Wiskundige Rekenmachines
Gemengde Getallen Rekenmachine


Gemengde Getallen Rekenmachine

Gemengde getallen calculator is ontworpen om je te helpen bij het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van gemengde getallen. Gemengde Breuken Rekenmachine is gemaakt voor het uitvoeren van wiskundige bewerkingen op gemengde getallen.

Gerelateerde Rekenmachines

Gemengde Breuk Calculator

Resultaat

1

3

4

+

2

3

8

=

4

1

8

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Gemengde Getallen Rekenmachine
 2. Regels voor het gebruik van de rekenmachine voor gemengde getallen
 3. Praktische voorbeelden
  1. Gemengde breuken optellen
  2. Gemengde breuken aftrekken
  3. Vermenigvuldigen van Gemengde Getallen
  4. Gemengde Getallen Delen
  5. Basiskennis van gemengde getallen

Gemengde Getallen Rekenmachine

Gemengde Getallen Rekenmachine

Deze online gemengde breuken calculator is de beste tool waarmee je gemengde breuken kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Voor meer duidelijkheid helpt deze hele getallen en breuken calculator je bij het oplossen van problemen met hele getallen en goede breuken. Er is één ding waardoor deze rekenmachine voor gemengde getallen zich onderscheidt van andere rekenmachines voor gemengde breuken. Het geeft zijn gebruikers een stap-voor-stap uitleg over hoe ze de berekeningen moeten uitvoeren.

Regels voor het gebruik van de rekenmachine voor gemengde getallen

 1. Het eerste wat je moet doen is de gemengde getallen waarop je de wiskundige bewerking wilt uitvoeren invoeren in de velden. De gemengde getallen moeten dit formaat hebben: \$3 \frac{2}{5}\$ (waarbij 3 het gehele getal is en \$\frac{2}{5}\$ de breuk is) en \$7 \frac{1}{2}\$ (waarbij 7 het gehele getal is en \$\frac{1}{2}\$ de breuk is). Je kunt in deze breukcalculator maximaal 3 cijfers invoeren voor elk geheel getal, teller of noemer. Bijvoorbeeld 112 voor het hele getal, 324 voor de teller en 733 voor de noemer. Zorg ervoor dat er een enkele spatie staat tussen het hele getal en de breuk, en gebruik een schuine streep om de teller en de noemer van elke breuk te scheiden.

 2. De rekenmachine voor gemengde getallen heeft meerdere operatoren waaruit je kunt kiezen, afhankelijk van de bewerking die je wilt uitvoeren. De operatoren die beschikbaar zijn op deze rekenmachine zijn de opteloperator (+), aftrekoperator (-), vermenigvuldigingsoperator (×), delingsoperator (÷) en de "van"-operator.

 3. Als je gemengde breuken hebt ingevoerd en de gewenste operator hebt geselecteerd, kun je het antwoord krijgen door op de knop " Bereken" onder de invoervelden te klikken.

Praktische voorbeelden

Dit gedeelte geeft een praktische illustratie van het effectieve gebruik van deze online rekenmachine voor gemengde getallen.

Gemengde breuken optellen

Stel dat je bijvoorbeeld gemengde breuken moet optellen, \$3 \frac{1}{3}\$ en \$7 \frac{4}{9}\$.

Begin met het gemengde getal links van de opteloperator (+): \$3 \frac{1}{3}\$ (waarbij 3 het gehele getal is, 1 de teller en 3 de noemer). Voer eerst 3 in (het hele getal), dan een spatie, dan 1 (de teller), dan een schuine streep en ten slotte 3 (de noemer).

Voor een gemengd getal rechts van de opteloperator (+): \$7 \frac{4}{9}\$ (waarbij 7 het gehele getal is, 4 de teller en 9 de noemer). Voer eerst 7 in (het hele getal), voer dan een spatie in, voer dan 4 in (de teller), gevolgd door een schuine streep en voer ten slotte 9 in (de noemer).

