Wiskundige Rekenmachines
Wetenschappelijke rekenmachine

Wetenschappelijke rekenmachine

Deze wetenschappelijke rekenmachine is een gratis hulpmiddel dat complexe wiskundige uitdrukkingen oplost door verschillende ingebouwde functies te ondersteunen.

 

Er is een fout opgetreden bij uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. De rekenmachine gebruiken
 2. Goniometrische functie
 3. Graad- en radiaalmodi
 4. e en π
 5. Exponenten/machten
 6. Wortels
 7. Logaritmische functies
 8. Haakjes
 9. Reciproque van een getal
 10. Percentage
 11. Factoriaal
 12. Geheugenknoppen
 13. Terug
 14. Ans
 15. RND
 16. EXP
 17. Conclusie

Wetenschappelijke rekenmachine

We gebruiken wetenschappelijke rekenmachines als we snel toegang nodig hebben tot bepaalde wiskundige functies, zoals goniometrische functies of logaritmen. Wetenschappelijke rekenmachines worden gebruikt om zeer grote of zeer kleine getallen te berekenen. Ze kunnen nuttig zijn voor wetenschappers in sommige aspecten van astronomie, natuurkunde en scheikunde.

Dergelijke rekenmachines hebben logaritmische linialen en wiskundetabellen vervangen. Ze worden veel gebruikt voor zowel educatieve als professionele doeleinden.

HP 9100A werd de eerste wetenschappelijke rekenmachine in 1968.

De eerste zakrekenmachine van Hewlett-Packard, de HP-35, wordt beschouwd als 's werelds eerste draagbare wetenschappelijke rekenmachine.

Op 15 januari 1974 bracht Texas Instruments de veelgebruikte TI SR-50 handheld wetenschappelijke rekenmachine op de markt. Texas Instruments blijft een belangrijke speler op de rekenmachinemarkt. Hun TI-30 serie is een van de meest gebruikte wetenschappelijke rekenmachines.

Casio, Canon en Sharp zijn ook belangrijke fabrikanten van wetenschappelijke rekenmachines. De fx-serie van Casio werd een populair merk onder studenten.

In de jaren 1990 werden wetenschappelijke rekenmachines vervangen door personal computers en grafische rekenmachines. Computerrekenmachines combineerden de mogelijkheden van wetenschappelijke en programmeerbare rekenmachines en hadden uitvoermogelijkheden in de vorm van grafieken en diagrammen.

Tot op heden maken sommige bedrijven nog steeds klassieke wetenschappelijke rekenmachines met digitale uitvoer.

Deze online wetenschappelijke rekenmachine is een gratis en direct beschikbare versie van een fysiek apparaat. In de volgende secties zullen we de functies en het gebruik van deze geavanceerde online rekenmachine toelichten.

De rekenmachine gebruiken

Rekenmachines worden gebruikt om berekeningen gemakkelijker te maken. Handmatig rekenen is niet het meest praktische bij wetenschappelijke en wiskundige berekeningen die complexe bewerkingen en geavanceerde getallen vereisen. Complexe handmatige berekeningen zijn tijdrovend en vatbaar voor fouten. Rekenmachines voeren dit werk feilloos uit en maken ons leven eenvoudiger als we weten hoe we de rekenmachine correct en efficiënt moeten gebruiken.

Goniometrische functie

Goniometrische functies worden meestal gebruikt om hoeken en metingen te berekenen. De geavanceerde online rekenmachine ondersteunt de drie belangrijkste goniometrische functies, zoals sin, cos, and tan, die staan voor de sinus-, cosinus- en tangensfuncties. Bovendien worden de inverse van de eerder genoemde functies ook gevonden als sin⁻¹, cos⁻¹ en tan⁻¹, die staan voor de functies arcsinus, arccosinus en arctangens.

Voorbeeld: Zoek

x=5cos(0,5sin(4))

Dit is een eenvoudig voorbeeld waarbij de gebruiker de vergelijking invoert om de waarde van x te berekenen.

Voorbeeld: Vind x als

sin(x)=0,5

Het vinden van de waarde van x in dit voorbeeld is niet zo eenvoudig als in het vorige voorbeeld. Hier moet de gebruiker bekend zijn met de basis goniometrische formules en regels om te weten dat als sin(x)=0,5, dan x=arcsin(0,5)=30°.

Om verwarring te voorkomen, selecteert de gebruiker de functie sin⁻¹ in de rekenmachine. In de bovenste displaysectie wordt echter arcsin weergegeven. Zoals eerder vermeld zijn sin⁻¹ en arcsin gelijkwaardig.

Graad- en radiaalmodi

Zodra de gebruiker de wetenschappelijke rekenmachine online opent, kan men zien dat de modus standaard is ingesteld op " Deg ". De afkortingen "Deg" en "Rad" staan respectievelijk voor graden en radialen, maar wat zijn dat? Je kunt een hoek schrijven in graden en radialen, waarbij de transformatie tussen beide als volgt is: 2π radialen = 360 graden, of 2π rad = 360°.

Aangezien de gebruiker de flexibiliteit krijgt om berekeningen in beide modi uit te voeren, moet de gebruiker voorzichtig zijn door de juiste modus te selecteren voordat hij de vergelijking invoert. Laten we de waarde van tan(30) eerst berekenen met graden en daarna met radialen.

