Kalkulatory Różnorodne
Kalkulator Oceny


Kalkulator Oceny

Nasz kalkulator ocen z wagą pokazuje Twoją średnią i co musisz uzyskać, aby otrzymać pożądaną ocenę końcową. Oszczędza czas, jeśli nie wiesz, jak obliczyć oceny!

ŚREDNIA OCENA
ZADANIE/EGZAMIN OCENA WAGA
Praca domowa 90 5%
Projekt B 20%
Egzamin śródsemestralny 88 20%
B (3.21) 45%

OCENA KOŃCOWA

Aby zapewnić końcową ocenę 85, potrzebna jest ocena 80.5 lub wyższa za pozostałe 40% zadań.

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

 1. Kalkulatory Oceny: Przydatne Narzędzia, Które Pokazują, Co Osiągnąłeś i Pomagają Planować Następne Kroki
 2. Gdzie Jesteś i Jak Dostać Się Tam, Gdzie Chcesz
 3. Oszczędzanie Czasu
 4. Jak Określić Twoją Średnią Ważoną
 5. Tworzenie Planu Gry, aby Osiągnąć Pożądaną Ocenę
 6. Wiedz, Co Potrzebujesz na Ostatnim Dużym Teście
 7. Studenci i Nauczyciele Często Nie Rozumieją Średnich Ważonych
 8. To Dość Proste, Gdy Masz Wszystkie Dane
 9. Brakujące Oceny Sprawiają, Że Matematyka Jest Bardziej Skomplikowana
 10. Dlaczego Potrzebujemy Tych Kalkulatorów
 11. 6 Sposobów na Ocenianie Postępów Ucznia
 12. Podsumowanie

Kalkulator Oceny

Kalkulatory Oceny: Przydatne Narzędzia, Które Pokazują, Co Osiągnąłeś i Pomagają Planować Następne Kroki

Kalkulator oceny z wagą może być zbawieniem dla uczniów, którzy muszą wiedzieć, gdzie się znajdują w każdym momencie okresu oceniania. Te wygodne programy oszczędzają czas i dostarczają uczniom i nauczycielom szybkich, dokładnych informacji. Ale co one właściwie robią? Ten artykuł zbada, jakie funkcje pełnią kalkulatory ocen, jak działają i dlaczego w ogóle mamy oceny.

Gdzie Jesteś i Jak Dostać Się Tam, Gdzie Chcesz

Trzy powyższe kalkulatory mogą pomóc nauczycielom i uczniom odpowiedzieć na pilne pytania dotyczące ocen w kilka sekund. Pierwszy, Kalkulator Oceny, oblicza średnią ważoną dla dowolnego kursu, akceptując zarówno oceny liczbowe, jak i literowe.

Ocena Literowa GPA Procent
A+ 4,3 97-100%
A 4 93-96%
A- 3,7 90-92%
B+ 3,3 87-89%
B 3 83-86%
B- 2,7 80-82%
C+ 2,3 77-79%
C 2 73-76%
C- 1,7 70-72%
D+ 1,3 67-69%
D 1 63-66%
D- 0,7 60-62%
F 0 0-59%

Ponadto Kalkulator Planowania Oceny Końcowej pokazuje ocenę potrzebną do osiągnięcia na nieskończonych zadaniach, aby osiągnąć celową ocenę końcową. Również Kalkulator Oceny Końcowej określa, jaką ocenę student musi uzyskać na egzaminie końcowym, aby osiągnąć swoją celową ocenę końcową.

Oszczędzanie Czasu

W porównaniu do zwykłej średniej, średnia ważona wymaga więcej obliczeń. Kiedy obliczasz średnią ważoną, liczby, których używasz, mają różne wagi lub wartości w stosunku do siebie. Zjawisko to występuje w większości kursów szkół średnich i wyższych, gdzie różne rodzaje zadań mają różne wartości procentowe w ostatecznej ocenie. Kalkulator ocen kursu ułatwia szybkie i dokładne znajdowanie średnich ważonych.

Ponadto wielu uczniów zaczyna się martwić pod koniec kwartału, semestru lub roku. Często obawiają się, że nie uzyskają dobrej oceny, ale mogą polegać na Kalkulatorze Planowania Oceny Końcowej, który powie im, jak mają działać, aby osiągnąć pożądany cel.

