Çeşitli Hesap Makineleri
GNO Hesaplayıcı


GNO Hesaplayıcı

Bu not ortalaması hesaplayıcı, not ortalamanızı hesaplar ve ders kredilerinize ve notunuza göre bir rapor oluşturur. Hem sayısal hem de harf notları kabul edilir.

Dönem 1

Önceki Dönem

Seçenekler

İlgili Hesap Makineleri

Not Hesaplayıcı
NOT ORTALAMASI
KURS KREDİ NOT NOT PUANLARI
Matematik 3 A 3x4 = 12
İngilizce 3 B+ 3x3.3 = 9.9
Tarih 2 A 2x4 = 8
Toplam/Genel 8 GPA: 3.737 29.9

Hesaplamanızda bir hata oluştu.

İçindekiler Tablesi

 1. GNO Planlama Hesaplayıcısı
 2. Bu hesaplayıcı harf notlarını ve bunların sayısal karşılıklarını kullanır
 3. Örnekler
 4. GNO'nuzu İyileştirin
 5. Düzenli Derse Katılım
 6. Planlama

GNO Hesaplayıcı

Bu hesaplayıcı bir öğrencinin not ortalamasını (GNO) hesaplar. Lisedeyseniz ve Advanced Placement (AP) veya International Baccalaureate (IB) dersleri alıyorsanız, notları yüzde olarak veya farklı bir ölçekte girmek için "Ayarlar"ı ayarlamanız gerekir. Önceki not ortalamasını dahil etmek veya dersleri döneme göre gruplamak mümkündür.

GNO Planlama Hesaplayıcısı

Hesaplayıcıyı, hedef GNO'ya ulaşmak veya istenen GNO'yu korumak için gelecekteki derslerde gereken minimum GNO'yu tahmin etmek için kullanabilirsiniz.

Bu hesaplayıcı harf notlarını ve bunların sayısal karşılıklarını kullanır

Dünya genelinde ve okullarda kullanılan çeşitli notlandırma sistemleri vardır. En sık kullanılan akademik başarı ölçütlerinden biri, bir öğrencinin not ortalamasıdır (GNO). Bir öğrencinin genel not ortalaması hesaplanırken ders kredisi dikkate alınır.

Bu hesaplayıcıya harf ve rakam girmek mümkündür. Aşağıdaki liste harf notlarının sayı değerlerine karşılık geldiğini göstermektedir.

 • F = 0 not puanı
 • D- = 0,7 not puanı
 • D = 1 not puanı
 • D+ = 1,3 not puanı
 • C- = 1,7 not puanı
 • C = 2 not puanı
 • C+ = 2,3 not puanı
 • B- = 2,7 not puanı
 • B = 3 not puanı
 • B+ = 3,3 not puanı
 • A- = 3,7 not puanı
 • A = 4 not puanı
 • A+ = 4,3 not puanı

P (geçer), NP (geçmez), I (eksik) ve W (çekilme) notlarının hiçbir etkisi yoktur.

Amerikan okullarındaki çoğu öğrenciye yukarıda özetlenen sisteme göre not verilir. Bazı notlandırma sistemleri A+ veya B- gibi notlar içerirken bazıları içermez.

Bazı öğrenciler belirli derslere diğerlerinden daha fazla değer verebilir. Hesap makinesi, bir sınıfın belirli sayıda kredi "ağırlığına" sahip olması durumunda bunu dikkate alabilir. Bu, öğrencilerin bir dersten aldıkları notu toplam not ortalamalarının belirlenmesinde daha önemli hale getirir.

Örnekler

Ders Kredi Skor Not Puanı
Matematik 4 A+ 4 × 4,3 = 17,2
Fizik 2 B 2 × 3 = 6
İngilizce 3 A 3 × 4 = 12
Toplam 9 NA 35,2
GNO 35,2 / 9 = 3,91
Ders Kredi Skor Not Puanı
Biyoloji 4 3 4 × 3 = 12
Kimya 3 2 3 × 2 = 6
Kimya Laboratuvarı 2 4 2 × 4 = 8
Toplam 9 NA 26
GNO 26 / 9 = 2,89

GNO'nuzu İyileştirin

Bir öğrenci için işe yarayan taktikler diğeri için etkili olmayabilir, bu nedenle herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Aşağıdaki bazı ipuçları GNO'nuzu yükseltmenize yardımcı olabilir. Bu öneriler not ortalamanızı yükseltmek için güvenilir yollar olmayabilir. Ancak genel olarak, iyi alışkanlıklar geliştirmenize ve GNO'nuzu yükselterek çalışmalarınızı olumlu yönde etkilemenize yardımcı olabilirler.

