Máy Tính Tài Chính
Máy Tính Khoản Vay


Máy Tính Khoản Vay

Máy tính khoản vay miễn phí giúp xác định các kế hoạch trả nợ, chi phí lãi suất, lịch trình khấu hao của các khoản vay trả góp thông thường, khoản vay trả sau và trái phiếu.

Tùy chọn

Khoản vay

Thanh toán hàng tháng: $1,110.21

Tổng số 120 Khoản thanh toán: $133,224.60

Tổng lãi: $33,224.60

Lãi suất

Gốc

0 năm

5 năm

10 năm

# SỐ DƯ ĐẦU KỲ LÃI GỐC SỐ DƯ CUỐI KỲ
1 $100,000.00 $500.00 $610.21 $99,389.79
2 $99,389.79 $496.95 $613.26 $98,776.54
3 $98,776.54 $493.88 $616.32 $98,160.22
4 $98,160.22 $490.80 $619.40 $97,540.81
5 $97,540.81 $487.70 $622.50 $96,918.31
6 $96,918.31 $484.59 $625.61 $96,292.70
7 $96,292.70 $481.46 $628.74 $95,663.96
8 $95,663.96 $478.32 $631.89 $95,032.07
9 $95,032.07 $475.16 $635.04 $94,397.03
10 $94,397.03 $471.99 $638.22 $93,758.81
11 $93,758.81 $468.79 $641.41 $93,117.40
12 $93,117.40 $465.59 $644.62 $92,472.78
13 $92,472.78 $462.36 $647.84 $91,824.94
14 $91,824.94 $459.12 $651.08 $91,173.86
15 $91,173.86 $455.87 $654.34 $90,519.52
16 $90,519.52 $452.60 $657.61 $89,861.91
17 $89,861.91 $449.31 $660.90 $89,201.02
18 $89,201.02 $446.01 $664.20 $88,536.82
19 $88,536.82 $442.68 $667.52 $87,869.30
20 $87,869.30 $439.35 $670.86 $87,198.44
21 $87,198.44 $435.99 $674.21 $86,524.23
22 $86,524.23 $432.62 $677.58 $85,846.64
23 $85,846.64 $429.23 $680.97 $85,165.67
24 $85,165.67 $425.83 $684.38 $84,481.29
25 $84,481.29 $422.41 $687.80 $83,793.49
26 $83,793.49 $418.97 $691.24 $83,102.26
27 $83,102.26 $415.51 $694.69 $82,407.56
28 $82,407.56 $412.04 $698.17 $81,709.40
29 $81,709.40 $408.55 $701.66 $81,007.74
30 $81,007.74 $405.04 $705.17 $80,302.57
31 $80,302.57 $401.51 $708.69 $79,593.88
32 $79,593.88 $397.97 $712.24 $78,881.64
33 $78,881.64 $394.41 $715.80 $78,165.85
34 $78,165.85 $390.83 $719.38 $77,446.47
35 $77,446.47 $387.23 $722.97 $76,723.50
36 $76,723.50 $383.62 $726.59 $75,996.91
37 $75,996.91 $379.98 $730.22 $75,266.69
38 $75,266.69 $376.33 $733.87 $74,532.82
39 $74,532.82 $372.66 $737.54 $73,795.28
40 $73,795.28 $368.98 $741.23 $73,054.05
41 $73,054.05 $365.27 $744.93 $72,309.11
42 $72,309.11 $361.55 $748.66 $71,560.46
43 $71,560.46 $357.80 $752.40 $70,808.05
44 $70,808.05 $354.04 $756.16 $70,051.89
45 $70,051.89 $350.26 $759.95 $69,291.94
46 $69,291.94 $346.46 $763.75 $68,528.20
47 $68,528.20 $342.64 $767.56 $67,760.63
48 $67,760.63 $338.80 $771.40 $66,989.23
49 $66,989.23 $334.95 $775.26 $66,213.97
50 $66,213.97 $331.07 $779.14 $65,434.84
51 $65,434.84 $327.17 $783.03 $64,651.81
52 $64,651.81 $323.26 $786.95 $63,864.86
53 $63,864.86 $319.32 $790.88 $63,073.98
54 $63,073.98 $315.37 $794.84 $62,279.14
55 $62,279.14 $311.40 $798.81 $61,480.34
