Kalkulatory Różnorodne
Konwerter Liczb Rzymskich


Konwerter Liczb Rzymskich

Konwerter liczb rzymskich generuje liczby rzymskie z liczb arabskich lub konwertuje liczby arabskie na liczby rzymskie, z wartościami od 1 do 3 999 999.

Cyfry Rzymskie

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1000
Wynik
Liczba Całkowita 2,894
Liczba Rzymska MMDCCCXCIV

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

 1. Korzystanie z tego kalkulatora
 2. Życie Codzienne
 3. Ograniczenia
 4. Odczytywanie liczb rzymskich bez konwertera
 5. Inne Zastosowania

Konwerter Liczb Rzymskich

Liczby rzymskie pojawiły się około 500 lat przed naszą erą. Rzymianie częściowo zapożyczyli je od Etrusków. Niemniej jednak, liczby rzymskie są nadal używane do wielu celów we współczesnym życiu. W wielu lub większości szkół nadal jest to część regularnego programu nauczania liczb rzymskich.

Oficjalne dokumenty i przedmioty historyczne, takie jak nagrobki, często łączą tradycyjne cyfry arabskie z rzymskimi.

Kodeksy prawne i ustawy używają liczb rzymskich do oznaczania głównych sekcji prawa, takich jak artykuły lub poprawki, aby zminimalizować zamieszanie przy identyfikacji tych konkretnych sekcji.

Prawdopodobnie znasz sztuki (jak te Szekspira), które używają liczb rzymskich do numeracji aktów. Podobnie, tytuły filmów wykorzystują liczby rzymskie, takie jak ROCKY I, II, III... lub STAR WARS, Rozdział IV: NOWA NADZIEJA.

Tę samą konwencję znajdziesz w większości książek dla rozdziałów. W bardziej nowoczesnej zmianie, w indeksie lub załączniku, zobaczysz małe cyfry rzymskie (vi, iii, x…), aby zidentyfikować podsekcje, chociaż sami Rzymianie nie mieli "małych liter".

Korzystanie z tego kalkulatora

Ten kalkulator może wykonywać obliczenia w obu kierunkach, zarówno z liczb rzymskich na arabskie, jak i z arabskich na rzymskie. Załóżmy, że widzisz datę na prawach autorskich filmu, na przykład MCMXLIV lub MCMXXXVII. W takim przypadku możesz to wpisać w pole tekstowe, a kalkulator natychmiast dokona konwersji.

Ten kalkulator jest bardzo wygodny. Wpisz swoją liczbę w pole tekstowe, kliknij przycisk "Oblicz" lub naciśnij klawisz Return i przekonwertuj ją na przeciwny system. Akceptuje zarówno format rzymski, jak i arabski, bez konieczności klikania przełączników lub zmiany stron.

Życie Codzienne

Rzymianie używali numeracji głównie do obliczania wartości pieniężnych. Największa pojedyncza wartość, którą można wyrazić w powszechnych liczbach rzymskich, to 3 999. Jest to niepraktycznie duża liczba owiec do handlu, jabłek do sprzedaży lub fig do kupienia. Byłaby reprezentowana jako MMMCMXCIX, czyli 3 000 (MMM), 900 (CM), 90 (XC) i 9 (IX).

Ogólnie rzecz biorąc, nie potrzebowali większych liczb. Jednak istniał sposób na reprezentację większych liczb za pomocą "nadkreski" (czasami nazywanej "nadkreślnikiem"), która mnoży liczby pod nią przez 1 000.

Ponieważ C = 100, to C̅ równałoby się 100 000, a więc X̅ równałoby się 10 000, L̅= 50 000, D̅ byłoby 500 000, a M̅ równałoby się 1 000 000.

Podobnie, M̅M̅M̅ byłoby 3 000 000, D̅C̅C̅C̅ byłoby 800 000, a C̅M̅XII byłoby 900 000 + 10 + 2 czyli 900 012.

Można zapisać jeszcze większe liczby, stosując inne konwencje, które rozwinęły się po upadku Cesarstwa Rzymskiego. W praktyce starożytni Rzymianie nie używali tych liczb. Ale na przykład, 3 999 999 999 można by zapisać, używając podwójnych kresek (1 000 × 1 000), tak jak to: M̿M̿M̿C̿M̿X̿C̿I̿X̿C̅M̅X̅C̅I̅X̅CMXCIX.

Twórcy kalkulatora zdają sobie sprawę, że na większości klawiatur nie można wprowadzić znaku  ̅. Aby wprowadzić C̅, trzeba wpisać _C (podkreślnik + C). Podobnie, M̅M̅M̅ byłoby _M_M_M.

Ograniczenia

Ten kalkulator liczb rzymskich nie obsługuje ułamków. Rzymianie mieli system dwunastkowy oparty na liczbie 12. Był bardziej wygodny do kupowania i sprzedawania, ponieważ pozwalał dzielić kwoty przez 2, 3, 4 i 6.

Rzymskie pieniądze były również denominowane w ułamkach 12, aby ułatwić kupno i sprzedaż. Obecnie stosujemy system dwunastkowy do naszego systemu mierzenia czasu.

Jednocześnie, w dziesiętnym systemie opartym na liczbie 10, możemy dzielić dziesiątkę tylko przez 2 i 5.

