Kalkulatory Czasu i Daty
Kalkulator Godzin


Kalkulator Godzin

This online hour calculator is ideal for determining hours worked so that employers can determine pay accurately.

Godziny

9 godzin 12 minut

lub 9:12:00

lub 9.2 godziny

lub 552 minuty

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

 1. Internetowy Kalkulator Godzin
 2. Jak to Działa: Zasady Korzystania z tego Kalkulatora
 3. Przykład
 4. Problemy, które Rozwiązuje Ten Kalkulator
 5. Historia Ośmiogodzinnego Dnia Pracy
 6. Rodzaje Grafików Pracy
  1. Skrócone Tygodnie Pracy
  2. Skrócone Dni Pracy
  3. Praca Zmianowa
  4. Nadgodziny
  5. Kontrakty Zadaniowe i Praca na Freelance
 7. Optymalna Ilość Czasu na Pracę

Kalkulator Godzin

Internetowy Kalkulator Godzin

Praca istnieje niemal tak długo, jak istnieją ludzie. Niestety, wynagrodzenie już nie. W dawnych czasach chłopi pracowali na polach w zamian za jedzenie i mieszkanie. Obecnie dostajemy wynagrodzenie – wielu z nas na godzinę. Dlatego tak ważne jest, aby mieć sposób na liczenie godzin, aby szybko zapewnić dokładne wynagrodzenie.

Tutaj z pomocą przychodzi Kalkulator Godzin. W zasadzie jest to cyfrowa forma kalkulatora kart czasowych. Pozwala pracownikowi lub pracodawcy wprowadzić czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, a następnie dokładnie obliczyć, ile godzin zostało naliczonych. Ale to nie wszystko. Jeśli przyjrzysz się bliżej, zauważysz, że ten konkretny kalkulator czasu ma kilka dodatkowych korzyści, które obie strony spektrum płac pokochają.

Jak to Działa: Zasady Korzystania z tego Kalkulatora

Korzystanie z tego urządzenia jako kalkulatora zegara czasu pracy nie mogłoby być łatwiejsze (ani bardziej dokładne). Na początek są dwa podstawowe przyciski funkcji na górze. Jeden to zegar dwunastogodzinny (czas standardowy), a drugi to zegar 24-godzinny (czas wojskowy). To ważne nie tylko dla personelu wojskowego, ale i dla wielu krajów na całym świecie, które wolą mierzyć czas w 24-godzinnych interwałach.

Po wybraniu tej funkcji, kalkulator zegarka zmieni swoje ustawienia zgodnie ze specyfikacjami użytkownika. Aby uzyskać obliczenie, użytkownicy muszą wprowadzić godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jeśli korzystają z wersji 12-godzinnej, mogą wybrać między AM a PM, aby zapewnić właściwe wyniki.

Jedną z najlepszych rzeczy w tym konkretnym kalkulatorze kart czasowych jest to, że ma on pole formularza, w którym można odjąć przerwy, które zwykle nie są płatne.

Przykład

Załóżmy, że pracownik rozpoczyna pracę o 8:12 rano i kończy o 15:33. Jednakże, podczas swojego czasu pracy, wziął dwie 15-minutowe przerwy. Wprowadzasz powyższe informacje, a następnie wpisujesz "30 minut" w sekcji "Odejmij Przerwy". Jeśli naciśniesz "oblicz", to otrzymasz poprawną liczbę godzin: 6:51. Bez odjęcia przerw, otrzymałbyś 7:21 i musiałbyś odjąć przerwy ręcznie.

Najlepszą częścią korzystania z tego kalkulatora czasu pracy jest to, że dostarcza on całkowitego czasu, czasu w formie dziesiętnej oraz całkowitej liczby minut. W przypadku powyższego przykładu byłyby to odpowiednio 6:51, 6.85 i 411 minut. Ponieważ wielu pracodawców inaczej liczy godziny, ta wszechstronność może im pomóc uniknąć dodatkowych kroków.

