Diverse Rekenmachines
Cijfer Calculator


Cijfer Calculator

Onze gewogen cijfercalculator toont je gemiddelde en wat je moet halen voor het eindcijfer dat je wilt. Een tijdsbesparing als je niet weet hoe je cijfers moet berekenen!

Gerelateerde Rekenmachines

GPA Calculator
GEMIDDELD CIJFER
OPDRACHT/EXAMEN CIJFER GEWICHT
Huiswerk 90 5%
Project B 20%
Tussentijds examen 88 20%
B (3.21) 45%

EINDCIJFER

Een cijfer van 80.5 of hoger is nodig voor de resterende 40% van de taken om een definitief cijfer van 85 te garanderen.

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Cijfercalculators: Handige Hulpmiddelen om te Zien Wat Je Hebt Bereikt en om je Volgende Stap te Plannen
 2. Waar Je Staat en Hoe Je Komt Waar Je Wilt Zijn
 3. Tijd Besparen
 4. Hoe Bepaal Je Je Gewogen Gemiddelde
 5. Een Spelplan Vormen om Je Doelcijfer te Bereiken
 6. Weet Wat Je Nodig Hebt op De Laatste Grote Toets
 7. Studenten en Leraren Begrijpen Vaak Gewogen Gemiddelden Niet
 8. Het is Vrij Eenvoudig Als Je Alle Gegevens Hebt
 9. Ontbrekende Cijfers Maken de Wiskunde Ingewikkelder
 10. De Reden Waarom We Deze Calculators Nodig Hebben
 11. 6 Manieren om de Vooruitgang van Studenten te Evalueren
 12. Conclusie

Cijfer Calculator

Cijfercalculators: Handige Hulpmiddelen om te Zien Wat Je Hebt Bereikt en om je Volgende Stap te Plannen

Een gewogen cijfercalculator kan een redder in nood zijn voor studenten die willen weten waar ze staan op elk moment van de beoordelingsperiode. Deze handige programma's besparen tijd en geven studenten en leraren snel, nauwkeurige informatie. Maar wat doen ze precies? Dit artikel onderzoekt welke functies cijfercalculators uitvoeren, hoe ze werken en waarom we überhaupt cijfers hebben.

Waar Je Staat en Hoe Je Komt Waar Je Wilt Zijn

De drie bovenstaande calculators kunnen leraren en studenten helpen om dringende vragen over cijfers in enkele seconden te beantwoorden. Eerst berekent de Cijfercalculator een gewogen gemiddelde voor elke cursus, waarbij zowel numerieke als lettercijfers worden geaccepteerd.

Lettercijfer GPA Percentage
A+ 4,3 97-100%
A 4 93-96%
A- 3,7 90-92%
B+ 3,3 87-89%
B 3 83-86%
B- 2,7 80-82%
C+ 2,3 77-79%
C 2 73-76%
C- 1,7 70-72%
D+ 1,3 67-69%
D 1 63-66%
D- 0,7 60-62%
F 0 0-59%

Daarnaast toont de Calculator voor het Plannen van Eindcijfers welk cijfer nodig is voor resterende opdrachten om een doel-eindcijfer te behalen. Ook bepaalt de Eindcijfercalculator wat een student moet scoren op hun eindexamen om hun doel-eindcijfer te bereiken.

Tijd Besparen

Vergeleken met het normale gemiddelde vereist een gewogen gemiddelde meer berekeningen. Wanneer je een gewogen gemiddelde uitrekent, krijgen de vele cijfers die je gebruikt verschillende gewichten of waarden ten opzichte van elkaar. Dit verschijnsel komt voor in de meeste middelbare school- en universiteitscursussen, waar verschillende soorten opdrachten verschillende percentages van het eindcijfer waard zijn. Een cijfercalculator maakt het vinden van gewogen gemiddelden snel en nauwkeurig.

Bovendien maken veel studenten zich aan het einde van een kwartaal, semester of jaar vaak zorgen dat ze geen goede cijfers zullen krijgen, maar ze kunnen vertrouwen op een Calculator voor het Plannen van Eindcijfers om te vertellen hoe ze moeten presteren om hun gewenste doel te bereiken.

Op dezelfde manier moeten studenten vaak een specifieke score behalen op hun eindproject of -examen om het gewenste cijfer te krijgen. In dit geval laat een Eindcijfercalculator hen weten hoe hard ze moeten werken om te komen waar ze moeten zijn.

