เครื่องคิดเลขทางการเงิน
เครื่องคำนวณการลงทุน


เครื่องคำนวณการลงทุน

เครื่องคำนวณการลงทุนฟรีนี้จะพิจารณายอดคงเหลือเริ่มต้นและสิ้นสุด อัตราผลตอบแทน และเวลาการลงทุนเมื่อประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ในการลงทุน

ตัวเลือก

การลงทุน

ดอกเบี้ย

เงินต้น

การบริจาค

0 ปี

5 ปี

10 ปี

15 ปี

# ยอดคงเหลือเริ่มต้น ดอกเบี้ย การบริจาค ยอดคงเหลือสุดท้าย
1 $23,383.75 $1,300.67 $2,400.00 $23,700.67
2 $27,293.12 $1,528.92 $2,400.00 $27,629.59
3 $31,443.61 $1,771.24 $2,400.00 $31,800.83
4 $35,850.10 $2,028.52 $2,400.00 $36,229.35
5 $40,528.37 $2,301.66 $2,400.00 $40,931.01
6 $45,495.18 $2,591.65 $2,400.00 $45,922.66
7 $50,768.34 $2,899.52 $2,400.00 $51,222.18
8 $56,366.73 $3,226.38 $2,400.00 $56,848.56
9 $62,310.42 $3,573.41 $2,400.00 $62,821.97
10 $68,620.70 $3,941.83 $2,400.00 $69,163.80
11 $75,320.19 $4,332.98 $2,400.00 $75,896.79
12 $82,432.88 $4,748.26 $2,400.00 $83,045.05
13 $89,984.28 $5,189.15 $2,400.00 $90,634.20
14 $98,001.42 $5,657.23 $2,400.00 $98,691.43
15 $106,513.05 $6,154.18 $2,400.00 $107,245.61
# ยอดคงเหลือเริ่มต้น ดอกเบี้ย การบริจาค ยอดคงเหลือสุดท้าย
1 $20,000.00 $100.00 $200.00 $20,300.00
2 $20,300.00 $101.50 $200.00 $20,601.50
3 $20,601.50 $103.01 $200.00 $20,904.51
4 $20,904.51 $104.52 $200.00 $21,209.03
5 $21,209.03 $106.05 $200.00 $21,515.08
6 $21,515.08 $107.58 $200.00 $21,822.65
7 $21,822.65 $109.11 $200.00 $22,131.76
8 $22,131.76 $110.66 $200.00 $22,442.42
9 $22,442.42 $112.21 $200.00 $22,754.63
10 $22,754.63 $113.77 $200.00 $23,068.41
11 $23,068.41 $115.34 $200.00 $23,383.75
12 $23,383.75 $116.92 $200.00 $23,700.67
สิ้นปีที่ 1
13 $23,700.67 $118.50 $200.00 $24,019.17
14 $24,019.17 $120.10 $200.00 $24,339.27
15 $24,339.27 $121.70 $200.00 $24,660.96
16 $24,660.96 $123.30 $200.00 $24,984.27
17 $24,984.27 $124.92 $200.00 $25,309.19
18 $25,309.19 $126.55 $200.00 $25,635.74
19 $25,635.74 $128.18 $200.00 $25,963.92
20 $25,963.92 $129.82 $200.00 $26,293.73
21 $26,293.73 $131.47 $200.00 $26,625.20
22 $26,625.20 $133.13 $200.00 $26,958.33
23 $26,958.33 $134.79 $200.00 $27,293.12
24 $27,293.12 $136.47 $200.00 $27,629.59
สิ้นปีที่ 2
25 $27,629.59 $138.15 $200.00 $27,967.73
26 $27,967.73 $139.84 $200.00 $28,307.57
27 $28,307.57 $141.54 $200.00 $28,649.11
28 $28,649.11 $143.25 $200.00 $28,992.36
29 $28,992.36 $144.96 $200.00 $29,337.32
30 $29,337.32 $146.69 $200.00 $29,684.00
31 $29,684.00 $148.42 $200.00 $30,032.42
32 $30,032.42 $150.16 $200.00 $30,382.59
33 $30,382.59 $151.91 $200.00 $30,734.50
34 $30,734.50 $153.67 $200.00 $31,088.17
35 $31,088.17 $155.44 $200.00 $31,443.61
36 $31,443.61 $157.22 $200.00 $31,800.83
สิ้นปีที่ 3
37 $31,800.83 $159.00 $200.00 $32,159.84
38 $32,159.84 $160.80 $200.00 $32,520.63
39 $32,520.63 $162.60 $200.00 $32,883.24
40 $32,883.24 $164.42 $200.00 $33,247.65
41 $33,247.65 $166.24 $200.00 $33,613.89
42 $33,613.89 $168.07 $200.00 $33,981.96
43 $33,981.96 $169.91 $200.00 $34,351.87
44 $34,351.87 $171.76 $200.00 $34,723.63
