คำนวณคณิตศาสตร์
เครื่องคำนวณตารางฟุต


เครื่องคำนวณตารางฟุต

เครื่องคำนวณตารางฟุตหาพื้นที่พื้นผิว (ตารางฟุต) ของรูปร่างต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เราสามารถใช้เครื่องคำนวณนี้เพื่อคำนวณหาพื้นที่ของห้องก็ได้

ตัวเลือก

Result
Square Footage 5.0106 ft²
Square Inches 721.52644 in²
Square Yards 0.55673 yd²
Square Meters 0.4655
Acres 0.00012 acre
Hectares 0.00005 ha
Cost $ 7215.2644

เกิดข้อผิดพลาดกับการคำนวณของคุณ

สารบัญ

 1. เครื่องคำนวณตารางฟุต
 2. คำแนะนำในการใช้
 3. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับหน่วย
 4. กฎการแปลงหน่วย
 5. รูปร่างของพื้นที่และสูตรคำนวณ
 6. สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 7. สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 8. ขอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 9. วงกลม
 10. ขอบวงกลม
 11. วงแหวน
 12. สามเหลี่ยม
 13. สี่เหลี่ยมคางหมู
 14. ตัวอย่างการใช้จริง

เครื่องคำนวณตารางฟุต

เครื่องคำนวณตารางฟุต

โปรแกรมนี้คืออุปกรณ์ออนไลน์สำหรับการหาพื้นที่พื้นผิวของรูปเลขาคณิตแบบต่าง ๆ ได้แก่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามเหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบวงกลม วงแหวนและสี่เหลี่ยมคางหมู คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณนี้ในการคำนวณหาพื้นที่ตารางฟุตของรูปร่างข้างต้นได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นรูปร่างที่พบได้บ่อยที่สุดในงานก่อสร้าง

เครื่องคำนวณตารางฟุตเครื่องนี้มีประโยชน์ในการคำนวณหาพื้นที่ของห้องหรือสวน และในการประมาณปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้อง เครื่องคำนวณนี้ยังสามารถประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือรีโนเวท (ถ้ารู้ราคาต่อตารางหน่วย)

หน่วยหลักของเครื่องมือคำนวณค่าก่อสร้างนี้คือตารางฟุต อย่างไรก็ตาม เรามีคำตอบในหน่วยตารางนิ้ว ตาราง หลา ตารางเมตร และเอเคอร์ด้วยเช่นกัน

คำแนะนำในการใช้

หากต้องการใช้เครื่องคำนวณนี้ ก่อนอื่น ให้คุณเลือกรูปร่างที่ต้องการจากในเมนูเลื่อนลงที่ด้านบนสุดก่อน จากนั้นให้กรอกตัวเลขลงในช่องต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และเลือกจำนวนของรูปร่างที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีห้องสองห้องที่มีความยาวและความกว้างเท่ากัน ให้คุณกรอกค่าความยาวความกว้างของห้อง และกรอกเลข “2” ในช่อง “จำนวน” เครื่องคำนวณจะทำการคูณผลลัพธ์ที่ได้ด้วย 2 โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้คือพื้นที่ของห้องทั้งสองห้องรวมกัน

ถ้าคุณต้องการแค่พื้นที่พื้นผิวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คุณจะข้าม “คำนวณค่าใช้จ่าย” ไปก็ได้ ให้คุณกด “คำนวณ” ได้เลย เครื่องคำนวณจะแสดงพื้นที่ของรูปร่างที่เลือกในหน่วยตารางฟุตและหน่วยอื่น ๆ ถ้าคุณต้องการคำนวณค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูกระเบื้อง กรอกราคาต่อตารางหน่วยของวัสดุที่ต้องการ เรารองรับหน่วยตารางนิ้ว ตารางฟุต ตารางหลา และตารางเมตร

จากนั้น ให้กด “คำนวณ” เครื่องคำนวณจะแสดงค่าของพื้นที่พื้นผิวและค่าใช้จ่ายในการปูพื้นด้วยวัสดุที่ต้องการ

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับหน่วย

เครื่องคำนวณรับตัวเลขได้เพียงหนึ่งหน่วยเท่านั้น หากต้องการแปลงฟุตเป็นนิ้ว ให้หารด้วย 12

ตัวอย่าง ถ้าวัดความยาวได้ 5 ฟุต 3 นิ้ว ให้กรอก 5.25 ฟุต เพราะ 3 นิ้ว = 3/12 ฟุต = 1/4 ฟุต = 0.25 ฟุต

หรือจะกรอกค่าเดียวกันในหน่วยอื่นก็ได้ เช่น 63 นิ้ว เพราะ 5 ฟุต= 5 × 12 นิ้ว = 60 นิ้ว

กรณีเดียวกันสำหรับความยาวในหน่วยเมตริก เช่น 3 เมตร 30 เซนติเมตร คุณจะกรอกเป็น 3.6 เมตร หรือ 36 เซนติเมตรก็ได้

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยหลักของเครื่องคำนวณของเราคือฟุต (และตารางฟุต) ถ้าคุณสามารถกรอกค่าในหน่วยนิ้ว ฟุต หลา มิลลิเมตร เซนติเมตร และเมตร หากต้องการแปลงหน่วยจากมิลลิเมตรเป็นฟุต คุณต้องหารด้วย 304.8 หมายความว่า 1 มม. = 0.00328084 ฟุต สมมุติว่าค่ามิลลิเมตรที่กรอกนั้นเล็กเกินไป เครื่องคำนวณจะไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะค่าเข้าใกล้ศูนย์มากเกินไป

