Kalkulatory Finansowe
Kalkulator stopy procentowej


Kalkulator stopy procentowej

Darmowy kalkulator online do szacowania stopy procentowej i całkowitych kosztów odsetek kredytu amortyzowanego z ustaloną miesięczną kwotą spłaty.

Oprocentowanie

Oprocentowanie: 3.74%

Razem 120 miesięcznych płatności: $120,000.00

Całkowita kwota odsetek: $20,000.00

Odsetki

Kapitał

Saldo

0 roku

5 lat

10 lat

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

 1. Co to jest Stopa Procentowa?
 2. Proste vs Złożone Odsetki
 3. Stałe vs Zmienne Stopy Procentowe
 4. APR
 5. Wpływ Nieprzewidywalnych Warunków Gospodarczych na Stopy Procentowe
  1. Polityka Gospodarcza i Inflacja
  2. Aktywność Gospodarcza
  3. Stopa Bezrobocia
  4. Podaż i Popyt
 6. Czynniki, które można kontrolować, wpływające na stopy procentowe
  1. Indywidualna Pozycja Kredytowa
 7. Rzeczywista Stopa Procentowa
 8. Jak Otrzymać Lepsze Stopy Procentowe
  1. Szczegóły pożyczki
  2. Pożyczki zabezpieczone
  3. Pożyczaj, gdy rynek jest korzystny
  4. Nie ubiegaj się o kredyt zbyt często
  5. Zrób swoje badania i porównaj oferty

Kalkulator stopy procentowej

Z kalkulatorem stopy procentowej możesz obliczyć stopy procentowe dla kredytów o ustalonych warunkach i miesięcznych płatnościach. Jeśli dealer pojazdów podaje informacje o miesięcznej płatności i całkowitej cenie, ale nie uwzględnia rzeczywistej stopy procentowej, kalkulator nadal może obliczyć stopy procentowe. Wypróbuj Kalkulator Odsetek lub Kalkulator Odsetek Złożonych, aby określić, ile odsetek zarobisz na inwestycji.

Co to jest Stopa Procentowa?

Jest również znana jako koszt pożyczenia pieniędzy. Stopa procentowa to kwota, jaką pożyczkodawcy pobierają od pożyczkobiorców za korzystanie z pieniędzy, wyrażona jako procent od kwoty głównej, czyli pierwotnej kwoty pożyczki. Roczna stopa procentowa wynosząca 8% na pożyczkę 100 zł oznacza, że pożyczkobiorca musi zwrócić 108 zł na koniec roku.

Stopa procentowa bezpośrednio wpływa na całkowite odsetki zapłacone od pożyczki. Stopy procentowe mogą być podawane na wiele sposobów, takich jak rocznie, miesięcznie, dziennie lub w innych odstępach czasu. Większość osób preferuje niskie stopy procentowe, ponieważ będzie to oznaczało niższe koszty pożyczki. A pożyczkodawcy (lub inwestorzy) wolą wysokie stopy procentowe, ponieważ mogą zarobić więcej na pożyczkach.

Stopy procentowe odgrywają rolę w praktycznie wszystkich formalnych transakcjach pożyczkowo-pożyczkowych. Do stóp procentowych należą stopy procentowe hipoteczne, opłaty za niespłacony dług na karcie kredytowej, pożyczki na finansowanie projektów kapitałowych, wzrost funduszu emerytalnego, amortyzacja długoterminowych aktywów, rabaty cenowe udzielane przez dostawcę klientowi za wcześniejsze opłacenie faktury itp.

Proste vs Złożone Odsetki

Odsetki można obliczyć na dwa sposoby. Proste odsetki są obliczane tylko jako procent od kwoty głównej. Przy obliczaniu odsetek złożonych musimy wziąć pod uwagę wszystkie zgromadzone odsetki. Odsetki otrzymane przez wierzycieli są złożone z tego powodu właściwości złożenia. Im częściej odsetki są złożone, tym więcej odsetek będzie narastać w określonym czasie.

W nowoczesnych formalnych obliczeniach odsetek, w tym w tym kalkulatorze, możemy użyć odsetek złożonych. I o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dalsze odniesienia do stopy procentowej odnoszą się do odsetek złożonych.

Aby obliczyć wartości lub dowiedzieć się więcej o zmianach częstotliwości złożenia, użyj Kalkulatora Odsetek Złożonych.

Stałe vs Zmienne Stopy Procentowe

Stopa procentowa pożyczki o stałej stopie procentowej nigdy się nie zmieni. Zmienne stopy procentowe to stopy procentowe, które zmieniają się z czasem. Stopy procentowe, inflacja i indeksy giełdowe mogą wpływać na zmienność. Kalkulator stopy procentowej pokaże wynik tylko jako stałą stopę procentową, mimo że każda z nich ma swoje zalety i wady.

