Máy Tính Toán Học
Công cụ máy tính tỉ lệ phần trăm


Công cụ máy tính tỉ lệ phần trăm

Công cụ Máy tính tỷ lệ phần trăm này giúp tính toán phần trăm của một số, số phần trăm thay đổi và giá trị của một số có tỷ lệ phần trăm biết trước.

What is

of

is what % of

is

of what

of

Increase

by

Decrease

by

VS

Result

6 is 30% of 20

15% of 200 = 30

3500 increase 22% = 4270
9700 decrease 35% = 6305

Difference of 1 and 3 is 100%,
and 3 is a 200% increase of 1

Có lỗi với phép tính của bạn.

Mục lục

 1. Máy Tính Phần Trăm Sử Dụng Các Cụm Từ Thông Thường Trong Giao Tiếp Hàng Ngày
 2. Ứng dụng của tỉ lệ phần trăm
 3. Cách giải thích các giá trị khác nhau của tỷ lệ phần trăm
 4. Công thức phần trăm chi tiết
 5. Ứng dụng của công cụ máy tính này
 6. Cách tính phần trăm của một số
 7. Cách tính tỉ lệ phần trăm tăng hoặc giảm
 8. Cách nhập các giá trị
 9. Các quy tắc và khuyến nghị khi sử dụng công cụ máy tính này
 10. Lịch sử của tỉ lệ phần trăm

Công cụ máy tính tỉ lệ phần trăm

Máy Tính Phần Trăm Sử Dụng Các Cụm Từ Thông Thường Trong Giao Tiếp Hàng Ngày

Ứng dụng của tỉ lệ phần trăm

Tỷ lệ phần trăm là số phần trăm của một số so với số đã biết ban đầu. Tỷ lệ phần trăm được biểu thị bằng 100 đơn vị của một số lượng nhất định. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể muốn biết tỷ lệ lãi hoặc lỗ so với số tiền đầu tư. Một giáo viên có thể quan tâm đến việc xem tỷ lệ học sinh đã vượt qua một bài kiểm tra nhất định so với tổng số học sinh trong lớp. Người quản lý dự án có thể muốn biết tỷ lệ vốn đầu tư vào dự án tương ứng với tổng kinh phí. Trong tất cả các trường hợp này, tỷ lệ phần trăm là cách tốt nhất để thể hiện những kết quả như vậy.

Khi một nhà đầu tư chi 12.000 USD vào một khoản đầu tư và kiếm được lợi nhuận 3.000 USD vào cuối giai đoạn đầu tư, lợi tức đầu tư sẽ là \$\frac{3.000}{12.000}=\frac{1}{4}\$. Để biểu thị phân số này dưới dạng phần trăm, chúng ta nhân nó với 100%, trong đó % là ký hiệu phần trăm.

Vì vậy, chúng ta có:

$$\frac{3.000}{12.000} × 100\% = 25\%$$

Giá trị 25% ngụ ý rằng cứ 100 đô la, nhà đầu tư kiếm được 25 đô la lợi nhuận. Vì 25 là một phần tư của 100 nên người ta cũng có thể nói rằng nhà đầu tư kiếm được 1/4 lợi nhuận từ số tiền đầu tư.

Do đó, nếu T là tổng số tiền đầu tư (giá trị cơ bản), thì lợi nhuận p thể hiện tỷ lệ phần trăm của:

$$\frac{p}{T} × 100\%$$

Chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ ở lĩnh vực đầu tư trong bài viết này.

Cách giải thích các giá trị khác nhau của tỷ lệ phần trăm

Tỷ lệ phần trăm được giải thích dựa trên giá trị cơ bản của một đại lượng nhất định. Trong ví dụ trên, giá trị cơ bản là tổng số tiền đầu tư. Trong bối cảnh đầu tư và lợi nhuận:

 • 0% ngụ ý rằng khoản đầu tư không có lợi nhuận và số tiền nhận được vào cuối giai đoạn đầu tư bằng với số tiền đầu tư ban đầu.
 • 50% ngụ ý rằng khoản đầu tư mang lại lợi nhuận bằng một nửa số tiền đầu tư.
 • 100% ngụ ý rằng khoản đầu tư mang lại lợi nhuận bằng số tiền đầu tư.
 • Lớn hơn 100% hàm ý lợi nhuận lớn hơn số tiền đầu tư.
 • Dưới 0% hàm ý khoản đầu tư đã bị thua lỗ.