45 $34,723.63 $173.62 $200.00 $35,097.25
46 $35,097.25 $175.49 $200.00 $35,472.74
47 $35,472.74 $177.36 $200.00 $35,850.10
48 $35,850.10 $179.25 $200.00 $36,229.35
สิ้นปีที่ 4
49 $36,229.35 $181.15 $200.00 $36,610.50
50 $36,610.50 $183.05 $200.00 $36,993.55
51 $36,993.55 $184.97 $200.00 $37,378.52
52 $37,378.52 $186.89 $200.00 $37,765.41
53 $37,765.41 $188.83 $200.00 $38,154.24
54 $38,154.24 $190.77 $200.00 $38,545.01
55 $38,545.01 $192.73 $200.00 $38,937.73
56 $38,937.73 $194.69 $200.00 $39,332.42
57 $39,332.42 $196.66 $200.00 $39,729.08
58 $39,729.08 $198.65 $200.00 $40,127.73
59 $40,127.73 $200.64 $200.00 $40,528.37
60 $40,528.37 $202.64 $200.00 $40,931.01
สิ้นปีที่ 5
61 $40,931.01 $204.66 $200.00 $41,335.66
62 $41,335.66 $206.68 $200.00 $41,742.34
63 $41,742.34 $208.71 $200.00 $42,151.05
64 $42,151.05 $210.76 $200.00 $42,561.81
65 $42,561.81 $212.81 $200.00 $42,974.62
66 $42,974.62 $214.87 $200.00 $43,389.49
67 $43,389.49 $216.95 $200.00 $43,806.44
68 $43,806.44 $219.03 $200.00 $44,225.47
69 $44,225.47 $221.13 $200.00 $44,646.60
70 $44,646.60 $223.23 $200.00 $45,069.83
71 $45,069.83 $225.35 $200.00 $45,495.18
72 $45,495.18 $227.48 $200.00 $45,922.66
สิ้นปีที่ 6
73 $45,922.66 $229.61 $200.00 $46,352.27
74 $46,352.27 $231.76 $200.00 $46,784.03
75 $46,784.03 $233.92 $200.00 $47,217.95
76 $47,217.95 $236.09 $200.00 $47,654.04
77 $47,654.04 $238.27 $200.00 $48,092.31
78 $48,092.31 $240.46 $200.00 $48,532.77
79 $48,532.77 $242.66 $200.00 $48,975.44
80 $48,975.44 $244.88 $200.00 $49,420.31
81 $49,420.31 $247.10 $200.00 $49,867.42
82 $49,867.42 $249.34 $200.00 $50,316.75
83 $50,316.75 $251.58 $200.00 $50,768.34
84 $50,768.34 $253.84 $200.00 $51,222.18
สิ้นปีที่ 7
85 $51,222.18 $256.11 $200.00 $51,678.29
86 $51,678.29 $258.39 $200.00 $52,136.68
87 $52,136.68 $260.68 $200.00 $52,597.36
88 $52,597.36 $262.99 $200.00 $53,060.35
89 $53,060.35 $265.30 $200.00 $53,525.65
90 $53,525.65 $267.63 $200.00 $53,993.28
91 $53,993.28 $269.97 $200.00 $54,463.25
92 $54,463.25 $272.32 $200.00 $54,935.56
93 $54,935.56 $274.68 $200.00 $55,410.24
94 $55,410.24 $277.05 $200.00 $55,887.29
95 $55,887.29 $279.44 $200.00 $56,366.73
96 $56,366.73 $281.83 $200.00 $56,848.56
สิ้นปีที่ 8
97 $56,848.56 $284.24 $200.00 $57,332.81
98 $57,332.81 $286.66 $200.00 $57,819.47
99 $57,819.47 $289.10 $200.00 $58,308.57
100 $58,308.57 $291.54 $200.00 $58,800.11
101 $58,800.11 $294.00 $200.00 $59,294.11
102 $59,294.11 $296.47 $200.00 $59,790.58
103 $59,790.58 $298.95 $200.00 $60,289.53
104 $60,289.53 $301.45 $200.00 $60,790.98
105 $60,790.98 $303.95 $200.00 $61,294.94
106 $61,294.94 $306.47 $200.00 $61,801.41
107 $61,801.41 $309.01 $200.00 $62,310.42
108 $62,310.42 $311.55 $200.00 $62,821.97
สิ้นปีที่ 9
109 $62,821.97 $314.11 $200.00 $63,336.08
110 $63,336.08 $316.68 $200.00 $63,852.76
111 $63,852.76 $319.26 $200.00 $64,372.02
112 $64,372.02 $321.86 $200.00 $64,893.88
113 $64,893.88 $324.47 $200.00 $65,418.35
