Kalkulatory Matematyczne
Kalkulator Naukowy

Kalkulator Naukowy

Ten kalkulator naukowy to darmowe narzędzie, które rozwiązuje skomplikowane wyrażenia matematyczne, wspierając kilka wbudowanych funkcji.

 

Wystąpił błąd w obliczeniach.

Spis treści

 1. Korzystanie z Kalkulatora
 2. Funkcja Trygonometryczna
 3. Tryby Stopni i Radianów
 4. e i π
 5. Potęgi/Wykładniki
 6. Pierwiastki
 7. Funkcje Logarytmiczne
 8. Nawiasy
 9. Odwrotność Liczby
 10. Procenty
 11. Silnia
 12. Przyciski Pamięci
 13. Wstecz
 14. Ans
 15. RND
 16. EXP
 17. Podsumowanie

Kalkulator Naukowy

Korzystamy z kalkulatorów naukowych, gdy potrzebujemy szybkiego dostępu do określonych funkcji matematycznych, takich jak funkcje trygonometryczne czy logarytmy. Kalkulatory naukowe są używane do obliczania bardzo dużych lub bardzo małych liczb. Mogą być one przydatne dla naukowców w niektórych aspektach astronomii, fizyki i chemii.

Takie kalkulatory zastąpiły logarytmiczne linijki i tablice matematyczne. Są szeroko używane zarówno w celach edukacyjnych, jak i zawodowych.

HP 9100A stał się pierwszym kalkulatorem naukowym w 1968 roku.

Pierwszy przenośny kalkulator od Hewlett-Packard, HP-35, jest uważany za pierwszy na świecie przenośny kalkulator naukowy.

15 stycznia 1974 roku Texas Instruments wypuściło na rynek szeroko używany przenośny kalkulator naukowy TI SR-50. Texas Instruments pozostaje znaczącym graczem na rynku kalkulatorów. Ich seria TI-30 jest jednym z najczęściej używanych kalkulatorów naukowych.

Casio, Canon i Sharp również były głównymi producentami kalkulatorów naukowych. A seria fx Casio stała się popularną marką wśród studentów.

W latach 90. kalkulatory naukowe sprzętowe zostały zastąpione przez komputery osobiste i kalkulatory graficzne. Kalkulatory komputerowe łączyły możliwości kalkulatorów naukowych i programowalnych oraz miały możliwości wyjściowe w formie wykresów i diagramów.

Do tej pory niektóre firmy nadal produkują klasyczne kalkulatory naukowe z wyświetlaczem cyfrowym.

Ten online kalkulator naukowy to darmowa i łatwo dostępna wersja urządzenia fizycznego. W następnych sekcjach przedstawimy funkcje i zastosowania tego zaawansowanego kalkulatora online.

Korzystanie z Kalkulatora

Kalkulatory są używane, aby obliczenia były łatwiejsze. Wykonywanie obliczeń ręcznie nie jest najbardziej praktyczne w obliczeniach naukowych i matematycznych wymagających skomplikowanych operacji i zaawansowanych liczb. Złożone obliczenia ręczne są czasochłonne i mogą być podatne na błędy. Kalkulatory wykonują tę pracę bezbłędnie i ułatwiają nam życie, jeśli wiemy, jak poprawnie i efektywnie korzystać z kalkulatora.

Funkcja Trygonometryczna

Funkcje trygonometryczne są zwykle używane do obliczania kątów i pomiarów. Zaawansowany kalkulator online obsługuje trzy główne funkcje trygonometryczne, takie jak sin, cos i tan, które oznaczają funkcje sinus, cosinus i tangens. Ponadto, odwrotności wymienionych funkcji są również dostępne jako sin⁻¹, cos⁻¹ i tan⁻¹, które oznaczają funkcje arcsinus, arccosinus i arctangens.

Przykład: Znajdź

x=5cos(0.5sin(4))

To prosty przykład, w którym użytkownik wprowadza równanie, aby obliczyć wartość x.

Przykład: Znajdź x, jeśli

sin(x)=0.5

Znalezienie wartości x w tym przykładzie nie jest tak łatwe, jak w poprzednim przykładzie. Tutaj użytkownik musi znać podstawowe wzory i reguły trygonometryczne, aby wiedzieć, że jeśli sin(x)=0.5, to x=arcsin(0.5)=30°.

Aby uniknąć zamieszania, użytkownik wybiera funkcję sin⁻¹ w kalkulatorze. Jednak na górnym wyświetlaczu pojawia się arcsin. Jak wspomniano wcześniej, sin⁻¹ i arcsin są równoważne.

Tryby Stopni i Radianów

Po wejściu na online kalkulator naukowy, użytkownik może zobaczyć, że domyślnie ustawiony jest tryb "Deg". Skróty "Deg" i "Rad" oznaczają stopnie i radiany, ale co to znaczy? Można zapisać kąt w stopniach i radianach, gdzie przekształcenie między nimi wygląda następująco: 2π radianów = 360 stopni, czyli 2π rad = 360°.

Ponieważ użytkownik ma możliwość wykonywania obliczeń w obu trybach, musi uważać, aby wybrać odpowiedni tryb przed wprowadzeniem równania. Obliczmy wartość tan(30) najpierw używając stopni, a następnie radianów.

