Matematik Hesap Makineleri
Bilimsel Hesap Makinesi


Bilimsel Hesap Makinesi

Bu bilimsel hesap makinesi, birçok yerleşik işlevi destekleyerek karmaşık matematiksel ifadeleri çözen ücretsiz bir araçtır.

 

Hesaplamanızda bir hata oluştu.

İçindekiler Tablesi

 1. Hesap Makinesini Kullanma
 2. Trigonometrik Fonksiyon
 3. Derece ve Radyan Modları
 4. e ve π
 5. Üsler/Güçler
 6. Kökler
 7. Logaritmik Fonksiyonlar
 8. Parantezler
 9. Bir Sayının Tersi
 10. Yüzde
 11. Faktöriyel
 12. Bellek Düğmeleri
 13. Geri
 14. Ans
 15. RND
 16. EXP
 17. Sonuç

Bilimsel Hesap Makinesi

Özür dilerim, ondalık ve binlik ayırıcıları Türkiye'deki kullanıma uygun şekilde değiştirmeyi unuttum. İşte düzeltilmiş metin:

Bilimsel hesap makineleri, trigonometrik fonksiyonlar veya logaritmalar gibi belirli matematiksel fonksiyonlara hızlı erişim gerektiğinde kullanılır. Bilimsel hesap makineleri, çok büyük veya çok küçük sayıları hesaplamak için kullanılır. Bu, astronomi, fizik ve kimya gibi bazı alanlarda bilim insanları için faydalı olabilir.

Bu tür hesap makineleri, logaritmik cetvelleri ve matematik tablolarını yerini almıştır. Hem eğitim amaçlı hem de profesyonel amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

HP 9100A, 1968 yılında ilk bilimsel hesap makinesi oldu.

Hewlett-Packard'ın ilk cep hesap makinesi olan HP-35, dünyanın ilk taşınabilir bilimsel hesap makinesi olarak kabul edilmektedir.

15 Ocak 1974'te Texas Instruments, yaygın olarak kullanılan TI SR-50 el bilimsel hesap makinesini piyasaya sürdü. Texas Instruments, hesap makinesi pazarında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. TI-30 serisi, en yaygın kullanılan bilimsel hesap makinelerinden biridir.

Casio, Canon ve Sharp da bilimsel hesap makineleri üreten önemli üreticiler arasında yer almıştır. Ve Casio'nun fx serisi, öğrenciler arasında yaygın bir marka haline gelmiştir.

1990'larda, donanım bilimsel hesap makineleri kişisel bilgisayarlar ve grafik hesap makineleri tarafından geride bırakıldı. Bilgisayar hesap makineleri, bilimsel ve programlanabilir hesap makinelerinin yeteneklerini birleştirdi ve grafikler ve tablolar şeklinde çıktı yeteneklerine sahipti.

Şimdiye kadar, bazı şirketler hala dijital çıktıya sahip klasik bilimsel hesap makineleri yapmaktadır.

Bu çevrimiçi bilimsel hesap makinesi, fiziksel bir cihazın ücretsiz ve kolayca erişilebilir bir sürümüdür. Aşağıdaki bölümlerde, bu gelişmiş çevrimiçi hesap makinesinin işlevlerini ve kullanımlarını açıklayacağız.

Hesap Makinesini Kullanma

Hesap makineleri, hesaplamaları kolaylaştırmak için kullanılır. Manuel olarak matematik yapmak, karmaşık işlemler ve sofistike sayılar gerektiren bilimsel ve matematiksel hesaplamalarda en pratik yöntem değildir. Karmaşık manuel hesaplamalar zaman alıcıdır ve hatalara açık olabilir. Hesap makineleri bu işi kusursuz bir şekilde yapar ve hesap makinesini doğru ve verimli bir şekilde nasıl kullanacağımızı biliyorsak hayatımızı kolaylaştırır.