Nadat je de gemengde getallen met succes hebt ingevoerd in de juiste velden en de vereiste wiskundige operator hebt gekozen (in dit geval optellen), klik je op de knop " Bereken". En de rekenmachine toont het resultaat in het antwoordveld.

Gemengde breuken aftrekken

Het aftrekken van gemengde breuken heeft vergelijkbare stappen. We zullen het illustreren met een voorbeeld om je te helpen begrijpen hoe je gemengde getallen correct aftrekt. Laten we zeggen dat we het volgende willen aftrekken \$4 \frac{1}{2}\$ van \$12 \frac{3}{5}\$.

Laten we beginnen met de gemengde getallen aan de linkerkant van de aftrekoperator (-): \$12 \frac{3}{5}\$ (waarbij 12 het gehele getal is, 3 de teller en 5 de noemer). Begin met het invoeren van 12 (heel getal), gevolgd door een spatie, dan 3 (teller), vervolgens een schuine streep en als laatste 5 (noemer).

We gaan verder met de gemengde getallen aan de rechterkant van de aftrekoperator (-): \$4 \frac{1}{2}\$ (waarbij 4 het gehele getal is, 1 de teller en 2 de noemer). Begin met het invoeren van 4 (het hele getal), dan een spatie, dan 1 (de teller), dan een schuine streep en tot slot 2 (de noemer).

Nadat je de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, selecteer je de aftrekoperator (-) en klik je op de knop met het label " Bereken". Het resultaat verschijnt in het antwoordvak onder de knop "Berekenen".

Op basis van de praktische voorbeelden die we hebben laten zien voor het optellen en aftrekken van gemengde getallen, zou je andere wiskundige bewerkingen moeten kunnen uitvoeren. Deze omvatten vermenigvuldigen en delen van gemengde getallen, breuken vinden uit een gemengd getal, enz. Je moet de gemengde breuken invoeren in de vakjes en de operator kiezen die het wiskundige probleem oplost.

Vermenigvuldigen van Gemengde Getallen

Vermenigvuldiging van gemengde getallen is een fundamentele wiskundige bewerking die cruciaal is in verschillende studiegebieden en dagelijkse berekeningen. De Gemengde Getallen Rekenmachine vereenvoudigt dit proces, waardoor het toegankelijk wordt voor iedereen, van studenten tot professionals. Om te begrijpen hoe gemengde getallen te vermenigvuldigen, laten we dieper ingaan op het proces en zien hoe onze rekenmachine deze berekeningen vereenvoudigt.

Het Proces van Vermenigvuldigen van Gemengde Getallen

Bij het vermenigvuldigen van gemengde getallen is de eerste stap om ze om te zetten in oneigenlijke breuken. Een oneigenlijke breuk is waar de teller groter is dan of gelijk aan de noemer. Om bijvoorbeeld \$3 \frac{1}{4}\$ te vermenigvuldigen met \$2 \frac{2}{3}\$, zou je eerst deze gemengde getallen omzetten in oneigenlijke breuken.

 1. Zet de Gemengde Getallen om: Voor \$3 \frac{1}{4}\$, vermenigvuldig je het gehele getal (3) met de noemer (4) en voeg je de teller (1) toe, wat je \$\frac{13}{4}\$ geeft. Evenzo, voor \$2 \frac{2}{3}\$, krijg je \$\frac{8}{3}\$.
 2. Vermenigvuldig de Breuken: Vermenigvuldig nu de twee oneigenlijke breuken: \$\frac{13}{4} \times \frac{8}{3}\$.
 3. Vermenigvuldig de Tellers: Vermenigvuldig de tellers van de breuken (13 en 8), wat gelijk is aan 104.
 4. Vermenigvuldig de Noemers: Vermenigvuldig op dezelfde manier de noemers (4 en 3), wat gelijk is aan 12.
 5. Vereenvoudig de Breuk: Je hebt nu \$\frac{104}{12}\$. Vereenvoudig deze breuk tot de laagste termen om het uiteindelijke antwoord te krijgen.