Podobnie, uczniowie często muszą osiągnąć konkretny wynik w swoim projekcie końcowym lub egzaminie, aby uzyskać pożądaną ocenę. W takim przypadku Kalkulator Oceny Końcowej pozwala im wiedzieć, jak ciężko muszą pracować, aby dostać się tam, gdzie muszą.

Jak Określić Twoją Średnią Ważoną

Załóżmy, że okres oceniania się skończył i wszystkie oceny zostały uwzględnione. W takim przypadku uczeń może użyć Kalkulatora Oceny, aby upewnić się, że nauczyciel nie popełnił błędów matematycznych. W tym przykładzie uczeń wprowadza do kalkulatora każde zadanie, ocenę i wagę.

Zadanie/Egzamin (opcjonalnie) Ocena Waga
Średnia z Zadań Domowych 76 20%
Średnia z Quizów 90 15%
Średnia z Testów 88 35%
Średnia z Prac Klasowych 100 10%
Egzamin Końcowy 91 20%

Po kliknięciu "Oblicz", kalkulator ocen dostarcza ocenę numeryczną i literową.

Średnia Ocena: 87,7 (B+)

Tworzenie Planu Gry, aby Osiągnąć Pożądaną Ocenę

Zakładając, że są jeszcze nieskończone oceny lub kategorie, wprowadź pożądaną ocenę końcową oraz procentowy udział wagi nieskończonych zadań.

Zadanie/Egzamin (opcjonalnie) Ocena Waga
Średnia z Zadań Domowych 76 20%
Średnia z Quizów 90 15%
Średnia z Testów 88 35%
Cel Ocen Końcowych 88
Waga Pozostałych Zadań 30%

Po naciśnięciu "Oblicz", Kalkulator Planowania Oceny Końcowej pokaże aktualną średnią ważoną i wymaganą ocenę za nieskończone prace, aby osiągnąć pożądaną ocenę końcową.

 • Średnia ocena: 85,0 (B).
 • Ocena 95,0 jest potrzebna dla pozostałych 30% zadań, aby zapewnić końcową ocenę 88.
Zadanie/Egzamin (opcjonalnie) Ocena Waga
Średnia z Zadań Domowych 76 20%
Średnia z Quizów 90 15%
Średnia z Testów 88 35%
Średnia ocena 85

Wiedz, Co Potrzebujesz na Ostatnim Dużym Teście

Gdy wszystkie oceny poza egzaminem końcowym są uwzględnione, wprowadź aktualną średnią ważoną, pożądaną ocenę i wagę egzaminu końcowego w Kalkulatorze Oceny Końcowej. Kliknij przycisk Oblicz.

 • Twoja obecna ocena: 79
 • Pożądana ocena: 85
 • Twój egzamin końcowy stanowi: 35%

Kalkulator Oceny Końcowej pokaże wymaganą ocenę z egzaminu końcowego, aby osiągnąć pożądaną ocenę końcową.

Wynik Będziesz potrzebować oceny 96,1 lub wyższej na egzaminie końcowym.

Studenci i Nauczyciele Często Nie Rozumieją Średnich Ważonych

Średnie ważone obejmują liczby o różnych możliwościach wpływania na średnią – stąd termin "ważona". Niestety, wielu studentów (i niektórzy nauczyciele!) nie rozumie, jak obliczać oceny przy użyciu średnich ważonych, ponieważ wymagają one więcej obliczeń niż proste średnie.

Załóżmy, że próbujesz ustalić swoją ocenę w klasie, gdzie różne zadania mają różne wartości procentowe w twojej końcowej ocenie. W takim przypadku możesz potrzebować określić średnią ważoną. To, czy suma twoich wag równa się 1 (czyli 100%), wpłynie na metodę, którą zastosujesz.

To Dość Proste, Gdy Masz Wszystkie Dane

Aby obliczyć średnią ważoną, gdzie całkowite wagi równają się 1, pomnóż każdą ocenę przez jej odpowiednią wagę i dodaj je wszystkie. Matematycznie przedstawione: g1(w1) + g2(w2) + g3(w3) i tak dalej, gdzie g to każda ocena, a w to odpowiadająca jej waga. Oczywiście większość programów nauczania podaje wagi w procentach, więc najpierw musisz przekształcić je na ułamki dziesiętne. Na przykład 25% równa się 0,25; więc 100% równa się 1.