114 $65,418.35 $327.09 $200.00 $65,945.45
115 $65,945.45 $329.73 $200.00 $66,475.17
116 $66,475.17 $332.38 $200.00 $67,007.55
117 $67,007.55 $335.04 $200.00 $67,542.59
118 $67,542.59 $337.71 $200.00 $68,080.30
119 $68,080.30 $340.40 $200.00 $68,620.70
120 $68,620.70 $343.10 $200.00 $69,163.80
สิ้นปีที่ 10
121 $69,163.80 $345.82 $200.00 $69,709.62
122 $69,709.62 $348.55 $200.00 $70,258.17
123 $70,258.17 $351.29 $200.00 $70,809.46
124 $70,809.46 $354.05 $200.00 $71,363.51
125 $71,363.51 $356.82 $200.00 $71,920.33
126 $71,920.33 $359.60 $200.00 $72,479.93
127 $72,479.93 $362.40 $200.00 $73,042.33
128 $73,042.33 $365.21 $200.00 $73,607.54
129 $73,607.54 $368.04 $200.00 $74,175.58
130 $74,175.58 $370.88 $200.00 $74,746.46
131 $74,746.46 $373.73 $200.00 $75,320.19
132 $75,320.19 $376.60 $200.00 $75,896.79
สิ้นปีที่ 11
133 $75,896.79 $379.48 $200.00 $76,476.27
134 $76,476.27 $382.38 $200.00 $77,058.65
135 $77,058.65 $385.29 $200.00 $77,643.95
136 $77,643.95 $388.22 $200.00 $78,232.17
137 $78,232.17 $391.16 $200.00 $78,823.33
138 $78,823.33 $394.12 $200.00 $79,417.44
139 $79,417.44 $397.09 $200.00 $80,014.53
140 $80,014.53 $400.07 $200.00 $80,614.60
141 $80,614.60 $403.07 $200.00 $81,217.68
142 $81,217.68 $406.09 $200.00 $81,823.77
143 $81,823.77 $409.12 $200.00 $82,432.88
144 $82,432.88 $412.16 $200.00 $83,045.05
สิ้นปีที่ 12
145 $83,045.05 $415.23 $200.00 $83,660.27
146 $83,660.27 $418.30 $200.00 $84,278.58
147 $84,278.58 $421.39 $200.00 $84,899.97
148 $84,899.97 $424.50 $200.00 $85,524.47
149 $85,524.47 $427.62 $200.00 $86,152.09
150 $86,152.09 $430.76 $200.00 $86,782.85
151 $86,782.85 $433.91 $200.00 $87,416.77
152 $87,416.77 $437.08 $200.00 $88,053.85
153 $88,053.85 $440.27 $200.00 $88,694.12
154 $88,694.12 $443.47 $200.00 $89,337.59
155 $89,337.59 $446.69 $200.00 $89,984.28
156 $89,984.28 $449.92 $200.00 $90,634.20
สิ้นปีที่ 13
157 $90,634.20 $453.17 $200.00 $91,287.37
158 $91,287.37 $456.44 $200.00 $91,943.81
159 $91,943.81 $459.72 $200.00 $92,603.53
160 $92,603.53 $463.02 $200.00 $93,266.54
161 $93,266.54 $466.33 $200.00 $93,932.88
162 $93,932.88 $469.66 $200.00 $94,602.54
163 $94,602.54 $473.01 $200.00 $95,275.55
164 $95,275.55 $476.38 $200.00 $95,951.93
165 $95,951.93 $479.76 $200.00 $96,631.69
166 $96,631.69 $483.16 $200.00 $97,314.85
167 $97,314.85 $486.57 $200.00 $98,001.42
168 $98,001.42 $490.01 $200.00 $98,691.43
สิ้นปีที่ 14
169 $98,691.43 $493.46 $200.00 $99,384.89
170 $99,384.89 $496.92 $200.00 $100,081.81
171 $100,081.81 $500.41 $200.00 $100,782.22
172 $100,782.22 $503.91 $200.00 $101,486.13
173 $101,486.13 $507.43 $200.00 $102,193.56
174 $102,193.56 $510.97 $200.00 $102,904.53
175 $102,904.53 $514.52 $200.00 $103,619.05
176 $103,619.05 $518.10 $200.00 $104,337.15
177 $104,337.15 $521.69 $200.00 $105,058.83
178 $105,058.83 $525.29 $200.00 $105,784.13
179 $105,784.13 $528.92 $200.00 $106,513.05
180 $106,513.05 $532.57 $200.00 $107,245.61
สิ้นปีที่ 15

