Wiskundige Rekenmachines
Snelheidscalculator


Snelheidscalculator

Gratis online snelheidscalculator lost op voor v, u, a of t met behulp van de snelheidsformule. Bereken de eindsnelheid (v) met de vergelijking v = u + at.

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. De Bewegingsvergelijkingen
 2. De Eerste Bewegingsvergelijking
 3. Toepassingen van de Eerste Bewegingsvergelijking
 4. Berekening van de Eindsnelheid
 5. Berekening van de Beginsnelheid
 6. Versnellingsberekening
 7. Tijdsberekening
 8. Een Beknopte Geschiedenis van de Eerste Bewegingsvergelijking
 9. Conclusie

Snelheidscalculator

Stel je voor dat je in staat bent om de precieze snelheid te berekenen waarmee een object beweegt, of het exacte moment te bepalen waarop een object zijn eindbestemming bereikt. Deze berekeningen kunnen ontmoedigend lijken, maar met de kracht van een snelheidscalculator worden ze realistischer.

De snelheids- en versnellingscalculator gebruikt de formule v = u + at, waarbij v de eindsnelheid is, u de beginsnelheid, a de versnelling en t de reistijd. Het vindt elke onbekende variabele gegeven de andere drie. Let echter op dat de vergelijking v = u + at constante versnelling gedurende de tijd van beweging veronderstelt.

Met de mogelijkheid om de beginsnelheid te berekenen als u = v - at, versnelling als a = (v - u)/t, en reistijd als t = (v - u)/a, wordt deze snelheidscalculator het ultieme hulpmiddel voor natuurkundestudenten, ingenieurs en iedereen die de beweging van een object moet bepalen. De gebruiksvriendelijke interface van de snelheidsoplosser vereist alleen de invoer van bekende waarden, en accepteert een verscheidenheid aan imperiale en metrische eenheden voor invoer.

Dus, of je nu een natuurkundestudent bent die probeert de beweging van een projectiel te begrijpen, een ingenieur die de volgende grote machine ontwerpt, of een enthousiasteling voor golfenergie, een snelheidscalculator is het hulpmiddel voor jou.

De Bewegingsvergelijkingen

Vergelijkingen die de aard en het gedrag van een fysiek systeem in termen van zijn beweging uitleggen, worden de bewegingsvergelijkingen genoemd. Er zijn drie bewegingsvergelijkingen die kunnen worden gebruikt om de parameters van beweging te berekenen, zoals afstand, snelheid (begin- en eind), tijd (t) en versnelling (a) van een object.

Hieronder staan drie bewegingsvergelijkingen:

 • De eerste bewegingsvergelijking: v = u + at
 • De tweede bewegingsvergelijking: s = ut + ½ at²
 • De derde bewegingsvergelijking: v² = u² + 2as

Waarbij v de eindsnelheid is, u de beginsnelheid, t de tijd, a de versnelling en s de afgelegde afstand.

De Eerste Bewegingsvergelijking

In de natuurkunde relateert de vergelijking van snelheid, v = u + at, de eindsnelheid van een object, zijn beginsnelheid, versnelling en de tijd die het nodig heeft om zijn eindsnelheid te bereiken. Deze vergelijking wordt veel gebruikt in de natuurkunde en techniek om de beweging van objecten te berekenen.

De vergelijking heeft vier variabelen: de beginsnelheid (u), de eindsnelheid (v), de versnelling (a) en de tijd (t).

 • De beginsnelheid is de snelheid van het object aan het begin van de beweging.
 • Eindsnelheid is de snelheid van het object aan het einde van de beweging.
 • Versnelling is de snelheid waarmee de snelheid van een object in de loop van de tijd verandert.
 • Tijd is de duur van de beweging.

Om het in eenvoudige woorden uit te leggen, zegt de eerste bewegingsvergelijking dat de snelheid (v) van een object gelijk is aan zijn beginsnelheid (u) plus het product van zijn versnelling (a) en de verstreken tijd (t). Het vertelt ons hoe de snelheid van een object in de loop van de tijd verandert door constante versnelling.

Toepassingen van de Eerste Bewegingsvergelijking

De vergelijking v = u + at is een manier om te begrijpen en te voorspellen hoe verschillende dingen bewegen, zoals projectielen, golven en mechanische systemen.

Wetenschappers kunnen deze vergelijking gebruiken om het gedrag van projectielen te bestuderen. In de breedste zin is een projectiel een object dat in de lucht wordt gegooid, geschoten of geprojecteerd. Uiteraard gehoorzaamt de beweging van dergelijke objecten aan de wetten van de natuurkunde.

