van de Noordpool naar de evenaar, gemeten langs de meridiaan die door Parijs loopt. De kilogram werd gedefinieerd als de massa van één liter water.

In 1795 adopteerde de Franse regering officieel dit nieuwe metrische meetsysteem. In de daaropvolgende jaren namen andere landen, zoals België, Spanje en Italië, het metrische stelsel over.

In 1875 vestigde het Verdrag van de Meter het Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten (BIPM) om toezicht te houden op het onderhoud van een internationale standaard voor metingen en om maatregelen tussen landen te coördineren. Tegen het begin van de 19e eeuw was de meter al in gebruik in de meeste Europese landen.

In 1960 werd het systeem van kilogrammen en meters vervangen door het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI), een systeem ontwikkeld door het BIPM. Op dat moment omvatte het SI zeven basis eenheden: meter, kilogram, seconde, ampère, kelvin, mol en candela.

Het SI-systeem heeft ons een uniforme en consistente manier gegeven om de fysieke wereld te meten. Het heeft het makkelijker gemaakt voor mensen, vooral wetenschappers, om met elkaar te communiceren en samen te werken over grenzen heen. Het SI-systeem heeft ons ook geholpen om nauwkeurigere en betrouwbaardere metingen en voorspellingen te doen.

Vandaag de dag wordt het SI-systeem wereldwijd gebruikt en is het de standaard meeteenheid geworden in de meeste landen. Het wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, internationale handel en het dagelijks leven.

Het Metrische Stelsel in de Verenigde Staten

Op een bepaald moment in de geschiedenis van de V.S. was er een mogelijkheid dat de V.S. het metrische stelsel zou aannemen. Het land stuurde afgevaardigden naar de Metrische Conventie in 1875. En in 1866 werd een wet aangenomen die het officiële gebruik van het metrische stelsel autoriseerde.

De 'Metric Conversion Act', die een vrijwillige overgang naar het metrische stelsel aanriep, werd in 1975 in de Verenigde Staten tot wet verheven. Maar deze wet had geen deadline. Als gevolg bleven de gebruikelijke Amerikaanse meeteenheden op hun plaats.

In de Verenigde Staten heeft de wetenschap het metrische stelsel omarmd. Geen enkele natuurkundige hoeft meters om te zetten in yards bij het werken met Amerikaanse collega's. Veel andere Amerikaanse industrieën die internationaal werken, zijn overgeschakeld op het metrische stelsel.

Overigens, we noemen het Amerikaanse meetsysteem vaak imperiaal. Maar dat is niet helemaal nauwkeurig.

Het imperiale systeem en het systeem van eenheden dat nu in de Verenigde Staten wordt gebruikt, hebben kleine verschillen. Beide systemen gebruiken gallons, quarts, pints en fluid ounces als volume-eenheden. Toch zijn hun Amerikaanse tegenhangers iets kleiner dan het imperiale systeem.

Maar zelfs in landen waar het metrische stelsel officieel is aangenomen, gebruiken mensen dagelijks imperiale eenheden. Jeansmaten, die taille en lengte meten, worden in inches gemeten. Ook de diagonale maten van schermen en monitoren worden bijna overal in inches aangegeven. In veel metrische landen berekenen klanten de wieldiameter in inches bij het kopen van een fiets.

Conclusie

Onze wereld wordt steeds globaler. De meter-naar-voet-converter is een waardevol hulpmiddel voor degenen die werken met lengtemetingen, vooral in internationale omgevingen.

Deze converter stelt je in staat om snel en gemakkelijk meters om te zetten naar voeten, inches en terug. Dit maakt het nuttig in verschillende vakgebieden zoals architectuur, bouw en engineering. Je kunt ook de conversieformules in dit artikel gebruiken voor berekeningen.

Praktische toepassingen van de converter zijn mogelijk in de bouw en vastgoed, maar ook in alledaagse situaties zoals het kopen van kleding of andere goederen online.

Al met al is deze converter een onmisbaar hulpmiddel voor degenen die veel werken met metrische en imperiale meeteenheden.