เกิดข้อผิดพลาดกับการคำนวณของคุณ

สารบัญ

 1. ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
 2. การลงทุนประเภทต่าง ๆ
  1. บัตรเงินฝาก
  2. ตราสารหนี้
  3. หุ้น
  4. อสังหาริมทรัพย์
  5. สินค้าโภคภัณฑ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ใช้เครื่องคำนวณการลงทุนนี้เพื่อคำนวณพารามิเตอร์แผนการลงทุนเฉพาะ แท็บแสดงถึงพารามิเตอร์ที่ร้องขอซึ่งจะต้องถูกดึงข้อมูล คลิกแท็บ "อัตราผลตอบแทน" ยกตัวอย่าง เพื่อรับอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะ

การลงทุนคือการฝึกใช้เงินเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณนี้เพื่อหาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่มีอัตราคงที่ได้

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบสำคัญหลายประการประกอบกันเป็นการลงทุนทางการเงินโดยเฉลี่ย

 • จำนวนเงินเริ่มต้น – นี่คือจำนวนเงินที่แสดง เมื่อเริ่มต้นการลงทุน ซึ่งมักเรียกว่าเงินต้น ในการลงทุนอาจเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่สำคัญสำหรับบ้าน มรดก หรือราคาทองคำจำนวนมาก
 • จำนวนเงินสิ้นสุด – จำนวนเงินที่ตั้งใจไว้เมื่อสิ้นสุดวงจรชีวิตของการลงทุน
 • อัตราผลตอบแทน – ตัวบ่งชี้นี้มีความสำคัญที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก เมื่อมองแวบแรก นี่เป็นเปอร์เซ็นต์ง่าย ๆ ถึงกระนั้นก็เป็นตัวเลขที่ใช้เปรียบเทียบความน่าดึงดูดใจของการลงทุนทางการเงินประเภทต่าง ๆ
 • ระยะเวลาในการลงทุน – ระยะเวลาที่การลงทุนจะให้ผลตอบแทน เมื่อลงทุนเป็นระยะเวลานานขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกำไรที่สำคัญมากขึ้นเนื่องจากการทบต้น
 • การสนับสนุนเพิ่มเติม – คุณสามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องมีพวกมัน แต่การสนับสนุนเพิ่มเติมตลอดอายุของการลงทุนจะส่งผลให้มีรายได้สะสมมากขึ้นและมูลค่าสุดท้ายที่สูงขึ้น