Công thức phần trăm chi tiết

Giả sử đầu tư số tiền T và tổng số tiền thu được là A, thì lợi nhuận là

$$p = A - T$$

Phần trăm lợi nhuận là:

$$\frac{A-T}{T} × 100\%$$

Nếu tổng số tiền A nhận được nhỏ hơn số tiền đầu tư T thì chúng ta có giá trị p âm, tức là khoản đầu tư bị thua lỗ. Chúng ta có một khoản lỗ có phần trăm là:

$$\frac{T-A}{T} × 100\%$$

Ứng dụng của công cụ máy tính này

Máy tính tỷ lệ phần trăm được sử dụng để tính toán các đại lượng sau:

 • tỷ lệ phần trăm của một số;
 • số ban đầu, tỷ lệ phần trăm được đưa ra;
 • phần trăm tăng từ số này sang số khác;
 • phần trăm giảm từ số này sang số khác;
 • Tỷ lệ phần trăm giữa hai số so với trung bình cộng của các số đó.

Cách tính phần trăm của một số

Giả sử nhà đầu tư kiếm được 3.000 USD lợi nhuận và dự định rút 20% lợi nhuận và giữ phần đầu tư còn lại. Khi đó số tiền rút 20% của 3.000 là:

$$\frac{20}{100} × 3.000 = 600$$

Số tiền giữ lại trong khoản đầu tư sẽ là (100%-20%)=80% của 3.000, tương đương với:

$$\frac{80}{100} × 3.000 = 2.400$$

Bạn có thể tính toán hai giá trị này bằng máy tính tỷ lệ phần trăm.

Cách tính tỉ lệ phần trăm tăng hoặc giảm

Giả sử ban đầu một người đầu tư 12.000 USD vào đầu năm nay và 15.000 USD vào đầu năm sau. Số tiền đầu tư tăng thêm 3.000 USD.

$$15.000 – 12.000 = 3.000$$

Tỷ lệ phần trăm được tính dựa trên số tiền ban đầu là 12.000 USD. Do đó, phần trăm số tiền đầu tư tăng thêm là:

$$\frac{15.000-12.000}{12.000} × 100\% = \frac{3.000}{12.000} × 100\% = 25\%$$

Do đó, khoản vốn đầu tư đã tăng thêm 25%.

Cách nhập các giá trị

Chúng tôi có một công cụ máy tính giúp tính giá trị phần trăm chênh lệch, nó sẽ cho chúng tôi biết sự thay đổi là tăng hay giảm. Vì 12.000 USD là số tiền đầu tư đầu tiên nên chúng tôi nhập số tiền đó vào ô "giá trị 1". Trong ô "giá trị 2", chúng tôi nhập 15.000 USD, sau đó nhấn nút "tính toán" (calculate). Máy tính xác định chênh lệch phần trăm là 25% và tỷ lệ phần trăm này thể hiện sự gia tăng.

Tuy nhiên, kết quả sẽ hoàn toàn khác nếu bạn nhập 15.000 USD vào ô đầu tiên và 12.000 USD vào ô thứ hai. Khoản đầu tư thứ hai trị giá 12.000 USD sẽ giảm 25% so với 15.000 USD.

Hơn nữa, nếu khoản đầu tư kiếm được lợi nhuận 3.000 USD vào cuối năm nay và 2.700 USD vào cuối năm tiếp theo, thì lợi nhuận của năm tiếp theo sẽ giảm 300 USD (3.000 USD - 2.700 USD). Phần trăm lợi nhuận giảm được tính toán dựa trên lợi nhuận ban đầu là 3.000 USD. Phần trăm lợi nhuận giảm đi sẽ là:

$$\frac{3.000-2.700}{3.000}×100\%=\frac{300}{3.000}×100\%=10\%$$

Vì vậy, lợi nhuận bị giảm 10%.