56 $61,480.34 $307.40 $802.80 $60,677.53
57 $60,677.53 $303.39 $806.82 $59,870.71
58 $59,870.71 $299.35 $810.85 $59,059.86
59 $59,059.86 $295.30 $814.91 $58,244.96
60 $58,244.96 $291.22 $818.98 $57,425.98
61 $57,425.98 $287.13 $823.08 $56,602.90
62 $56,602.90 $283.01 $827.19 $55,775.71
63 $55,775.71 $278.88 $831.33 $54,944.39
64 $54,944.39 $274.72 $835.48 $54,108.90
65 $54,108.90 $270.54 $839.66 $53,269.24
66 $53,269.24 $266.35 $843.86 $52,425.38
67 $52,425.38 $262.13 $848.08 $51,577.30
68 $51,577.30 $257.89 $852.32 $50,724.99
69 $50,724.99 $253.62 $856.58 $49,868.41
70 $49,868.41 $249.34 $860.86 $49,007.54
71 $49,007.54 $245.04 $865.17 $48,142.38
72 $48,142.38 $240.71 $869.49 $47,272.88
73 $47,272.88 $236.36 $873.84 $46,399.04
74 $46,399.04 $232.00 $878.21 $45,520.83
75 $45,520.83 $227.60 $882.60 $44,638.23
76 $44,638.23 $223.19 $887.01 $43,751.22
77 $43,751.22 $218.76 $891.45 $42,859.77
78 $42,859.77 $214.30 $895.91 $41,963.86
79 $41,963.86 $209.82 $900.39 $41,063.48
80 $41,063.48 $205.32 $904.89 $40,158.59
81 $40,158.59 $200.79 $909.41 $39,249.18
82 $39,249.18 $196.25 $913.96 $38,335.22
83 $38,335.22 $191.68 $918.53 $37,416.69
84 $37,416.69 $187.08 $923.12 $36,493.57
85 $36,493.57 $182.47 $927.74 $35,565.83
86 $35,565.83 $177.83 $932.38 $34,633.45
87 $34,633.45 $173.17 $937.04 $33,696.42
88 $33,696.42 $168.48 $941.72 $32,754.69
89 $32,754.69 $163.77 $946.43 $31,808.26
90 $31,808.26 $159.04 $951.16 $30,857.10
91 $30,857.10 $154.29 $955.92 $29,901.18
92 $29,901.18 $149.51 $960.70 $28,940.48
93 $28,940.48 $144.70 $965.50 $27,974.98
94 $27,974.98 $139.87 $970.33 $27,004.65
95 $27,004.65 $135.02 $975.18 $26,029.47
96 $26,029.47 $130.15 $980.06 $25,049.41
97 $25,049.41 $125.25 $984.96 $24,064.45
98 $24,064.45 $120.32 $989.88 $23,074.57
99 $23,074.57 $115.37 $994.83 $22,079.73
100 $22,079.73 $110.40 $999.81 $21,079.93
101 $21,079.93 $105.40 $1,004.81 $20,075.12
102 $20,075.12 $100.38 $1,009.83 $19,065.29
103 $19,065.29 $95.33 $1,014.88 $18,050.41
104 $18,050.41 $90.25 $1,019.95 $17,030.46
105 $17,030.46 $85.15 $1,025.05 $16,005.41
106 $16,005.41 $80.03 $1,030.18 $14,975.23
107 $14,975.23 $74.88 $1,035.33 $13,939.90
108 $13,939.90 $69.70 $1,040.51 $12,899.40
109 $12,899.40 $64.50 $1,045.71 $11,853.69
110 $11,853.69 $59.27 $1,050.94 $10,802.75
111 $10,802.75 $54.01 $1,056.19 $9,746.56
112 $9,746.56 $48.73 $1,061.47 $8,685.09
113 $8,685.09 $43.43 $1,066.78 $7,618.31
114 $7,618.31 $38.09 $1,072.11 $6,546.20
115 $6,546.20 $32.73 $1,077.47 $5,468.72
116 $5,468.72 $27.34 $1,082.86 $4,385.86
117 $4,385.86 $21.93 $1,088.28 $3,297.58
118 $3,297.58 $16.49 $1,093.72 $2,203.87
119 $2,203.87 $11.02 $1,099.19 $1,104.68
120 $1,104.68 $5.52 $1,104.68 $0.00

