Kalkulatory Czasu i Daty
Kalkulator Godzin i Minut


Kalkulator Godzin i Minut

Ten internetowy kalkulator godzin to łatwy sposób na liczenie godzin i minut za naciśnięciem przycisku.

Dni, Godziny i Minuty 20 godzin 6 minut
Godziny i Minuty 20 godzin 6 minut
Godziny 20,1 godziny
Minuty 1 206 minut
Dni, Godziny i Minuty 3 dni 4 godziny 15 minut
Godziny i Minuty 4 godziny 15 minut
Godziny 76,25 godziny
Minuty 4 575 minut

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

 1. Kalkulator Godzin Online
 2. Kalkulator Godzin
 3. Kalkulator Godzin Między Dwoma Datami
 4. Problemy, które rozwiązuje ten kalkulator
 5. Pomiar Godziny w Historii
  1. Od Starożytności do Czasów Współczesnych
  2. Liczenie Godzin
  3. Odliczanie od świtu
  4. Odliczanie od zachodu słońca
  5. Odliczanie od południa
  6. Odliczanie od północy

Kalkulator Godzin i Minut

Kalkulator Godzin Online

Korzystanie z kalkulatora do obliczania liczby jest proste, ale obliczanie godzin nie zawsze jest łatwe. W ciągu dnia mamy 24 godziny, w różnych miesiącach od 28 do 31 dni, a w roku 365 lub 366 dni. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad takimi pytaniami:

 • Jak długo potrwa dane wydarzenie?
 • Ile godzin pozostało do północy lub innego określonego czasu?
 • Ile godzin pozostało między dwoma wydarzeniami, kilka dni, tygodni lub nawet miesięcy?

Kalkulator Godzin może pomóc odpowiedzieć na takie pytania.

Kalkulator Godzin

Standardowy Kalkulator Godzin ma czas rozpoczęcia i zakończenia. Możesz wprowadzić dowolny czas jako punkt startowy i dowolny czas dnia lub wieczoru jako punkt końcowy. Po naciśnięciu przycisku "Oblicz", otrzymasz informację, ile dokładnie godzin jest między tymi dwoma punktami.

Jeśli więc wprowadzisz 8:30 rano i 17:30, możesz natychmiast określić, ile czasu musisz spędzić w pracy w ciągu dnia. W tym przypadku liczba ta wynosi dziewięć godzin. Kalkulator Godzin poda ci również liczbę minut między tymi dwoma punktami.

Kalkulator Godzin Między Dwoma Datami

Co jeśli chciałbyś dowiedzieć się, ile godzin upłynęło między dwoma czasami oddzielonymi więcej niż 24 godziny? Chciałbyś wiedzieć, ile godzin minęło między pewnymi historycznymi datami? Tutaj przydaje się rozszerzona funkcja Kalkulatora Godzin.

Podobnie jak w wersji standardowej, ma czas rozpoczęcia i zakończenia. Jednak w tym kalkulatorze możesz ustawić godziny, porę dnia, datę i rok dla każdego z nich, a następnie obliczyć liczbę godzin między nimi. Ten kalkulator ma kilka wyjść, w tym:

 • dni, godziny i minuty;
 • godziny i minuty;
 • godziny;
 • minuty.

Problemy, które rozwiązuje ten kalkulator

Standardowy Kalkulator Godzin jest idealny do określenia, jak długo może trwać wydarzenie. Możesz uczestniczyć w uroczystościach ukończenia szkoły przez kuzyna, które mają trwać od 11:45 do 16:00. Wprowadzając te liczby do kalkulatora, zobaczysz, że wydarzenie potrwa cztery godziny i piętnaście minut, 4,25 godziny lub łącznie 255 minut.

Oczywiście możesz również sprawdzić czas trwania wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Na przykład, jeśli pisałbyś książkę o II wojnie światowej i chciał zrobić wrażenie na czytelnikach, opisując, jak długo trwał atak na Pearl Harbor.