APR

APR (roczna stopa procentowa) to standardowa statystyka wyrażająca stopy procentowe różnych pożyczek. Często używamy APR przy zakupie domu lub samochodu. Różnią się od standardowych stóp procentowych tym, że mogą zawierać dodatkowe wydatki. Na przykład, przy zakupie nowego samochodu, koszty administracyjne są czasami wliczane w finansowanie pożyczki, a nie płatne z góry. Roczna stopa procentowa może lepiej porównać podobne produkty niż stopa procentowa, ponieważ zapewnia bardziej realistyczny obraz kosztów.

Roczna Stopa Procentowa, czyli APY, to stopa procentowa, która zazwyczaj jest zarabiana na koncie oszczędnościowym lub certyfikacie depozytowym w instytucji finansowej (w Stanach Zjednoczonych). Odwiedź Kalkulator APR po więcej informacji lub do wykonania obliczeń APR.

Wpływ Nieprzewidywalnych Warunków Gospodarczych na Stopy Procentowe

Na stopy procentowe hipotek i pożyczek samochodowych wpływa wiele czynników. Chociaż większość z tych czynników jest poza naszą kontrolą, wciąż możemy skorzystać z świadomości.

Polityka Gospodarcza i Inflacja

Polityka pieniężna banku centralnego to główny czynnik wpływający na stopy procentowe w większości rozwiniętych krajów. Wzrost cen produktów i usług przy jednoczesnym spadku siły nabywczej pieniądza to zjawisko znane jako inflacja. Głównym celem polityki pieniężnej jest kontrola inflacji.

Dostosowania stóp procentowych to potężne narzędzie makroekonomiczne, które może wywierać głębokie skutki na gospodarkę. Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) zbiera się kilka razy w roku - nawet do ośmiu - aby przeglądać i ustalać stopę funduszy federalnych, która wpływa na stopy procentowe w USA. FOMC dąży do zarządzania inflacją i utrzymania jej na docelowym poziomie, zazwyczaj około 2% rocznie, jako część swojego podwójnego mandatu do promowania maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen.

Aktywność Gospodarcza

Wzrost stóp procentowych obniża zaufanie konsumentów i liczbę osób oraz firm chętnych do pożyczania. Gdy stopy procentowe w gospodarce spadają, pożyczanie pieniędzy na rozwój firmy, zakup nowego samochodu czy kupno domu staje się bardziej powszechne. Prowadzi to do większego zatrudnienia, wyższych płac i większego zaufania konsumentów do gospodarki.

Banki centralne wykorzystują stopy procentowe jako jedną z najważniejszych broni do regulacji gospodarki. Zazwyczaj obniżają stopy procentowe, gdy gospodarka jest słaba, i podwyższają je, gdy rośnie zbyt szybko.

Stopa Bezrobocia

Wysokie bezrobocie zwykle prowadzi do zmniejszenia wydatków konsumentów, co może spowolnić wzrost gospodarczy. Z drugiej strony, niskie bezrobocie może pobudzić zwiększone wydatki, potencjalnie prowadząc do wzrostu płac i kosztów działalności gospodarczej, co może wywołać presję inflacyjną. W związku z tym banki centralne często dostosowują stopy procentowe w odpowiedzi na zmiany stopy bezrobocia, aby utrzymać stabilność gospodarczą.

Zwykle banki centralne mogą obniżać stopy procentowe w okresach wysokiego bezrobocia, aby zachęcić do pożyczania i wydatków, co stymuluje działalność gospodarczą. W przeciwnym razie, aby zapobiec przegrzaniu się gospodarki, gdy bezrobocie jest niskie - co może wskazywać na solidne wydatki konsumpcyjne i witalność gospodarczą - stopy procentowe mogą być podwyższane, aby złagodzić wydatki i kontrolować inflację. Odzwierciedla to przeciwcyclicalną rolę polityki pieniężnej w zarządzaniu wahania gospodarczymi.

Podaż i Popyt

Rynek kredytowy jest determinowany przez podaż i popyt w taki sam sposób jak rynek towarów i usług, choć w mniejszym stopniu. Kredytodawcy podnoszą stopy procentowe, gdy jest nadmiar popytu na pieniądze lub kredyt. Kredytodawcy obniżają stopy, aby przyciągnąć więcej pożyczkobiorców, gdy jest mniejszy popyt na kredyt lub pieniądze. Banki i unie kredytowe muszą nadal spełniać swoje wymogi rezerwowe, i jest maksymalna kwota, którą mogą pożyczyć.

Czynniki, które można kontrolować, wpływające na stopy procentowe

Chociaż wiele rzeczy, które wpływają na stopy procentowe, trudno przewidzieć, ludzie mogą mieć pewien wpływ na swoje stopy.

Indywidualna Pozycja Kredytowa

W Stanach Zjednoczonych dostępne są oceny i raporty kredytowe, które pożyczkodawcy wykorzystują do oceny ryzyka. Im wyższa ocena kredytowa osoby, która mieści się w przedziale od 300 do 850, tym bardziej jest ona uznawana za wiarygodnego pożyczkobiorcę.