Brakujące Oceny Sprawiają, Że Matematyka Jest Bardziej Skomplikowana

Matematyka jest nieco inna, gdy brakuje niektórych ocen, a całkowite wagi są mniejsze niż jeden. Dzieje się to, gdy używasz Kalkulatora Planowania Oceny Końcowej, aby określić swoje aktualne średnie ważone i wymagany wynik w nieskończonych pracach, aby uzyskać pożądaną końcową ocenę.

Matematycznie, obliczałbyś średnią ważoną w ten sam sposób. Jednak musisz wziąć sumę każdej oceny (wagi) i podzielić ją przez całkowitą wagę znanych ocen (w postaci dziesiętnej).

Wzór będzie Σgw/Σw, gdzie Σgw to suma każdej oceny (wagi) i Σw to suma wszystkich wag w postaci dziesiętnej.

Złożoność tych obliczeń sprawia, że kalkulator ocen ważonych jest zbawieniem dla studentów.

Dlaczego Potrzebujemy Tych Kalkulatorów

Ocenianie to stosunkowo nowy wynalazek. Od 1785 roku studenci na Yale otrzymywali łacińskie odpowiedniki słów najlepszy (optimi), gorszy (inferiores) i najgorszy (peiores). Tak więc Yale był pierwszym uniwersytetem w Stanach Zjednoczonych, który przydzielał oceny.

Przed tym, amerykańskie uczelnie wyższe stosowały modele Oxfordu i Cambridge, które wymagały częstej obecności na wykładach i tygodniowego dialogu między studentem a ich proktorem, zarówno osobiście, jak i na piśmie.

Gdy proktor lub panel innych profesorów uznał, że studenci odpowiednio opanowali materiał, kurs był uznawany za zakończony. Wykładowcy nie przydzielali ocen. Potencjalny pracodawca mógł porównywać kwalifikacje studenta tylko przez listy referencyjne.

Uniwersytety eksperymentowały z różnorodnymi systemami w XIX wieku. Na przykład Yale używał skal od czterech do dziewięciu punktów. Profesorowie na Harvardzie eksperymentowali ze skalami 20- i 100-punktowymi, zanim zdecydowali, że grupowanie studentów w pięć klas, z najniższą klasą niezdającą kursu, było najlepszym rozwiązaniem, jakie mogli znaleźć.

Aby pomóc profesorom w ocenianiu studentów, publiczny uniwersytet badawczy William and Mary w USA używał kategorii: "uporządkowany, dokładny i uważny" lub "nauczyli się niewiele lub nic."

Z powodu znacznego wzrostu imigracji i pojawienia się przepisów wymagających obowiązkowej obecności, szkoły były przepełnione na początku XX wieku. W rezultacie nauczyciele i administratorzy potrzebowali skutecznej, ustandaryzowanej metody testowania i oceniania wielu uczniów. Te okoliczności naturalnie doprowadziły do ogólnokrajowej standaryzacji oceniania w szkołach.

6 Sposobów na Ocenianie Postępów Ucznia

Nasze kalkulatory używają procentów i ocen literowych, które są powszechne w USA. Jednak istnieje wiele innych sposobów oceny postępów uczniów. Oto krótka lista powszechnych alternatywnych metod oceniania:

 • Procent od 0% do 100%.
 • Oceny Literowe z Wariacjami (A, C+, B-).
 • Oparte na Standardach. Uczniowie otrzymują oceny względem określonej wiedzy w programie nauczania.
 • Oceny Oparte na Opanowaniu Umiejętności. Uczniowie mają czas, aby opanować jedną umiejętność, zanim przejdą do następnej.
 • Zdane/Niezdane.
 • Oceny Opowiadaniowe. Uczniowie otrzymują obszerną pisemną informację zwrotną o swoich wynikach w klasie.

Podsumowanie

Może się wydawać, że system oceniania uczniów istnieje od zawsze. Jednak przed XX wiekiem nie istniały systemy oceniania, które znamy dzisiaj.

Wciąż martwimy się, jak określić nasze oceny, gdy każdy typ zadania ma swoją własną "wagę". Zastanawiamy się, co musimy zdobyć na egzaminie końcowym, aby zdać.

Nasz kalkulator ocen nie może dać ci wiedzy, jak poradzić sobie z każdym zadaniem. Ale może cię uspokoić, mówiąc, gdzie jesteś i jakie wyniki musisz osiągnąć.