ماشین‌حساب‌های مالی
ماشین حساب استهلاک


ماشین حساب استهلاک

این ماشین حساب استهلاک به شما نشان می دهد که پرداخت های ماهانه شما چقدر خواهد بود و همچنین جزئیات پرداخت های شما را نشان می دهد. همچنین می توانید نمودار و نمودار دایره ای استهلاک وام خود را مشاهده کنید.

استهلاک

پرداخت ماهانه: $1,619.92

جمع 120 پرداخت: $194,390.67

کل بهره: $34,390.67

بهره

اصل

تراز

0 سال

5 سال

10 سال

# تراز ابتدایی بهره اصل تراز پایانی
1 $160,000.00 $6,158.27 $13,280.79 $146,719.21
2 $146,719.21 $5,617.19 $13,821.87 $132,897.34
3 $132,897.34 $5,054.07 $14,385.00 $118,512.34
4 $118,512.34 $4,468.00 $14,971.06 $103,541.28
5 $103,541.28 $3,858.06 $15,581.01 $87,960.27
6 $87,960.27 $3,223.26 $16,215.80 $71,744.47
7 $71,744.47 $2,562.61 $16,876.46 $54,868.01
8 $54,868.01 $1,875.03 $17,564.03 $37,303.97
9 $37,303.97 $1,159.45 $18,279.62 $19,024.36
10 $19,024.36 $414.71 $19,024.36 $0.00
# تراز ابتدایی بهره اصل تراز پایانی
1 $160,000.00 $533.33 $1,086.59 $158,913.41
2 $158,913.41 $529.71 $1,090.21 $157,823.20
3 $157,823.20 $526.08 $1,093.84 $156,729.36
4 $156,729.36 $522.43 $1,097.49 $155,631.86
5 $155,631.86 $518.77 $1,101.15 $154,530.72
6 $154,530.72 $515.10 $1,104.82 $153,425.90
7 $153,425.90 $511.42 $1,108.50 $152,317.39
8 $152,317.39 $507.72 $1,112.20 $151,205.20
9 $151,205.20 $504.02 $1,115.90 $150,089.29
10 $150,089.29 $500.30 $1,119.62 $148,969.67
11 $148,969.67 $496.57 $1,123.36 $147,846.31
12 $147,846.31 $492.82 $1,127.10 $146,719.21
پایان سال 1
13 $146,719.21 $489.06 $1,130.86 $145,588.35
14 $145,588.35 $485.29 $1,134.63 $144,453.72
15 $144,453.72 $481.51 $1,138.41 $143,315.31
16 $143,315.31 $477.72 $1,142.20 $142,173.11
17 $142,173.11 $473.91 $1,146.01 $141,027.10
18 $141,027.10 $470.09 $1,149.83 $139,877.26
19 $139,877.26 $466.26 $1,153.66 $138,723.60
20 $138,723.60 $462.41 $1,157.51 $137,566.09
21 $137,566.09 $458.55 $1,161.37 $136,404.72
22 $136,404.72 $454.68 $1,165.24 $135,239.48
23 $135,239.48 $450.80 $1,169.12 $134,070.36
24 $134,070.36 $446.90 $1,173.02 $132,897.34
پایان سال 2
25 $132,897.34 $442.99 $1,176.93 $131,720.40
26 $131,720.40 $439.07 $1,180.85 $130,539.55
27 $130,539.55 $435.13 $1,184.79 $129,354.76
28 $129,354.76 $431.18 $1,188.74 $128,166.02
29 $128,166.02 $427.22 $1,192.70 $126,973.32
30 $126,973.32 $423.24 $1,196.68 $125,776.64
31 $125,776.64 $419.26 $1,200.67 $124,575.97
32 $124,575.97 $415.25 $1,204.67 $123,371.30
33 $123,371.30 $411.24 $1,208.68 $122,162.62
34 $122,162.62 $407.21 $1,212.71 $120,949.91
35 $120,949.91 $403.17 $1,216.76 $119,733.15
36 $119,733.15 $399.11 $1,220.81 $118,512.34
پایان سال 3
37 $118,512.34 $395.04 $1,224.88 $117,287.46
38 $117,287.46 $390.96 $1,228.96 $116,058.49
39 $116,058.49 $386.86 $1,233.06 $114,825.43
40 $114,825.43 $382.75 $1,237.17 $113,588.26
41 $113,588.26 $378.63 $1,241.29 $112,346.97
42 $112,346.97 $374.49 $1,245.43 $111,101.54
43 $111,101.54 $370.34 $1,249.58 $109,851.95
44 $109,851.95 $366.17 $1,253.75 $108,598.20
45 $108,598.20 $361.99 $1,257.93 $107,340.27
46 $107,340.27 $357.80 $1,262.12 $106,078.15
47 $106,078.15 $353.59 $1,266.33 $104,811.82
48 $104,811.82 $349.37 $1,270.55 $103,541.28
پایان سال 4
49 $103,541.28 $345.14 $1,274.78 $102,266.49
