เครื่องคิดเลขทั่วไป
เครื่องคิดเลขเกรดเฉลี่ย


เครื่องคิดเลขเกรดเฉลี่ย

เครื่องคิดเลขเกรดเฉลี่ย (GPA) นี้คำนวณเกรดเฉลี่ยของคุณและสร้างรายงานตามหน่วยกิตและเกรดของหลักสูตร ยอมรับทั้งเกรดตัวเลขและตัวอักษร

ภาคการศึกษา 1

ภาคการศึกษาก่อน

ตัวเลือก

เครื่องคิดเลขที่เกี่ยวข้อง

เครื่องคำนวณเกรด
ค่าเฉลี่ยเกรด
หลักสูตร หน่วยกิต เกรด คะแนนเกรด
คณิตศาสตร์ 3 A 3x4 = 12
ภาษาอังกฤษ 3 B+ 3x3.3 = 9.9
ประวัติศาสตร์ 2 A 2x4 = 8
รวม/ทั้งหมด 8 GPA: 3.737 29.9

เกิดข้อผิดพลาดกับการคำนวณของคุณ

สารบัญ

 1. เครื่องคำนวณการวางแผนเกรดเฉลี่ย
 2. เครื่องคำนวณนี้ใช้เกรดตัวอักษรและตัวเลขที่เหมือนกัน
 3. ตัวอย่าง
 4. พัฒนาเกรดเฉลี่ยของคุณให้ดีขึ้น
 5. การเข้าเรียนตามปกติ
 6. การวางแผน

เครื่องคิดเลขเกรดเฉลี่ย

เครื่องคิดเลขนี้จะคำนวณคะแนนเฉลี่ยเกรด (GPA) ของนักเรียน หากคุณอยู่ในโรงเรียนมัธยมและเรียนวิชา AP/IB คุณจะต้องปรับ "การตั้งค่า" เพื่อป้อนเกรดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือในระดับอื่น คุณสามารถรวมเกรดเฉลี่ยก่อนหน้า หรือหลักสูตรกลุ่มตามภาคการศึกษาได้

เครื่องคำนวณการวางแผนเกรดเฉลี่ย

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณนี้เพื่อประเมินเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรในอนาคต เพื่อให้บรรลุเกรดเฉลี่ยตามเป้าหมาย หรือรักษาเกรดเฉลี่ยที่ต้องการ

เครื่องคำนวณนี้ใช้เกรดตัวอักษรและตัวเลขที่เหมือนกัน

มีระบบการให้เกรดหลายระบบที่ใช้ทั่วโลก และในแต่ละโรงเรียน หนึ่งในการวัดความสำเร็จทางการเรียนที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือเกรดเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียน หน่วยกิตของหลักสูตรจะถูกนำมาพิจารณาเมื่อคำนวณเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียน

สามารถป้อนตัวอักษรและตัวเลขลงในเครื่องคำนวณนี้ได้ รายการด้านล่างแสดงให้เห็นว่าเกรดตัวอักษรสอดคล้องกับค่าตัวเลข

 • F = 0 คะแนนเกรด
 • D- = 0.7 คะแนนเกรด
 • D = 1 คะแนนเกรด
 • D+ = 1.3 คะแนนเกรด
 • C- = 1.7 คะแนนเกรด
 • C = 2 คะแนนเกรด
 • C+ = 2.3 คะแนนเกรด
 • B- = 2.7 คะแนนเกรด
 • B = 3 คะแนนเกรด
 • B+ = 3.3 คะแนนเกรด
 • A- = 3.7 คะแนนเกรด
 • A = 4 คะแนนเกรด
 • A+ = 4.3 คะแนนเกรด

P (ผ่าน), NP (ไม่ผ่าน), I (การวัดผลไม่สมบูรณ์) และ W (เพิกถอนวิชา) ไม่มีผลกระทบ

นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนในอเมริกาจะให้คะแนนตามระบบที่สรุปไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บางครั้ง F ก็สามารถแทนที่ E ได้ ระบบการให้เกรดบางระบบมีเกรด เช่น A+ หรือ B- และบางระบบไม่มี

นักเรียนบางคนอาจจะให้ความสำคัญกับหลักสูตรเฉพาะมากกว่าในหลักสูตรอื่น ๆ นอกจากนี้ เครื่องคำนวณยังสามารถพิจารณาสิ่งนี้ได้หากการเรียนมี "การช่างน้ำหนัก" ตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด ทำให้เกรดในหลักสูตรมีความสำคัญมากขึ้นในการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวม

ตัวอย่าง

หลักสูตรรายวิชา เครดิต คะแนน คะแนนสะสม
คณิตศาสตร์ 4 A+ 4 × 4.3 = 17.2
ฟิสิกส์ 2 B 2 × 3 = 6
ภาษาอังกฤษ 3 A 3 × 4 = 12
ทั้งหมด 9 NA 35.2
เกรดเฉลี่ย 35.2 / 9 = 3.91
หลักสูตรรายวิชา เครดิต คะแนน คะแนนสะสม
ชีววิทยา 4 3 4 × 3 = 12
เคมี 3 2 3 × 2 = 6
ห้องปฏิบัติการเคมี 2 4 2 × 4 = 8
รวมทั้งหมด 9 NA 26
เกรดเฉลี่ย (GPA) 26 / 9 = 2.89

