Kalkulatory Zdrowia i Fitnessu
Kalkulator spalonych kalorii


Kalkulator spalonych kalorii

Śledź spalanie kalorii za pomocą naszego kalkulatora kalorii. Szybko oszacuj spalone kalorie na podstawie aktywności i jej czasu trwania.

Wynik

377 kalorii

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

 1. Czynniki wpływające na spalone kalorie
 2. Masa ciała, czas trwania i intensywność aktywności
 3. Pomiar ekwiwalentu metabolicznego zadania (MET)
 4. Podstawowa przemiana materii (BMR)
 5. Wiek, płeć i masa mięśniowa danej osoby
 6. Czynniki środowiskowe
 7. Aktualny poziom sprawności fizycznej
 8. Stan hormonalny
 9. Wcześniej istniejące schorzenia
 10. Jak działa kalkulator dziennego spalania kalorii?
 11. Szacowanie dziennego spalania kalorii jest ważne
  1. Poprawa ogólnego stanu zdrowia
  2. Wyznaczanie realistycznych celów
  3. Śledzenie postępów
  4. Zrozumienie wpływu różnych aktywności
  5. Motywacja

Kalkulator spalonych kalorii

Szukasz skutecznego narzędzia do śledzenia swoich postępów fitness? Gratulacje! Znalazłeś nasz kalkulator spalonych kalorii.

Niezależnie od tego, czy chodzi o chodzenie, bieganie czy jazdę na rowerze, ten kalkulator kalorii szacuje spalone kalorie na podstawie rodzaju i czasu trwania aktywności. Jeśli więc szukasz świetnego sposobu na śledzenie swoich postępów fitness, czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Czynniki wpływające na spalone kalorie

Określenie ilości kalorii spalonych podczas aktywności fizycznej wymaga uwzględnienia różnych czynników. W rzeczywistości nasz kalkulator spalonych kalorii uwzględnia kilka kluczowych elementów, od masy ciała i czasu trwania aktywności po ekwiwalent metaboliczny zadania (z ang. Metabolic Equivalent of Task - MET). W tej sekcji przyjrzymy się bliżej każdemu z tych czynników.

Masa ciała, czas trwania i intensywność aktywności

Masa ciała danej osoby odgrywa kluczową rolę w określaniu liczby spalanych kalorii, nawet w spoczynku. Osoba o większej proporcji mięśni, tłuszczu lub wzrostu spala więcej kalorii. Jest to również widoczne podczas aktywności fizycznej, ponieważ ciało zużywa więcej energii, aby utrzymać większą osobę w porównaniu do mniejszej. Dlatego też osoba ważąca 200 funtów (ok. 91 kg) spali więcej kalorii biegnąc 1 milę (ok. 1,6 km) niż osoba ważąca 100 funtów (ok. 45 kg), zakładając, że wszystkie inne warunki są takie same.

Czas trwania ćwiczeń również znacząco wpływa na spalanie kalorii. Wraz ze wzrostem czasu trwania ćwiczeń wzrasta liczba spalanych kalorii. Jednak intensywność ćwiczeń również odgrywa rolę. Na przykład osoba, która przejdzie 1 milę (ok. 1,6 km) w ciągu 1 godziny, spali mniej kalorii niż osoba, która przejdzie 5 mil (ok. 8 km) w tym samym czasie z większą intensywnością.

Pomiar ekwiwalentu metabolicznego zadania (MET)

Najdokładniejszą miarą intensywności jest zużycie tlenu podczas ćwiczeń. Intensywność ćwiczeń i zużycie tlenu mają bezpośrednią korelację. Wraz ze wzrostem intensywności ćwiczeń wzrasta poziom zużywanego tlenu.

Zużycie tlenu podczas ćwiczeń, w porównaniu do zużycia w spoczynku, daje jasną reprezentację wymagań metabolicznych danego ćwiczenia. Ponadto, w przeciwieństwie do tętna, zużycie tlenu jest ściśle związane z masą ciała, co pozwala na ustalenie standardu zużycia tlenu dla określonych ćwiczeń w oparciu o masę ciała.

Zużycie tlenu jest mierzone w MET (ekwiwalent metaboliczny zadania). Oryginalna definicja MET opiera się na wykorzystaniu tlenu i masie ciała. Stanowi ona stosunek szybkości, z jaką dana osoba zużywa energię (w stosunku do masy ciała) podczas wykonywania danego zadania fizycznego w porównaniu do wartości referencyjnej. Odniesieniem jest energia wydatkowana przez przeciętną osobę podczas spokojnego siedzenia, w przybliżeniu odpowiadająca 3,5 ml tlenu na kilogram na minutę.

Naukowcy ustalili tę wartość eksperymentalnie, mierząc MET zdrowego 40-letniego mężczyzny, który ważył 154 funty (ok. 70 kg). Wartość MET równa 1 reprezentuje energię zużywaną przez przeciętną osobę w spoczynku, wartość 2 wymaga dwukrotnie więcej energii niż przeciętna osoba w spoczynku, wartość 8 wymaga ośmiokrotnie więcej energii itd.