Rzymianie mieli reprezentację naszego współczesnego "zera", które było N dla słowa "nulla" lub nihil. Jednak było używane samo, aby wskazać "nic" i nie łączone z innymi symbolami.

Odczytywanie liczb rzymskich bez konwertera

 1. Siedem liter alfabetu łacińskiego jest używanych do oznaczania liczb:
 • I = 1 (to jest starożytny etruski znak dla 1)
 • V = 5 (V to górna połowa znaku X czyli 10)
 • X = 10 (to jest antyczny etruski znak dla 10)
 • L = 50 (początkowo używano etruskiego znaku 𐌣, który następnie przekształcił się w ↆ, potem ⊥ i wreszcie w L)
 • C = 100 (C to pierwsza litera łacińskiego słowa "centum" czyli "sto")
 • D = 500 (D reprezentuje połowę znaku ↀ (1 000); ponieważ we wcześniejszych wersjach 1 000 było oznaczone jako ↀ lub grecką literą Φ phi)
 • M = 1 000 (M to pierwsza litera słowa "mille" czyli "tysiąc")
 1. Liczby naturalne są zapisywane poprzez powtarzanie cyfr.

XXX (10+10+10) = 30

 1. Tysiące i setki są zapisywane najpierw, potem dziesiątki i jedności. XXV (10+10+5) = 25

 2. Jeśli duża liczba poprzedza mniejszą, są one dodawane (zasada dodawania), a jeśli mniejsza liczba poprzedza większą, wówczas mniejsza jest odejmowana od większej (zasada odejmowania).

 • VI (5+1) = 6
 • IV (5-1) = 4
 • LX (50+10) = 60
 • XL (50-10) = 40
 • CX (100+10) = 110
 • XC (100-10) = 90

MDCCCXII (1 000+500+100+100+100+10+1+1) = 1 812

 1. Cyfry V, L, D nie mogą być powtarzane w rzędzie; cyfry I, X, C, M mogą być powtarzane, ale nie więcej niż trzy razy z rzędu.
 • VIII (5+1+1+1) = 8
 • LXXX (50+10+10+10) = 80
 • DCCC (500+100+100+100) = 800
 • MMMD (1 000+1 000+1 000+500) = 3 500
 1. Powtarzanie tej samej cyfry więcej niż 3 razy jest zabronione. Więc liczba 40 jest zapisywana we współczesnej łacińskiej notacji jako XL, a nie jako XXXX.

 2. Kreska nad liczbą zwiększa jej wartość tysiąckrotnie:

 • V = 5 i V̅ = 5 000
 • X = 10 i X̅ = 10 000
 • L = 50 i L̅ = 50 000
 • C = 100 i C̅ = 100 000
 • D = 500 i D̅ = 500 000
 • M = 1 000 i M̅ = 1 000 000
 1. Możliwe są różne oznaczenia tej samej liczby. Na przykład liczba 80 może być reprezentowana jako LXXX (50+10+10+10) i jako XXC (100-20).

Inne Zastosowania

Często widzi się znaki zanurzenia w liczbach rzymskich w pobliżu dziobu i rufy statków. Wskazują one, jak daleko najniższy punkt statku znajduje się poniżej powierzchni wody. Niektóre ciała wodne, porty, kanały i obiekty dokowe ograniczają głębokość statków. Liczby rzymskie to proste linie w zakresie potrzebnym do tego celu, co sprawia, że są łatwe w malowaniu i utrzymaniu. Przemysł morski powoli przechodzi na oznaczenia metryczne, a statki zarejestrowane w USA często używają "stóp".

Statki rakietowe używają ich (Titan I-III, Saturn I, IB, V, Delta II-IV, itd.). Prawdopodobnie podróż na Księżyc, aby wędrować i zbierać kamienie w Saturnie 5, nie była tak fajna jak w Saturnie V, największej i najpotężniejszej rakiecie, jaka kiedykolwiek została wystrzelona!

Rzymskie cyfry znajdują się nawet na eleganckich zegarkach na rękę i słynnych zegarach. Jednym z nich jest ważący 13,5 tony "Big Ben", nazwany na cześć największego z jego pięciu dzwonów.

Co ciekawe, ten zegar używa IV na oznaczenie liczby "4", podczas gdy wiele innych używa IIII. Słynny autor Isaac Asimov kiedyś wspomniał teorię, że I i V były pierwszymi dwoma literami w nazwie ich boga Jowisza (IVPITER). Używanie tych dwóch liter mogło być postrzegane jako bluźniercze lub niegodziwe.

Rzymianie nie zaprojektowali swoich cyfr do wykonywania obliczeń matematycznych; istniały one do prowadzenia zapisów. Rzymianie przeprowadzali obliczenia dodawania i odejmowania za pomocą narzędzia rzymskiego abakusa, a następnie zapisywali wynik.

Rzymski abakus był bezużyteczny do dzielenia, ale "mnożenie" można było osiągnąć (powoli) poprzez wielokrotne dodawanie.

Użycie liczb rzymskich jest obecnie bardziej estetyczne niż funkcjonalne. Widząc liczby rzymskie, nieświadomie zdajesz sobie sprawę z ważności informacji i jej historycznego znaczenia w każdym czasie. Zrozumienie takich cyfr jest oznaką wykształcenia i dobrych manier.