Kalkulatory Finansowe
Kalkulator Odsetek


Kalkulator Odsetek

Za pomocą tego darmowego kalkulatora odsetek możesz obliczyć harmonogramy akumulacji, salda końcowe oraz narosłe odsetki.

Odsetki

Saldo końcowe: $135,479.01

Po dostosowaniu do inflacji: $100,809.11

Całkowity kapitał: $99,000.00

Całkowite odsetki: $39,224.74

Całkowite odsetki po opodatkowaniu: $36,479.01

Początkowa inwestycja

Odsetki po opodatkowaniu

Wkłady

Podatek

0 lat

5 lat

10 lat

# DEPOZYT ODSETKI SALDO KOŃCOWE
1 $32,400.00 $1,486.44 $33,886.44
2 $7,400.00 $1,908.58 $43,195.01
3 $7,400.00 $2,350.77 $52,945.78
4 $7,400.00 $2,813.97 $63,159.75
5 $7,400.00 $3,299.17 $73,858.93
6 $7,400.00 $3,807.43 $85,066.35
7 $7,400.00 $4,339.82 $96,806.18
8 $7,400.00 $4,897.51 $109,103.69
9 $7,400.00 $5,481.69 $121,985.38
10 $7,400.00 $6,093.62 $135,479.01
# DEPOZYT ODSETKI SALDO KOŃCOWE
1 $30,200.00 $117.03 $30,317.03
2 $200.00 $118.25 $30,635.28
3 $200.00 $119.49 $30,954.77
4 $200.00 $120.72 $31,275.49
5 $200.00 $121.97 $31,597.46
6 $200.00 $123.22 $31,920.67
7 $200.00 $124.47 $32,245.14
8 $200.00 $125.72 $32,570.87
9 $200.00 $126.99 $32,897.85
10 $200.00 $128.25 $33,226.11
11 $200.00 $129.53 $33,555.63
12 $200.00 $130.80 $33,886.44
Koniec 1 roku
13 $5,200.00 $151.46 $39,237.90
14 $200.00 $152.82 $39,590.72
15 $200.00 $154.19 $39,944.91
16 $200.00 $155.56 $40,300.47
17 $200.00 $156.94 $40,657.41
18 $200.00 $158.32 $41,015.73
19 $200.00 $159.71 $41,375.44
20 $200.00 $161.10 $41,736.55
21 $200.00 $162.50 $42,099.05
22 $200.00 $163.91 $42,462.96
23 $200.00 $165.32 $42,828.28
24 $200.00 $166.73 $43,195.01
Koniec 2 roku
25 $5,200.00 $187.53 $48,582.54
26 $200.00 $189.03 $48,971.57
27 $200.00 $190.54 $49,362.11
28 $200.00 $192.05 $49,754.17
29 $200.00 $193.57 $50,147.74
30 $200.00 $195.10 $50,542.84
31 $200.00 $196.63 $50,939.47
32 $200.00 $198.17 $51,337.63
33 $200.00 $199.71 $51,737.34
34 $200.00 $201.26 $52,138.60
35 $200.00 $202.81 $52,541.41
36 $200.00 $204.37 $52,945.78
Koniec 3 roku
37 $5,200.00 $225.31 $58,371.10
38 $200.00 $226.96 $58,798.06
39 $200.00 $228.62 $59,226.68
40 $200.00 $230.28 $59,656.96
41 $200.00 $231.95 $60,088.90
42 $200.00 $233.62 $60,522.52
43 $200.00 $235.30 $60,957.82
44 $200.00 $236.99 $61,394.81
45 $200.00 $238.68 $61,833.49
46 $200.00 $240.38 $62,273.87
47 $200.00 $242.09 $62,715.95
48 $200.00 $243.80 $63,159.75