Có lỗi với phép tính của bạn.

Mục lục

 1. Vay Trả Chậm: Hoàn Trả Toàn Bộ Số Tiền Gốc Và Lãi Tích Lũy Khi Đến Hạn
 2. Vay Trả Góp: Định Kỳ Trả Một Khoản Tiền Cố Định
 3. Trái Phiếu: Trả Lại Một Khoản Tiền Cố Định Khi Đáo Hạn
 4. Những điều cần biết về vay vốn dành cho người đi vay
  1. Kỳ Hạn Vay
  2. Lãi Suất Vay
  3. Tần Suất Tính Lãi Kép
 5. Vay Tiêu Dùng
  1. Vay Có Thế Chấp
  2. Vay Tín Chấp

Máy Tính Khoản Vay

Vay nợ là một hợp đồng giữa người cho vay và người vay, trong đó người vay nhận được một khoản tiền cụ thể và có nghĩa vụ pháp lý phải hoàn trả. Thông thường, vay nợ được phân thành những loại sau:

Vay Trả Chậm: Hoàn Trả Toàn Bộ Số Tiền Gốc Và Lãi Tích Lũy Khi Đến Hạn

Đây là loại hình vay không yêu cầu người vay thực hiện các khoản thanh toán định kỳ trong suốt thời hạn vay. Thay vào đó, toàn bộ số tiền gốc cùng với lãi tích lũy sẽ được thanh toán bằng một khoản tiền mặt duy nhất vào cuối kỳ hạn vay. Loại hình vay này phù hợp với những người vay không đủ khả năng thực hiện các khoản thanh toán thường xuyên trong thời gian vay nhưng dự kiến sẽ có đủ nguồn lực để hoàn trả toàn bộ khoản vay vào một thời điểm sau đó. Ví dụ điển hình là một số loại vay sinh viên hoặc các dự án đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, người vay cần lên kế hoạch cẩn thận, vì toàn bộ khoản nợ sẽ đến hạn cùng một lúc.

Vay Trả Góp: Định Kỳ Trả Một Khoản Tiền Cố Định

Loại hình vay này yêu cầu người vay thực hiện các khoản thanh toán thường xuyên trong suốt thời gian vay, mỗi khoản thanh toán bao gồm cả gốc và lãi. Các khoản thanh toán được tính toán sao cho khoản vay được trả hết hoàn toàn vào cuối kỳ hạn. Đây là loại hình vay phổ biến cho các khoản vay thế chấp nhà, vay mua xe và vay tiêu dùng cá nhân. Ưu điểm của vay trả góp là cho phép dự tính trước và lộ trình hoàn trả rõ ràng, thuận tiện để lập ngân sách và quản lý tài chính dài hạn.