พัฒนาเกรดเฉลี่ยของคุณให้ดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลกับนักเรียนคนหนึ่งอาจไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่มีแนวทางที่เหมาะกับทุกคน เคล็ดลับด้านล่างนี้ จะสามารถช่วยเพิ่มเกรดเฉลี่ยของคุณได้ คำแนะนำเหล่านี้อาจไม่ใช่วิธีที่เชื่อถือได้ในการเพิ่มคะแนนเฉลี่ยของคุณ แต่โดยทั่วไปแล้ว สิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้คุณพัฒนาวินัยให้ดีขึ้น และส่งผลเชิงบวกต่อการเรียนของคุณด้วยการเพิ่มเกรดเฉลี่ยของคุณ

การเข้าเรียนตามปกติ

โดยปกติแล้ว ชั้นเรียนจะรับชำระโดยนักเรียนหรือผู้ปกครอง บางครั้งนักเรียนอาจตัดสินใจว่า หลักสูตรไหนไม่มีประโยชน์ต่อการศึกษา หรือเป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลา การออกจากชั้นเรียนจะทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงินและการสูญเสียโอกาสในการได้รับการศึกษา

แต่เพียงแค่เข้าเรียนก็สามารถให้ข้อมูลที่สำคัญได้ สมมติว่านักเรียนไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการสอบ หรือหลักสูตร เนื่องจากไม่ได้เข้าชั้นเรียน ในกรณีนี้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนอาจได้รับผลกระทบไปด้วย

คุณครูจะบรรยายเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะทำการเผยแพร่ทางออนไลน์ แต่การไม่เข้าร่วมตามหลักสูตร ก็อาจส่งผลให้ขาดข้อมูลเพิ่มเติมได้ การโต้ตอบกับอาจารย์และนักเรียนคนอื่น ๆ จะสามารถช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจหลักสูตรนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดบางอย่างได้ดีขึ้น การตอบคำถามที่ดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญที่นักเรียนถามในชั้นเรียน และคำอธิบายต่อไปนี้ ก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อคะแนนสอบ

นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการเข้าเรียนอย่างแข็งขันจะช่วยให้ผู้สอนได้คุ้นชินกับชื่อ ใบหน้า และเกรด โดยเฉพาะในชั้นเรียนที่มีคนเข้าเรียนไม่มาก อาจารย์ที่พบว่านักศึกษามีความสนใจ และเอาใจใส่ จะมีแนวโน้มที่จะแสดงความเข้าใจในสถานการณ์ที่สำคัญ เช่น กำหนดเวลาที่ขาดหายไป

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจะช่วยดึงดูดนักเรียนในหลักสูตรได้ดีกว่าการอ่านบันทึกทางออนไลน์ หรือการอ่านหนังสือเรียนด้วยตัวเอง และครูยังสามารถชี้แจงประเด็นที่ไม่ชัดเจนได้ทันที ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเกรดและคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนได้

การวางแผน

นักเรียนทุกคนซึมซับข้อมูลแตกต่างกัน บางคนชอบทำงานอย่างมีระบบเป็นเวลานาน ในขณะที่บางคนชอบพักอยู่บ่อย ๆ ไม่มีวิธีการเรียนแบบไหนที่เหมาะกับทุกคนได้ รูปแบบการเรียน และตารางเรียนของแต่ละคนจะกำหนดแนวทางการเรียนของตนเอง

การเรียนรู้และการเก็บบันทึกควบคู่กันไป นักเรียนอาจมีเวลาไม่เพียงพอที่จะซึมซับข้อมูลทั้งหมดที่ผู้สอนนำเสนอในระหว่างการบรรยาย ดังนั้นจึงควรจดบันทึกระหว่างการบรรยายจะดีกว่า การเขียนบันทึกจะช่วยให้คุณกลับมาที่บันทึกในภายหลัง และยังช่วยฟื้นฟูความรู้ของคุณได้

การบริหารเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผน ในหนึ่งวันมีเพียง 24 ชั่วโมงต่อวัน และเราไม่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเรียนหลักสูตร หรือเรียนในชั้นเรียนเกินกว่าที่บุคคลจะสามารถรองรับได้ ก็อาจส่งผลเสียต่อเกรดและเกรดเฉลี่ยของพวกเขาได้

จำนวนของชั้นเรียนในบางวิชาอาจดูน่ากังวล แต่วางแผนว่าจะจัดการการเรียนในแต่ละสาขาวิชาหรือหลักสูตรอย่างไรดี และเมื่อไหร่ที่เราจะลดความเครียด และช่วยเพิ่มผลผลิตได้ เมื่อได้เลือกชั้นเรียนทั้งหมดแล้ว การตั้งงบประมาณและการจัดตารางเวลาชั้นเรียน จะช่วยให้คุณประมาณปริมาณชั้นเรียน และเวลาที่เกี่ยวข้องได้

การทบทวนหลักสูตรอย่างเป็นประจำ ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของการจัดการเวลา ข้อสอบปลายภาคที่ครอบคลุมข้อมูลมากมายในรายวิชา การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสม่ำเสมอ มักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการท่องจำข้อมูลทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์ หรือสองสามวันก่อนสอบ

การศึกษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ประหยัดเวลา และช่วยให้คุณสอบผ่านได้ดีขึ้น และยังช่วยปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยของคุณให้ดีขึ้นได้

เครื่องคิดเลขที่เกี่ยวข้อง

เครื่องคำนวณเกรด