ماشین‌حساب‌های مالی

8 ماشین حساب

ماشین‌حساب‌های مالی

چه کسب‌وکار جدی‌ای را اداره کنید و چه فقط به دنبال ردیابی پول خود باشید، می‌توانید از پیش‌بینی‌های مالی دقیق‌تری استفاده کنید. این ابزارهای قابل اعتماد می‌توانند به شما در تعیین پارامترهای اعتباری، مشخص کردن میزان درآمدی که باید پس از کسر مالیات‌ها داشته باشید، پیش‌بینی میزان سودی که خواهید کرد، و موارد دیگر کمک کنند.

محاسبه‌گر وام خودرو

محاسبه‌گر وام خودرو

این محاسبه‌گر رایگان، پرداختی ماهانه و هزینه‌ی کلی یک وام خودرو را محاسبه می‌کند و درعین‌حال مالیات فروش، ارزش معاوضه و عوامل دیگر را نیز مدنظر دارد.

ماشین حساب بهره ساده

ماشین حساب بهره ساده

ماشین حساب بهره ساده می تواند برای محاسبه سریع و دقیق بهره‌ای که بر روی وام یا سرمایه گذاری تعیین می شود، استفاده شود.

ماشین حساب بخشش

ماشین حساب بخشش

ماشین حساب بخشش رایگان که به مردم کمک می‌کند تا بدانند هنگام دریافت خدمات از مشاغل و کارگران مختلف چقدر بخشش دهند. این ابزار همچنین نحوه تقسیم صورتحساب و بخشش بین یک گروه از افراد را محاسبه می‌کند.

ماشین حساب نرخ بهره

ماشین حساب نرخ بهره

ماشین حساب آنلاین رایگان برای تخمین نرخ بهره و کل هزینه بهره یک وام استهلاک شده با مبلغ بازپرداخت ماهانه ثابت.

ماشین حساب وام مسکن

ماشین حساب وام مسکن

پرداخت ماهانه خود، کل هزینه‌های مالکیت ملک و جدول زمانی استهلاک را با گزینه‌هایی برای مالیات، PMI، HOA (انجمن مالکان منزل) و پرداخت‌های اولیه با ماشین حساب رایگان وام مسکن ما محاسبه کنید.

ماشین حساب وام شخصی

ماشین حساب وام شخصی

پس از محاسبه کارمزد، بیمه و بهره وام شخصی، این ماشین حساب وام شخصی رایگان، پرداخت ماهانه، هزینه واقعی وام و نرخ درصد سالانه (APR) را محاسبه می‌کند.

ماشین حساب ارزش آینده

ماشین حساب ارزش آینده

ماشین حساب رایگان ارزش آینده است که از فرمول FV = PV (1 + I/Y)n برای یافتن ارزش آینده یک سرمایه‌گذاری با سپرده‌های دوره‌ای استفاده می‌کند.

ماشین حساب پرداخت وام مسکن

ماشین حساب پرداخت وام مسکن

ماشین حساب پرداخت رایگان وام مسکن به ارزیابی احتمالات برای پرداخت زودتر وام مسکن کمک می‌کند، مانند پرداخت‌های اضافی، پرداخت‌های یک هفته درمیان، یا پرداخت کامل وام.