Door de eerste bewegingsvergelijking toe te passen, kunnen we de baan van een projectiel berekenen. Om dit te bereiken, moeten we rekening houden met factoren zoals beginsnelheid, projectiehoek en luchtweerstand. Bijvoorbeeld, door de beginsnelheid en lanceerhoek te kennen, kunnen we voorspellen waar het projectiel zal landen, of het nu een honkbal of een raket is.

De eerste bewegingsvergelijking wordt gebruikt in de werktuigbouwkunde. Ingenieurs gebruiken deze vergelijking om het bewegingsgedrag van machines zoals auto's, vliegtuigen en robots te ontwerpen en te analyseren. Ze gebruiken het om de snelheid en versnelling van bewegende onderdelen te berekenen, zoals zuigers in een motor, wat hen in staat stelt efficiëntere en krachtigere motoren te ontwerpen.

De bewegingsvergelijking waarover we in dit artikel spreken, heeft betrekking op de studie van golven. In algemenere termen zijn golven verstoringen die zich in de ruimte voortplanten. En hun beweging kan wiskundig worden beschreven met behulp van de eerste bewegingsvergelijking.

Door de snelheid en versnelling van golven te begrijpen, kunnen wetenschappers en ingenieurs het gedrag van golven onder verschillende omstandigheden voorspellen en systemen ontwerpen om hun energie te benutten. Bijvoorbeeld, ingenieurs kunnen golfenergie-omzetters ontwerpen die beter werken door de snelheid en versnelling van oceaangolven te bestuderen. Wetenschappers kunnen de eerste bewegingsvergelijking gebruiken om te voorspellen hoe geluidsgolven zich zullen gedragen in verschillende omgevingen en systemen ontwerpen om hun energie te benutten.

In de lucht- en ruimtevaarttechniek gebruiken ingenieurs de eerste bewegingsvergelijking om de snelheid en versnelling van vliegtuigen te berekenen en hun prestaties te optimaliseren.

In andere vakgebieden zoals materiaalkunde wordt de eerste bewegingsvergelijking gebruikt om het gedrag van materialen onder verschillende belastingsomstandigheden te bestuderen, wat helpt bij het verbeteren van het ontwerp en de prestaties van de materialen. Het wordt ook gebruikt in de biomechanica om de beweging van menselijke lichaamsdelen te bestuderen, wat helpt bij het ontwerpen van prothetische apparaten en fysieke revalidatie. Over het algemeen is de eerste bewegingsvergelijking een veelzijdig hulpmiddel dat in een breed scala van vakgebieden kan worden toegepast om de beweging van verschillende systemen te begrijpen en te voorspellen.

Berekening van de Eindsnelheid

Laten we ons multifunctionele hulpmiddel gebruiken als een eindsnelheidscalculator. In dit gedeelte zullen we de eindsnelheid van een bewegend object vinden met behulp van de Eerste Bewegingsvergelijking: v = u + at.

Stel je een fietser voor die met een beginsnelheid van 6 meter per seconde fietst. Laten we aannemen dat de fietser uniform versnelt met een snelheid van 0,6 meter per seconde kwadraat. De vraag is, wat zal de snelheid van de fietser zijn na 20 seconden? Of wat is de eindsnelheid in dit probleem?

Als we de gegeven waarden van beginsnelheid (u = 6 m/s), versnelling (a = 0,6 m/s²) en tijd (t = 20 s) in de snelheidsformule invullen, krijgen we:

v = u + at = 6 + (0,6 × 20) = 6 + 12 = 18 m/s

Dus, de snelheid van de fietser na 20 seconden zal 18 meter per seconde zijn.

Berekening van de Beginsnelheid

Laten we een praktisch voorbeeld bekijken van het gebruik van de eerste bewegingsvergelijking om de beginsnelheid van een object te berekenen. In dit geval gebruiken we deze variant van de vergelijking: u = v – at.

Stel je voor dat een auto rijdt met een eindsnelheid van 25 meter per seconde, met een versnelling van 2 meter per seconde kwadraat. Als we weten dat de auto 10 seconden in beweging is geweest, kunnen we de vergelijking v = u + at gebruiken om de beginsnelheid van de auto te bepalen.

We kunnen de bekende waarden van eindsnelheid (v), versnelling (a) en tijd (t) invullen in de vergelijking, of de calculator voor de beginsnelheid het voor je laten oplossen.

u = v - at = 25 - (2 × 10) = 25 - 20 = 5 m/s

Daarom is de beginsnelheid van de auto in dit scenario ongeveer 5 meter per seconde.

Versnellingsberekening

Om het probleem van het vinden van de versnelling op te lossen, moeten we de Eerste Bewegingsvergelijking herschikken en gebruiken als:

a = (v - u) / t

Laten we de versnelling van een voertuig berekenen door een voorbeeld te overwegen waarbij de snelheid verandert van 0 km/u naar 100 km/u in 2,5 seconden.

