คำนวณคณิตศาสตร์
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์


เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือที่สามารถแก้สมการที่ซับซ้อนได้ ใช้ฟรีและมีฟังก์ชันในตัวหลายอย่าง

เกิดข้อผิดพลาดกับการคำนวณของคุณ

สารบัญ

 1. การใช้เครื่องคิดเลข
 2. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 3. โหมดองศาและเรเดียน
 4. e และ π
 5. เลขยกกำลัง
 6. ราก
 7. ฟังก์ชันลอการิทึม
 8. วงเล็บ
 9. ส่วนกลับของจำนวน
 10. เปอร์เซ็นต์
 11. แฟกทอเรียล
 12. ปุ่มความจำ
 13. Back
 14. Ans
 15. RND
 16. EXP
 17. สรุป

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์มีไว้สำหรับตอนที่เราต้องการใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์บางชนิดอย่างเร่งด่วน เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติหรือลอการิทึม และยังสามารถใช้คำนวณตัวเลขที่ใหญ่หรือเล็กมาก ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในแวดวงดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี

เครื่องคิดเลขประเภทนี้ได้เข้ามาแทนที่ไม้บรรทัดลอการิทึมและตารางสมการทาง จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในการเรียนและการทำงาน

HP 9100A คือเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เครื่องแรก สร้างขึ้นในปี 1968

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แบบพกพาเครื่องแรกของโลกคือ HP-35 ของ Hewlett-Packard

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 1974 Texas Instruments เปิดตัว TI SR-50 เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทุกวันนี้ Texas Instruments ก็ยังคงเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเครื่องคิดเลขอยู่ โดยที่ TI-30 ซีรีส์คือเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่ง

Casio, Canon, และ Sharp คือผู้ผลิตเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์รายใหญ่ fx ซีรีส์ของ Casio ได้กลายมาเป็นรุ่นยอดนิยมที่นักเรียนมักใช้กัน

ในช่วงปี 1990 คอมพิวเตอร์ส่วนตัวและเครื่องคิดเลขกราฟฟิกได้เข้ามาแทนที่เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ เครื่องคิดเลขในคอมพิวเตอร์ได้รวมความสามารถของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และเครื่องคิดเลขแบบโปรแกรมได้เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถแสดงผลลัพธ์ในรูปของกราฟและชาร์ตได้

บางบริษัทยังคงผลิตเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมอยู่จวบจนทุกวันนี้

ทุกวันนี้ เรามีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์บนอินเทอร์เน็ตให้คุณใช้ฟรีได้ทุกเมื่อ ในส่วนต่อไป เราจะอธิบายฟังก์ชันและการประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์ขั้นสูงเครื่องนี้

การใช้เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขทำให้การคำนวณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เมื่อเราต้องทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนนั้น การคิดเลขด้วยมืออย่างเดียวคงจะไม่สะดวกเท่าใดนัก เพราะนอกจากจะใช้เวลามากแล้ว โอกาสที่เราจะคำนวณผิดยังสูงขึ้นด้วย ทว่าเครื่องคิดเลขมีความแม่นยำและทำการคำนวณได้อย่างไม่ผิดพลาด ถ้าเราใช้เป็นและใช้คล่อง ชีวิตเราจะง่ายและสะดวกขึ้นมาก

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เรามักใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติในการคำนวณหามุมและความยาวต่าง ๆ เครื่องคิดเลขออนไลน์ของเรามีฟังก์ชันตรีโกณมิติสามชนิดด้วยกัน คือ sin, cos, และ tan ซึ่งย่อมาจาก sine, cosine, และ tangent ตลอดจนมีส่วนกลับของฟังก์ชันดังกล่าวด้วย คือ sin⁻¹, cos⁻¹, และ tan⁻¹ ย่อมาจาก arcsine, arccosine, และ arctangent

ตัวอย่าง: จงหา

x=5cos(0.5sin(4))

ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างง่าย ๆ ผู้ใช้แค่ต้องกรอกสมการลงไปเพื่อหาค่า x