Het Resultaat Vereenvoudigen

De Gemengde Getallen Rekenmachine helpt ook bij het vereenvoudigen van het resultaat. Voor het bovenstaande voorbeeld vereenvoudigt \$\frac{104}{12}\$ tot \$\frac{26}{3}\$, of in de vorm van een gemengd getal, \$8 \frac{2}{3}\$. Vereenvoudiging houdt in het vinden van de grootste gemene deler van de teller en de noemer en beide door dit getal te delen.

Gemengde Getallen Delen

Gemengde getallen delen is een andere cruciale bewerking in de wiskunde, die vaak wordt aangetroffen in verschillende toepassingen in de echte wereld, van academische problemen tot dagelijkse scenario's. De Gemengde Getallen Rekenmachine stroomlijnt het delen van gemengde getallen en biedt een gemakkelijk te volgen methode. Laten we de stappen verkennen die betrokken zijn bij het delen van gemengde getallen en hoe de rekenmachine in dit proces helpt.

De Procedure voor het Delen van Gemengde Getallen

Het delen van gemengde getallen omvat een paar eenvoudige stappen. Ter illustratie, overweeg \$5 \frac{1}{2}\$ te delen door \$2 \frac{3}{4}\$.

 1. Zet om naar Oneigenlijke Breuken: De eerste stap is elk gemengd getal omzetten in een oneigenlijke breuk. Voor \$5 \frac{1}{2}\$ is de oneigenlijke breuk \$\frac{11}{2}\$. Voor \$2 \frac{3}{4}\$ is het \$\frac{11}{4}\$.

 2. Reciproque van de Deler: Neem de reciproke (omgekeerde) van de deler. De reciproke van \$\frac{11}{4}\$ is \$\frac{4}{11}\$.

 3. Vermenigvuldig de Breuken: Vermenigvuldig de oneigenlijke breuk van het dividend (het getal dat wordt gedeeld) met de reciproke van de deler. Vermenigvuldig dus \$\frac{11}{2}\$ met \$\frac{4}{11}\$.

 4. Vermenigvuldig de Tellers en Noemers: Vermenigvuldig de tellers samen en de noemers samen. Je krijgt \$\frac{11 \times 4}{2 \times 11} = \frac{44}{22}\$.

 5. Vereenvoudig het Resultaat: Vereenvoudig de verkregen breuk tot de laagste termen. \$\frac{44}{22}\$ vereenvoudigt tot 2.

Basiskennis van gemengde getallen

In de wiskunde is een breuk een getal dat een deel of meer van een eenheid voorstelt. Een breuk wordt geschreven als twee getallen, meestal gescheiden door een horizontale lijn die een deelteken aangeeft. Het getal boven de lijn is de teller. Het getal onder de lijn wordt de noemer genoemd. De noemer van een breuk is het aantal gelijke delen van het geheel waarin wordt gedeeld. En de teller is het aantal van die delen van het geheel.

Breuken kunnen eigenlijk of oneigenlijk zijn. Een eigenlijke breuk is een breuk met een teller die kleiner is dan de noemer. Als de teller groter is dan de noemer, is het een oneigenlijke breuk.

Een gemengd getal is een breuk die wordt geschreven als een geheel getal en een eigenlijke breuk. Het wordt opgevat als de som van het gehele getal en het breukdeel. Een breuk zonder geheel getal wordt een enkelvoudige breuk genoemd.

Je kunt gemengde getallen omzetten in oneigenlijke breuken door het gehele getal te vermenigvuldigen met de noemer van de eigenlijke breuk en het product op te tellen bij de teller van de eigenlijke breuk. De noemer blijft ongewijzigd.

Gerelateerde Rekenmachines

Gemengde Breuk Calculator