Hoe Bepaal Je Je Gewogen Gemiddelde

Stel dat een beoordelingsperiode voorbij is en alle cijfers zijn verantwoord. In dat geval kan een student de Cijfercalculator gebruiken om te controleren of de leraar geen rekenfouten heeft gemaakt. In dit voorbeeld voert de student elke opdracht, cijfer en gewicht in de calculator in.

Opdracht/Toets (optioneel) Cijfer Gewicht
Huiswerk Gemiddelde 76 20%
Quiz Gemiddelde 90 15%
Toets Gemiddelde 88 35%
Klaswerk Gemiddelde 100 10%
Eindexamen 91 20%

Na op "Bereken" te klikken, geeft de Cijfercalculator een numeriek en letterlijk cijfer.

Gemiddeld Cijfer: 87,7 (B+)

Een Spelplan Vormen om Je Doelcijfer te Bereiken

Als er nog steeds cijfers of categorieën openstaan, voer dan het doel-eindcijfer in en het gewichtspercentage gewicht van de openstaande opdrachten.

Opdracht/Toets (optioneel) Cijfer Gewicht
Huiswerk Gemiddelde 76 20%
Quiz Gemiddelde 90 15%
Toets Gemiddelde 88 35%
Eindcijfer Doel 88
Gewicht van Resterende Taken 30%

Na op "Bereken" te klikken, zal de Calculator voor het Plannen van Eindcijfers het huidige gewogen gemiddelde en het vereiste cijfer voor het openstaande werk weergeven om het gewenste eindcijfer te behalen.

 • Gemiddeld cijfer: 85,0 (B).
 • Een cijfer van 95,0 is nodig voor de resterende 30% van de taken om een eindcijfer van 88 te garanderen.
Opdracht/Toets (optioneel) Cijfer Gewicht
Huiswerk Gemiddelde 76 20%
Quiz Gemiddelde 90 15%
Toets Gemiddelde 88 35%
Gemiddeld cijfer 85

Weet Wat Je Nodig Hebt op De Laatste Grote Toets

Wanneer alle cijfers behalve het eindexamen zijn verantwoord, voer dan het huidige gewogen gemiddelde cijfer, het doelcijfer en het gewicht van het eindexamen in de Eindcijfercalculator in. Klik op de knop Berekenen.

 • Je huidige cijfer: 79
 • Het cijfer dat je wilt: 85
 • Je eindtoets is waard: 35%

De Eindcijfercalculator zal het vereiste eindexamencijfer weergeven om het gewenste eindcijfer te behalen.

Resultaat Je hebt een cijfer van 96,1 of hoger nodig op het eind.

Studenten en Leraren Begrijpen Vaak Gewogen Gemiddelden Niet

Gewogen gemiddelden omvatten cijfers met verschillende mogelijkheden om het gemiddelde te beïnvloeden - vandaar de term "gewogen". Helaas begrijpen veel studenten (en sommige leraren!) niet hoe ze cijfers moeten berekenen met behulp van gewogen gemiddelden omdat ze meer berekeningen vereisen dan eenvoudige gemiddelden.

Stel dat je probeert je cijfer in een klas te berekenen waar verschillende opdrachten verschillende percentages van je eindcijfer waard zijn. In dat geval moet je misschien een gewogen gemiddelde bepalen. Of de som van je gewichten gelijk is aan 1 (of 100%) beïnvloedt de methode die je gebruikt.

Het is Vrij Eenvoudig Als Je Alle Gegevens Hebt

Om een gewogen gemiddelde te berekenen waarbij de totale gewichten gelijk zijn aan 1, vermenigvuldig je elk cijfer met zijn overeenkomstige gewicht en tel je ze allemaal op. Wiskundig uitgedrukt: g1(w1) + g2(w2) + g3(w3), enzovoort, waarbij g elk cijfer is en w het overeenkomstige gewicht. Natuurlijk vermelden de meeste syllabi gewichten als percentages, dus je moet ze eerst omzetten in decimalen. Bijvoorbeeld, 25% is gelijk aan 0,25; dus 100% is gelijk aan 1.