ตัวอย่าง: จงหา x ถ้า

sin(x)=0.5

การหา x ในตัวอย่างนี้ไม่ง่ายเหมือนกับในตัวอย่างที่แล้ว ผู้ใช้จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติและต้องทราบว่าถ้า sin(x)=0.5 ดังนั้น x=arcsin(0.5)=30°

เพื่อไม่ให้สับสน ให้ผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน sin⁻¹ ในเครื่องคิดเลข แต่สัญลักษณ์ที่อยู่ส่วนบนนั้นคือ arcsin อย่างที่เราได้กล่าวไว้แล้ว sin⁻¹ และ arcsin นั้นมีค่าเท่ากัน

โหมดองศาและเรเดียน

เมื่อเราเปิดเครื่องคิดเลขออนไลน์ขึ้นมา เราจะเห็นว่าโหมดเริ่มต้นนั้นคือ “Deg” โดยที่ "Deg" และ "Rad" ย่อมาจากองศาและเรเดียน ตามลำดับ แต่ว่าองศาและเรเดียนมันหมายความว่าอะไรกันล่ะ เราสามารถเขียนค่าของมุมในรูปขององศาหรือเรเดียนก็ได้ โดยเราสามารถแปลงค่าระหว่างสองโหมดได้ดังนี้ 2π เรเดียน = 360 องศา หรือ 2π เรเดียน= 360°

ผู้ใช้จะเลือกทำการคำนวณด้วยโหมดไหนก็ได้ ดังนั้นเราจะต้องระมัดวังให้ดี อย่ากรอกค่าขององศาในโหมดเรเดียนและอย่ากรอกค่าของเรเดียนในโหมดองศา เราจะมาลองคำนวณ tan(30) ในโหมดองศากันก่อน จากนั้นเราจะคำนวณด้วยโหมดเรเดียน

tan(30°) = 0.57735 ส่วน tan(30 rad) = -6.40533 อย่างที่เห็น คำตอบที่ได้นั้นไม่ได้ใกล้เคียงกันเลย

e และ π

e และ π คือค่าที่หลาย ๆ คนคงจะรู้จัก สมการและค่าคงที่หลาย ๆ ตัวในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ต่างก็มีค่าสองตัวนี้เป็นองค์ประกอบ

e: สัญลักษณ์นี้มีชื่ออยู่มากมายหลายชื่อ แต่ชื่อที่คนรู้จักกันมากที่สุดคือจำนวนของออยเลอร์ จำนวนธรรมชาติ และเลขชี้กำลังธรรมชาติ

π: พายคือค่าคงตัวที่ปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เราทำการคำนวณเส้นรอบวงและพื้นที่ของวงกลม เพราะว่า π นั้นคืออัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงและเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั่นเอง

เราสามารถหาค่า e และ π ได้ด้วยเครื่องคิดเลข โดยเราไม่สามารถเขียนสองจำนวนนี้ในรูปของเศษส่วนได้เนื่องจากพวกมันมีตำแหน่งทศนิยมที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่เครื่องคิดเลขของเราแสดงเพียง 10 ตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับการคำนวณที่ต้องการความแม่นยำสูง

เลขยกกำลัง

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์มีปุ่มที่เราสามารถใช้คำนวณเลขยกกำลังสองและยกกำลังสามได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีปุ่ม สำหรับคำนวณ x ยกกำลัง y อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการคำนวณ 2⁵ (สองยกกำลังห้า) คุณต้องกรอกเลข 2 จากนั้นให้กรอก 5 เป็นเลขชี้กำลัง ผู้ใช้ยังสามารถใช้จำนวนของออยเลอร์และ 10 เป็นเลขฐานได้ด้วย เช่น and 10ˣ ตามลำดับ

ราก

เครื่องคิดเลขของเรามีปุ่ม √x และ ∛x สำหรับคำนวณรากที่สองและรากที่สามของ x ตามลำดับ หรือคุณจะคำนวณรากที่ y ของ x ด้วย \$\sqrt[y]{x}\$ ก็ได้