Widzimy, że tan(30°) = 0,57735, podczas gdy tan(30 rad) = -6,40533, co jest zupełnie inne.

e i π

Te dwa słynne liczby są częścią wielu równań i stałych używanych w dziedzinach związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką (STEM).

e: Chociaż ten symbol ma wiele nazw, niektóre z jego najbardziej znanych nazw to liczba Eulera, liczba naturalna i naturalna eksponencjalna.

π: Pi to stała liczba, która pojawia się za każdym razem, gdy oblicza się obwód i powierzchnię koła. Wynika to z faktu, że π jest stałą oznaczającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.

Wartości e i π można uzyskać i wyświetlić za pomocą kalkulatora. Zarówno e, jak i π nie mogą być zapisane jako ułamki, ponieważ ich wartości mają nieskończoną liczbę miejsc dziesiętnych. Możemy zobaczyć, że kalkulator wyświetla tylko 10 miejsc dziesiętnych, co jest istotne dla wysokiej rozdzielczości i dokładności.

Potęgi/Wykładniki

Kalkulator naukowy umożliwia łatwe korzystanie z kwadratowej i sześciennej potęgi liczby. Poza tym istnieje opcja użycia przycisku do obliczenia wartości x podniesionego do potęgi y. Na przykład, jeśli ktoś potrzebuje obliczyć wartość 2⁵ (dwa podniesione do potęgi pięciu), użytkownik musi wpisać 2, a następnie wprowadzić wartość wykładnika 5. Ponadto użytkownik może podać wartości wykładników dla liczby Eulera i bazy 10, używając odpowiednio przycisków i 10ˣ.

Pierwiastki

Kalkulator umożliwia łatwy dostęp do kwadratowego i sześciennego pierwiastka liczby x za pomocą przycisków √x i ∛x. Możliwe jest również obliczenie pierwiastka liczby x za pomocą \$\sqrt[y]{x}\$.

Funkcje Logarytmiczne

Kalkulator naukowy może rozwiązywać operacje z użyciem funkcji logarytmicznych za pomocą przycisków ln i log. Logarytm jest funkcją odwrotną do potęgowania.

log: Odnosi się do logarytmu o podstawie 10 i nazywa się logarytmem dziesiętnym.

ln: Odnosi się do logarytmu o podstawie e (pamiętasz liczbę Eulera?). Nazywa się to logarytmem naturalnym.

Nawiasy

Nawiasy są używane, aby pomóc w ustaleniu kolejności obliczeń podczas korzystania z kalkulatora. Pamiętaj, że podczas oceny wyrażenia matematycznego używa się następującej kolejności: Nawiasy, Wykładniki, Mnożenie i Dzielenie (od lewej do prawej), Dodawanie i Odejmowanie (od lewej do prawej). Kalkulator naukowy stosuje tę samą sekwencję oceny.

Odwrotność Liczby

Użytkownik może bezpośrednio znaleźć odwrotność liczby x, która jest zdefiniowana jako 1/x. Na przykład, odwrotność liczby 4 to 1/4 lub 0,25.

Procenty

Rozważ zakup koszulki za 30 dolarów. Zauważyłeś, że ta koszulka jest w sprzedaży z rabatem 13,5%. Wpisz to w kalkulatorze, aby obliczyć, ile pieniędzy zaoszczędzisz na tej zniżce.

Silnia

Silnia liczby całkowitej jest zdefiniowana jako iloczyn tej liczby ze wszystkimi poprzednimi liczbami całkowitymi (z wyłączeniem 0). Silnia liczby 3 to 3! = 3 × 2 × 1 = 6. Możesz użyć kalkulatora do obliczenia silni 3, wpisując 3, a następnie używając przycisku "n!".

Przyciski Pamięci

W zaawansowanym kalkulatorze online znajdują się trzy przyciski pamięci, a mianowicie M+, M- i MR.

"M+" (memory plus) służy do dodania aktualnie wyświetlanej liczby do wartości w pamięci.

"M-" (memory minus) służy do odjęcia aktualnej wartości od wartości przechowywanej w pamięci.

Na przykład, jeśli w pamięci masz "100", na wyświetlaczu "50" i naciśniesz "M+", wartość w pamięci zmieni się na "150". Kalkulator nie wyświetli wyniku, ale możesz potwierdzić swoje działania, naciskając "MR".

Wstecz

Jeśli wprowadzisz błędną liczbę lub operację, przycisk Wstecz cofnie cię o jeden krok wstecz, zamiast kasować całość i zaczynać od nowa.

Ans

Przycisk Ans zwraca ostatnią otrzymaną odpowiedź podczas obliczeń. Jest to korzystne, gdy użytkownik przypadkowo wyczyści ekran po wykonaniu obliczeń i potrzebuje odpowiedzi.

RND

Po kliknięciu tego przycisku kalkulator zwraca losową liczbę między 0 a 1.

EXP

Wykładnik jest niezbędny podczas pracy z notacją naukową. Przykładem notacji naukowej jest 5,23×10⁴.

Podsumowanie

Ten online kalkulator naukowy jest przydatny dla studentów i profesjonalistów wykonujących skomplikowane obliczenia matematyczne. Użytkownik powinien być zaznajomiony z podstawowym tłem problemu, aby efektywnie korzystać z kalkulatora.