Ontbrekende Cijfers Maken de Wiskunde Ingewikkelder

De wiskunde is iets anders wanneer sommige cijfers ontbreken en de totale gewichten minder zijn dan één. Dit gebeurt wanneer je de Eindcijferplanningscalculator gebruikt om je huidige gewogen gemiddelde en het benodigde cijfer voor het openstaande werk te bepalen om het eindcijfer te krijgen dat je wilt.

Wiskundig zou je het gewogen gemiddelde op dezelfde manier berekenen. Echter, je moet de som van elk cijfer (gewicht) nemen en delen door het totale gewicht van de bekende cijfers (in decimale vorm).

De formule zou zijn Σgw/Σw waar Σgw de som is van elk cijfer (gewicht) en Σw de som van alle gewichten in decimale vorm.

De complexiteit van deze berekeningen maakt een gewogen cijfercalculator een redder in nood voor studenten.

De Reden Waarom We Deze Calculators Nodig Hebben

Cijfergeving is een betrekkelijk recente uitvinding. Sinds 1785 ontvangen studenten aan Yale de Latijnse equivalenten van de woorden best (optimi), slechter (inferiores) en slechtst (peiores). Dus Yale was de eerste universiteit in de Verenigde Staten die cijfers toekende.

Daarvoor volgden Amerikaanse universiteiten de modellen van Oxford en Cambridge, die frequente aanwezigheid bij lezingen en een wekelijkse dialoog tussen de student en hun proctor vereisten, zowel persoonlijk als schriftelijk.

Wanneer de proctor of het panel van andere professoren vond dat de studenten een passende greep op het onderwerp hadden getoond, werd de cursus als voltooid verklaard. De faculteit gaf geen cijfer. Een potentiële werkgever kon de kwalificaties van een student alleen vergelijken via referentiebrieven.

Universiteiten experimenteerden met een grote verscheidenheid aan systemen gedurende de 19e eeuw. Yale gebruikte bijvoorbeeld schalen variërend van vier tot negen punten. De professoren aan Harvard experimenteerden met 20- en 100-puntsschalen voordat ze besloten dat het groeperen van studenten in vijf klassen, waarbij de laagste klasse de cursus niet haalde, het beste was wat ze konden doen.

Om professoren te helpen bij het evalueren van studenten, gebruikte de openbare onderzoeksuniversiteit William and Mary in de VS de categorieën: "ordelijk, nauwkeurig en aandachtig" of "ze hebben weinig of niets geleerd."

Vanwege de aanzienlijke toenames in immigratie en het ontstaan van voorschriften die verplichte aanwezigheid vereisen, waren scholen overbevolkt aan het begin van de 20e eeuw. Leraren en beheerders hadden een effectieve, gestandaardiseerde methode nodig voor het testen en beoordelen van veel leerlingen. Deze omstandigheden leidden vanzelf tot de landelijke standaardisatie van schoolbeoordelingen.

6 Manieren om de Vooruitgang van Studenten te Evalueren

Onze calculators gebruiken de percentages en lettercijfers die gangbaar zijn in de VS. Er zijn echter veel andere manieren om de vooruitgang van studenten te beoordelen. Hier is een snelle lijst van veelvoorkomende alternatieven voor beoordeling:

 • Een percentage variërend van 0% tot 100%.
 • Lettercijfers met Variaties (A, C+, B-).
 • Standaardgebaseerd. Studenten ontvangen cijfers in verhouding tot specifieke kennis in het curriculum.
 • Beheersingsgebaseerde Beoordeling. Studenten hebben de tijd om een vaardigheid te beheersen voordat ze naar een andere gaan.
 • Geslaagd/Zakken.
 • Narratief-gebaseerde Beoordeling. Studenten ontvangen uitgebreide schriftelijke feedback over hun prestaties in de klas.

Conclusie

Het lijkt misschien alsof het studentenbeoordelingssysteem er altijd al is geweest. Echter, voor de 20e eeuw bestonden de beoordelingssystemen die we nu kennen niet.

We maken ons nog steeds zorgen over hoe we onze cijfers moeten bepalen wanneer elk type opdracht zijn eigen "gewicht" heeft. We vragen ons af wat we moeten halen op het eindexamen om te slagen.

Onze cijfercalculator kan je niet de kennis geven om elke opdracht aan te kunnen. Maar hij kan je geruststellen door je te vertellen waar je staat en welke resultaten je moet behalen.

Gerelateerde Rekenmachines

GPA Calculator