ฟังก์ชันลอการิทึม

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์สามารถแก้สมการที่มีฟังก์ชันลอการิทึมได้ด้วยปุ่ม ln และ log ลอการิทึมคือฟังก์ชันส่วนกลับของเลขยกกำลังนั่นเอง

log: คือลอการิทึมฐาน 10 และมีอีกชื่อหนึ่งคือลอการิทึมทั่วไป

ln: คือลอการิทึมฐาน e (จำได้กันหรือเปล่า e คือจำนวนของออยเลอร์) มีชื่อว่าลอการิทึมธรรมชาติ

วงเล็บ

วงเล็บมีหน้าที่จัดลำดับการคำนวณของเครื่องคิดเลข โปรดจำไว้ว่าในการคำนวณทางคณิตศาสตร์นั้น เราจะต้องคำนวณตามลำดับนี้ วงเล็บ เลขยกกำลัง คูณ และหาร (จากซ้ายไปขวา) บวกและลบ (จากซ้ายไปขวา) เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ของเราก็ทำการคำนวณตามลำดับนี้เช่นเดียวกัน

ส่วนกลับของจำนวน

ผู้ใช้สามารถหาส่วนกลับของจำนวน x ได้ ซึ่งมีนิยามว่า 1/x ตัวอย่างเช่น ส่วนกลับของ 4 คือ 1/4 หรือ 0.25

เปอร์เซ็นต์

สมมุติว่าคุณกำลังจะซื้อเสื้อราคา $30 ซึ่งกำลังลดราคา 13.5% กรอกตัวเลขลงในเครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณว่าคุณประหยัดไปได้เท่าใดจากส่วนลดนี้

แฟกทอเรียล

แฟกทอเรียลของจำนวนเต็มคือผลคูณของจำนวนนั้นกับจำนวนที่ผ่านมาทั้งหมด (ยกเว้น 0) แฟกทอเรียลของ 3 คือ 3! = 3 × 2 × 1 = 6 คุณสามารถคำนวณแฟกทอเรียลของ 3 ได้ด้วยการกรอกเลข 3 และกดปุ่ม "n!"

ปุ่มความจำ

เครื่องคิดเลขออนไลน์ของเรามีปุ่มความจำสามปุ่ม คือ M+, M-, และ MR

"M+" (บวกกับเลขในความจำ) บวกเลขที่แสดงอยู่ในค่าที่อยู่ในความจำ

"M-" (ลบจากเลขในความจำ) ลบเลขที่แสดงอยู่จากค่าที่เก็บไว้ในความจำ

ตัวอย่าง คุณมีเลข “100” ในความจำและหน้าจอกำลังแสดงเลข “50” อยู่ เมื่อคุณกดปุ่ม "M+" ค่าที่อยู่ในความจำจะเปลี่ยนเป็น “150” เครื่องคิดเลขจะไม่แสดงผลลัพธ์ใหม่นี้ แต่คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยการกดปุ่ม "MR"

Back

ถ้าคุณกรอกเลขหรือเครื่องหมายปฏิบัติการผิด ให้คุณกดปุ่ม Back เพื่อย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน โดยไม่จำเป็นต้องลบค่าทั้งหมดที่กรอกไปเพื่อเริ่มใหม่ทั้งหมด

Ans

ปุ่ม Ans จะแสดงคำตอบของการคำนวณครั้งล่าสุด ปุ่มนี้มีประโยชน์เมื่อคุณกดล้างหน้าจอไปโดยไม่ตั้งใจ แต่คุณต้องการใช้คำตอบของการคำนวณครั้งล่าสุด

RND

ปุ่มนี้จะสุ่มตัวเลขระหว่าง 0 และ 1

EXP

เลขยกกำลังมีความสำคัญเมื่อคุณใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น 5.23×10⁴.

สรุป

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ออนไลน์ของเรามีประโยชน์สำหรับทั้งนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญเมื่อต้องทำการคำนวณที่ซับซ้อน ผู้ใช้ควรเข้าใจหลักการพื้นฐานของโจทย์จึงจะสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