การลงทุนประเภทต่าง ๆ

มีทางเลือกในการลงทุนอีกมากมาย โอกาสในการลงทุนที่หลากหลายสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้เครื่องคำนวณการลงทุนของเรา การลงทุนทั่วไปบางส่วนมีดังต่อไปนี้

บัตรเงินฝาก

CD เอื้ออำอวยให้สถาบันส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ เป็นตัวอย่างง่าย ๆ ของการลงทุนที่อาจใช้กับเครื่องคำนวณได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบัตรเงินฝากเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐในสหรัฐอเมริกา ให้การรับรองธนาคารส่วนใหญ่ในประเทศ

อัตราดอกเบี้ยของบัตรเงินฝาก (CD) จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนระยะเวลาที่ถือครอง FDIC จะเป็นผู้ประกัน CD จำนวนหนึ่งโดยเฉพาะ ให้อัตราผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุนที่คาดการณ์ได้เนื่องจากมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง บัญชีออมทรัพย์และตลาดเงินเป็นอีกสองผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีอัตราดอกเบี้ยพอประมาณ สำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ CD เรามีเครื่องคำนวณบัตรเงินฝาก (CD) ให้

ตราสารหนี้

คุณสามารถรับอัตราดอกเบี้ยสูงได้จากการลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ การลงทุนในตราสารหนี้มีความเสี่ยง และคุณต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อความเสี่ยงของคุณเพิ่มขึ้น บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความเสี่ยงสูงจากหน่วยงานจัดอันดับ (เช่น Moody's, Fitch และ Standard & Poor's) กำลังออกหุ้นกู้

ถึงกระนั้น บริษัทเหล่านี้ก็อาจเลิกกิจการ ทำให้นักลงทุนสูญเสียเงิน การลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับสูงว่ามีความเสี่ยงต่ำจากหน่วยงานข้างต้นจะปลอดภัยกว่า แต่จะให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

สามารถซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นหรือระยะยาวได้ เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานแตกต่างกัน ตลาดตราสารหนี้จึงอาจมีโอกาสซื้อขายในระยะสั้น ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นไม่ต้องการเก็บเงินลงทุนไว้จนกว่าจะครบกำหนด โดยซื้อต่ำและขายสูง เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้ก็ลดลง กระบวนการเหล่านี้มีความสัมพันธ์แบบผกผันซึ่งกันและกัน

การลงทุนในตราสารหนี้เป็นเดิมพันที่ปลอดภัย หากคุณถือไว้จนกว่าตราสารหนี้จะครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดเมื่อครบกำหนด และจ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้ง ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของอัตราดอกเบี้ยต่อราคาตราสารหนี้หรือมูลค่าตลาดตามกลยุทธ์การลงทุน ไม่จำเป็นต้องปรับแผนแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นและมูลค่าตลาดของตราสารหนี้จะผันผวนก็ตาม

ตราสารหนี้ป้องกันเงินเฟ้อ (TIPS) เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อ ต่างจากตราสารหนี้รัฐบาลทั่วไป TIPS ได้รับการจัดทำดัชนีตามอัตราเงินเฟ้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามูลค่าเงินต้นจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ พวกเขาเสนอผลตอบแทนที่รับประกันโดยรัฐบาล ซึ่งมอบระดับความปลอดภัยให้กับนักลงทุน แม้ว่า TIPS อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ แต่ผลตอบแทนอาจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้อื่น ๆ

CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) ที่ใช้ในการวัดอัตราเงินเฟ้อ ช่วยให้มั่นใจได้ว่า TIPS จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ พวกมันจึงโดดเด่นจากฝูงชน เมื่อใช้เครื่องคำนวณเงินเฟ้อของเรา คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและ TIPS

หุ้น

การลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้น เป็นเรื่องปกติ นักลงทุนสถาบันและเอกชนพึ่งพาสินทรัพย์เหล่านี้แม้ว่าจะไม่ได้จ่ายอัตราผลตอบแทนที่มั่นคงก็ตาม