Düzenli Derse Katılım

Derslerin ücreti genellikle öğrenciler ya da velileri tarafından ödenir. Bazen öğrenciler bir dersin eğitimleri için yararsız veya zaman kaybı olduğuna karar verebilirler. Bir dersi bırakmak maddi bir kayba ve eğitim alma şansının yitirilmesine neden olur.

Ancak sadece bir derse katılmak bile önemli bilgiler sağlayabilir. Diyelim ki bir öğrenci derse katılmadığı için bir sınav ya da dersteki değişiklik hakkında bilgi alamadı. Bu durumda öğrencinin not ortalaması düşebilir.

Öğretmenler periyodik olarak ders verirler ve bu derslere internet üzerinden erişilebilir. Ancak bir derse katılmamak, ek bilgi eksikliğine neden olabilir. Profesör ve diğer öğrencilerle etkileşim kurmak, bir öğrencinin dersi daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Canlı etkileşim, öğrencinin belirli kavramları daha iyi kavramasına yardımcı olacaktır. Öğrencilerin sınıfta sordukları önemsiz gibi görünen soruların yanıtlanması ve ardından yapılan açıklamalar sınav puanlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Aktif olarak katılan öğrenciler, özellikle küçük sınıflarda eğitmenin isimler, yüzler ve notlar arasında bağlantı kurmasına yardımcı olur. Öğrencilerini ilgili ve özenli bulan profesörler, teslim tarihlerinin kaçırılması gibi kritik durumlarda anlayış göstermeye daha yatkındır.

Aktif katılım, öğrencinin çevrimiçi notları veya ders kitabını okumaktan daha iyi bir şekilde derse katılmasını sağlar ve bir öğretmen net olmayan noktaları anında açıklığa kavuşturabilir. Bu, öğrencinin notunu ve not ortalamasını etkileyebilir.

Planlama

Her öğrenci bilgiyi farklı şekilde özümser. Bazıları uzun süreler boyunca metodik olarak çalışmayı tercih ederken, diğerleri sık sık dinlenmeyi tercih eder. Herkese uyan tek bir öğrenme yöntemi yoktur. Her kişinin öğrenme tarzı ve programı, öğrenme yaklaşımını belirler.

Öğrenme ve kayıt tutma birbirine eşlik eder. Bir öğrencinin bir ders sırasında eğitmen tarafından sunulan tüm bilgileri özümsemek için yeterli zamanı olmayabilir, bu nedenle dersler sırasında not almak daha iyidir. Notlar üzerinden çalışmak, daha sonra notlara geri dönmenizi ve bilgilerinizi tazelemenizi sağlayacaktır.

Zaman yönetimi planlama için çok önemlidir. Günde sadece 24 saat var ve hepsini etkili bir şekilde kullanamayız. Evet, ders çalışmak çok önemlidir. Ancak bir kişinin üstesinden gelebileceğinden daha fazla ders veya kurs almak notlarına ve not ortalamasına zarar verebilir.

Bazı derslerdeki ders sayısı göz korkutucu görünebilir. Ancak her bir disiplin veya ders üzerinde nasıl ve ne zaman çalışılacağını planlamak stresi azaltabilir ve üretkenliği artırabilir. Tüm dersler seçildikten sonra, derslerin bütçelendirilmesi ve programlanması, ilgili iş ve zaman miktarını tahmin etmenize yardımcı olabilir.

Müfredat çalışmalarını düzenli olarak gözden geçirmek de bir diğer önemli zaman yönetimi öğesidir. Final sınavı bir dersteki pek çok bilgiyi kapsar. Bilgileri metodik ve düzenli bir şekilde çalışmak, sınavdan bir hafta ya da birkaç gün önce tüm bilgileri ezberlemekten genellikle daha etkilidir.

Tutarlı bilgi çalışması sonuçta zaman kazandırabilir, sınavı daha iyi geçmenize yardımcı olabilir ve not ortalamanızı yükseltebilir.

İlgili Hesap Makineleri

Not Hesaplayıcı