Financiële Rekenmachines
Rente-op-rente Calculator


Rente-op-rente Calculator

Rente-op-rente calculator die de renteformule (A = P(1 + r/n)ⁿᵗ) gebruikt om gebruikers te helpen de impact van rente-op-rente en geldgroei over tijd te begrijpen.

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Voorbeeld
 3. Begrip van de Basis Rente-op-rente Formule
 4. Alternatieve Berekeningen
 5. Hoofdsom (P) gebruik makend van A
 6. Hoofdsom (P) gebruik makend van I
 7. Rentevoet (r)
 8. Tijd (t)
 9. Gebruik van de calculator
 10. Echt voorbeeld
 11. Belangrijkste Voordelen en Handige Tips
  1. Belangrijkste Voordelen:
  2. Handige Tips:

Rente-op-rente Calculator

Toepassingsgebied

Rente-op-rente is een belangrijk concept dat veel gebruikt wordt in beleggingen, financiën en bankwezen. Rente-op-rente wordt gedefinieerd als de rente die wordt verdiend op een lening of investering, afkomstig van zowel het oorspronkelijke kapitaal als de opgebouwde rente.

Voorbeeld

John investeert $1.000 in een obligatie met een groeipercentage van 10%. Na het eerste jaar verdient John $100 aan rente (10% van de initiële investering van $1.000). Nu heeft John $1.100. Nog een jaar gaat voorbij, en John ontvangt weer 10% rente. Aangezien zijn saldo nu $1.100 is, zal de verdiende rente $110 zijn (10% van de $1.100). John's saldo aan het einde van het tweede jaar is nu $1.210.

Zoals u kunt zien, zal de verdiende rente in het bovenstaande voorbeeld elk jaar blijven groeien. Dat is de kracht van rente-op-rente! Hoe langer John zijn geld geïnvesteerd houdt, hoe sneller het zal groeien.

Begrip van de Basis Rente-op-rente Formule

Het beste aan deze calculator is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het kennen van de onderliggende formules voor het berekenen van rente-op-rente. Echter, we zullen het uitleggen zodat u een goed begrip hebt van hoe de calculator werkt.

De formule om rente-op-rente te berekenen is:

$$A = P(1 + \frac{r}{n})^{nt}$$

 • A = Eindbalans (inclusief het initiële bedrag plus alle opgebouwde rente)
 • P = Hoofdsom of initiële investering
 • r = Rentevoet
 • n = De frequentie van rente-op-rente (wekelijks, maandelijks, jaarlijks, etc.)
 • t = De hoeveelheid tijd dat het bedrag rente zal opbouwen

Alternatieve Berekeningen

Hoewel de meeste mensen de standaardformule zullen gebruiken om het verwachte resultaat van rente-op-rente te berekenen, zijn er verschillende andere formules beschikbaar. Elke formule heeft zijn gebruik en doel. U kunt de gewenste formule selecteren onder het berekeningsveld.

Hoofdsom (P) gebruik makend van A

Deze optie gebruikt de totale eindbalans om terug te rekenen en het initiële hoofdsombedrag te vinden met de formule:

$$P = \frac{A}{{(1 + \frac{r}{n})^{nt}}}$$

Deze berekening is waardevol als u een gewenst eindresultaat in gedachten hebt. Stel bijvoorbeeld dat u $10.000 wilt bereiken en u hebt een investeringsmogelijkheid die 5% rente oplevert. In dat geval zal deze berekening u helpen bepalen hoeveel u initieel moet investeren.

Hoofdsom (P) gebruik makend van I

Vergelijkbaar met de bovenstaande formule, gebruikt deze optie de formule:

$$P = \frac{I}{{(1 + \frac{r}{n})^{nt} - 1}}$$

Dit helpt te berekenen hoeveel hoofdsom moet worden geïnvesteerd om een bepaald bedrag aan rente te verdienen. Als u in de komende 5 jaar $5.000 aan rente wilt verdienen, zal deze berekening u vertellen hoeveel u moet investeren.

Rentevoet (r)

In sommige gevallen onderzoekt u misschien een paar verschillende investeringsopties. Gebruik de formule:

$$r = n\left[\left(\frac{A}{P}\right)^{\frac{1}{nt}} - 1\right]$$

Deze formule zal u laten zien welke rentevoet nodig is om een bepaald einddoel te bereiken. Als u van plan bent om in 10 jaar $15.000 te krijgen, moet u weten hoeveel rente u moet verdienen als u $5.000 investeert. In dit voorbeeld laat de calculator zien dat (maandelijks samengesteld) u een investering moet vinden die minimaal 11% per jaar oplevert.