50 $102,266.49 $340.89 $1,279.03 $100,987.46
51 $100,987.46 $336.62 $1,283.30 $99,704.16
52 $99,704.16 $332.35 $1,287.58 $98,416.58
53 $98,416.58 $328.06 $1,291.87 $97,124.72
54 $97,124.72 $323.75 $1,296.17 $95,828.54
55 $95,828.54 $319.43 $1,300.49 $94,528.05
56 $94,528.05 $315.09 $1,304.83 $93,223.22
57 $93,223.22 $310.74 $1,309.18 $91,914.04
58 $91,914.04 $306.38 $1,313.54 $90,600.50
59 $90,600.50 $302.00 $1,317.92 $89,282.58
60 $89,282.58 $297.61 $1,322.31 $87,960.27
پایان سال 5
61 $87,960.27 $293.20 $1,326.72 $86,633.55
62 $86,633.55 $288.78 $1,331.14 $85,302.40
63 $85,302.40 $284.34 $1,335.58 $83,966.82
64 $83,966.82 $279.89 $1,340.03 $82,626.79
65 $82,626.79 $275.42 $1,344.50 $81,282.29
66 $81,282.29 $270.94 $1,348.98 $79,933.31
67 $79,933.31 $266.44 $1,353.48 $78,579.83
68 $78,579.83 $261.93 $1,357.99 $77,221.84
69 $77,221.84 $257.41 $1,362.52 $75,859.32
70 $75,859.32 $252.86 $1,367.06 $74,492.27
71 $74,492.27 $248.31 $1,371.61 $73,120.65
72 $73,120.65 $243.74 $1,376.19 $71,744.47
پایان سال 6
73 $71,744.47 $239.15 $1,380.77 $70,363.69
74 $70,363.69 $234.55 $1,385.38 $68,978.32
75 $68,978.32 $229.93 $1,389.99 $67,588.32
76 $67,588.32 $225.29 $1,394.63 $66,193.69
77 $66,193.69 $220.65 $1,399.28 $64,794.42
78 $64,794.42 $215.98 $1,403.94 $63,390.48
79 $63,390.48 $211.30 $1,408.62 $61,981.85
80 $61,981.85 $206.61 $1,413.32 $60,568.54
81 $60,568.54 $201.90 $1,418.03 $59,150.51
82 $59,150.51 $197.17 $1,422.75 $57,727.76
83 $57,727.76 $192.43 $1,427.50 $56,300.26
84 $56,300.26 $187.67 $1,432.25 $54,868.01
پایان سال 7
85 $54,868.01 $182.89 $1,437.03 $53,430.98
86 $53,430.98 $178.10 $1,441.82 $51,989.16
87 $51,989.16 $173.30 $1,446.63 $50,542.53
88 $50,542.53 $168.48 $1,451.45 $49,091.09
89 $49,091.09 $163.64 $1,456.29 $47,634.80
90 $47,634.80 $158.78 $1,461.14 $46,173.66
91 $46,173.66 $153.91 $1,466.01 $44,707.65
92 $44,707.65 $149.03 $1,470.90 $43,236.76
93 $43,236.76 $144.12 $1,475.80 $41,760.96
94 $41,760.96 $139.20 $1,480.72 $40,280.24
95 $40,280.24 $134.27 $1,485.65 $38,794.58
96 $38,794.58 $129.32 $1,490.61 $37,303.97
پایان سال 8
97 $37,303.97 $124.35 $1,495.58 $35,808.40
98 $35,808.40 $119.36 $1,500.56 $34,307.84
99 $34,307.84 $114.36 $1,505.56 $32,802.28
100 $32,802.28 $109.34 $1,510.58 $31,291.69
101 $31,291.69 $104.31 $1,515.62 $29,776.08
102 $29,776.08 $99.25 $1,520.67 $28,255.41
103 $28,255.41 $94.18 $1,525.74 $26,729.67
104 $26,729.67 $89.10 $1,530.82 $25,198.85
105 $25,198.85 $84.00 $1,535.93 $23,662.92
106 $23,662.92 $78.88 $1,541.05 $22,121.88
107 $22,121.88 $73.74 $1,546.18 $20,575.69
108 $20,575.69 $68.59 $1,551.34 $19,024.36
پایان سال 9
109 $19,024.36 $63.41 $1,556.51 $17,467.85
110 $17,467.85 $58.23 $1,561.70 $15,906.15
111 $15,906.15 $53.02 $1,566.90 $14,339.25
112 $14,339.25 $47.80 $1,572.12 $12,767.13
113 $12,767.13 $42.56 $1,577.37 $11,189.76
114 $11,189.76 $37.30 $1,582.62 $9,607.14
115 $9,607.14 $32.02 $1,587.90 $8,019.24
116 $8,019.24 $26.73 $1,593.19 $6,426.05
117 $6,426.05 $21.42 $1,598.50 $4,827.55
118 $4,827.55 $16.09 $1,603.83 $3,223.72
119 $3,223.72 $10.75 $1,609.18 $1,614.54
120 $1,614.54 $5.38 $1,614.54 $0.00
پایان سال 10