Trái Phiếu: Trả Lại Một Khoản Tiền Cố Định Khi Đáo Hạn

Trong trường hợp của trái phiếu, người vay (bên phát hành) sẽ hoàn trả giá trị theo mệnh giá đã định tại thời điểm trái phiếu đáo hạn. Trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu, bên phát hành cũng có thể thực hiện các khoản thanh toán lãi suất định kỳ, được gọi là thanh toán lãi suất, cho người giữ trái phiếu. Số tiền trả một lần cuối cùng khi đáo hạn thường là giá trị mệnh giá hay giá trị ngang giá của trái phiếu. Trái phiếu là một cách thức phổ biến để các công ty và chính phủ huy động vốn cho nhiều mục đích khác nhau.

Những điều cần biết về vay vốn dành cho người đi vay

Kỳ Hạn Vay

Kỳ hạn vay cho biết thời gian kéo dài của khoản vay, bao gồm cả các khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng. Kỳ hạn này có thể ảnh hưởng đến cơ cấu vay theo nhiều cách khác nhau. Thông thường, kỳ hạn vay càng dài, lãi tích lũy càng nhiều, dẫn đến làm tăng tổng chi phí vay.

Lãi Suất Vay

Hầu hết các mô hình vay vốn đều bao gồm lãi, là khoản lợi nhuận mà ngân hàng hoặc bên cho vay thu được từ khoản vay. Người vay có trách nhiệm phải trả lãi suất theo một tỷ lệ phần trăm nhất định của số tiền vay đến bên cho vay. Hầu hết các khoản vay đều được yêu cầu phải trả lãi ngoài khoản tiền gốc. Lãi vay thường được viết tắt là APR hay còn gọi là lãi suất hàng năm, bao gồm cả lãi và phí. Ngân hàng thường sẽ công bố lãi suất dành cho các tài khoản tiết kiệm, tài khoản thị trường tiền tệ và CD dưới dạng Tiền Lãi Theo Tỷ Lệ Phần Trăm Hàng Năm hay viết tắt là APY.

Hiểu rõ sự khác biệt giữa APR và APY là rất quan trọng. Thông qua công cụ Máy Tính Lãi Suất, người đi vay muốn đảm bảo tín dụng có thể tính toán lãi thực tế phải trả cho bên cho vay dựa trên mức lãi suất mà bên cho vay quảng cáo. Để tìm hiểu thêm thông tin về APR hoặc thực hiện các phép tính liên quan đến APR, vui lòng truy cập Ứng Dụng Máy Tính APR.

Tần Suất Tính Lãi Kép

Lãi kép diễn ra khi lãi không chỉ được tính trên số tiền vay ban đầu mà còn trên cả tiền lãi đã tích lũy của các kỳ trước. Theo thông lệ, tần suất tính lãi kép càng dày đặc, tổng số tiền phải trả cho khoản vay càng lớn. Trong các khoản vay thông thường, lãi kép thường được tính hàng tháng. Bạn có thể tham khảo ứng dụng Máy Tính Lãi Kép để tìm hiểu thêm về lãi kép và thực hiện các phép tính liên quan.

Vay Tiêu Dùng

Vay tiêu dùng thường được chia thành hai loại cơ bản: vay có thế chấp và vay tín chấp.

Vay Có Thế Chấp

Đối với khoản vay có thế chấp, người đi vay thường phải cung cấp tài sản làm tài sản đảm bảo trước khi được chấp thuận. Bên cho vay sẽ được cấp giấy cầm quyền, nghĩa là quyền sở hữu tài sản của người vay sẽ thuộc về bên cho vay (cho đến khi khoản nợ được thanh toán đầy đủ). Sau cùng, nếu vỡ nợ xảy ra đối với khoản vay có thế chấp, bên cho vay có quyền tịch thu tài sản được thế chấp ban đầu một cách hợp pháp. Hai loại hình vay có thế chấp phổ biến nhất chính là vay mua nhà và vay mua xe.