หุ้นแสดงถึงส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่พวกเขาถือหุ้นในบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (และบริษัทจ่ายเงินปันผล) การซื้อขายหุ้นเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยน และนักลงทุนจำนวนมากซื้อหุ้นโดยหวังว่าจะขายต่อในภายหลังเพื่อหากำไร ผู้ลงทุนอาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนหุ้นอื่น ๆ ที่รวมหุ้นหลายตัวเข้าด้วยกัน

ผู้จัดการทางการเงินหรือบริษัทมักจะดูแลกองทุนเหล่านี้ เพื่อแลกกับความสามารถในการมีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารหรือบริษัท นักลงทุนจะต้องจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยที่เรียกว่า "ภาระ"

กองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) เป็นกองทุนหุ้นประเภทต่าง ๆ ที่เป็นไปตามดัชนี ภาคส่วน สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ETF สามารถติดตามสินทรัพย์ได้หลากหลาย ตั้งแต่ดัชนี S&P 500 ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารหนี้ และอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นเดียวกับการซื้อหรือขายหุ้น กองทุน ETF ก็สามารถซื้อหรือขายได้

อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนยอดนิยม คุณสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ หลังจากนั้นคุณสามารถขายได้ (เรียกว่า "พลิก") หรือให้เช่าจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมกว่า การซื้อบ้านหรืออพาร์ตเมนต์เป็นวิธีการทั่วไปในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หลายสิ่งหลายอย่างสามารถเปลี่ยนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ได้ เช่น การแบ่งพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่ในท้องถิ่น หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการคำนวณเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โปรดใช้เครื่องคำนวณอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่ครอบคลุมของเรา

สมมติว่าคุณชอบวิธีการที่ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ผ่านบุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าว มีเครื่องมือในการลงทุน เช่น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

สินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์ออกรายการ ซึ่งรวมถึงโลหะมีค่า เช่น เงินและทอง และสินค้าโภคภัณฑ์มีค่า เช่น น้ำมันและก๊าซ การลงทุนในทองคำเป็นเรื่องยากเนื่องจากมูลค่าของมันถูกกำหนดเพียงเพราะเป็นวัสดุที่มีอุปทานจำกัด นักลงทุนซื้อทองคำเมื่อมีความขัดแย้งหรือวิกฤติซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้น

สำหรับการลงทุนในโลหะเงิน ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รถยนต์ และการใช้งานจริงอื่น ๆ มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาโลหะ

น้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากน้ำมันเบนซินมักจะขาดแคลน ราคาน้ำมันมีความผันผวนตามสถานะของเศรษฐกิจโลกในตลาดสปอตซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมและมีการซื้อขายสินค้าเพื่อการจัดส่งทันที

ก๊าซและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ สามารถซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายล่วงหน้าก่อนส่งมอบ คุณสามารถหลีกเลี่ยงจุดส่งมอบขั้นสุดท้ายได้ หากคุณซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าและออก ระบบการซื้อขายล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ CBOT ในชิคาโก ซึ่งซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงก๊าซด้วย

การใช้เครื่องคำนวณการลงทุนของเราทำให้การคำนวณการลงทุนใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเรื่องง่าย ตัวอย่างเช่น ตัวแปร “อัตราผลตอบแทน” สำหรับการคำนวณการลงทุนอาจขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตของบ้านที่ขายในทำนองเดียวกันหรือประมาณการในอนาคต ถึงกระนั้น ก็ค่อนข้างยากที่จะพิจารณาว่าตัวแปรแต่ละตัวควรมีราคาเท่าใด

ข้อมูลสำหรับ "การสนับสนุนเพิ่มเติม" อาจเป็นการผสมผสานระหว่างรายจ่ายฝ่ายทุนหรือกระแสเงินสดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการซื้อโรงงาน เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ตัวเลขที่ถูกต้องจากปัญหานี้ ดังนั้นคุณควรรับผลลัพธ์ด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบเครื่องคำนวณทางการเงินอื่น ๆ ก่อนใช้เครื่องคำนวณการลงทุนของเรา เพื่อการคำนวณที่แม่นยำและครอบคลุมยิ่งขึ้น