Wiemy z zapisów wojskowych, że atak rozpoczął się o 7:48 i zakończył tuż po 9:00. Korzystając z tych czasów, możemy obliczyć, że Pearl Harbor było pod atakiem przez tylko 1 godzinę i 12 minut, 1,2 godziny lub łącznie 72 minuty.

Pomiar Godziny w Historii

Od Starożytności do Czasów Współczesnych

Starożytni Grecy dzielili czas od wschodu do zachodu słońca na 12 "sezonowych godzin". Początkowo tylko dzień był podzielony na 12 sezonowych godzin, a noc na 3 lub 4 godziny nocne. W okresie hellenistycznym również noc dzielono na 12 godzin. Dzień i noc po raz pierwszy podzielono na dwadzieścia cztery godziny przez greckiego astronoma i matematyka Hiparcha z Nikei, który żył między 120 a 190 r. p.n.e.

Średniowieczni astronomowie, tacy jak irański matematyk Abu Rajhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni oraz francuski uczony Johannes de Sacrobosco, podzielili godzinę na 60 minut, z których każda składała się z 60 sekund. Początkowo astronomowie babilońscy używali systemu szesnastkowego.

W średniowiecznej Europie rzymskie zegary nadal były notowane na zegarach słonecznych. Ale ważniejsze jednostki pomiaru czasu stanowiły kanoniczne zegary Kościoła Prawosławnego i Katolickiego. W ciągu dnia kanoniczne zegary podążały za wzorcem ustalonym przez dzwony rzymskich targów i lokalnych kościołów. Dzwoniły one około 6 rano, około 9 rano, w południe, około 15 i o zachodzie słońca, czyli o 18.

Podczas Rewolucji Francuskiej wprowadzono uniwersalną dziesiętną klasyfikację miar. Czas również został zreformowany między 1793 a 1795 rokiem. Na mocy nowych przepisów francuska godzina stanowiła 1⁄10 dnia i była formalnie podzielona na 100 minut. Oficjalne użycie takiego systemu nie trwało długo. Prawo z 1795 roku przywróciło we Francji dawną podział czasu, którego używamy dziś.

System metryczny wykorzystuje sekundę do mierzenia czasu. Od 1952 roku sekunda jest definiowana w odniesieniu do obrotu Ziemi. W tym systemie godzina wyrażana jest w sekundach i składa się z 3 600 sekund.

Liczenie Godzin

Istniało wiele sposobów liczenia godzin w historii. Obecnie dzień liczymy od północy, ale nie zawsze tak było w starożytności.

Wschód i zachód słońca to najbardziej widoczne punkty w dwudziestoczterogodzinnym cyklu. Dlatego w starożytności dla większości ludzi w wczesnych społeczeństwach było znacznie łatwiej zacząć liczenie od tego momentu. Problem ten nie istnieje już dzięki pojawieniu się dokładnych zegarów i nowoczesnego sprzętu astronomicznego.

Odliczanie od świtu

W kulturach starożytnych i średniowiecznych zwykle zaczynano liczyć godziny od wschodu słońca. Codzienne rutyny ludzi w starożytności często zaczynały się, gdy było wystarczająco dużo światła.

Wschód słońca oznaczał początek pierwszej godziny, południe było końcem szóstej godziny, a zachód słońca - końcem dwunastej godziny. Długość godzin zmieniała się w zależności od pór roku.

Na półkuli północnej, szczególnie na wyższych szerokościach geograficznych, letnie godziny dziennego światła są dłuższe niż zimowe. Każda godzina dzienna stanowiła jedną dwunastą czasu między wschodem a zachodem słońca. Te godziny o zmiennej długości były znane jako godziny tymczasowe, nierówne lub sezonowe.

Ten system jest również znany jako godzina talmudyczna. Godzina talmudyczna to jedna dwunasta czasu, który upływa od wschodu do zachodu słońca, więc letnie godziny dziennego światła są dłuższe niż nocne, a zimą jest odwrotnie.