We kunnen zien dat tan(30°) = 0,57735 terwijl tan(30 rad) = -6,40533, wat totaal anders is.

e en π

Deze twee beroemde getallen maken deel uit van verschillende vergelijkingen en constanten die worden gebruikt in STEM-gerelateerde vakgebieden (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

e: Hoewel dit symbool vele namen heeft, zijn enkele van de bekendste namen het getal van Euler, het natuurlijke getal en de natuurlijke exponentiaal.

π: Pi is het constante getal dat verschijnt wanneer men de omtrek en oppervlakte van een cirkel berekent. Dit komt omdat π de constante is die de verhouding aangeeft tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.

De waarde van e en π kan worden berekend en weergegeven met de rekenmachine. Zowel e als π kunnen niet als breuken worden geschreven omdat hun waarden oneindig veel cijfers achter de komma hebben. We kunnen zien dat de rekenmachine slechts 10 cijfers achter de komma weergeeft.

Exponenten/machten

De wetenschappelijke rekenmachine biedt de kwadraat en kubieke macht van een getal voor eenvoudig gebruik. Daarnaast is er de optie om de knop te gebruiken om de waarde van x verheven tot de macht van y te berekenen. Als men bijvoorbeeld de waarde van 2⁵ (twee verheven tot de macht vijf) moet berekenen, moet de gebruiker 2 typen en vervolgens de exponentwaarde 5 invoeren. Bovendien kan de gebruiker exponentwaarden opgeven voor het getal van Euler en de basis 10 met respectievelijk de knoppen en 10ˣ.

Wortels

De rekenmachine biedt eenvoudige toegang tot de vierkants- en kubische wortels van een getal x met respectievelijk de knoppen √x en ∛x. Het is ook mogelijk om de wortel van een getal x te berekenen door gebruik te maken van \$\sqrt[y]{x}\$.

Logaritmische functies

Een wetenschappelijke rekenmachine kan bewerkingen met logaritmische functies oplossen met de knoppen ln en log. De logaritme is de inverse functie van exponentiëren.

log: Dit verwijst naar een logaritme naar de basis 10 en wordt de gewone logaritme genoemd.

ln: Dit verwijst naar een logaritme naar de basis e (herinner je je het getal van Euler?). Dit wordt de natuurlijke logaritme genoemd.

Haakjes

Haakjes worden gebruikt om tijdens het gebruik van de rekenmachine de volgorde van de berekeningen te bepalen. Onthoud dat bij het evalueren van een wiskundige uitdrukking de volgende volgorde wordt gebruikt: Haakjes, Exponenten, Vermenigvuldigen en Delen (van links naar rechts), Optellen en Aftrekken (van links naar rechts). De wetenschappelijke rekenmachine volgt dezelfde volgorde van evaluatie.

Reciproque van een getal

De gebruiker kan direct de reciproke van een getal x vinden, die gedefinieerd is als 1/x. Bijvoorbeeld, de reciproke van het getal 4 is 1/4 of 0,25.

Percentage

Overweeg een T-shirt te kopen voor $30. Je hebt gezien dat dit T-shirt 13,5% in de aanbieding is. Typ het in de calculator om uit te rekenen hoeveel geld je zou besparen met deze korting.

Factoriaal

De factoriaal van een geheel getal is gedefinieerd als het product van het gehele getal met alle voorgaande gehele getallen (met uitzondering van 0). De factorial van het getal 3 is 3! = 3 × 2 × 1 = 6. Je kunt de rekenmachine gebruiken om de factorial van 3 te berekenen door 3 in te typen en vervolgens de knop "n!" te gebruiken.

Geheugenknoppen

Er zijn drie geheugenknoppen in de geavanceerde rekenmachine online, namelijk M+, M- en MR.

"M+" (geheugen plus) om het huidige weergegeven getal bij de waarde in het geheugen op te tellen.

"M-" (geheugen min) om de huidige waarde af te trekken van de opgeslagen waarde in het geheugen.

Als je bijvoorbeeld "100" in het geheugen hebt, "50" op het display en je drukt op "M+", dan verandert de waarde in het geheugen in "150". De rekenmachine zal het resultaat niet weergeven, maar je kunt je aanpassingen bevestigen door op "MR." te drukken.

Terug

Stel dat je een verkeerd getal of een verkeerde bewerking hebt ingevoerd. In dat geval brengt de Terug-knop je een stap terug in plaats van alles te wissen en opnieuw te beginnen.

Ans

De knop Ans geeft het laatst gegeven antwoord terug. Dit is handig als de gebruiker per ongeluk het scherm leegmaakt nadat de berekening is uitgevoerd en het antwoord nodig heeft.

RND

Door op deze knop te klikken, geeft de rekenmachine een willekeurig getal tussen 0 en 1 terug.

EXP

De exponent is essentieel bij het werken met wetenschappelijke notatie. Een voorbeeld van wetenschappelijke notatie is 5,23×10⁴.

Conclusie

Deze online wetenschappelijke rekenmachine is nuttig voor studenten en professionals die complexe wiskundige berekeningen uitvoeren. De gebruiker moet bekend zijn met de fundamentele achtergrond van het probleem om de rekenmachine efficiënt te kunnen gebruiken.