Problemy, które Rozwiązuje Ten Kalkulator

Może być trudno dla pracodawców obliczyć, ile godzin pracują ich pracownicy. To narzędzie zapewnia, że mogą to zrobić w wielu formatach, umożliwiając im szybkie ustalenie prawidłowej płatności.

Pracownicy również mogą używać tego narzędzia do śledzenia, ile pieniędzy mogą spodziewać się zarobić w danym dniu pracy. Nie jest tajemnicą, że ludzie żyją w bardzo ograniczonych budżetach. Jednak ten kalkulator pozwala osobie śledzić, ile zarobi na swojej następnej wypłacie.

Ale to tylko część problemów, które może rozwiązać ten kalkulator. Na przykład, niektóre systemy płacowe używają standardowego formatu czasu do obliczania godzin, podczas gdy inne używają systemu dziesiętnego. Z tym kalkulatorem użytkownicy mogą zobaczyć wyniki w obu formach bez konieczności przeliczania.

Niektóre kraje i organizacje używają "czasu wojskowego" zamiast dzielić dzień na dwie oddzielne 12-godzinne połowy. Ten cyfrowy kalkulator ma zarówno 12-godzinną, jak i 24-godzinną funkcję zegara.

Choć rzadko, użytkownik może chcieć znać całkowitą liczbę przepracowanych minut. Ta informacja jest automatycznie wyświetlana obok wyników dziesiętnych i całkowitego czasu. Wiele innych cyfrowych kalkulatorów godzin jest bardzo wrażliwych na format. Jednak korzystając z tego kalkulatora, możesz wpisać 1225 lub 134, a on sam wstawi dwukropek. Zapewnia to, że komputer odczyta wprowadzone informacje jako 12:25 i 1:34.

UWAGA: Jeśli wybrano "24-godzinny zegar", odczyta wyniki jako 12:25 po południu i 01:34 nad ranem następnego dnia. Aby uzyskać 1:34 po południu, należałoby wprowadzić 1334.

Jak widać, jest to bardzo pomocny kalkulator czasu pracy, z którego praktycznie każda organizacja płacąca pracownikom może skorzystać. Choć prosty w swoim celu, posiada wiele praktycznych funkcji, które czynią go bardziej wartościowym i dokładnym.

Historia Ośmiogodzinnego Dnia Pracy

W wielu częściach świata standardem pracy na pełen etat jest 40 godzin tygodniowo. Przeciętny pracownik spędza co najmniej 35 godzin tygodniowo w pracy. Zwykle jest to pięć dni po osiem godzin dziennie. Praca krócej niż 35 godzin tygodniowo uznawana jest za pracę na część etatu.

Ośmiogodzinny dzień pracy pojawił się w XVI-wiecznej Hiszpanii. Hiszpania była pierwszym krajem, który ustanowił prawo o ośmiogodzinnym dniu pracy dla pracowników fabryk i fortyfikacji w 1593 roku.

Nowoczesny ruch na rzecz ośmiogodzinnego dnia pracy sięga czasów rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii, gdzie produkcja przemysłowa w dużych fabrykach zmieniła życie zawodowe. Wówczas dzień pracy mógł trwać od 10 do 16 godzin, tydzień pracy zwykle obejmował sześć dni, a powszechne było wykorzystywanie pracy dzieci.

Regułę ośmiogodzinnego dnia pracy sformułował angielski przedsiębiorca Robert Owen w 1817 roku w formie hasła: "Osiem godzin pracy. Osiem godzin odpoczynku. Osiem godzin snu."

Ośmiogodzinny dzień pracy został po raz pierwszy prawnie uznany w Australii w 1848 roku i w niektórych stanach USA. W 1868 roku w USA ustanowiono prawnie ośmiogodzinny dzień pracy dla pracowników i robotników w przedsiębiorstwach państwowych.

Masowy ruch pracowniczy na rzecz ośmiogodzinnego dnia pracy rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych 1 maja 1886 roku. Pracownicy w Chicago zorganizowali masowy strajk domagając się ośmiogodzinnego dnia pracy.

