Kalkulatory Różnorodne
Kalkulator Średniej Oceny (GPA)


Kalkulator Średniej Oceny (GPA)

Ten kalkulator GPA oblicza Twoją średnią ocenę i tworzy raport na podstawie Twoich punktów za kurs i oceny. Akceptowane są zarówno oceny numeryczne, jak i literowe.

Semestr 1

Poprzedni semestr

Opcje

Pokrewne Kalkulatory

Kalkulator Oceny
ŚREDNIA OCEN
KURS KREDYT OCENA PUNKTY ZA OCENY
Matematyka 3 A 3x4 = 12
Angielski 3 B+ 3x3.3 = 9.9
Historia 2 A 2x4 = 8
Razem/Ogólnie 8 GPA: 3.737 29.9

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

 1. Kalkulator Planowania GPA
 2. Ten kalkulator używa ocen literowych i ich numerycznych odpowiedników
 3. Przykłady
 4. Popraw Swoje GPA
 5. Regularne Uczęszczanie na Zajęcia
 6. Planowanie

Kalkulator Średniej Oceny (GPA)

Ten kalkulator oblicza średnią ocen ucznia (GPA). Jeśli jesteś w szkole średniej i uczęszczasz na zajęcia AP/IB, będziesz musiał dostosować "Ustawienia", aby wprowadzić oceny w procentach lub na innej skali. Możliwe jest uwzględnienie poprzedniej GPA lub grupowanie kursów według semestru.

Kalkulator Planowania GPA

Możesz użyć kalkulatora, aby oszacować minimalną GPA potrzebną w przyszłych kursach, aby osiągnąć docelową GPA lub utrzymać pożądaną GPA.

Ten kalkulator używa ocen literowych i ich numerycznych odpowiedników

Istnieje kilka systemów oceniania stosowanych na świecie i w szkołach. Jedną z najczęściej używanych miar osiągnięć akademickich jest średnia ocen ucznia (GPA). Kredyt za kurs jest brany pod uwagę przy obliczaniu ogólnej średniej ocen ucznia.

Możliwe jest wprowadzenie do tego kalkulatora liter i cyfr. Poniższa lista pokazuje, że oceny literowe odpowiadają wartościom liczbowym.

 • F = 0 punktów oceny
 • D- = 0,7 punktów oceny
 • D = 1 punkt oceny
 • D+ = 1,3 punktów oceny
 • C- = 1,7 punktów oceny
 • C = 2 punkty oceny
 • C+ = 2,3 punktów oceny
 • B- = 2,7 punktów oceny
 • B = 3 punkty oceny
 • B+ = 3,3 punktów oceny
 • A- = 3,7 punktów oceny
 • A = 4 punkty oceny
 • A+ = 4,3 punktów oceny

Oceny P (pass), NP (not pass), I (incomplete) i W (withdrawal) nie mają wpływu.

Większość uczniów w amerykańskich szkołach jest oceniana zgodnie z powyższym systemem. Jednak czasami F jest zastępowane przez E. Niektóre systemy ocen zawierają takie oceny jak A+ czy B-, a inne nie.

Niektórzy studenci mogą przywiązywać większą wagę do konkretnych kursów niż inni. Kalkulator może to uwzględnić, jeśli klasa ma "wagę" określonej liczby kredytów. Sprawia to, że ich ocena z kursu ma większe znaczenie przy określaniu ich całkowitej średniej ocen.

Przykłady

Kurs Kredyt Ocena Punkty Oceny
Matematyka 4 A+ 4 × 4,3 = 17,2
Fizyka 2 B 2 × 3 = 6
Angielski 3 A 3 × 4 = 12
Łącznie 9 NA 35,2
GPA 35,2 / 9 = 3,91
Kurs Kredyt Ocena Punkty Oceny
Biologia 4 3 4 × 3 = 12
Chemia 3 2 3 × 2 = 6
Laboratorium Chemii 2 4 2 × 4 = 8
Łącznie 9 NA 26
GPA 26 / 9 = 2,89

Popraw Swoje GPA

Taktyki, które działają dla jednego ucznia, mogą nie być skuteczne dla innego, więc nie ma jednej uniwersalnej metody. Niektóre poniższe wskazówki mogą pomóc podnieść twoje GPA. Te sugestie mogą nie być niezawodnymi sposobami na zwiększenie średniej ocen. Ale ogólnie mogą pomóc ci w rozwijaniu dobrych nawyków i pozytywnym wpływaniu na twoje studia poprzez podniesienie GPA.