Odliczanie od zachodu słońca

W tzw. "czasie włoskim" pierwsza godzina zaczyna się od dzwonu o zachodzie słońca. Godziny były numerowane od 1 do 24. Tego systemu podziału czasu używano we Włoszech w XIV-XVIII wieku.

Zmiany w długości godzin dziennego światła i ciemności w różnych porach roku stwarzały znaczące różnice. W Lugano w grudniu wschód słońca następował o 14, a południe o 19. W czerwcu wschód słońca miał miejsce o 7, a południe o 15.

Ten sposób obliczania czasu był korzystny dla ludzi pracujących do zachodu słońca. Każdy mógł szybko dowiedzieć się, ile czasu zostało mu do końca dnia. System ten był również używany w Polsce i Czechach do XVII wieku.

W islamie dzień zaczyna się od zachodu słońca. Maghrib, pierwsza modlitwa dnia, jest odprawiana zaraz po zachodzie słońca i przed zmierzchem.

Odliczanie od południa

Do 1925 roku astronomowie przez wiele wieków liczyli godziny i dni od południa. Południe było najprostszym zdarzeniem słonecznym, które ludzie mogli dokładnie zmierzyć. Astronomowie również wykorzystywali tę metodę do obliczania dat kalendarza juliańskiego.

Odliczanie od północy

W czasach nowożytnych zegar zaczyna liczenie od północy. Możemy używać zarówno systemu 12-godzinnego, jak i 24-godzinnego do obliczania czasu.

Zegar 12-godzinny to system pomiaru czasu, w którym 24 godziny dnia są podzielone na dwie części. Pierwszy okres trwa do południa i jest oznaczony literami a.m. (z łaciny ante meridiem, co oznacza "przed południem"). Drugi okres trwa po południu i jest oznaczony literami p.m. (z łaciny post meridiem, co oznacza "po południu").

Każdy okres składa się z 12 godzin. Są one numerowane jako: 12 (oznacza 0), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

System zegara 12-godzinnego został opracowany w drugim tysiącleciu p.n.e. System 12-godzinny dominuje w krajach, które były częścią byłego Imperium Brytyjskiego, takich jak Wielka Brytania, Republika Irlandii, Stany Zjednoczone, Kanada (z wyjątkiem Quebecu), Australia, Nowa Zelandia, RPA, Indie, Pakistan i Bangladesz. Ale inne kraje również stosują tę konwencję, takie jak Meksyk i Filipiny.

System zegara 24-godzinnego jest popularny w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. Jest także znany jako "czas wojskowy". Na zegarze 24-godzinnym dzień trwa od północy do północy i jest podzielony na 24 godziny. Czas jest wskazywany przez godziny (i minuty) od północy, od 0(:00) do 23(:59). Ten system jest używany przez międzynarodowy standard pomiaru czasu ISO 8601. Zegary 24-godzinne są głównie używane w krajach nienależących do świata anglojęzycznego w Europie, Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce.

W wielu krajach używa się zegarów 12-godzinnych lub mieszanki systemów czasowych 24-godzinnych i 12-godzinnych. Profesjonaliści w niektórych dziedzinach wolą używać zegara 24-godzinnego, niezależnie od tego, która metoda jest oficjalnie stosowana w ich kraju.

W amerykańskiej angielszczyźnie "czas wojskowy" odnosi się do systemu zegara 24-godzinnego. W USA zwyczajowo czas dnia wskazuje się prawie wyłącznie przy użyciu systemu 12-godzinnego. Ale zegar 24-godzinny jest szeroko stosowany w niektórych specjalistycznych dziedzinach. Są to wojsko, lotnictwo, nawigacja, meteorologia, astronomia, informatyka, logistyka i szpitale. Dwuznaczność systemu 12-godzinnego, gdy konieczne jest wyjaśnienie, czy dane wydarzenie miało miejsce na przykład o 6 przed czy po południu, może prowadzić do błędów i nieporozumień.