در محاسبه شما خطایی رخ داد.

فهرست مطالب

 1. استهلاک چیست؟
 2. پرداخت وام در طول زمان
 3. جدول استهلاک
 4. پخش هزینه ها
 5. همه دارایی ها قابل استهلاک نیستند
 6. استهلاک هزینه های راه اندازی

ماشین حساب استهلاک

در این وب سایت ماشین حساب های مختلفی وجود دارد که می تواند در محاسبات خاص استهلاک به شما کمک کند. ماشین حساب استهلاک می تواند بیشتر کارها را انجام دهد، اما ماشین حساب های دیگر ممکن است برای موارد خاص تر مناسب تر باشند.

 • ماشین حساب وام مسکن
 • ماشین حساب وام خودرو
 • ماشین حساب سرمایه گذاری
 • ماشین حساب وام تجاری
 • ماشین حساب وام شخصی
 • ماشین حساب وام FHA
 • ماشین حساب Annuity

استهلاک چیست؟

استهلاک به معنای پرداخت بدهی با پرداخت های منظم است. دو نوع استهلاک وجود دارد.

 1. اولین مورد زمانی است که شما به آرامی و به طور سیستماتیک وام خود را پرداخت می کنید.
 2. نوع دوم زمانی است که یک کسب و کار برای چیزی گران قیمت هزینه می کند و ارزش دارایی را در طول دوره های طولانی پخش می کند.