Trigonometrik Fonksiyon

Trigonometrik fonksiyonlar genellikle açıları ve ölçümleri hesaplamak için kullanılır. Gelişmiş çevrimiçi hesap makinesi, sin, cos ve tan gibi üç ana trigonometrik fonksiyonu destekler, bunlar sırasıyla sinüs, kosinüs ve tanjant fonksiyonlarını temsil eder. Ayrıca, daha önce bahsedilen fonksiyonların tersleri de sin⁻¹, cos⁻¹ ve tan⁻¹ olarak bulunur, bunlar sırasıyla ark sinüs, ark kosinüs ve ark tanjant fonksiyonlarını temsil eder.

Örnek: Bul

x=5cos(0,5sin(4))

Bu, kullanıcının x değerini hesaplamak için denklemi girdiği basit bir örnektir.

Örnek: Bul x, eğer

sin(x)=0,5

Bu örnekte x değerini bulmak, önceki örnekte olduğu kadar kolay değildir. Burada, kullanıcının sin(x)=0,5 ise, x=arcsin(0,5)=30° olduğunu bilmek için temel trigonometrik formülleri ve kuralları bilmek zorundadır.

Kafa karışıklığını önlemek için, kullanıcı hesap makinesinde sin⁻¹ fonksiyonunu seçer. Ancak, üstteki gösterge bölümünde arcsin görüntülenir. Daha önce de bahsedildiği gibi, sin⁻¹ ve arcsin eşdeğerdir.

Derece ve Radyan Modları

Kullanıcı çevrimiçi bilimsel hesap makinesine eriştiğinde, modun varsayılan olarak "Deg" olarak ayarlandığını görebilir. "Deg" ve "Rad" kısaltmaları sırasıyla derece ve radyanı ifade eder, peki bunlar nedir? Bir açıyı derece ve radyan cinsinden yazabilirsiniz, bunların arasındaki dönüşüm şu şekildedir: 2π radyan = 360 derece veya 2π rad = 360°.

Kullanıcının her iki modda da hesaplamalar yapabilme esnekliği verildiğinden, denklemi girmeden önce doğru modu seçmek konusunda dikkatli olmalıdır. Önce dereceleri, sonra da radyanları kullanarak tan(30) değerini hesaplayalım.

tan(30°) = 0,57735 iken, tan(30 rad) = -6,40533 olduğunu görebiliriz ki bu tamamen farklıdır.

e ve π

Bu iki ünlü sayı, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) ile ilgili alanlarda kullanılan birçok denklem ve sabitin parçasıdır.

e: Bu sembolün birçok adı olmasına rağmen, en ünlü adlarından bazıları Euler sayısı, doğal sayı ve doğal üssel sayıdır.

π: Pi, bir dairenin çevresini ve alanını hesaplarken her zaman karşımıza çıkan sabit bir sayıdır. Bu, π'nin bir dairenin çevresinin çapına oranını gösteren sabit olduğu için böyledir.

e ve π değerleri hesap makinesi kullanılarak elde edilebilir ve gösterilebilir. Her ikisi de sonsuz ondalık basamağa sahip oldukları için kesir olarak yazılamaz. Hesap makinesinin yalnızca 10 ondalık basamak gösterdiğini görebiliriz ki bu, yüksek çözünürlük ve doğruluk için önemlidir.

Üsler/Güçler

Bilimsel hesap makinesi, kolay kullanım için bir sayının karesi ve küpü gücünü sağlar. Ayrıca, düğmesini kullanarak x'in y kuvvetine yükseltilmiş değerini hesaplamak mümkündür. Örneğin, biri 2⁵ (iki beşinci kuvvete yükseltilmiş) değerini hesaplamak istiyorsa, kullanıcı 2'yi yazmalı ve ardından üs değeri olarak 5'i girmelidir. Ayrıca, kullanıcı Euler sayısına ve 10 tabanına üs değerlerini sırasıyla ve 10ˣ düğmeleri kullanarak verebilir.

