Wiskundige Rekenmachines
Online Percentage Rekenmachine


Online Percentage Rekenmachine

Percentage rekenmachine om het percentage van een getal online te berekenen. De rekenmachine kan percentages vinden en kortingen, belastingen en fooien berekenen.

Y = P% × X

What is

of

is what % of

is

of what?

P% × X = Y

What % of

is

of what is

of

is what?

Y ÷ X = P%

out of what is

What out of

is

out of

is what %?

X + (X × P%) = Y

plus

is what?

plus what % is

What plus

is

X - (X × P%) = Y

minus

is what?

minus what % is

What minus

is

Result

Y = P% × X 1 is 10% of 10 P% × X = Y 10% of 10 is 1 Y ÷ X = P% 1 out of 10 is 10% X + (X × P%) = Y 10 plus 10% is 11 X - (X × P%) = Y 10 minus 10% is 9

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

  1. Gebruiksaanwijzing
  2. Definities
  3. Percentages Berekenen
  4. Percentageverhouding
  5. Percentageverhouding voor Omgekeerde Berekeningen
  6. Decimale Weergave van Percentages
  7. Rekenvoorbeeld – Het Berekenen van Fooien
  8. Het Totale Bedrag Berekenen
  9. Rekenvoorbeeld – Het Berekenen van Kortingen
  10. De Eindprijs Berekenen

Online Percentage Rekenmachine

Deze rekenmachine stelt je in staat om online het percentage van een getal te berekenen. Het gebruikt 5 basisformules om percentages in alle mogelijke situaties te vinden, van de eenvoudigste taak om een percentage van een gegeven getal te berekenen, tot de meer complexe gevallen van het gebruik van percentages.

Gebruiksaanwijzing

Om de procentenrekenmachine te gebruiken, kies je het type berekening uit het vervolgkeuzemenu. De items in het vervolgkeuzemenu zijn gegroepeerd op basis van de formules die voor de berekeningen worden gebruikt. Je hoeft echter de exacte formule niet te kennen om deze te kunnen gebruiken.

Er is een lijst met vragen onder elke formule die de meest voorkomende percentageberekeningen dekt. De vragen zijn geformuleerd als zelfverklarend, dus het kiezen van de relevante vraag is duidelijk.

Bijvoorbeeld, als je een som van een waarde en een 50% aandeel van dezelfde waarde moet berekenen, zoals (5 + 50% van 5), hoef je alleen maar de relevante vraag te vinden. In het geval van het bovenstaande voorbeeld zal de vraag zijn, “X plus P% is WAT?” Je ziet meteen dat deze vraag in de groep van de volgende formule X + (X × P%) = Y staat, wat betekent dat je deze formule zult gebruiken om het probleem op te lossen.

Nadat je de juiste vraag hebt gekozen, voer je de bekende waarden in de overeenkomstige velden in. Voor het bovenstaande voorbeeld (5 + 50% van 5) zou je 5 invoeren in het X-veld en 50 in het P-veld. Druk daarna op “Berekenen.” De rekenmachine zal het antwoord en de gedetailleerde oplossing van het probleem weergeven met behulp van de relevante formule.

Definities

Het percentage is een relatieve waarde die wordt gebruikt om een aandeel ten opzichte van een geheel te definiëren. “Het geheel,” of de initiële waarde, wordt gedefinieerd als 100%, terwijl een honderdste deel van dat geheel wordt gedefinieerd als 1%. Tweemaal de initiële waarde zou 200% zijn.

Bijvoorbeeld, als je honderd koekjes hebt, dan zou 1 koekje 1% zijn, 150 koekjes zouden 150% zijn en 200 koekjes zouden 200% zijn. Evenzo, als je 50 koekjes hebt, zou 1% het honderdste deel van 50 zijn, oftewel 50 / 100 = 0,5. Dus, 1% van 50 koekjes is een half koekje. Terwijl 100 koekjes zouden zijn 50 + 50, oftewel 100% + 100% = 200%.

Percentages Berekenen

De bovenstaande definitie wordt vaak gebruikt om percentages van getallen te vinden. Om 1% van een getal te vinden, deel je het getal eenvoudigweg door 100: 1% van x is altijd x / 100.

Om een willekeurig percentage y van een getal x te vinden, vermenigvuldig je de waarde voor 1% met y.