پرداخت وام در طول زمان

هنگامی که شخصی وام مسکن، وام خودرو یا وام شخصی را دریافت می کند، معمولاً پرداخت های ماهانه ای را به وام دهنده پرداخت می کند که به آن "استهلاک" می گویند. مبلغ بدهی برای محاسبه بهره استفاده می شود. این بدان معنی است که بخشی از پرداخت ماهانه به بهره وام اختصاص می یابد. مابقی برای کاهش مبلغ بدهی وام استفاده می شود.

با گذشت زمان و پرداخت بیشتر اصل، بهره با نرخ پایین تری تعلق می گیرد. با نگاه کردن به جدول استهلاک، بررسی کنید که چگونه این کار می کند.

کارت‌های اعتباری کاملاً متفاوت از سایر انواع وام‌ها هستند. آنها قسطی نیستند. آنها نمونه‌ای از بدهی چرخشی هستند، جایی که بدهی موجود می‌تواند از ماهی به ماه دیگر منتقل شود و میزان بازپرداخت شده در هر ماه می‌تواند تغییر کند. ماشین حساب تسویه حساب کارت‌های اعتباری ما می‌تواند به شما کمک کند تا برنامه‌ای برای پرداخت بدهی کارت‌های اعتباری خود ایجاد کنید.

انواع دیگر وام‌هایی که به طور مشابه کار می‌کنند شامل وام‌های فقط بهره و وام‌های بالون هستند. وام فقط بهره شامل دوره ای است که فقط باید بهره وام را پرداخت کنید. وام بالون در پایان وام یک پرداخت اصلی بزرگ دارد.

جدول استهلاک

جدول استهلاک هر پرداختی را که برای یک وام استهلاکی انجام خواهید داد نشان می دهد. این شامل مبلغ کل پرداخت، بهره و اصل است.

هنگامی که پرداخت وامی را انجام می دهید که استهلاک شده است، بخشی از آن پرداخت برای پرداخت بهره وام استفاده می شود و بخش دیگری به کاهش مانده اصل اختصاص می یابد. نمودار نشان می دهد که چه مقدار از پرداخت های سالانه و ماهانه شما برای پرداخت بهره و چه مقدار برای پرداخت اصل شما اختصاص می یابد.

مبلغی که به بدهی اصلی اختصاص می یابد بسته به اینکه چه زمانی آن پرداخت خاص را در برنامه بازپرداخت انجام می دهید، متفاوت است. جدول استهلاک اطلاعاتی در مورد اینکه چه مقدار از هر پرداخت به هر یک از این قسمت ها اختصاص می یابد: بهره، اصل پرداخت شده تا به امروز و مانده.

فقط توجه داشته باشید که اکثر جداول استهلاک اولیه پرداخت های اضافی را که وام گیرندگان می توانند انجام دهند در نظر نمی گیرند. جداول استهلاک به ندرت هزینه ها را در نظر می گیرند. برنامه استهلاک معمولاً فقط برای وام های با نرخ ثابت اعمال می شود. در مورد وام های با نرخ قابل تنظیم، وام های با نرخ متغیر یا خطوط اعتباری اعمال نمی شود.

پخش هزینه ها

برخی از مشاغل گاهی اوقات اقلام گران قیمتی را خریداری می کنند که برای مدت طولانی استفاده می شوند و به عنوان سرمایه گذاری طبقه بندی می شوند. هزینه این سرمایه گذاری ها که اغلب شامل تجهیزات گران قیمت یا حتی ماشین آلات و ساختمان ها می شود، معمولاً پخش می شود. به عنوان مثال، اگر شرکتی یک کارخانه گران قیمت خریداری کند، می تواند گزارش های مالی را تحریف کند. برای دقت بیشتر، هزینه کارخانه بر حسب تعداد سالهایی که انتظار می رود دوام بیاورد، تخصیص می یابد.