Khi nói đến vay mua nhà hoặc vay mua xe, bên cho vay sẽ nắm giữ sổ đỏ hoặc giấy đăng ký xe để đại diện cho quyền sở hữu. Tuy nhiên, sau khi khoản vay được thanh toán đầy đủ, bên cho vay sẽ không còn sở hữu những giấy tờ đó nữa. Tình trạng vỡ nợ vay mua nhà sẽ khiến cho căn nhà đó bị ngân hàng tịch thu. Tương tự như thế, vỡ nợ vay mua xe thường có nghĩa là bên cho vay được quyền thu hồi xe.

Nhiều bên cho vay thường ngại cho vay số tiền lớn trong trường hợp người vay không có hoặc có rất ít khả năng đảm bảo hoàn trả. Vay thế chấp giúp giảm thiểu rủi ro người vay không trả nợ bằng cách yêu cầu thế chấp các loại tài sản có giá trị lớn. Nếu tài sản thế chấp có giá trị thấp hơn số tiền vay còn nợ, người vay vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán phần nợ còn lại.

So với vay thế chấp, vay tín chấp thường có tỷ lệ được phê duyệt thấp hơn. Tuy nhiên, loại hình vay này có thể là lựa chọn phù hợp cho những người không đủ điều kiện vay thế chấp.

Vay Tín Chấp

Vay tín chấp là thỏa thuận vay vốn không yêu cầu tài sản thế chấp làm bảo đảm. Vì không có tài sản thế chấp, hầu hết các đơn vị cho vay đều phải cần đến một phương cách xác minh khả năng tín dụng của người vay. Vì lý do này, năm tiêu chí tín dụng (5C) đã được phát triển như một phương pháp tiêu chuẩn để các bên cho vay đánh giá khả năng tín dụng của người vay tiềm năng. Những tiêu chí này bao gồm:

Khả năng trả nợ (Capacity) Tiêu chí này đo lường khả năng trả nợ của người vay bằng cách sử dụng các khung tỷ lệ so sánh nợ với thu nhập.

Uy tín tín dụng (Character) Thường bao gồm lịch sử tín dụng và báo cáo cho thấy thành tích và khả năng chung nhất của người vay trong việc hoàn thành các nghĩa vụ nợ. Tiêu chí này xét đến kinh nghiệm làm việc, mức thu nhập, các cân nhắc pháp lý đặc biệt, v.v.

Điều kiện (Conditions) Tình trạng hiện tại của môi trường cho vay, xu hướng ngành và mục đích sử dụng của khoản vay.

Tài sản thế chấp (Collateral) Chỉ áp dụng cho vay thế chấp. Tiêu chí này liên quan đến khả năng thế chấp tài sản làm đảm bảo cho việc hoàn trả khoản vay trong trường hợp người vay vỡ nợ.

Vốn (Capital) Bao gồm các tài sản ngoài thu nhập của người vay như tiền tiết kiệm, đầu tư, v.v. Những tài sản này có thể được sử dụng để hoàn thành các nghĩa vụ nợ.

Bên cho vay có thể yêu cầu thêm một người đồng ký (cùng vay). Theo đó, từng cá nhân đồng ý thanh toán khoản nợ của người vay trong trường hợp họ vỡ nợ. Người đồng ký phải có mặt trong các khoản vay tín chấp nếu bên cho vay coi người vay là rủi ro. Nhìn chung, vay tín chấp thường có lãi suất cao hơn, thời hạn trả nợ ngắn hơn và hạn mức vay thấp hơn so với vay thế chấp.

Bên cho vay có thể thuê một công ty thu hồi nợ nếu người vay không trả được các khoản vay tín chấp. Các công ty thu hồi nợ hoạt động như một con đường để thu hồi tiền cho các khoản thanh toán quá hạn, bao gồm cả các tài khoản hiện đang trong tình trạng vỡ nợ.

Hình thức vay tín chấp bao gồm vay cá nhân, vay sinh viên và thẻ tín dụng. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy thử qua các công cụ Máy Tính Thẻ Tín Dụng, Máy Tính Vay Cá Nhân hoặc Máy Tính Vay Sinh Viên của chúng tôi.