Regularne Uczęszczanie na Zajęcia

Zajęcia zwykle są opłacane przez studentów lub ich rodziców. Czasami studenci mogą uznać, że kurs jest bezużyteczny dla ich edukacji lub marnowaniem czasu. Zrezygnowanie z kursu wiąże się ze stratą finansową i utratą szansy na zdobycie wykształcenia.

Ale nawet samo uczestnictwo w zajęciach może dostarczyć ważnych informacji. Załóżmy, że student nie otrzymuje informacji o zmianie w egzaminie lub kursie, ponieważ nie uczestniczył w zajęciach. W takim przypadku średnia ocen ucznia może ucierpieć.

Nauczyciele okresowo prowadzą wykłady, które będą dostępne online. Jednak nieuczestniczenie w kursie może skutkować brakiem dodatkowych informacji. Interakcja z profesorem i innymi studentami może pomóc studentowi lepiej zrozumieć kurs. Bezpośrednia interakcja pomoże studentowi lepiej zrozumieć niektóre koncepcje. Odpowiadanie na pozornie nieistotne pytania, które studenci zadają na zajęciach i następujące wyjaśnienia, mogą znacząco wpłynąć na wyniki testów.

Studenci aktywnie uczestniczący pomagają wykładowcy połączyć imiona, twarze i oceny, zwłaszcza w małych klasach. Profesorowie, którzy znajdą swoich studentów zainteresowanych i uważnych, są bardziej skłonni okazać zrozumienie w krytycznych sytuacjach, takich jak przegapione terminy.

Aktywne uczestnictwo lepiej zaangażuje studenta w kurs niż czytanie notatek online lub podręcznika, a nauczyciel może natychmiast wyjaśnić niejasne punkty na miejscu. Może to wpłynąć na ocenę studenta i średnią ocen.

Planowanie

Każdy student przyswaja informacje inaczej. Niektórzy wolą pracować metodycznie przez długi czas, inni wolą często odpoczywać. Nie ma uniwersalnej metody nauki. Styl nauki i harmonogram każdej osoby określają jej podejście do uczenia się.

Nauka i prowadzenie zapisów idą w parze. Student może nie mieć wystarczająco dużo czasu, aby przyswoić wszystkie informacje przedstawione przez wykładowcę podczas wykładu, dlatego lepiej jest robić notatki podczas wykładów. Studiowanie notatek pozwoli ci później wrócić do nich i odświeżyć swoją wiedzę.

Zarządzanie czasem jest niezbędne do planowania. Jest tylko 24 godziny na dobę i nie możemy ich wszystkich efektywnie wykorzystać. Tak, nauka jest kluczowa. Ale branie więcej kursów lub zajęć, niż osoba może sobie poradzić, może zaszkodzić jej ocenom i średniej ocen.

Ilość zajęć w niektórych przedmiotach może wydawać się zniechęcająca. Ale planowanie, jak i kiedy pracować nad każdą dyscypliną lub kursem, może zmniejszyć stres i zwiększyć produktywność. Po wybraniu wszystkich zajęć, planowanie budżetu i harmonogramu zajęć może pomóc oszacować ilość pracy i czasu, jaki jest z tym związany.

Regularne przeglądanie pracy z programu nauczania to kolejny istotny element zarządzania czasem. Egzamin końcowy obejmuje dużo informacji z kursu. Metodyczna i regularna nauka informacji jest często skuteczniejsza niż zapamiętywanie wszystkich informacji w tydzień lub kilka dni przed egzaminem.

Konsekwentna nauka informacji ostatecznie może zaoszczędzić czas, pomóc lepiej zdać egzamin i poprawić średnią ocen.

Pokrewne Kalkulatory

Kalkulator Oceny