Kalkulatory Finansowe
Kalkulator renty dożywotniej

Kalkulator renty dożywotniej

Kalkulator renty dożywotniej, który wykorzystuje wzór FV = PV (1 + R)ⁿ, aby pomóc inwestorom obliczyć wzrost renty w czasie i podjąć decyzje emerytalne.

Result

End Balance: $157,013.80

Total Principal: $135,000.00

Total Interest: $22,013.80

Starting Principal

Additions

Interest

0 yr

1 yr

2 yr

3 yr

4 yr

5 yr

BEGINNING BALANCE INTEREST PRINCIPAL ENDING BALANCE
1 $109731.97 $3632.01 $107000 $110632.01
2 $120704.6 $7636.14 $114000 $121636.14
3 $132061.28 $12025.42 $121000 $133025.42
4 $143815.43 $16813.32 $128000 $144813.32
5 $155980.98 $22013.8 $135000 $157013.8
BEGINNING BALANCE INTEREST PRINCIPAL ENDING BALANCE
1 $100000 $288.76 $100583.33 $100872.1
2 $100872.1 $580.03 $101166.67 $101746.7
3 $101746.7 $873.81 $101750 $102623.81
4 $102623.81 $1170.11 $102333.33 $103503.44
5 $103503.44 $1468.93 $102916.67 $104385.6
6 $104385.6 $1770.29 $103500 $105270.29
7 $105270.29 $2074.18 $104083.33 $106157.52
8 $106157.52 $2380.62 $104666.67 $107047.29
9 $107047.29 $2689.62 $105250 $107939.62
10 $107939.62 $3001.18 $105833.33 $108834.51
11 $108834.51 $3315.31 $106416.67 $109731.97
12 $109731.97 $3632.01 $107000 $110632.01
Year #1 End
13 $110632.01 $3951.3 $107583.33 $111534.63
14 $111534.63 $4273.18 $108166.67 $112439.84
15 $112439.84 $4597.66 $108750 $113347.66
16 $113347.66 $4924.74 $109333.33 $114258.07
17 $114258.07 $5254.44 $109916.67 $115171.11
18 $115171.11 $5586.76 $110500 $116086.76
19 $116086.76 $5921.71 $111083.33 $117005.04
20 $117005.04 $6259.29 $111666.67 $117925.96
21 $117925.96 $6599.52 $112250 $118849.52
22 $118849.52 $6942.4 $112833.33 $119775.73
23 $119775.73 $7287.94 $113416.67 $120704.6
24 $120704.6 $7636.14 $114000 $121636.14
Year #2 End
25 $121636.14 $7987.02 $114583.33 $122570.36
26 $122570.36 $8340.58 $115166.67 $123507.25
27 $123507.25 $8696.84 $115750 $124446.84
28 $124446.84 $9055.78 $116333.33 $125389.12
29 $125389.12 $9417.44 $116916.67 $126334.1
30 $126334.1 $9781.81 $117500 $127281.81
31 $127281.81 $10148.89 $118083.33 $128232.23
32 $128232.23 $10518.71 $118666.67 $129185.38
33 $129185.38 $10891.26 $119250 $130141.26
34 $130141.26 $11266.56 $119833.33 $131099.89
35 $131099.89 $11644.61 $120416.67 $132061.28
36 $132061.28 $12025.42 $121000 $133025.42
Year #3 End
37 $133025.42 $12409 $121583.33 $133992.33
38 $133992.33 $12795.35 $122166.67 $134962.01
39 $134962.01 $13184.49 $122750 $135934.49
40 $135934.49 $13576.41 $123333.33 $136909.75
41 $136909.75 $13971.14 $123916.67 $137887.81
42 $137887.81 $14368.68 $124500 $138868.68
43 $138868.68 $14769.03 $125083.33 $139852.37
44 $139852.37 $15172.21 $125666.67 $140838.88
45 $140838.88 $15578.22 $126250 $141828.22
46 $141828.22 $15987.07 $126833.33 $142820.4
47 $142820.4 $16398.76 $127416.67 $143815.43
48 $143815.43 $16813.32 $128000 $144813.32
Year #4 End
49 $144813.32 $17230.74 $128583.33 $145814.07
50 $145814.07 $17651.03 $129166.67 $146817.7
51 $146817.7 $18074.2 $129750 $147824.2
52 $147824.2 $18500.27 $130333.33 $148833.6
53 $148833.6 $18929.23 $130916.67 $149845.89
54 $149845.89 $19361.09 $131500 $150861.09
55 $150861.09 $19795.88 $132083.33 $151879.21
56 $151879.21 $20233.58 $132666.67 $152900.25
57 $152900.25 $20674.22 $133250 $153924.22
58 $153924.22 $21117.79 $133833.33 $154951.12
59 $154951.12 $21564.32 $134416.67 $155980.98
60 $155980.98 $22013.8 $135000 $157013.8
Year #5 End

Wystąpił błąd w obliczeniach.