Kökler

Hesap makinesi, sırasıyla √x ve ∛x düğmelerini kullanarak bir sayı x'in kare ve küp köklerine kolay erişim sağlar. Ayrıca, \$\sqrt[y]{x}\$ kullanarak bir sayının x kökünü hesaplamak da mümkündür.

Logaritmik Fonksiyonlar

Bilimsel bir hesap makinesi, ln ve log düğmelerini kullanarak logaritmik fonksiyonları içeren işlemleri çözebilir. Logaritma, üs alma işleminin ters fonksiyonudur.

log: Bu, 10 tabanına göre logaritmaya atıfta bulunur ve yaygın logaritma olarak adlandırılır.

ln: Bu, e tabanına göre logaritmaya atıfta bulunur (Euler sayısını hatırlıyor musunuz?). Doğal logaritma olarak adlandırılır.

Parantezler

Parantezler

, hesap makinesini kullanırken hesaplama sırasını belirlemeye yardımcı olur. Matematiksel bir ifadeyi değerlendirirken aşağıdaki sıranın kullanıldığını unutmayın: Parantezler, Üsler, Çarpma ve Bölme (soldan sağa), Toplama ve Çıkarma (soldan sağa). Bilim hesap makinesi de aynı değerlendirme sırasını takip eder.

Bir Sayının Tersi

Kullanıcı, bir sayının x tersini doğrudan bulabilir, bu 1/x olarak tanımlanır. Örneğin, 4 sayısının tersi 1/4 veya 0,25'tir.

Yüzde

30$ 'a bir tişört almayı düşünün. Bu tişörtün %13,5 indirimde olduğunu gördünüz. Bu indirimden ne kadar tasarruf edeceğinizi hesaplamak için hesap makinesine bu oranı girin.

Faktöriyel

Bir tamsayının faktöriyeli, o tamsayının kendisi ile (0 hariç) önceki tüm tamsayıların çarpımı olarak tanımlanır. 3 sayısının faktöriyeli 3! = 3 × 2 × 1 = 6'dır. 3'ün faktöriyelini hesaplamak için hesap makinesinde 3'ü yazdıktan sonra "n!" düğmesini kullanabilirsiniz.

Bellek Düğmeleri

Gelişmiş çevrimiçi hesap makinesinde üç bellek düğmesi bulunmaktadır, bunlar M+, M- ve MR'dir.

"M+" (bellek artı), şu anda görüntülenen sayıyı bellekteki değere eklemek için kullanılır.

"M-" (bellek eksi), mevcut değeri bellekte depolanan değerden çıkarmak için kullanılır.

Örneğin, bellekte "100" varken, ekranda "50" var ve "M+" tuşuna basarsanız, bellekteki değer "150"ye değişir. Hesap makinesi sonucu görüntülemez, ancak "MR" tuşuna basarak ayarlarınızı doğrulayabilirsiniz.

Geri

Yanlış bir sayı veya işlem girdiyseniz, Geri düğmesi tümünü silip yeniden başlamak yerine sizi bir adım geriye götürür.

Ans

Ans düğmesi, işlem yapılırken elde edilen son cevabı geri getirir. Bu, kullanıcı hesaplama yapıldıktan sonra ekranı yanlışlıkla temizlediğinde ve cevaba ihtiyaç duyduğunda faydalıdır.

RND

Bu düğmeye tıklayarak, hesap makinesi 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı döndürür.

EXP

Bilimsel gösterimle çalışırken üs önemlidir. Bilimsel gösterimin bir örneği 5,23×10⁴'tür.

Sonuç

Bu çevrimiçi bilimsel hesap makinesi, karmaşık matematiksel hesaplamalar yapan öğrenciler ve profesyoneller için yararlıdır. Kullanıcı, hesap makinesini verimli bir şekilde kullanabilmek için elindeki problemin temel arka planını bilmelidir.