هزینه سرمایه گذاری به بخش های کوچکتر به نام "استهلاک" تقسیم می شود. استهلاک هزینه ای است که برای محاسبه ارزش یک دارایی در طول عمر مفید آن استفاده می شود. سپس از این مبلغ برای کاهش مالیات هر ساله تا زمانی که عمر مفید دارایی به پایان برسد استفاده می شود. این کار اغلب زمانی انجام می شود که شرکت به اصطلاح "دارایی های ملموس" خریداری می کند. اینها چیزهای فیزیکی هستند، مانند ماشین آلات، تجهیزات یا حتی یک کارخانه کامل، مانند مثال ما.

اما همچنین، زمانی که یک شرکت برای ثبت اختراع یا حق چاپ هزینه می کند، گاهی اوقات می توان آن را حذف کرد. به این دارایی ها "دارایی های ناملموس" گفته می شود. طبق قانون ایالات متحده، بخش 197، ارزش این دارایی های ناملموس نیز می تواند هر ماه یا سال کسر شود. مانند هر استهلاک دیگری، می توانید با استفاده از جدول استهلاک، میزان آن را به صورت سالانه محاسبه کنید.

دارایی های ناملموس مختلفی وجود دارد. چند نمونه عبارتند از:

 • اختراعات، حق چاپ، از جمله فرمول ها، الگوها، دانش فنی یا طرح ها.
 • سوابق و سیستم های عامل، از جمله اطلاعات مربوط به مشتریان.
 • روابط با تامین کنندگان (مانند ارزش خریدهای آینده)
 • مشتریان و روابط مشتری.
 • مجوزها یا مجوزهای دولتی.
 • تعهدات عدم رقابت.
 • علائم تجاری و نام های تجاری یا فرانچایزها.
 • قراردادهای استفاده از مالکیت فکری.
 • شهرت یک شرکت (Goodwill)
 • کارمندان فعلی، تجربه، تحصیلات و آموزش آنها.
 • ارزش یک تجارت زمانی که هنوز در حال اجرا است (ارزش شرکت در حال فعالیت).

همه دارایی ها قابل استهلاک نیستند

هیئت درآمد داخلی ایالات متحده می گوید که برخی از دارایی ها حتی اگر ارزش خاصی برای شرکت داشته باشند، ناملموس تلقی نمی شوند. این موارد شامل منافع تجاری، قراردادها، زمین، نرم افزار کامپیوتر و غیره است. دارایی های ناملموسی که هنگام خرید یک تجارت به دست نمی آیند نیز در نظر گرفته نمی شوند.

همین مورد در مورد بهره از دارایی یا بدهی که ارتباطی با خرید واقعی یک تجارت و برخی هزینه های تراکنش ندارد نیز معتبر است. برخی از دارایی های ناملموس، مانند حسن نیت، دارای عمر مفید نامحدود هستند و از نظر قانونی برای مالیات استهلاک نمی شوند.

استهلاک هزینه های راه اندازی

در ایالات متحده، هزینه های راه اندازی، که به عنوان هزینه های متحمل شده برای بررسی امکان ایجاد یا به دست آوردن یک شرکت در حال فعالیت و هزینه های ایجاد یک شرکت در حال فعالیت تعریف می شود، تنها تحت شرایط خاصی قابل استهلاک هستند.

این موارد باید هزینه هایی باشند که اگر توسط یک شرکت فعال موجود متحمل شوند، به عنوان هزینه های انجام کسب و کار قابل کسر هستند و باید قبل از شروع فعالیت تجاری فعال متحمل شوند. نمونه‌های چنین پرداخت‌هایی عبارتند از هزینه‌های مشاوره، تجزیه و تحلیل مالی ادغام‌های بالقوه، هزینه‌های تبلیغات و مزایای کارمندان.

مالک کسب و کار باید این هزینه ها را پرداخت کند تا کسب و کار او بتواند عملیاتی نامیده شود. طبق دستورالعمل های IRS، هزینه های اولیه راه اندازی یک کسب و کار باید استهلاک شود.