กฎการแปลงหน่วย

เครื่องคำนวณมีกฎในการแปลงหน่วยต่อไปนี้

 • ตารางฟุตเป็นตารางนิ้ว: คูณด้วยค่าในหน่วยตารางฟุตด้วย 144 เพื่อแปลงค่าเป็นตารางนิ้ว และหารค่าที่มีหน่วยตารางนิ้วด้วย 144 เพื่อแปลงค่าเป็นตารางฟุต
 • ตารางฟุตสู่ตารางหลา: หารตารางฟุตด้วย 9 เพื่อแปลงเป็นตารางหลา
 • ตารางฟุตเป็นตารางเมตร: หารตารางฟุตด้วย 10,764 เพื่อแปลงเป็นตารางเมตร
 • ตารางฟุตเป็นเอเคอร์: หารตารางฟุตด้วย 43,560 เพื่อแปลงเป็นเอเคอร์

รูปร่างของพื้นที่และสูตรคำนวณ

เราได้แสดงสูตรสำหรับรูปร่างทั้งหมดที่ใช้ในเครื่องคำนวณไว้ด้านล่าง ในทุก ๆ สูตรนั้น A คือพื้นที่ (ตารางฟุต) เราได้อธิบายสัญกรณ์ทั้งหมดไว้ด้านล่างแล้ว

สี่เหลี่ยมจัตุรัส

สี่เหลี่ยม

ด้านยาวคือ a ดังนั้น

$$A = a^2$$

สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ให้ a เป็นความยาวและ b เป็นความกว้าง ดังนั้น

$$A = a × b$$

ขอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เส้นขอบสี่เหลี่ยม

ให้ a เป็นความยาว b เป็นความกว้าง และ c เป็นความกว้างของขอบ พื้นที่ของขอบเท่ากับผลต่างระหว่างพื้นที่ทั้งหมดและพื้นที่ด้านใน

$$พื้นที่ชั้นใน=A_1=a×b$$

$$พื้นที่ทั้งหมด=A_2=(a+2c)(b+2c)$$

$$A=A_2-A_1$$

วงกลม

วงกลม

ให้ d เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง ดังนั้น

$$A=π\frac{d^2}{4}$$

หรือ

$$A=π r^2$$

ขอบวงกลม

เส้นขอบวงกลม

ให้ dᵢ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมด้านใน ให้ dₒ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมด้านนอก และให้ c เป็นความกว้างของขอบ ในการคำนวณนี้ เราทราบให้เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน dᵢ และความกว้างของขอบ c พื้นที่ของขอบวงกลมคือผลต่างระหว่างพื้นที่ของวงกลมด้านนอกและวงกลมด้านใน เราสามารุหาเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกดังนี้

$$d_o=d_i+2c$$

ดังนั้น

$$พื้นที่ชั้นใน=A_1=π\frac{{d_i}^2}{4}$$

$$พื้นที่รอบนอก=A_2=π\frac{{d_o}^2}{4}$$

$$A=A_2-A_1$$

วงแหวน

วงแหวน

รูปร่างในการคำนวณนี้เป็นประเภทเดียวกับการคำนวณขอบวงกลม เราทราบเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน dᵢ และเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก dₒ มีขั้นตอนการคำนวณเหมือนกับรูปร่างที่แล้ว

$$พื้นที่ชั้นใน=A_1=π\frac{{d_i}^2}{4}$$

$$พื้นที่รอบนอก=A_2=π\frac{{d_o}^2}{4}$$

$$A=A_2-A_1$$

สามเหลี่ยม

สามเหลี่ยม

ให้ a, b, และ c เป็นความยาวด้านต่าง ๆ ของสามเหลี่ยม เราสามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมได้ดังนี้

$$A=\sqrt{s\left(s-a\right)\left(s-b\right)\left(s-c\right)}$$

โดยที่

$$s=\frac{a+b+c}{2}$$

สี่เหลี่ยมคางหมู

สี่เหลี่ยมคางหมู

ให้ a และ b เป็นฐานของสี่เหลี่ยมคางหมู และให้ h เป็นความสูง เราหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูได้ดังนี้

$$A=\frac{a+b}{2}× h$$

ตัวอย่างการใช้จริง

สมมุติว่าเราต้องหาพื้นที่ของห้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าและค่าใช้จ่ายในการปูพื้นด้วยกระเบื้องลายไม้ ก่อนอื่น เราต้องวัดความยาวและความกว้างของห้องเสียก่อน สมมุติว่าห้องมีความยาว 15 ฟุต และกว้าง 9 ฟุต และ เราทราบว่ากระเบื้องที่ต้องการใช้มีราคา $86 ต่อตารางฟุต

ในการคำนวณ เราจะต้องเลือก “สี่เหลี่ยมพื้นผ้า” จากเมนูรูปร่างแบบเลื่อนลง จากนั้น เราต้องกรอกค่าความยาว = 15 และความกว้าง = 9 และเลือกหน่วย “ฟุต” สำหรับทั้งสองค่า เราปล่อยให้จำนวนห้องเป็น 1 เพราะเราคำนวณพื้นที่ของห้องเพียงห้องเดียวเท่านั้น ขั้นตอนสุดท้าย ให้กรอกราคา $86 ต่อตารางฟุตในช่อง “คำนวณค่าใช้จ่าย”

จากนั้น ให้เรากด “คำนวณ” เครื่องคำนวณจะให้คำตอบต่อไปนี้

 • ตารางฟุต = 135 ft²,
 • ตารางนิ้ว = 19,440 in²,
 • ตารางหลา = 15 yd²,
 • ตารางเมตร = 12.54 m²,
 • เอเคอร์ = 0.00310 acre,
 • ค่าใช้จ่าย = $ 11,610.