Ćwiczenia są powszechnie klasyfikowane jako ćwiczenia o lekkiej intensywności, umiarkowanej intensywności lub dużej intensywności. Ćwiczenia o wyższej intensywności mają wyższy MET. Na przykład powolne chodzenie jest ćwiczeniem o lekkiej intensywności z 2,0 MET, gra w debla w tenisa jest ćwiczeniem o umiarkowanej intensywności z 5,0 MET, a wykonywanie 100 skoków na minutę podczas skakania na skakance jest ćwiczeniem o dużej intensywności z 11,0 MET.

Podstawowa przemiana materii (BMR)

Podstawowa przemiana materii (BMR) to ilość energii zużywanej przez organizm w spoczynku w celu utrzymania podstawowych funkcji podtrzymujących życie, takich jak oddychanie i krążenie. Odpowiada ona za większość kalorii spalanych przez daną osobę w ciągu dnia i zależy od takich czynników jak masa mięśniowa, wiek, wzrost i waga.

Osoba z wyższym BMR spala więcej kalorii w spoczynku niż osoba z niższym BMR. Dlatego też, jeśli dana osoba chce zwiększyć liczbę spalanych kalorii, może pracować nad zwiększeniem swojego BMR poprzez takie działania, jak trening siłowy i budowanie mięśni.

Wiek, płeć i masa mięśniowa danej osoby

Wiek, płeć i masa mięśniowa danej osoby mogą wpływać na liczbę kalorii spalanych podczas aktywności fizycznej.

 • Wiek: Wraz z wiekiem ciało może nie być tak wydajne w spalaniu kalorii podczas ćwiczeń. Jest to częściowo spowodowane naturalnym spadkiem masy mięśniowej wraz z wiekiem.
 • Masa mięśniowa: Im więcej mięśni ma dana osoba, tym więcej kalorii spali podczas aktywności fizycznej. Wynika to z faktu, że tkanka mięśniowa jest bardziej aktywna metabolicznie niż tkanka tłuszczowa, co oznacza, że wymaga więcej energii do poruszania się. Dlatego właśnie trening siłowy i budowanie mięśni mogą zwiększyć liczbę spalanych kalorii.
 • Płeć: Mężczyźni spalają więcej kalorii niż kobiety podczas aktywności fizycznej ze względu na większą masę mięśniową i wyższy procent beztłuszczowej masy mięśniowej. Mężczyźni mają również wyższy metabolizm niż kobiety, co oznacza, że spalają więcej kalorii w spoczynku i podczas aktywności.

Czynniki środowiskowe

Czynniki środowiskowe, takie jak temperatura, wysokość i wilgotność, mogą również odgrywać rolę w liczbie kalorii spalanych podczas aktywności fizycznej.

 • Temperatura: Podczas ćwiczeń w wysokich temperaturach ciało musi pracować ciężej, aby się ochłodzić, co może zwiększyć liczbę spalanych kalorii. Jednak ćwiczenia w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach mogą być również niebezpieczne i mogą utrudniać osobie utrzymanie poziomu intensywności potrzebnego do spalenia znacznej ilości kalorii.
 • Wysokość: Wraz ze wzrostem wysokości stężenie tlenu w powietrzu spada, co utrudnia organizmowi uzyskanie tlenu potrzebnego podczas wysiłku fizycznego. Organizm może być zmuszony do zwiększenia tempa metabolizmu, aby ułatwić dostarczanie tlenu do mięśni i utrzymać produkcję energii. Może to skutkować wyższym wydatkiem kalorycznym w porównaniu do wykonywania tej samej aktywności na poziomie morza. Jednak stopień, w jakim dodatkowe kalorie są spalane, różni się znacznie w zależności od osoby, a aklimatyzacja do wysokości może z czasem zmniejszyć ten efekt.
 • Wilgotność: Wysoka wilgotność może utrudniać chłodzenie organizmu, co może zwiększyć liczbę kalorii spalanych podczas aktywności fizycznej. Jednak może również utrudniać oddychanie, co może zmniejszyć intensywność i czas trwania ćwiczeń, a tym samym zmniejszyć liczbę spalonych kalorii. Niska wilgotność może ułatwić organizmowi chłodzenie się, ale może również powodować odwodnienie, które może być niebezpieczne i może również utrudniać utrzymanie wysokiej intensywności ćwiczeń.

Aktualny poziom sprawności fizycznej

Poziom sprawności fizycznej danej osoby może mieć wpływ na intensywność ćwiczeń, a tym samym na liczbę spalanych kalorii. Osoba, która jest w lepszej kondycji fizycznej, spali mniej kalorii podczas wykonywania tych samych ćwiczeń niż osoba, która jest mniej sprawna. Wynika to z faktu, że ciało osoby o lepszej kondycji jest bardziej wydajne i wymaga mniej energii do wykonania tej samej czynności.