Tijd (t)

Rente-op-rente is het krachtigst wanneer u uw geld lang laat renderen. Deze optie helpt u te begrijpen hoelang het duurt voordat uw investering een bepaalde balans bereikt. Stel dat u met pensioen wilt gaan met $1.000.000. In dat geval zal het ongeveer 30 jaar duren met een initiële investering van $25.000 en een rentevoet van 10% (maandelijks samengesteld). Als 30 jaar te lang is, kunt u deze informatie gebruiken om te besluiten uw initiële investering te verhogen of een andere investering te vinden die een hogere rentevoet heeft.

Gebruik van de calculator

Onze rente-op-rente calculator is eenvoudig in gebruik. Voordat u begint, moet u beslissen wat u probeert te berekenen (eindbalans, rentevoet, etc.). Dit zal u helpen de juiste formule uit het berekeningsveld te selecteren.

 • Stap 1: Selecteer de gewenste formule (Totaal P+I (A), Hoofdsom (P) met I, etc.).
 • Stap 2: Elke formule vereist verschillende invoergegevens. Voer de gevraagde informatie in de velden in. Let op: Alle velden moeten worden ingevuld om het antwoord te berekenen. Zodra alle velden zijn ingevoerd, klik op de Bereken-knop.
 • Stap 3: Bekijk de resultaten. De belangrijkste informatie is het uiteindelijke berekeningsresultaat. Onze calculator toont echter ook hoe het antwoord werd berekend en toont gedetailleerde stappen zodat u deze kunt volgen.
 • Stap 4: Voer een andere berekening uit. Misschien wilt u berekenen hoe de resultaten eruit zouden zien met verschillende criteria. Wijzig de informatie hierboven en klik nogmaals op de Bereken-knop.

Echt voorbeeld

Stel u heeft $10.000 om te investeren en u wilt weten hoe lang het duurt om te groeien tot $100.000. U heeft een indexfonds geselecteerd waarvan u denkt dat het elk jaar met 8% zal groeien.

Begin met het selecteren van de Tijd (t) optie in het berekeningsveld. Dit verandert het formulier om de volgende velden te tonen: Totaal P+I (A), Hoofdsom (P), Jaarlijkse Rentevoet (r), en Samenstelling (n).

Voer vervolgens de volgende waarden in:

 • Totaal P+I (A): $100.000
 • Hoofdsom (P): $10.000
 • Jaarlijkse Rentevoet (r): 8%
 • Samengesteld (n): Voor deze oefening gaan we ervan uit dat het bedrag jaarlijks wordt samengesteld.

Zodra u op de Bereken-knop klikt, ziet u dat het 29,919 jaar zal duren om uw doel te bereiken.

Belangrijkste Voordelen en Handige Tips

Een goed begrip hebben van hoe rente-op-rente werkt kan uw effectiviteit in financiële planning aanzienlijk verbeteren. Deze rente-op-rente calculator kan u helpen doelen te stellen en ervoor te zorgen dat u op de juiste weg bent.

Belangrijkste Voordelen:

 • Geen Formules Onthouden - Er zijn honderden verschillende formules in wiskunde en financiën. Deze calculator helpt u een relatief complexe berekening op te lossen zonder de rente-op-rente formule te onthouden of op te zoeken.
 • Gedetailleerde Uitleg - De meeste online calculators geven u het antwoord. Hoewel dit voordelig is, is het ook goed om te zien hoe de resultaten in stap-voor-stap uitleg werden berekend. Dit is vooral nuttig voor studenten die de formule zelf proberen te begrijpen.
 • Mogelijkheden voor Experimenteren - Onze rente-op-rente calculator stelt u in staat om snel verschillende scenario's uit te voeren om u te helpen beslissen over uw financiën.

Handige Tips:

 • Houd Tijd in Gedachten - Met rente-op-rente kan tijd de resultaten aanzienlijk veranderen aangezien groei versneld wordt met de tijd. Omdat het bedrag exponentieel toeneemt in de loop van de tijd, hoe langer de termijn, hoe sneller de groei.
 • Effecten van Schulden - De meeste mensen beschouwen rente-op-rente als het gaat om het verdienen van rente op investeringen. Echter, rente-op-rente kan u ook helpen het effect van het aangaan van schulden te begrijpen. Bijvoorbeeld, als u een creditcard heeft met een rentevoet van 10%, werkt het concept hetzelfde. Daarom raden de meeste financiële goeroes aan om uw lening zo snel mogelijk af te betalen om te voorkomen dat u veel geld uitgeeft aan extra rente.