Các quy tắc và khuyến nghị khi sử dụng công cụ máy tính này

Máy tính này giúp tính toán các giá trị phần trăm khác nhau dựa trên các đầu vào khác nhau. Nó có thể hoạt động với các giá trị âm. Tuy nhiên, tốt hơn là bạn hãy nhập giá trị dương. Bằng cách này, việc hiểu và diễn giải kết quả từ máy tính sẽ đơn giản hơn.

Có sáu công cụ máy tính trên trang này, một số máy tính cũng thực hiện các chức năng trùng lặp. Máy tính chính là máy tính đầu tiên trên trang. Nó có khả năng thực hiện tất cả các chức năng của các máy tính khác sau khi một số tính toán trước được thực hiện. Tuy nhiên, các máy tính khác cũng được cung cấp ở đây để giúp người dùng sử dụng dễ dàng hơn mà không cần thực hiện bất kỳ tính toán nào trước đó.

Lịch sử của tỉ lệ phần trăm

Khái niệm về việc liên tục biểu diễn các phần của một tổng trong các phân số giống nhau, do nhu cầu thực tế, có nguồn gốc từ Babylon cổ đại. Những tấm bảng cuneiform của người Babylon chứa các phép tính liên quan đến tỷ lệ và phần trăm, phản ánh sự hiểu biết tiên tiến của họ về toán học. Người Babylon sử dụng hệ thống đếm cơ số 60 được gọi là hệ thống số giờ cho các phép tính toán của mình.

Các nhà toán học Ấn Độ tính phần trăm bằng cách áp dụng quy tắc ba (the so-called triple rule) trong việc sử dụng tỉ lệ. Họ cũng có thể thực hiện các phép tính phức tạp hơn với phần trăm.

Tỉ lệ phần trăm cũng được sử dụng phổ biến ở La Mã cổ đại. Từ "percent" (phần trăm) xuất phát từ tiếng Latin "pro centum," có nghĩa là "cho một trăm."

Người La Mã gọi phần trăm là số tiền mà con nợ phải trả cho người cho vay trên mỗi trăm. Thượng viện La Mã đã phải ấn định một tỷ lệ phần trăm tối đa phải trả cho con nợ vì một số người cho vay rất tham lam trong việc tính tiền lãi.

Từ người La Mã, khái niệm phần trăm được truyền sang các quốc gia khác ở Châu Âu.

Trong thời Trung cổ tại châu Âu, do sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, khả năng tính toán phần trăm trở nên quan trọng hơn. Lúc đó, người ta không chỉ cần tính phần trăm mà còn phải tính phần trăm trên phần trăm, tức là lãi kép, như chúng ta gọi hiện nay. Các doanh nghiệp tư nhân đã phát triển các bảng riêng để làm cho việc tính toán phần trăm trở nên dễ dàng hơn, tạo thành bí mật thương mại của công ty.

Người ta tin rằng khái niệm "phần trăm" được đưa vào khoa học bởi nhà khoa học người Bỉ Simon Stevin, một kỹ sư từ thành phố Bruges. Vào năm 1584, ông đã xuất bản các bảng tính toán phần trăm.

Dấu % được cho là bắt nguồn từ từ "cento" trong tiếng Latin, thường được viết tắt là "cto" trong các phép tính phần trăm. Từ đây, thông qua việc đơn giản hóa chữ việt, chữ "t" đã biến thành một dấu gạch chéo (/), và ký hiệu hiện đại cho phần trăm đã xuất hiện.

Người ta cũng cho rằng do một lỗi của một thợ in. Vào năm 1685, cuốn "Hướng dẫn về Toán học Thương mại" của Mathieu de la Porte được xuất bản tại Paris, một thợ in đã nhầm lẫn in % thay vì "cto".

Loài người đã sử dụng phần trăm trong một khoảng thời gian dài để tính toán lợi nhuận và thua lỗ cho mỗi 100 đơn vị tiền. Phần trăm ban đầu được sử dụng chủ yếu trong thương mại và giao dịch tiền tệ. Sau đó, mở rộng sang các lĩnh vực khác, và ngày nay, phần trăm được sử dụng trong các tính toán kinh tế và tài chính, thống kê, khoa học và công nghệ.