Stan hormonalny

Poziom hormonów może również odgrywać rolę w liczbie kalorii spalanych podczas aktywności fizycznej. Przykładowo ciąża powoduje zmianę poziomu hormonów u kobiet i może wpływać na liczbę spalanych kalorii. Kobiety w ciąży często doświadczają zwiększonego apetytu, co może utrudniać utrzymanie deficytu kalorycznego, utrudniając spalanie kalorii.

Menopauza to kolejna zmiana hormonalna, która może wpływać na liczbę spalanych kalorii. Gdy kobiety przechodzą menopauzę, ich poziom estrogenu spada, co może powodować spadek masy mięśniowej i wzrost tkanki tłuszczowej. Może to prowadzić do zmniejszenia liczby kalorii spalanych podczas aktywności fizycznej.

Wcześniej istniejące schorzenia

Niektóre schorzenia mogą również wpływać na liczbę kalorii spalanych podczas aktywności fizycznej.

 • Zaburzenia tarczycy: Tarczyca jest odpowiedzialna za regulację metabolizmu, więc gdy nie funkcjonuje prawidłowo, może to prowadzić do spowolnienia metabolizmu, co oznacza mniej spalonych kalorii. Osobom z niedoczynnością tarczycy może być trudniej schudnąć i spalić kalorie.
 • Cukrzyca: Osoby z cukrzycą mogą mieć trudności ze spalaniem kalorii z powodu insulinooporności, która może utrudniać organizmowi wykorzystanie glukozy jako energii. Może to powodować, że dana osoba spala mniej kalorii podczas aktywności fizycznej.
 • Choroby układu krążenia: Niektóre schorzenia układu sercowo-naczyniowego mogą utrudniać utrzymanie wysokiej intensywności ćwiczeń, co może zmniejszyć liczbę spalonych kalorii.

Jak działa kalkulator dziennego spalania kalorii?

Nasz kalkulator wykorzystuje następujący wzór do oszacowania spalonych kalorii:

Kalorie = (Czas × MET × Waga ciała) / 200

Zasady korzystania z kalkulatora spalonych kalorii opierają się na założeniu, że aktywność fizyczna wymaga energii, a energia mierzona jest w kaloriach. Im bardziej intensywna aktywność i im dłużej jest wykonywana, tym więcej kalorii zostanie spalonych.

Kalkulatory spalonych kalorii wykorzystują dane z badań naukowych w celu określenia ekwiwalentu metabolicznego zadania (MET) dla różnych aktywności. MET to stosunek energii wydatkowanej podczas aktywności do energii wydatkowanej w spoczynku. Wartość ta jest następnie wykorzystywana w połączeniu z czasem trwania aktywności i masą ciała danej osoby w celu oszacowania liczby spalonych kalorii.

Należy pamiętać, że szacunki podane przez kalkulator metaboliczny są jedynie przybliżone, a indywidualne wyniki mogą się różnić. Czynniki takie jak poziom sprawności fizycznej danej osoby, poziom hormonów i stan zdrowia mogą wpływać na liczbę spalonych kalorii.

Zawsze zaleca się skonsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych.

Szacowanie dziennego spalania kalorii jest ważne

Istnieje wiele powodów, dla których warto szacować dzienne spalanie kalorii. Oto niektóre z najważniejszych powodów:

Poprawa ogólnego stanu zdrowia

Utrzymanie prawidłowej masy ciała ma kluczowe znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia. Dzięki zrozumieniu liczby kalorii spalanych w ciągu dnia, dana osoba może podejmować świadome decyzje dotyczące swojej diety i rutyny ćwiczeń, które mogą pomóc jej utrzymać zdrową wagę i poprawić ogólny stan zdrowia.

Prawda jest taka, że regularna aktywność fizyczna wiąże się z niższym ryzykiem chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca typu 2 i niektóre rodzaje raka. Zrozumienie, ile kalorii jest spalanych w ciągu dnia, pozwala upewnić się, że dana osoba jest wystarczająco aktywna fizycznie, aby utrzymać zdrową wagę i poprawić ogólny stan zdrowia.

Wyznaczanie realistycznych celów

Znajomość liczby kalorii spalanych w ciągu dnia może pomóc osobie w ustaleniu realistycznych celów w zakresie utraty wagi lub zarządzania wagą. Na przykład, jeśli dana osoba spala 2000 kalorii dziennie, może postawić sobie za cel spalenie dodatkowych 500 kalorii poprzez ćwiczenia, aby stworzyć deficyt kalorii.

Śledzenie postępów

Śledzenie liczby kalorii spalonych w ciągu dnia może również pomóc danej osobie w śledzeniu postępów i wprowadzaniu zmian w rutynie w razie potrzeby.

Zrozumienie wpływu różnych aktywności

Wiedza o tym, ile kalorii jest spalanych podczas różnych aktywności, może pomóc danej osobie wybrać aktywność, która pomoże jej skuteczniej osiągnąć swoje cele.

Motywacja

Obserwowanie liczby kalorii spalonych w ciągu dnia może być motywujące i pomóc danej osobie w utrzymaniu celów związanych z odchudzaniem lub kontrolą wagi.