Spis treści

 1. Korzystanie z rent dożywotnich do generowania pasywnego dochodu inwestycyjnego
 2. Przykład
 3. Zrozumienie wzoru renty dożywotniej
 4. Obliczanie dodawania okresowego
 5. Jak korzystać z kalkulatora renty dożywotniej
 6. Rzeczywisty przykład
 7. Kluczowe korzyści i przydatne wskazówki
  1. Kluczowe korzyści
  2. Przydatne wskazówki

Kalkulator renty dożywotniej

Korzystanie z rent dożywotnich do generowania pasywnego dochodu inwestycyjnego

Ludzie mają wiele opcji, jeśli chodzi o wybór odpowiednich inwestycji do swoich portfeli. Inwestycje te obejmują akcje, obligacje, nieruchomości i kryptowaluty. Każdy rodzaj inwestycji ma swoje własne korzyści i zagrożenia. Z tego powodu niektórzy inwestorzy zwracają się ku rentom dożywotnim jako bezpiecznej alternatywie chroniącej ich przed zmianami rynkowymi.

Renty dożywotnie (annuity) to specjalne inwestycje emitowane przez firmy ubezpieczeniowe, które mają na celu zapewnienie inwestorowi stabilnych, stałych płatności. W większości przypadków firma ubezpieczeniowa gwarantuje określoną wypłatę niezależnie od kondycji rynku. Jest to przydatne dla emerytów, ponieważ płatności będą kontynuowane przez całe życie ubezpieczonego.

Przykład

Bartosz i Linda chcą przejść na emeryturę za 15 lat. Obawiają się, że wartość ich inwestycji może spaść podczas ich emerytury, powodując, że zabraknie im pieniędzy. Decydują się zainwestować część swoich pieniędzy w dożywotnią rentę ubezpieczeniową, aby zablokować gwarantowany dochód w celu ochrony swojego portfela. Inwestują 500 000 USD w rentę dożywotnią, która gwarantuje wypłatę około 2100 USD miesięcznie.

Zrozumienie wzoru renty dożywotniej

Zrozumienie formuły podstawowego wzrostu renty dożywotniej jest stosunkowo proste. Odsetki narosłe w każdym okresie są dodawane do salda początkowego i rosną wraz z upływem czasu.

Wzór na obliczenie renty dożywotniej jest następujący:

FV = PV (1 + R)ⁿ

 • FV = Przyszła wartość renty dożywotniej (w tym wszystkie odsetki z tytuły renty dożywotniej)
 • PV = Wartość bieżąca (kapitał początkowy przed odsetkami z tytułu renty dożywotniej)
 • R = Stopa procentowa
 • n = Liczba okresów (liczba miesięcy, lat itp.)

Obliczanie dodawania okresowego

W wielu przypadkach inwestorzy rozpoczynają od kwoty początkowej i z czasem dokonują dodatkowych inwestycji. Na przykład, inwestor może zacząć od 100 000 USD renty i wpłacać dodatkowe 10 000 USD rocznie aż do przejścia na emeryturę. Powyższe obliczenia służą do obliczenia długoterminowego wzrostu tej początkowej inwestycji. Obliczenia stają się jednak bardziej skomplikowane w miarę dokonywania dodatkowych płatności. Na szczęście nasz kalkulator renty dożywotniej obsługuje wszystkie złożone obliczenia wymagane do uwzględnienia dodatkowych okresowych wpłat.

Jak korzystać z kalkulatora renty dożywotniej

Kalkulator renty dożywotniej online ułatwia obliczenie wzrostu dożywotniej renty ubezpieczeniowej. Za pomocą zaledwie kilku punktów danych możesz zdecydować, czy renta dożywotnia zapewni zwrot z inwestycji, który spełni twoje potrzeby finansowe.