Koniec 4 roku
49 $5,200.00 $264.89 $68,624.65
50 $200.00 $266.70 $69,091.34
51 $200.00 $268.50 $69,559.85
52 $200.00 $270.32 $70,030.17
53 $200.00 $272.14 $70,502.31
54 $200.00 $273.97 $70,976.28
55 $200.00 $275.81 $71,452.09
56 $200.00 $277.65 $71,929.74
57 $200.00 $279.50 $72,409.24
58 $200.00 $281.36 $72,890.60
59 $200.00 $283.23 $73,373.83
60 $200.00 $285.10 $73,858.93
Koniec 5 roku
61 $5,200.00 $306.35 $79,365.28
62 $200.00 $308.32 $79,873.60
63 $200.00 $310.29 $80,383.88
64 $200.00 $312.26 $80,896.14
65 $200.00 $314.25 $81,410.39
66 $200.00 $316.24 $81,926.63
67 $200.00 $318.24 $82,444.87
68 $200.00 $320.25 $82,965.12
69 $200.00 $322.26 $83,487.39
70 $200.00 $324.29 $84,011.67
71 $200.00 $326.32 $84,537.99
72 $200.00 $328.36 $85,066.35
Koniec 6 roku
73 $5,200.00 $349.78 $90,616.14
74 $200.00 $351.91 $91,168.05
75 $200.00 $354.05 $91,722.10
76 $200.00 $356.20 $92,278.30
77 $200.00 $358.35 $92,836.65
78 $200.00 $360.52 $93,397.17
79 $200.00 $362.69 $93,959.86
80 $200.00 $364.87 $94,524.73
81 $200.00 $367.06 $95,091.79
82 $200.00 $369.26 $95,661.04
83 $200.00 $371.46 $96,232.50
84 $200.00 $373.68 $96,806.18
Koniec 7 roku
85 $5,200.00 $395.27 $102,401.45
86 $200.00 $397.58 $102,999.03
87 $200.00 $399.90 $103,598.93
88 $200.00 $402.22 $104,201.15
89 $200.00 $404.55 $104,805.71
90 $200.00 $406.90 $105,412.60
91 $200.00 $409.25 $106,021.85
92 $200.00 $411.61 $106,633.46
93 $200.00 $413.98 $107,247.44
94 $200.00 $416.36 $107,863.80
95 $200.00 $418.75 $108,482.55
96 $200.00 $421.14 $109,103.69
Koniec 8 roku
97 $5,200.00 $442.93 $114,746.62
98 $200.00 $445.42 $115,392.04
99 $200.00 $447.92 $116,039.96
100 $200.00 $450.43 $116,690.39
101 $200.00 $452.95 $117,343.34
102 $200.00 $455.48 $117,998.82
103 $200.00 $458.02 $118,656.84
104 $200.00 $460.57 $119,317.41
105 $200.00 $463.13 $119,980.54
106 $200.00 $465.70 $120,646.24
107 $200.00 $468.28 $121,314.52
108 $200.00 $470.87 $121,985.38
Koniec 9 roku
109 $5,200.00 $492.84 $127,678.23
110 $200.00 $495.53 $128,373.76
111 $200.00 $498.22 $129,071.98
112 $200.00 $500.93 $129,772.91
113 $200.00 $503.65 $130,476.55
114 $200.00 $506.37 $131,182.92
115 $200.00 $509.11 $131,892.03
116 $200.00 $511.86 $132,603.89
117 $200.00 $514.62 $133,318.50
118 $200.00 $517.38 $134,035.89
119 $200.00 $520.16 $134,756.05
120 $200.00 $522.95 $135,479.01
Koniec 10 roku