Warunki pracy w tamtym czasie były trudne. Pracownicy otrzymywali niskie wynagrodzenia, dzień pracy trwał od 12 do 15 godzin, pracodawcy wykorzystywali pracę dzieci, a pracownicy nie mieli żadnych gwarancji socjalnych. W strajku w całym kraju wzięło udział 350 000 amerykańskich pracowników.

Po I wojnie światowej w wielu krajach rozpoczęła się demokratyzacja życia publicznego, a ruch na rzecz praw pracowników zaczął rosnąć. W związku z tym ośmiogodzinny dzień pracy zaczął być coraz szerzej wprowadzany w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Druga "fala" legalizacji ośmiogodzinnego dnia pracy przyszła w latach 30. i 40. XX wieku. Wówczas ośmiogodzinny dzień pracy zaczął być wdrażany w krajach azjatyckich i latynoamerykańskich.

Do 2013 roku Konwencja o Godzinach Pracy (Przemysł), która definiuje ośmiogodzinny dzień pracy, została przyjęta w 52 krajach.

Niektórzy ludzie, którzy są wynagradzani za godzinę, starają się pracować maksymalną liczbę godzin. Ale niektórzy pracownicy wolą elastyczne godziny. Mogą wykonywać swoje obowiązki w krótszym czasie i poświęcić pozostały czas na odpoczynek.

Rodzaje Grafików Pracy

Standardowy grafik pracy zakłada, że pracownicy muszą być dostępni w godzinach pracy swojej firmy. Na przykład od 8 do 17, pięć dni w tygodniu.

Oprócz standardowych warunków zatrudnienia, firmy wprowadzają teraz alternatywne grafiki pracy. Wśród nich znajdują się opcje takie jak:

Skrócone Tygodnie Pracy

Jest to czterodniowy tydzień pracy z większą liczbą godzin pracy każdego dnia. Na przykład pracownik może pracować cztery dni w tygodniu po 10 godzin każdego dnia pracy.

Skrócone Dni Pracy

Pracownicy pracują mniej godzin w tygodniu. Ale nadal muszą wykonać wszystkie zadania ustalone na dany dzień lub tydzień. Krótsze dni pracy sprawiają, że ludzie są bardziej zmotywowani i skoncentrowani na swojej pracy.

Praca Zmianowa

Firmy funkcjonujące przez 24 godziny na dobę używają tego rodzaju grafiku. Większość pracowników pracuje w różnych godzinach, ale nakłada się na jedną godzinę z następną zmianą. Z takim grafikiem, pracownicy muszą mieć co najmniej osiem godzin odpoczynku między zmianami.

Nadgodziny

Pracownicy pracują więcej niż standardowe 40 godzin tygodniowo. Dodatkowe godziny pracy są płatne po wyższej stawce.

Kontrakty Zadaniowe i Praca na Freelance

W tym przypadku liczba przepracowanych godzin zależy od pracownika, o ile spełnia wymagania pracodawcy. Pracownik otrzymuje stałą cenę nie za godziny pracy, ale za wyniki wykonanych zadań.

Pracownicy mogą pracować mniej godzin lub nawet poświęcić cały dzień na pracę, jeśli im to odpowiada. Jeśli są produktywni i składają swoje wyniki na czas, firma pozwala im pracować, jak chcą. Z tego harmonogramu często korzystają profesjonaliści na zlecenia.

Wyżej wymienione grafiki pracy nadają się zarówno do pracy w biurze, jak i zdalnej. Wpływają one na dobrostan i produktywność pracowników na różne sposoby, ale wiele firm wciąż preferuje standardowy 40-godzinny tydzień pracy.

Optymalna Ilość Czasu na Pracę

Ośmiogodzinny dzień pracy jest normą od ponad stu lat. Ale wiele badań twierdzi, że osiem godzin dziennie to za dużo do pracy.

Badania Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że nadmierna praca prowadzi do przedwczesnej śmierci. Ludzie, którzy pracują za dużo, są podatni na udary mózgu i choroby serca. W Japonii istnieje nazwa na śmierć z przepracowania: karoshi. Niektórzy ludzie pracują ponad 100 godzin tygodniowo, co szkodzi ich zdrowiu.