 • Krok 1: Wprowadź początkową kwotę kapitału. Jest to początkowa kwota, którą zdeponowałeś, aby otworzyć rentę dożywotnią.
 • Krok 2: Następnie wprowadź dodatkową kwotę, którą planujesz wpłacać regularnie. Możesz mieć możliwość obliczenia rocznych lub miesięcznych inwestycji. Czasami inwestorzy mogą wpłacać niewielką kwotę co miesiąc z większą wpłatą dokonywaną raz w roku. Kalkulator pozwala również użytkownikom wybrać, czy ich wpłaty są dokonywane przed, czy po obliczeniu odsetek renty. Wpłaty dokonane na początku okresu przyniosą z czasem nieco wyższe zyski.
 • Krok 3: Wybierz opcje oprocentowania i okresu. Renty dożywotnie zazwyczaj nie mają bardzo wysokich stóp procentowych. Stopy procentowe takich rent wynoszą zazwyczaj od 2 do 4 procent. Ważne jest, aby zweryfikować tę stopę procentową u ubezpieczyciela. Ponadto możesz wybrać okres, w którym twoja inwestycja będzie rosnąć (na przykład, ile lat do przejścia na emeryturę i rozpoczęcia pobierania płatności renty dożywotniej).
 • Krok 4: Kliknij „Oblicz” i przejrzyj wyniki. Wyniki przedstawią wykresy pokazujące wzrost renty i podział kapitału na odsetki. Możesz również zobaczyć miesięczny i roczny harmonogram odsetek, salda początkowego i salda końcowego dla każdego okresu.

Rzeczywisty przykład

Załóżmy, że planujesz przejść na emeryturę za 25 lat. Uważasz, że dożywotnia renta ubezpieczeniowa zapewni ci stabilny dochód i chcesz zacząć inwestować. Na początek masz 100 000 USD, które odziedziczyłeś. Możesz także dodać 100 USD miesięcznie z regularnej pensji i 1000 USD rocznie z premii za pracę. Twój broker ubezpieczeniowy polecił ci rentę dożywotnią o oprocentowaniu 3,5%.

Aby wykonać to obliczenie, wprowadź następujące wartości do kalkulatora renty dożywotniej:

 • Kwota początkowa: 100 000 USD
 • Dodatek roczny: 1000 USD
 • Dodatek miesięczny: 100 USD
 • Dodaj w okresie: Koniec
 • Roczna stopa procentowa: 3,5%
 • Po: 25 latach

Po naciśnięciu przycisku „Oblicz” zobaczysz, że całkowita wartość twojej renty dożywotniej wyniesie 322 759,31 USD zaoszczędzonych na emeryturę po 25 latach inwestowania.

Kluczowe korzyści i przydatne wskazówki

Wiedza o tym, jak prawidłowo obliczyć zwrot z renty dożywotniej, może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji finansowych i zrozumieniu, czy inwestowanie w rentę dożywotnią jest dla ciebie odpowiednie. Oto kilka kluczowych korzyści i przydatnych wskazówek, dzięki którym w pełni wykorzystasz nasz kalkulator rent dożywotnich.

Kluczowe korzyści

 • Bez zapamiętywania wzorów - Obliczanie przyszłej wartości renty dożywotniej może być skomplikowane, zwłaszcza gdy dodajesz dodatkowy kapitał przez cały okres trwania inwestycji. Ten kalkulator upraszcza ten proces i nie wymaga zapamiętywania wzorów.
 • Przegląd opcji inwestycyjnych - Na rynku dostępnych jest wiele opcji inwestycyjnych. Możliwość szybkiego i łatwego obliczenia oczekiwanego zwrotu z renty dożywotniej pomaga użytkownikowi porównać renty dożywotnie z innymi inwestycjami.

Przydatne wskazówki

 • Zabezpieczenie dużych sum pieniędzy - Renty dożywotnie to świetny sposób na zabezpieczenie dużych sum pieniędzy, takich jak spadek lub wygrane na loterii. Ponieważ płatności są dokonywane w czasie, posiadacz renty dożywotniej nie może mieć dostępu do pełnej wartości renty bez znaczących konsekwencji podatkowych.
 • Inflacja i korekty opłat - Wartość waluty fiducjarnej spada z czasem z powodu inflacji. Jeśli chcesz zobaczyć wyniki w dzisiejszej walucie, odejmij przewidywaną stopę inflacji od zwrotu z renty dożywotniej. Na przykład, jeśli renta rośnie w tempie 4%, a inflacja ma wynieść 2%, twoja rzeczywista stopa zwrotu wyniesie tylko 2%. Nie zapomnij również uwzględnić opłat firmy ubezpieczeniowej za zarządzanie rentą dożywotnią.
 • Stała stopa procentowa - Nasz kalkulator zakłada stałą stopę procentową w czasie. Niektóre renty dożywotnie oferują zmienne stopy procentowe, które rosną lub spadają wraz z rynkiem.
 • Wypłaty renty dożywotniej - Nasz kalkulator renty dożywotniej pomoże ci określić całkowitą wartość twojej renty dożywotniej po określonym czasie. Jeśli chcesz obliczyć szacowane wypłaty renty dożywotniej, możesz wprowadzić przyszłą wartość renty do naszego kalkulatora wypłat renty dożywotniej.