Bijvoorbeeld, om 20% van x te vinden:

y = 20

20% van x = (x / 100) × 20

Percentageverhouding

De volgende verhouding wordt vaak gebruikt om het percentage van een getal te vinden als het gehele getal bekend is:

$$\frac{Hele\ getal}{Percentage} = \frac{100\%}{y\%}$$

Bijvoorbeeld, om 10% van 75 te vinden, zou de verhouding als volgt worden geschreven:

$$\frac{75}{x} = \frac{100\%}{10\%}$$

Om de waarde van x te vinden, wordt de bovenstaande verhouding opgelost voor x:

$$x=\frac{(75×10\%)}{100\%}=7,5$$

10% van 75 = 7,5

Percentageverhouding voor Omgekeerde Berekeningen

De percentageverhouding kan ook worden gebruikt voor omgekeerde berekeningen om vragen zoals deze te beantwoorden: welk percentage van 20 is 5? In dit geval is 20 100%, en 5 is y%, d.w.z.

$$\frac{20}{5} = \frac{100\%}{y\%}$$

Bij het oplossen voor y krijgen we:

$$y=\frac{(5×100\%)}{20}=25\%$$

Het antwoord is: 5 is 25% van 20.

Decimale Weergave van Percentages

Percentage waarden worden vaak uitgedrukt als decimalen. Om een decimale waarde van een percentage te vinden, deel je door 100:

10% = 10 / 100 = 0,1

25% = 25 / 100 = 0,25

De hierboven beschreven verhouding kan ook in decimalen worden uitgedrukt. Om een percentage van een getal te vinden, vermenigvuldig je het getal met de decimale uitdrukking van het benodigde percentage. Voor het bovenstaande voorbeeld, om 10% van 75 te vinden, vermenigvuldig je 75 met 0,1 om 7,5 te krijgen:

10% van 75 = 75 × (10 / 100) = 75 × 0,1 = 7,5

Rekenvoorbeeld – Het Berekenen van Fooien

Het berekenen van fooien is een van de meest voorkomende toepassingen van percentages in het dagelijks leven. Stel je voor dat je naar een restaurant bent geweest en $32 hebt uitgegeven aan een maaltijd. Je wilt een fooi van 15% toevoegen. Dus, wat is 15% van $32?

Oplossing

Gebruik de bovenstaande verhoudingsformule om 15% van $32 te vinden. Je krijgt de volgende verhouding:

$$\frac{32}{x} = \frac{100\%}{15\%}$$

$$x=\frac{(32×15\%)}{100\%}=4,8$$

Of,

15% van 32 = 32 × (15 / 100) = 32 × 0,15 = 4,8

Kies eerst de juiste vraag uit het vervolgkeuzemenu om de online percentagecalculator te gebruiken om dit probleem op te lossen. In dit voorbeeld zal de vraag zijn, “WAT is P% van X?” De bekende waarden zijn P = 15 en X = 32.

Na het drukken op “Berekenen”, zal de rekenmachine het antwoord (4,8) en de gedetailleerde oplossing weergeven.

Het Totale Bedrag Berekenen

De rekenmachine stelt je ook in staat om het totale bedrag dat je in dit geval zou betalen te berekenen. Om het totale bedrag in dit voorbeeld te berekenen, moet je de volgende vraag beantwoorden: Wat is $32 + 15% van $32?

De overeenkomstige vraag uit het vervolgkeuzemenu is: “X plus P% is WAT?” De bekende waarden zijn X = 32 en P = 15.

Na het drukken op “Berekenen” zie je het uiteindelijke antwoord: 36,8, de gedetailleerde oplossing van het probleem, en de waarde van de toegevoegde 15%.

Het totale bedrag is $32 + $4,8 = $36,8

Rekenvoorbeeld – Het Berekenen van Kortingen

Om de kortingsprijs van een artikel te berekenen, moet je de oorspronkelijke prijs en het kortingspercentage weten. Laten we een kortingsprijs vinden voor een T-shirt als de oorspronkelijke prijs $16 was en het momenteel te koop is met 20% korting.

Oplossing

Laten we eerst 20% van $16 vinden. Laten we deze keer de decimale uitdrukking van het percentage gebruiken:

20% van $16 = $16 × (20 / 100) = $16 × 0,2 = $3,2

Om deze bewerking uit te voeren met de online rekenmachine, kies je de volgende vraag: “WAT is P% van X?” Voer de bekende waarden in voor P en X: P = 20 en X = 16.

Na het drukken op “Berekenen,” zal de rekenmachine het uiteindelijke antwoord: 3,2, en de oplossing van het probleem weergeven.

Om de kortingsprijs te vinden, trek je de korting af van de oorspronkelijke prijs:

$16 - $3,2 = $12,8

De Eindprijs Berekenen

De rekenmachine stelt je ook in staat om direct de resulterende kortingsprijs van het T-shirt te berekenen. Om dat te doen, kies je de volgende vraag uit de vervolgkeuzelijst: “X min P% is WAT?” Voer de bekende getallen in: X = 16 en P = 20.

Na het drukken op “Berekenen,” zal de rekenmachine het uiteindelijke antwoord: 12,8, gevolgd door de gedetailleerde oplossing weergeven.