Są sytuacje awaryjne, kiedy projekt wymaga dodatkowego czasu. Ale jeśli osoba regularnie zostaje w pracy i nie daje sobie czasu na odpoczynek, zaczyna cierpieć na przepracowanie i stres. Wśród objawów przepracowania medycy wyróżniają następujące:

 • fizyczne wyczerpanie, bóle głowy, bóle mięśni, problemy z sercem i żołądkiem;
 • problemy z pamięcią, senność i inne rodzaje pogorszenia funkcji poznawczych;
 • zmniejszona motywacja, brak chęci do pracy, mniejsze zaangażowanie;
 • problemy emocjonalne w postaci zwiększonej drażliwości, agresji lub apatii.

Przepracowanie może prowadzić do wypalenia emocjonalnego. Wypalenie to stan emocjonalnego, psychicznego wyczerpania i fizycznego zmęczenia wynikający z chronicznego stresu w pracy. Więcej godzin w pracy niekoniecznie oznacza, że będziesz bardziej produktywny. Badania pokazują, że twoja produktywność na godzinę spada, jeśli pracujesz więcej niż 50 godzin tygodniowo.

Badanie brytyjskich pracowników biurowych z 2019 roku wykazało, że ludzie nie tylko angażują się w pracę w ciągu dnia pracy. Między zadaniami pracowniczymi sprawdzają media społecznościowe, czytają wiadomości, dyskutują o sprawach niezwiązanych z pracą z przyjaciółmi lub kolegami, robią zakupy online, jedzą przekąski, grają w gry i oglądają programy.

Badania tego typu prowadzą do propozycji skrócenia długości dnia pracy. Badania wykazały, że kreatywność ludzi spada po pięciu godzinach koncentracji. Niektórzy eksperci z zakresu badań nad pracą twierdzą, że 5-6-godzinny dzień pracy może być lepszą opcją dla pracowników. Pięć godzin to maksimum, kiedy większość z nas może się dobrze skoncentrować na czymś. Są czasy, kiedy można pracować efektywnie dłużej. Ale przeciętny pracownik może wykonywać pracę wysokiej jakości przez około pięć do sześciu godzin.

Wyniki eksperymentów z krótszymi godzinami pracy w różnych firmach były zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Pracownicy znajdują bardziej kreatywne sposoby na skrócenie czasu na konkretne działania zawodowe. Skrócenie dnia pracy może prowadzić do lepszego zarządzania czasem i promować koncentrację.

Z drugiej strony, wykonując więcej pracy w krótszym czasie, ludzie w zasadzie nastawiają się na większy stres. Pracownicy starają się poświęcić swój czas wyłącznie na pracę i nie dawać się rozpraszać przez niepowiązane rozmowy. Kultura firmy może ucierpieć w takich sytuacjach. Kiedy nie masz czasu na pogawędki, zbędne dyskusje i wspólną kawę, wpływa to na lojalność, kulturę zespołu i relacje między ludźmi w firmie.

Z drugiej strony istnieją także argumenty przemawiające za ośmiogodzinnym dniem pracy. Wiele zawodów nie wymaga wysokiego poziomu koncentracji i kreatywności. Osoby na takich stanowiskach mogą pracować przez 8 godzin dziennie bez odczuwania stresu. Ponadto, ośmiogodzinny dzień pracy pozwala podzielić każdy 24-godzinny okres na trzy równe części.

Pandemia koronawirusa i następujące po niej kwarantanny zmusiły wielu pracodawców do eksperymentowania z kontrolą czasu pracy. Praca z domu pozwoliła pracownikom dostosować swoje życie osobiste do obowiązków zawodowych. Z drugiej strony, praca z domu zatarła granice między pracą a domem. Wielu pracowników zaczęło narzekać, że teraz pracują w domu więcej niż w biurze.

Dlatego im większą wolność i elastyczność ma osoba, tym ważniejsze jest, aby stała się mistrzem swojego czasu. Staje się dla nich istotne, aby obliczać swoje godziny pracy i zachować równowagę między odpoczynkiem a samodzielną pracą.