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

  1. Proste Odsetki
  2. Odsetki Złożone
  3. Reguła 72
  4. Stała vs. Zmienna Stopa Procentowa
  5. Wkłady
  6. Stopa Podatkowa
  7. Stopa Inflacji

Kalkulator Odsetek

W naszym Kalkulatorze Odsetek można używać stałych kwot kapitału głównego oraz dodatkowych okresowych wpłat do obliczania płatności odsetkowych i sald końcowych. Oprócz podatku od dochodów z odsetek i inflacji, istnieją inne czynniki, które można wziąć pod uwagę.

Odwiedź nasz Kalkulator Odsetek Złożonych, aby dowiedzieć się więcej i porównać różne metody obliczania odsetek.

Odsetki to wynagrodzenie, które pożyczkobiorca płaci pożyczkodawcy za korzystanie z pieniędzy w formie odsetek lub kwoty. Koncepcja odsetek leży u podstaw większości instrumentów finansowych na świecie.

Odsetki złożone i proste to dwie różne metody naliczania odsetek.

Proste Odsetki

Poniżej przedstawiono podstawowe przykłady odsetek. Daniel chce pożyczyć od banku 100 dolarów na jeden rok („kapitał”). Kosztuje go to 10% odsetek. Aby określić, ile odsetek zostało naliczonych, wykonaj następujące działanie:

100 dolarów × 10% = 10 dolarów

Po roku Daniel musi zwrócić bankowi kapitał pożyczki plus odsetki, co zwiększa całkowitą kwotę należną bankowi.

100 dolarów + 10 dolarów = 110 dolarów

Po roku Daniel jest winien bankowi 110 dolarów: 100 dolarów kapitału i 10 dolarów odsetek. Załóżmy, że Daniel chciał pożyczyć 100 dolarów nie na jeden, ale na dwa lata i że bank naliczał odsetki każdego roku. Stopa procentowa zostałaby naliczona dwukrotnie na koniec pierwszego roku i na koniec drugiego.

100 dolarów + 10 dolarów (pierwszy rok) + 10 dolarów (drugi rok) = 120 dolarów

Dwa lata później Daniel jest winien bankowi 120 dolarów kapitału i odsetek. Zastosuj następujący wzór, aby obliczyć proste odsetki:

Odsetki = Kapitał × Stopa procentowa × Okres

Użyj wzoru, gdy chcesz obliczyć odsetki częściej niż raz w miesiącu lub raz dziennie:

Odsetki = Kapitał × Stopa procentowa × (Okres / Częstotliwość)

W rzeczywistości rzadko używa się prostych odsetek. Nawet w codziennej mowie słowo „odsetki” zwykle odnosi się do odsetek złożonych.

Odsetki Złożone

Aby wyjaśnić odsetki złożone, musimy wziąć pod uwagę więcej niż jeden okres. Wyobraźmy sobie, że pożyczamy 100 dolarów na dwa lata przy stopie procentowej 10%. W pierwszym roku odsetki są obliczane jak zwykle.

100 dolarów × 10% = 10 dolarów

Gdy odsetki Daniela są dodane do jego kapitału, musi on zwrócić bankowi za ten okres.

100 dolarów + 10 dolarów = 110 dolarów

Ale rok dobiega końca, a zaczyna się nowy. Zamiast początkowej kwoty, używamy kapitału plus narosłych odsetek. Jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację Daniela:

110 dolarów × 10% = 11 dolarów

Na koniec drugiego roku odsetki Daniela wynoszą 11 dolarów. Po zakończeniu roku ta kwota jest doliczana do należnej kwoty:

110 dolarów + 11 dolarów = 121 dolarów

Załóżmy, że zamiast odsetek złożonych użyto prostych odsetek. W takim przypadku bank otrzymałby od Daniela 120 dolarów. Przy odsetkach złożonych Daniel powinien zwrócić 121 dolarów, ponieważ odsetki były naliczane od odsetek.

Im częściej odsetki są naliczane w czasie, tym więcej odsetek będzie naliczanych na pierwotną kwotę kapitału. Poniżej znajduje się wykres pokazujący, jak inwestycja 1000 dolarów przy różnych częstotliwościach kapitalizacji zarabia 20% odsetek.

Częstotliwość Kapitalizacji

Początkowo różnice w częstotliwości są niewielkie, ale stopniowo stają się bardziej wyraźne z biegiem czasu. Jest to wizualna reprezentacja mocy odsetek złożonych. Ciągła kapitalizacja zawsze przyniesie maksymalny zwrot ze względu na matematyczne ograniczenie częstotliwości kapitalizacji w danym okresie.

Reguła 72

Reguła 72 może być przydatna dla każdego, kto chce dokonać wykształconego przypuszczenia na temat odsetek złożonych. Zamiast otrzymywać konkretne liczby, jak zapewniają kalkulatory finansowe, możesz zrozumieć ogólny zakres. Podziel 72 przez stopę procentową, aby odkryć liczbę lat (n), w jakich podwoi się określona kwota pieniędzy (kwota).