Het is essentieel om ervoor te zorgen dat alle eenheden consistent zijn voordat de gegeven waarden worden ingevuld. In dit geval moeten we de snelheid omzetten van km/u naar m/s.

0 km/u is gelijk aan 0 m/s en 100 km/u is gelijk aan 27,78 m/s.

Gegeven de beginsnelheid (u) van 0 m/s, de eindsnelheid (v) van 27,78 m/s en de tijd (t) van 2,5 seconden, kunnen we de versnelling als volgt berekenen:

a = (v - u) / t = (27,78 - 0) / 2,5 = 27,78 / 2,5 = 11,11 m/s²

Dus, de versnelling van deze auto is 11,11 meter per seconde kwadraat of ongeveer 11 meter per seconde kwadraat.

Tijdsberekening

Met behulp van de formule t = (v - u)/a kun je de tijd vinden die een object nodig heeft om een bepaalde snelheid te bereiken of omgekeerd om af te remmen.

Stel je voor dat de auto rijdt met een beginsnelheid van 60 mijl per uur en vertraagt tot een eindsnelheid van 20 mijl per uur met een constante versnelling van -2 meter per seconde kwadraat. Laten we de tijd berekenen die deze auto nodig heeft om te vertragen.

Eerst moeten we de snelheid van de auto omzetten van mijl per uur naar meter per seconde. 60 mijl per uur is gelijk aan 26,82 meter per seconde en 20 mijl per uur is gelijk aan 8,94 meter per seconde.

Door in de vergelijking t = (v - u)/a de beginsnelheid (26,82 m/s), eindsnelheid (8,94 m/s) en versnelling (-2 m/s²) in te vullen, kunnen we de tijd berekenen.

t = (v - u) / a = (8,94 - 26,82) / -2 = -17,88 / -2 = 8,94 s

Daarom heeft deze auto 8,94 seconden of ongeveer 9 seconden nodig om te vertragen tot een eindsnelheid van 20 mijl per uur. Deze informatie kan waardevol zijn voor veiligheidsdoeleinden en voor het bepalen van de tijd die de auto nodig heeft om af te remmen op een bepaald stuk weg.

Een Beknopte Geschiedenis van de Eerste Bewegingsvergelijking

Aristoteles wordt vaak gezien als de grondlegger van het begrip kinematica, dat de wiskundige beschrijving is van de beweging van geïdealiseerde objecten. Zo gaan de grondbeginselen van kinematica terug naar het oude Griekenland.

Echter, de wiskundige formulering van kinematica zoals we die nu kennen, begon vorm te krijgen in de 17e eeuw door het baanbrekende werk van Galileo Galilei en Sir Isaac Newton. Beide briljante wetenschappers leverden significante bijdragen aan het vakgebied van kinematica en legden de basis voor de moderne natuurkunde.

Galileo Galilei was een van de pioniers op het gebied van kinematica. Hij was de eerste die experimenteel aantoonde dat de versnelling van een object onder invloed van zwaartekracht constant blijft. Hij toonde ook aan dat de snelheid van een object uniform toeneemt met de tijd terwijl dezelfde versnelling behouden blijft, gebruikmakend van een slinger.

Sir Isaac Newton, die algemeen wordt beschouwd als de vader van de moderne natuurkunde, bouwde voort op het werk van Galileo en formuleerde de bewegingswetten. Newtons tweede wet van beweging stelt dat de kracht die op een object wordt uitgeoefend, evenredig is met het product van de massa van dat object en zijn versnelling. Deze relatie kan wiskundig worden uitgedrukt als a = F/m.

De eerste bewegingsvergelijking, v = u + at, die de eindsnelheid van een object relateert aan zijn beginsnelheid, versnelling en tijd, is afgeleid van Newtons tweede wet van beweging door aan te nemen dat de totale kracht die op een object werkt constant blijft.

Het is belangrijk om op te merken dat deze vergelijking alleen geldig is als de versnelling constant blijft. In situaties waar de versnelling niet constant is, wordt de vergelijking complexer en moet je meer geavanceerde wiskundige berekeningen toepassen om een oplossing te vinden.

Conclusie

De formule voor snelheid v = u + at helpt ons beter te begrijpen hoe dingen bewegen en zich gedragen door ons dingen als eindsnelheid, beginsnelheid, versnelling en reistijd te laten berekenen.

Een snelheidscalculator kan ons op vele manieren helpen meer te leren over de wereld om ons heen, waaronder het verbeteren van ons begrip van de beweging van auto's, projectielen en golfdynamica. De snelheidscalculator is een handig en intuïtief hulpmiddel voor iedereen die geïnteresseerd is in natuurkunde, of je nu wetenschapper, ingenieur of student bent.