Średnia ocena kredytowa amerykańskich konsumentów wynosi 700. Z czasem konsumenci budują dobrą ocenę kredytową poprzez regularne płatności, minimalne wykorzystanie kredytu i inne wskaźniki, takie jak stosunek wykorzystania kredytu. Jeśli konsument opóźnia płatności, ma wysoki stosunek wykorzystania kredytu, duży łączny dług lub zbankrutował, jego ocena kredytowa spada.

Aby kwalifikować się do lepszych stóp procentowych, musisz mieć ocenę kredytową co najmniej 750. Osoby z wyższymi ocenami kredytowymi mają szanse na niższe stopy procentowe. Niskie oceny kredytowe, bankructwo i opóźnienia w płatnościach kart kredytowych sprawiają, że pożyczkodawcy są ostrożni w pożyczaniu pieniędzy takim wnioskodawcom. Preferują pożyczanie osobom z nieskazitelnym rekordem terminowych płatności hipotecznych i samochodowych.

Firmy albo odmawiają, albo podnoszą stopy procentowe, aby chronić się przed niewypłacalnością pożyczek przez pożyczkobiorców wysokiego ryzyka. Firma wydająca karty kredytowe może podnieść stopę procentową na koncie, jeśli klient ma historię opóźnionych płatności.

Rzeczywista Stopa Procentowa

Związek między rzeczywistą stopą procentową, inflacją a nominalną stopą procentową często przybliża się równaniem:

Rzeczywista stopa + Inflacja = Nominalna stopa

Ta formuła sugeruje, że nominalna stopa procentowa, często odnosząca się do kontekstów finansowych, jest sumą rzeczywistej stopy procentowej (stopy dostosowanej o inflację) i oczekiwanej stopy inflacji. Należy jednak pamiętać, że jest to uproszczenie. Bardziej kompleksowe równanie Fishera, które uwzględnia złożenie odsetek, ma postać:

1 + Nominalna stopa = (1 + Rzeczywista stopa) × (1 + Stopa inflacji)

Dla niskich stóp inflacji i odsetek, proste dodawanie używane w przybliżeniu jest zazwyczaj adekwatne. Niemniej jednak, przy wyższych stopach lub dokładniejszych obliczeniach finansowych, należy użyć pełnej wersji równania Fishera. Do szczegółowych obliczeń, szczególnie na dłuższe okresy lub przy znaczących stopach inflacji, proszę użyć Kalkulatora Inflacji, który może dać dokładniejszą analizę.

Jak Otrzymać Lepsze Stopy Procentowe

Historia kredytowa osoby jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na to, czy otrzyma rozsądne stopy procentowe. Ale są też inne rzeczy, o których pożyczkobiorcy powinni pamiętać.

Szczegóły pożyczki

Dłuższe okresy spłaty są bardziej ryzykowne dla pożyczkodawców, co skutkuje wyższą stopą procentową. Stopa procentowa może się obniżyć, jeśli pożyczkobiorca wybierze krótszy okres kredytowania i wpłaci więcej środków jako wkład własny. Stopa procentowa może wzrosnąć dla pożyczkobiorcy, jeśli wpłata własna jest zbyt niska, co również jest ryzykowne.

Pożyczki zabezpieczone

Pożyczki niezabezpieczone mają wyższe stopy procentowe niż pożyczki zabezpieczone z powodu braku zabezpieczenia. Pożyczki zabezpieczone oferują niższe stopy procentowe dla pożyczkobiorców, którzy są gotowi zaoferować zabezpieczenie. Jeśli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić, pożyczkodawca ma prawo do zabezpieczenia użytego jako gwarancja.

Pożyczaj, gdy rynek jest korzystny

Pożyczkobiorcy nie mogą zmieniać warunków gospodarczych, ale mogą zaciągnąć pożyczki, gdy rynek jest obiecujący. Niższe stopy procentowe można zaobserwować, gdy gospodarka jest słaba i jest mniejsze zapotrzebowanie na pożyczki.

Nie ubiegaj się o kredyt zbyt często

Jeśli raport kredytowy pożyczkobiorcy wysokiego ryzyka pokazuje dużo zapytań, oznacza to, że mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu. Nawet pojedyncze zapytanie może obniżyć wynik kredytowy o kilka punktów.

Zrób swoje badania i porównaj oferty

Stopy procentowe oferowane przez różnych pożyczkodawców różnią się. Istotne jest uzyskanie rozsądnej stopy procentowej i uwzględnienie dodatkowych kosztów i warunków. Można, jako narzędzie negocjacyjne, oznajmić każdemu pożyczkodawcy, że inny oferuje niższą stopę. Pożyczkobiorca może zaoszczędzić pieniądze, szukając pożyczek zamiast przyjmować pierwszą, która pojawi się na jego drodze.