Na przykład, jak długo zajęłoby inwestycji 1000 dolarów, aby stać się 2000 dolarów, jeśli stopa procentowa wynosiła 8%?

n = 72/8 = 9

Dziewięć lat zajęłoby Ci zmienienie 1000 dolarów w 2000 dolarów przy oprocentowaniu 8%. Ta metoda działa najlepiej dla stóp procentowych od 6 do 10%, ale powinna również działać bardzo dobrze dla mniej niż 20%.

Stała vs. Zmienna Stopa Procentowa

Na pożyczkę lub konto oszczędnościowe może być stosowana stała lub zmienna stopa procentowa. W większości przypadków pożyczki i oszczędności o zmiennych stopach zależą od stawki referencyjnej, takiej jak stopa funduszy Rezerwy Federalnej USA lub Londyńska Stopa Międzybankowa (LIBOR) (London Interbank Offered Rate). Stopa oszczędnościowa jest zwykle niższa niż stopa referencyjna, podczas gdy stopa kredytowania jest wyższa. Bank zarabia na różnicy.

Do tworzenia LIBOR, komercyjnej stawki, używane są stopy procentowe między bankami o wysokiej zdolności kredytowej. LIBOR i stopa Fed to obie krótkoterminowe stopy procentowe międzybankowe. Stopa Fed to główne narzędzie Rezerwy Federalnej do kontrolowania podaży pieniądza w gospodarce USA.

Nasz Kalkulator Odsetek obsługuje tylko stałe stopy procentowe.

Wkłady

Korzystając z powyższego kalkulatora odsetek, możesz regularnie obliczać wpłaty i wkłady. Jest to przydatne dla osób, które regularnie odkładają określoną kwotę. Istotne rozróżnienie dotyczące wkładów dotyczy tego, czy mają one miejsce na początku czy na końcu okresu kapitalizacji. Okresowe wpłaty na końcu mają o jeden okres procentowy mniej w całkowitych wkładach.

Stopa Podatkowa

Niektóre rodzaje dochodów odsetkowych są opodatkowane, a mianowicie odsetki od obligacji, oszczędności i certyfikatów depozytowych (CD). Obligacje korporacyjne są praktycznie zawsze opodatkowane w Stanach Zjednoczonych. Niektóre rodzaje są w pełni opodatkowane, a inne częściowo. Odsetki zarobione na obligacjach skarbu państwa Stanów Zjednoczonych mogą być opodatkowane na poziomie krajowym, ale zazwyczaj nie są opodatkowane na poziomie stanowym i lokalnym.

Ostatecznie podatki mogą mieć znaczący wpływ. Po 20 latach oszczędzania 100 dolarów Daniel będzie miał 1 060 dolarów. A podatki przy stopie procentowej 6 procent będą równe:

100 dolarów × (1 + 6%)²⁰ = 100 dolarów × 3.2071 = 320.71 dolarów

To jest wolne od podatku. Jednakże, jeśli marża podatkowa Daniela wynosi 25% na koniec roku, będzie on miał tylko 239.78 dolarów. 25% stawka podatkowa jest stosowana do każdego okresu kapitalizacji.

Stopa Inflacji

Inflacja opisana jest jako stopniowy wzrost cen towarów i usług. Ostatecznie, z powodu inflacji, stała kwota pieniędzy będzie kosztować stosunkowo mniej w przyszłości.

Średnia stopa inflacji w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 100 lat wynosiła około 3%. Dla porównania, średnia roczna stopa zwrotu indeksu S&P 500 (Standard & Poor's) w Stanach Zjednoczonych wynosi około 10% w tym samym okresie.

Podatki i inflacja utrudniają zwiększenie rzeczywistej wartości pieniędzy. Średnia stawka podatkowa dla klasy średniej w Stanach Zjednoczonych wynosi około 25%. Średnia stopa inflacji to 3%. Wymagane są stopy procentowe na poziomie 4% lub wyższe, aby utrzymać wartość waluty na stałym poziomie, co może być trudne.

Informacje o inflacji można znaleźć w sekcji Kalkulator Inflacji na naszej stronie internetowej. Możesz użyć naszego Kalkulatora Odsetek, aby uzyskać ogólne wyniki, pozostawiając stopę inflacji na poziomie 0.